• Rezultati Niso Bili Najdeni

Izbrana komponenta, ki anketirancem ni všeč (n=44)

Na vprašanje: Kateri  del  prikolice  vam  je  najmanj všeč in  zakaj  oz.  kaj  bi  spremenili? je  odgovorilo 44 (53,5 %) oseb, od tega bi jih 10 (21,7 %) spremenilo zasnovo  postelje, 15  (32,6 %) kuhinjo, 6 (13,0 %) jih meni, da je premalo shranjevalnega prostora, 7 (15,2 %) bi  spremenilo  kopalnico in 6 (13,0 %) jih meni, da sta prenizka strop in vrata. 39 (46,5 %)  anketirancev ni imelo pripomb (slika 66). 

 

 

Slika 66: Izbrana komponenta, ki anketirancem ni všeč (n=44) 

Med  komentarji  so  prevladovali:  razlogi  za  izbor  postelje  so  bili,  da  je  prekratka  ali  preozka za dve osebi, eden izmed odgovor je bil, da je previsoka in tako preblizu stropa. 

Za  kuhinjo  so  bili  komentarji,  da  je  premajhna,  fiksna,  ima  premalo  prostora  za  shranjevanje,  da se jo malokrat uporablja in ni potrebe po  njej ter tudi, da je prevelika in  zavzame  preveliko  prostora, hladilnik je predaleč od kuhinjskega dela, peč ne more biti pod kuhinjo, ker se segreva. Velikokrat je bil odgovor, da je hladilnik prevelik in zavzame  preveč prostora ter tudi energije. Za kopalnico je bil komentar, da deluje utesnjeno.  

 

Z  odgovori  na vprašanje: Kateri del prikolice vam je najbolj všeč (funkcionalno in oblikovno)  in  zakaj?  smo želeli ugotoviti,  kateri  del  prikolice  ljudje  sami  od  sebe najbolj  opazijo brez ocenjevanja. Sledili so odgovori, ki so zbrani v preglednici 6.   

 

Preglednica 6: Preglednica všečnosti in ponovljivost odgovora 

ODGOVORI  PONOVLJIVOST 

ODGOVORA 

Postelja s shranjevalnim prostorom   26x 

Hladilnik   11x 

Prostor za čevlje   9x 

Cela prikolica   9x 

Kuhinja   8x 

Kopalnica   7x 

ODGOVORI  PONOVLJIVOST  ODGOVORA 

Jedilnica z veliko možnostmi za shranjevanje   6x 

Police v jedilnici   6x 

Ločena postelja in jedilnica   2x 

Funkcionalen jedilni prostor  2x 

Aerodinamična oblika   2x 

Možnost, da se jedilnica spremeni v posteljo  / 

Dober izkoriščen prostor za izvlečni predal kuhinje pod posteljo  / 

Viseče omare  / 

Postelja zaradi dveh oken  / 

Majhna prikolica  / 

Velika okna  / 

 

Na  podlagi  podanih  odgovorov  in  ocenjevalne  lestvice  so  anketiranci  najbolj  opazili  posteljo s shranjevalnim prtljažnikom, ki je namenjen raznoraznim stvarem, kot so  shranjevanje  opreme,  hrane,  oblek,  prostor  za  psa,  lahko  je  tudi  prostor  za  dodatno  posteljo,  lahko  pa  je  tudi  prostor,  namenjen  za  dodatno  baterijo  ob  primeru  namestitve  celice na prikolico, ali električni avto, ki bi potreboval dodatno energijo. Glede na oceno,  kritiko  ter  izbiro najljubše  komponente  lahko  pri  hladilniku  komentiramo,  da  je  ta  zelo  odvisen  od  posameznikovih želja. Izbor večjega  hladilnika  je  bil  namenjen  hladnemu  shranjevanju živil, vendar pa marsikateri anketiranec ni bil navdušen nad velikim hladilnikom in bi raje videl manjši hladilnik, za katerega meni,  da  je  dovolj  velik,  ostali  prostor  pa  bi  namenil  garderobnim  omaram.  Izpostavljen  je  bil  tudi  predal  pod  dineto  ob  vhodu,  ki  je  namenjen  shranjevanju  obutve.  Izpostavljena  je  bila  tudi  jedilnica  zaradi  panoramskega okna ter zaradi velikih možnosti shranjevanja  oz.  polic,  ki  so  ob  robu  jedilnice.  Na splošno pa so bili anketiranci  zadovoljni  s  celo  prikolico,  ker  menijo,  da  je  majhna, funkcionalna ter praktična. 

 

Z zadnjim vprašanjem: Če ste na 6. vprašanje odgovorili z DA (prikolica, avtodom, van ali šotor), kaj najbolj pogrešate oz. bi si želeli  imeti  na  voljo? smo želeli ugotoviti  od  uporabnikov,  kaj najbolj pogrešajo v njihovem avtodomu, prikolici ali vanu. Sledili so naslednji odgovori, nekateri izmed njih so se tudi ponovili, in so prikazani v preglednici 7. 

     

Preglednica 7: Preglednica kritike in ponovljivosti odgovora 

Več prostora za kuhanje  / 

Postelja, ki se dviga in spušča  / 

Bolj kvalitetno ležišče  / 

Manj fiksnih komponent  / 

Solarni paneli  / 

Premikajoča se kuhinja, za zunanje kuhanje  / 

Velika oz. večja okna  / 

Večja kopalnica  / 

Ločen zalogovnik vode za WC, kuhinjo in svežo vodo za pitje  /  Dvojno dno za povečanje teže prikolice, ki omogoča tudi večjo

skupno težo prikolice 

   

 

Na podlagi podanih odgovor ljudje najbolj pogrešajo skrite shranjevalne prostore, klimo in  možnost hitre preureditve prostora. S strani lastnika prikolice Action 391 LH smo izvedeli,  da bi želel, da se uporabi sistem ogrevanja s pečjo Truma Combi, namreč obstoječa peč se nahaja v kuhinji in se segreva in je ob kuhanju uporabniku prevroče v noge. S pečjo Truma Combi pa se le­temu izognemo, obenem pa peč skrijemo v pohištvo. Potem je poudaril, da  se ob zapolnitvi shranjevalnega prostora pod posteljo v njegovi prikolici pridobi preveliko  težo na prednjem delu prikolice  in  je  samostojno  premaknil  določeno inštalacijo in elektriko, da je bolje razporedil težo. Želel bi, da se v zadnjem spodnjem blatniku izkoristi  prostor  in  se  ustvari predal, v kopalniških vratih želi,  da  so  v  celoti  robljena  z  robnim  trakom in zaščitena pred vodo ter da se polica ob postelji zoži, saj je v taki velikosti, kot je,  ni mogoče odpreti ali zapreti ob postavljeni postelji. Poudaril pa je tudi problem ogrevanja  in senzorja za toploto. Namreč senzor za toploto je nameščen na stropu nad Truma pečjo in čim je peč prižgana, je senzor zaznal toploto in ugasnil peč.  

 

5.   RAZPRAVA IN SKLEPI    5.1 RAZPRAVA 

 

Dejstvo  je,  da  se  trg  vozil za prosti čas (prikolice, avtodomi in vani) izjemno hitro širi zaradi vse večjega povpraševanja  po  omenjenih  produktih.  Tako  morajo  proizvajalci  zagotavljati čim širši spekter  izbire  vozil,  obenem  pa  poskrbeti  za  stalne  spremembe  v  zunanji obliki, tlorisu, opremi itd., saj se povpraševanje po izdelku tekom življenjske dobe  izdelka zmanjšuje. Le na ta način podjetje ostane zanimivo na trgu. Vozila za prosti čas oz. 

prikolice v našem primeru so v različnih cenovnih rangih glede na uporabljene materiale,  opremo, dizajn itd. Obenem pa vsaka skupina prikolic obsega čimbolj različne dolžine prikolic, s čimer se zagotavlja širši krog kupcev, glede na velikost, opremo in kakovost.  

 

Naša hipoteza je  bila,  da  bomo  s  pregledom  konkurence  in  s študijo ergonomije zbrali  potrebne informacije za načrtovanje sodobnih multifunkcionalnih pohištvenih elementov, namenjenih predvsem aktivnim mladim družinam. To hipotezo lahko potrdimo, saj smo s  pregledom  tlorisnih  zasnov  prikolice  Action  pridobili  informacije o obstoječih tlorisih,  s  pregledom konkurence  pa smo pridobili podatke o ponudbi na trgu in tudi ideje, v katero  smer smo želeli oblikovati novi tloris. S študijo ergonomije pa smo pridobili informacije o  ergonomskem oblikovanju pohištva, katerega nato prilagodimo oblikovanju v prikolici. 

 

Po pregledu konkurence, študiju ergonomiije in standardov smo pričeli s konstruiranjem s  programsko  opremo  SolidWorks  in  potrdili  tudi hipotezo,  s  katero  smo  predpostavili,  da  napredna  programska  oprema omogoča  zasnove  elementov  poljubnih  in  zahtevnih  oblik,  enostavnejše konstruiranje, hitro spreminjanje, odpravo napak že v fazi konstruiranja, izboljšanje izkoristkov materialov ter vizualizacijo izdelka. Na podlagi  3D načrta prikolice smo lahko natisnili 3D model prikolice v pomanjšani velikosti.  

 

Na koncu smo preverili zanimanje trga za novo prikolico. Kot smo predvideli v hipotezi, je  trg  imel  zelo  veliko  zanimanje.  Anketiranje  smo  izvedli  v  slovenskih  kampih,  in  sicer  v  kampih Bohinj in Šobec ter kampih Lucija in Ankaran. Pri anketiranju smo želeli anketirati slovenske in tuje državljane ter predvsem uporabnike prikolic. Z analizo ankete smo ugotovili, da je anketirancem všeč novi tloris prikolice Action. Kar 96 % anketirancev je  novi  tloris  prikolice Action všeč;  izpostavili  so  predvsem  njeno  funkcionalnost  z  lepim  designom v majhnem prostoru. Posebej so izpostavljali shranjevalni prostor pod posteljo,  izkoriščen prostor v jedilnici in dejstvo, da sta postelja in jedilnica ločeni. Pogosteje je bil  kot  pozitivni  in  negativni  element  velik  hladilnik. Problem lahko rešujemo z opcijsko opremo, tako sta v ponudbi lahko velik in manjši hladilnik. 

 

Na  podlagi  rezultatov  ankete  in  novih  idej  bi  nadaljnji  razvoj  prikolice  Action  lahko  potekal  v  smeri vmestitve manjše kuhinje  v  notranjosti ter  v  dodatnem  izvleku  kuhinje  v  zunanjosti,  saj  so  anketiranci  velikokrat  izpostavili,  da  kuhajo  zunaj.  S  tem  bi  pridobili 

dodatni  prostor  v  prikolici.  Glede  na  velikost  postelje  in nižjega  stropa  ob  vhodu  pa  bi  lahko prikolico podaljšali za 200 mm. S tem bi pridobili dodatni prostor za večjo posteljo in višji strop ob vhodu.  

 

5.2 SKLEPI   

-  Ugotovljeno je bilo, da na trgu vozil za prosti čas obstaja ogromno  produktov  in  je  zelo težko najti nov, drugačen tloris, s katerim bi ponudili novo podobo prikolice.  

 

-  Zasnovali smo pohištvo za celotno prikolico Action, kot je bilo načrtovano. S programsko  opremo  SolidWorks  smo  ustvarili  3D  model  prikolice  Action,  izdelali  sestavne načrte in 3D model prikolice. 

 

-  Ugotovili  smo,  da  ima  nova  prikolica  Action  velik  potencial  in  je  všeč ljudem.

Predvsem pa je potrebno izpostaviti, da je pri razvoju novega tlorisa vozil za prosti čas potrebno  izkorisititi  čimveč prostora, ki je na voljo,  in  zagotoviti  fukncionalno  pohištvo. 

 

-  Za  novo  prikolico  Action  so  se  predvsem  zanimali  mladi  aktivni  ljudje  in  mlade  manjše aktivne družine, ter starejši aktivni pari.  

 

6.  POVZETEK   

V  magistrski  nalogi  smo  opredili  osnovne  definicije  prikolice,  potek  razvoja  in  segmentacijo kupcev v podjetju Adria Mobil. 

Naredili  smo  pregled obstoječih tlorisov prikolice Action, preteklih  modelov  prikolice  Action  ter  pregled  na  podlagi  cene  in  velikosti  izbranih  prikolic konkurenčnih tujih proizvajalcev.  Z  opisom  smo  izpostavili  njihove  prednosti  in  slabosti.  Ravno  tako  smo  naredili pregled ergonomije, ki je pomembna za bivanje v počitniških prikolicah.  

 

V magistrski nalogi smo želeli izdelati novi tloris prikolice Action, ki bi bil primeren za mlade aktivne ljudi in mlade aktvine družine, ter izdelati tloris, ki na majhnem prostoru in  atraktivni  zunanjosti  obsega  kuhinjo,  posteljo,  toaletni  prostor  ter  jedilnico.  Majhna  prikolica nam omogoča lažja potovanja, vendar je v njej težko zagotoviti udobno bivanje. 

Naš novi tloris ima v prednjem delu jedilnico skupaj z manjšo omarico. Jedilnica se lahko  spremeni v posteljo za dodatno osebo. Na levi strani prikolice sledi hladilna omara s 140 l  hladilnikom ter kopalnica. Na desni strani se nahaja kuhinja. V zadnjem delu je postelja s  shranjevalnim prostorom. Posteljni pod se pri postelji dviguje za dostop do shranjevalnega  prostora pod posteljo. Kuhinja je sestavljena iz kuhinjskega bloka in viseče omarice.

Toaletni prostor obsega WC, tuš, umivalnik, ogledalo, omarico pod umivalnikom in visečo omarico.  

 

Po oblikovanju notranjosti prikolice smo izvedli še anketo v 4 slovenskih kampih. Rezultat ankete je pozitiven, saj je anketirancem všeč  zasnova  nove  prikolice,  ravno  tako  so  izpostavljali  elemente.  Menimo,  da  je  potreben  nadaljnji  razvoj manjših  prikolic,  saj  so  ljudem  bolj priročne za aktivne počitnice,  obenem  pa  je  potrebno  zagotoviti,  da  je  v  prikolicah  dovolj  shranjevalnega  prostora  in  vse,  kar človek potrebuje za  aktivno  preživljanje počtnic.  

7.  VIRI     

Adria  Mobil.  2007.  Freizeit  mit  noch  mehr Komfort, Living in motion…Adria  Caravans. 

Novo mesto, Adria Mobil: 44 str.  Nacionalni inštitut za javno zdravje: 489 str. 

 

Barbič A. 2021. Ogled proizvodnje. Novo mesto, Adria Mobil (osebni vir, 5.5.2021)   

Barbič A. 2021. Razlogi za spremembo prikolice  in  obremenitev  prikolice.  Novo  mesto,  Adria Mobil (osebni vir, 9.6.2021) 

 

Bürstner. Bürstner Wohnwagen.  

https://www.buerstner.com/de/wohnwagen/ (14.4.2021) 

Dethleffs. Wohnwagen.  

https://www.dethleffs.de/wohnwagen/ (14.4.2021)   

Dovžan H. 1993. Razvoj in trženje novega izdelka. Ljubljana, Gospodarski vestnik: 68 str.  

  Case  of  Zaniary  Towers  Apartments  in  Erbil  City,  Iraq.  International  Transaction  Journal of Engineering, Management, Applied Sciences & Technologies, 12(1): 12 str. 

Kalčič F. 2016. Tehnično prevzemni pogoji. Novo mesto, Adria Mobil d.o.o.: 7 str. 

 

Kastrevc  A.  2003.  Razvoj  proizvodov.  UDOK,  BP  8  103.  Novo  mesto,  Adria  Mobil  d.o.o.:28 str. 

 

Kitek  Kuzman  M.  2019.  Ergonomija  v  teoriji  in  praksi. Ljubljana, Biotehniška fakulteta,  Katedra  za  lepljenje, lesne kompozite, površinsko obdelavo in  konstruiranje  (neobljavljeno). 

 

Knaus. Wohnwagen und Caravans von Knaus.  

https://www.knaus.com/de­de/wohnwagen/ (14.4.2021)   

Letno poročilo družbe Adria  Mobil,  d.  o  .  o.,  in  skupine  Adria  mobil  za  poslovno  leto  1.9.2018 – 31.8.2019, 2019, Adria Mobil, d. o. o., Novo mesto: 160 str. 

Nemli  G.  2008.  Factors  affecting  some  quality  properties  of  the  decorative  surface  overlays. Journal of Materials Processing Technology, 195: 218­223 

 

Nemli G. Yildiz S., Gezer D. E. 2005. Effects of melamine raw paper weight, varnish type  and  the  structure  of  continuous  pressed  laminate  (CPL)  on  the  physical,  mechanical  properties  and  decay  resistance  of  particleboard.  International  Biodeterioration  and  Biodegradation, 56:166­172 

 

Oblak  L. 2012. Trženje lesnih izdelkov in storitev. Ljubljana, Biotehniška fakulteta: 175 str.  

 

Osolnik  N.  2010.  Oblikovanje proizvodov in tehnoloških procesov. Ljubljana. Zavod IRC:7 str. 

 

Pajnič M. 2010. Raziskava ergonomske ustreznosti kuhinjskega pohištva. Diplomsko delo.

Ljubljana, Biotehniška fakulteta, oddelek za lesarstvo: 5­7   

Panero J., Zelnik M. 1987. Antropološke mere i enterijer. Beograd, Novi Dana: 320 str.  

 

Pheasant  S.,  Haslegrave  C.  M.  2006.  Bodyspace:  Anthropometry,  Ergonomics  and  the  Design of Work, Third Edition. CRS Press: 352 str. 

 

Polajnar A., Verhovnik V., Sabadin A., Hrašovec B. 2003. Ergonomija. Maribor, Fakulteta  za strojništvo: 393 str. 

 

Potočnik V. 2005. Temelji trženja. Ljubljana, GV založba: 531 str. 

 

Sagadin J. 1993. Poglavja iz metodologije pedagoškega raziskovanja. Ljubljana,  Zavod  Republike Slovenije za šolstvo in šport: 248 str. 

 

Šernek M. 2007. Furnir in lepljen les. Študijsko gradivo. Ljubljana, Univerza v Ljubljani, Biotehniška fakulteta, Oddelek za lesarstvo. 

 

3Way. Flashforge Creator 3.  

  https://www.3way.si/3d­printerji/flashforge/creator­3/ (3.12.2021)   

Ward  J.  S.  1971.  Ergonomic  techniques  in  the  determinatio  of  optimum  work  surface  heights. Applied Ergonomics, 2: 171­177 

 

Ward  S.S.,  Krik  N.S.  1970.  The  relation  between  some  anthropometric  dimensions  and  preffered working surface heights in the kitchen. Ergonomic, 6: 783­797 

       

   

Zahvaljujem se mentorici, prof. dr. Manji Kitek Kuzman, za vso strokovno pomoč, nasvete in usmeritve  pri  pisanju  magistrske  naloge,  prav  tako  recenzentu,  doc.  dr. Mirku Karižu,  za  opravljeno recenzijo naloge. 

 

Posebna zahvala gre podjetju Adria Mobil d.d. za dano priložnost sodelovanja  pri  pisanju  magistrske naloge. Iskrena hvala Matjažu Čopu in Albinu Barbiču za mentorstvo v podjetju. 

Predvsem  pa  se  zahvaljujem g. Barbiču, ki mi je  nudil  strokovno pomoč in  nasvete  skozi  celotno nalogo. 

 

Zahvaljujem se tudi vsem, ki so sodelovali in iskreno odgovarjali pri anketnem vprašalniku. 

 

Posebno zahvala pa gre predvsem moji družini, mojemu fantu Alešu in prijateljici Moniki, ki  so mi stali ob strani ob menjavi študija in me spodbujali v času mojega izobraževanja. 

 

PRILOGE   

Priloga A (1­5), B (1­3), C (1­2), D (1­5), E (1), I (1): Načrti. 

 

1950

Ime Podpis Datum

Material

Revizija:

Naziv Kitek Kuzman, Kariž

15. 02. 2022

NAČRT

KOPALNICA

Projekt:

ZUPANČIČ M.

335

Ime Podpis Datum

Material

Revizija:

Naziv Kitek Kuzman, Kariž

15. 02. 2022

NAČRT

KOPALNIŠKAOMARICA POD LIJAKOM

Projekt:

ZUPANČIČ M.

380

590

150 2

277

12 2 2 251

A

26

18

20 80 18

30 70 152

152

B 2

2 R2

DETAJL B MERILO 1 : 2

3 20 3

R2 31 PREREZ A-A

MERILO 1:5

Risal Preveril

Obdelava:

Ime Podpis Datum

Material

Revizija:

Naziv Kitek Kuzman, Kariž

15. 02. 2022

NAČRT

KOPALNIŠKO OGLEDALO

Projekt:

ZUPANČIČ M.

754

Ime Podpis Datum

Material

Revizija:

Naziv Kitek Kuzman, Kariž

15. 02. 2022

NAČRT

VISEČA KOPALNIŠKA OMARICA

Projekt:

ZUPANČIČ M.

275 2

Ime Podpis Datum

Material

Revizija:

Naziv Kitek Kuzman, Kariž

15. 02. 2022

NAČRT

KAD

Projekt:

ZUPANČIČ M.

86

602

1053

1951

112

165 80

50

12

16 86

104 26

43 36 9 3

100 932

PREREZ A-A RAZMERJE 1 : 10

Risal Preveril

Obdelava:

Ime Podpis Datum

Material

Revizija:

Naziv Kitek Kuzman, Kariž

15. 02. 2022

NAČRT

KUHINJA

Projekt:

ZUPANČIČ M.

1043

Ime Podpis Datum

Material

Revizija:

Naziv Kitek Kuzman, Kariž

15. 02. 2022

NAČRT

KUHINJSKI BLOK

Projekt:

ZUPANČIČ M.

380

Ime Podpis Datum

Material

Revizija:

Naziv Kitek Kuzman, Kariž

15. 02. 2022

NAČRT

VISEČA OMARICA NAD KUHINJSKIM BLOKOM

Projekt:

ZUPANČIČ M.

874 700

Ime Podpis Datum

Material

Revizija:

Naziv Kitek Kuzman, Kariž

15. 02. 2022

72

138,4 130 9

12

2080 26

glob. 6,5 mm

30 70 18

140 600

600 600

glob. 6,5 mm 36

18

Risal Preveril

Obdelava:

Ime Podpis Datum

Material

Revizija:

Naziv Kitek Kuzman, Kariž

15. 02. 2022

NAČRT

POLICA NAD POSTELJO

Projekt:

ZUPANČIČ M.

119,5

Ime Podpis Datum

Material

Revizija:

Naziv Kitek Kuzman, Kariž

15. 02. 2022

NAČRT

JEDILNICA

Projekt:

ZUPANČIČ M.

360 99

Ime Podpis Datum

Material

Revizija:

Naziv Kitek Kuzman, Kariž

15. 02. 2022

NAČRT

DINETA (LEVA)

Projekt:

ZUPANČIČ M.

100 245 100 300 100

Ime Podpis Datum

Material

Revizija:

Naziv Kitek Kuzman, Kariž

15. 02. 2022

NAČRT

DINETA (DESNA)

Projekt:

ZUPANČIČ M.

540 716 440

Ime Podpis Datum

Material

Revizija:

Naziv Kitek Kuzman, Kariž

15. 02. 2022

NAČRT

OMARICA S POLICAMI OB DINETI

Projekt:

ZUPANČIČ M.

594 344

114 220 190

6

139 39

70 6 12

20 72

9

344

59 250 250

65

18

18 20

26

Risal Preveril

Obdelava:

Ime Podpis Datum

Material

Revizija:

Naziv Kitek Kuzman, Kariž

15. 02. 2022

NAČRT

POLICA NAD DINETO

Projekt:

ZUPANČIČ M.

1878 1544

Ime Podpis Datum

Material

Revizija:

Naziv Kitek Kuzman, Kariž

15. 02. 2022

NAČRT

OMARA HLADILNIKA

Projekt:

ZUPANČIČ M.

1038,5

Ime Podpis Datum

Material

Revizija:

Naziv Kitek Kuzman, Kariž

15. 02. 2022

NAČRT

STENE VRAT in OKVIR VTIČNIC

Projekt:

ZUPANČIČ M.

 

ANKETNI VPRAŠALNIK O NOVI PRIKOLICI ACTION

1.  Spol Ženska -  Moški

2.  Starostna skupina:

20-29 -  30-39 40-49 50-59 -  60-69 -  70-79

3.  Imate otroke, če da, koliko?

-  Da

__________

-  Ne

4.  Iz katere države prihajate?

___________________________________________

5.  Način, kako najraje preživljate dopust?

-  Aktivno z obiskom več lokacij

-  Aktivno z veliko športnimi aktivnostmi (plezanje, kolesarjenje, supanje itd) -  Na morju

V hribih

-  Drugo:_____________________________

6.  Ste lastnik prikolice, avtodoma vana Prikolica

-  Avtodom -  Van Šotor

Nič od naštete

6.1. Če ste na vprašanje 5. odgovorili z ne (nič od naštetega), bi kupili prikolico?

Ne

Da, manjšo (do 4 osebe) -  Da, srednje veliko (4 – 6 oseb) Da, veliko (več kot 6 oseb)

vam je všeč notranja razporeditev ter zakaj?

Da ________

-  Ne ________

8.  Vas velikost prikolice, zunanjost ter novi tloris, sodeč po slika prepričuje v nakup prikolice?

Da -  Ne

9.  Ocenite komponente od 1 do 5, kjer 5 pomeni najboljše in 1 najslabše

1 2 3 4 5

Postelja z velikim prtljažnikom z dostopom iz zunanjosti in notranjosti (Lažji dostop, prostor za psa itd)

1 2 3 4 5

Hladilnik 140L 1 2 3 4 5

Viseča omara v kopalnici in kuhinji 1 2 3 4 5

Ločena postelja in jedilni del 1 2 3 4 5

Možnost postelje za 3 osebo s spremembo

jedilnega dela 1 2 3 4 5

10. Kateri del prikolice vam je najmanj všeč in zakaj oz kaj bi spremenili Postelja:

____________________________________________________________________________

-  Kuhinja:

____________________________________________________________________________

-  Premalo shranjevalnega prostora (omare, regali, ...):

____________________________________________________________________________

-  Kopalnica:

____________________________________________________________________________

-  Prenizek strop in vrata:

____________________________________________________________________________

11. Kateri del prikolice vam je najbolj všeč (funkcionalno in oblikovno) in zakaj?

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

12. Če ste na 6. vprašanje odgovorili z DA (prikolica, avtodom, van ali šotor), kaj najbolj pogrešate v prikolicah oz bi si želeli imeti na voljo?

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

Za vse odgovore se Vam zahvaljujem.

QUESTIONNAIRE ABOUT NEW CARAVAN ACTION

13. Gender -  Female -  Male

14. How old are you:

-  20-29 -  30-39 -  40-49 50-59 -  60-69 -  70-79

15. Do you have kids? How much?

-  Yes

__________

-  No

16. Where are you from?

___________________________________________

17. How do you usually spend your vacation?

-  Active, on differenet location

Active with a lot of sports (hiking, climbing, cycling, SUP itd) -  One location - see

-  One location - mountain

-  Other:_____________________________

18. Do you have Caravan -  Caravan

-  Mobile home -  Van

-  Tent -  Nothing

18.1.  Would you buy a Caravan?

-  No

-  yes, smaller (for 4 person) Yes, midle (4 – 6 person) Yes, big (more than 6 person)

caravan). Do you like the new ground of model. Is yes, why yes? If no, why no?

Yes

___________________________________________________________________________

-  No

___________________________________________________________________________

20. Would you buy this new Action, based on picture and 3D model?

-  Yes -  No

21. Evaluate the component from 1 to 5 (5 is the best and 1 is the worst)

1 2 3 4 5

The bed with big boot with the door inside and outside the caravan (easier access, space for dog and other advantages)

1 2 3 4 5

Refrigerator - 140L 1 2 3 4 5

Hanging closet in the kitchen and bathroom 1 2 3 4 5

Separate the bed and dining area 1 2 3 4 5

Potential of bed for 3 person with changin

dining area (kids bed, other) 1 2 3 4 5

22. Which part of caravan Action do you dislike and why?

-  Bed:

____________________________________________________________________________

-  Kitchen:

____________________________________________________________________________

-  Too low saving space (closet, rack...):

____________________________________________________________________________

-  Bathroom:

____________________________________________________________________________

-  Too low ceiling and door:

____________________________________________________________________________

23. Which part do you like the most (functionally and formally) and why?

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________

24. If you answer on 6 question with yes (Caravan, Mobile home Van or tent), what is the thing that you miss the most or you want that the caravan have it?

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

Thank you for you time and for all answers.

 

OPIS PRIKOLICE/DESCRIPTION OF CARAVAN

Prikolica Action je majhna, okretna in elegantna prikolica, ki je namenjena aktivnim osebam. Novi tloris nudi v prednjem delu jedilni del z eno dineto dimenzije 835x586 mm in drugo dineto dimenzije 1173x707 mm, ki je lahko tudi postelja za manjšega otroka. Možnost je tudi spremembe dinet v dodatno posteljo. Na sredini je miza z dimenzijami 835x700 mm, dodatnih 222 mm pa nudi polica. Ob dinetah se nahaja omara oz. polica za shranjevanje v celotni širini prikolice ter dolžini 222 mm. V sredini pa se nahajata dva predala. Sledi 140 L hladilnik, pod hladilnikom in nad hladilnik dodatni predal.

Kopalnica je v dimenzijah 1115x770 mm, ter nudi tuš, WC, ter lijak. Pod lijakom in nad WC se nahajata shranjevalne omare. Nad lijakom je ogledalo z 2 policama. Postelja je v dimenziji 2044x1330/1200 mm.

Je dvignjena in pod njo se nahaja velik prtljažni prostor. Dostop do prtljažnega prostora je iz zunanje in notranje strani prikolice. Prtljažni prostor vam lahko nudi prostor za dodatno opremo kot je športna oprema, stoli, mize, hrano, obleke itd., lahko je tudi prostor za hišnega ljubljenčka. Na drugi strani ob postelji pa se nahaja kuhinja v dimenzijah 1044x600 mm. Nudi lijak ter kuhalno ploščo z dvema gorilnikoma. Peč za ogrevanje prikolice se nahaja pod štedilnikom. Nad kuhinjo je tudi viseča omara. V prednjem delu je panaramsko okno nad jedilnim delom.

Caravan Action is small, nimbly and elegant caravan, which is intended for active people. New ground plan finds a dining area in the front. One bench has dimension 835x586 mm, the other 1173x707 mm.

This bench can transform into a bed for a smaller child. It is also possible to change dining area to sleeping area for one person. In the middle is a table with dimensions 835x700 mm. In front of the bench is a shelf and, in the middle, there are 2 storage boxes. Then there is 140 L refrigerator.

This bench can transform into a bed for a smaller child. It is also possible to change dining area to sleeping area for one person. In the middle is a table with dimensions 835x700 mm. In front of the bench is a shelf and, in the middle, there are 2 storage boxes. Then there is 140 L refrigerator.