• Rezultati Niso Bili Najdeni

KAZALNIKI KLINIČNIH POTI

In document Letno poročilo (Strani 57-60)

9. OCENA STROKOVNE UČINKOVITOSTI – KAKOVOSTI IN VARNOSTI

9.3. KAZALNIKI KLINIČNIH POTI

V letu 2021 smo na novo izdelali 60 kliničnih poti.

Tabela 37: Nove klinične poti

OZNAKA NASLOV

SOP KOBO-060 Samotestiranje zaposlenih

SOP KOBO - 052 Obvestilo glede izpolnjevanja pogoja PCT za uporabnike zdravstvenih storitev SOP KOBO - 051 Izpolnjevanje pogoja PCT pri ambulantnih pacientih

SOP 403-029 Pomoč pri izkašljevanju - Kalos

SOP 8841-3 Obračun storitev ePosvet in konzultacija specialista

SOP 8841-1 Obračun telemedicinske obravnave pacientov, obolelih s COVID-19 SOP 8841-2 Obračun dela na daljavo – telekomunikacije storitve

SOP 102-072 Značilnosti tarčnih zdravil, usmerjenih proti ALK SOP 102-073 Značilnosti tarčnih zdravil usmerjenih prosti EGFR SOP 111-121 Povzetek navodil za delovanje CZP

SOP 111-SZO-NS-03 Nega nohtov

SOP 111-SZO-NS-04 Nega las in lasišča ter umivanje glave

SOP 111-SZO-SC-46 Centralni venski kateter z podkožnim prekatom (PORT) SOP 111-120

Predvidnostni ukrepi za rokovanje z viri kisika in nameščanje bolnikov z visokim pretokom kisika

SOP 111-SZO-sc-44 Izpraznilna plevralna punkcija z manometrijo - asistenca

SOP 111-SZO-DG-13 Praznjenje plevralnega izliva s pomočjo trajnega plevralnega drenažnega katetra SOP 111-SZO-DG-11 Diagnostična plevralna punkcija - asistenca

SOP 111-SZO-SC-45 Izpraznilna plevralna punkcija-asistenca SOP 404-119 Načrt validacije priprave protitumornih zdravil SOP 404-120 Zahteve za parametre mikrobiološke kontrole SOP 404-152 Izvajanje brezšivne skrbi pri hospitaliziranih bolnikih

SOP 404-154 Priprava raztopin za alergološka kožna testiranja za infliksimab SOP 404-155 Priprava raztopin za alergološka kožna testiranja za tocilizumab SOP 404-156 Pripravki za peroralni provokacijski test OPT

SOP 404-147 Priprava raztopin za alergološka kožna testiranja za cetuksimab SOP 404-148 Priprava raztopin za alergološka kožna testiranja za irinotekan SOP 404-150 Poročanje domnevnih neželenih učinkov v lekarni Klinike Golnik

OZNAKA NASLOV

SOP 404-145 Tobramicin v inhalacijah- navodila za bolnike SOP 404-146 Aztreonam v inhalacijah - navodila za bolnike SOP 404-143 Priprava 1,6 % raztopine metaholinijevega klorida

SOP 404-144 Navodila za pripravo mazila z 20% olivnim oljem v belobazi

SOP 404-142 Notranji nadzor v lekarni: ocena vsebine farmakoterapijskih pregledov SOP 404-122

Priprava raztopin za čiščenje in dekontaminacijo v prostoru za pripravo proti tumornih zdravil

SOP 404-123 Čiščenje v prostoru za pripravo proti tumornih zdravi SOP 404-124 Vstop in izstop iz prostorov za pripravo proti tumornih zdravil SOP 404-125 Vnos materiala v prostor za pripravo proti tumornih zdravil SOP 404-128 Priprava protitumornih zdravil

SOP 404-136 Klinični farmacevt- obravnava v okviru MDT

SOP 508-S-IP-040 Čiščenje in razkuževanje transportnih kontejnerjev za cevno pošto SOP 305 - VOD19 Delta check

SOP 114-000 Pojasnilni list bronhoskopija SOP 114-001 Pojasnilni list sedacija

SOP 111-119 Obravnava nasilja nad zaposlenimi

SOP 111-116 Delokrog študentov zdravstvene nege na lokaciji Covid oddelka OBR 102-136 Karboplatin-etoposid per os_AE shema 3

OBR 102-137 137 Karboplatin-paklitaksel AE shema 1.1 z aprepitantom OBR 102-129 List aplikacije Denosumab

OBR 102-130 List aplikacije Fulvestrant OBR 102-131 List aplikacija Iroprem

OBR 102-132 Zdravljenje po shemi Karboplatin-etoposid per os_AE shema 3

OBR 102-133 Zdravljenje po shemi Karboplatin-paklitaksel AE shema 1.1 z aprepitantom.

OBR 102-134 List aplikacije Sandostatin LAR

OBR 102-135 Zdravljenje po shemi Trastuzumab Emtansine (T-DM1) AE shema 5

OBR 102-123 Kontrolni list Aplikacije sistemske terapije po protokolu (kemoterapija in imunoterapija) OBR 102-126 Kontrolni list mapa sistemske terapije

OBR 102-127 Kontrolni list Obrazec pisno soglasje bolnika

OBR 102-128 Kontrolni list Zdravstveno vzgojna šola sistemske terapije OBR 103-211 Kožni vbodni alergološki testi začimbe

OBR 102-122 Atezolizumab - Bevalizumab

OBR 102-124 Vsebina tase ob preobčutljivostni reakciji na EIO

V letu 2021 smo obnovili 32 kliničnih poti.

Tabela 38: Obnovljene klinične poti

OZNAKA NASLOV

SOP KOBO - 055

Ravnanje v primeru suma na okužbo ali potrjene okužbe s Covid-19 na bolniškem oddelku

SOP 102-068 Jemanje peroralnih protirakavih tarčnih zdravil glede na hrano SOP 111-SZO-SC-35 Kožno (vbodno) testiranje s svežo hrano

SOP 111-SZO-SC-06 Priprava zdravila za s.c., i.m., i.v. dajanje

OZNAKA NASLOV

SOP 404-121 Vzorčenje v prostoru za pripravo protitumornih zdravil

SOP 404-107 Navodila za uporabo tehtnic pri pripravi magistralnih pripravkov SOP 404-151 Priprava raztopin za alergološka kožna testiranja za rituksimab SOP 404-095 Ravnanje z odpadnimi zdravili

SOP 404-091 Navodila za ravnanje s prepovedanimi drogami na bolniških oddelkih SOP 404-004 2% xylocain solutio

SOP 404-009 Hladilno mazilo z olivnim oljem

SOP 404-100 Priprava 0,5% in 0,0002% raztopine klorheksidina za kožno vbodni in intradermalni test SOP 404-141 Protokol Vankomicin

SOP 403-006 Zgodnja mobilizacija pri bolniku na umetni ventilaciji SOP 403-027 Fizioterapevtska obravnava bolnika po AMI in PTCA SOP 111-SZO-DG-06 Snemanje elektrokardiograma (EKG)

SOP 111-118 Navodila za uporabo cevne zračne pošte za bolniške oddelke-enote SOP 111-SZO-SC-34 Epikutano testiranje

SOP 111-SZO-SC-03 Dajanje zdravila v žilo (i.v.)

SOP 111-SZO-SC-07 Dajanje zdravila v mišico (i.m.) in pod kožo (s.c.) SOP 404-050 Sodelovanje farmacevta pri zdravljenju z zdravili SOP 111-SZO-DG-07 Merjenje krvnega tlaka

SOP 111-SZO-NS-01

Posteljna kopel, osvežilno umivanje bolnika, anogenitalna nega, namestitev pripomočkov za inkontinenco

SOP 404-061 Morfinska raztopina za uporabo per os

SOP 000-004 Postopek vnaprejšnjega odločanja o medicinskih ukrepih

SOP 111-104 Razvrščanje medicinskih sester na podlagi kategorizacije zahtevnosti ZN SOP 111-SZO-SC-04 Menjava infuzijske steklenice in infuzijskega sistema

SOP 111-SZO-SC-17 Priprava bolnika na bolniškem oddelku za bronhoskopijo SOP 111-SZO-SC-26 Postopki ob transfuziji krvnih pripravkov

OBR 102-023 Shema gemcitabin - imonoterapija OBR 103-112

Navodila zdravnika za bolnike, zdravljene s SLIT z inhalacijskimi alergeni in soglasje bolnika za zdravljenje

Tabela 39: Nove ali dopolnjene verzije organizacijskih predpisov

OZNAKA NASLOV

OBR 000-016 Predaja pacientov na akutnem bolniškem oddelku OBR 000-017 Razpored osebja po sobah

OBR 111-141

Lista prisotnosti in seznanjenost zaposlenih z vsebino zapisnika na oddelčnih sestankih

OBR 111-155 Reverz za izposojo inventarja - komplet za telemetrijo OBR 111-156 Evidenca izposoje inventarja telemetrija

OBR 111-157 Privolitev-zavrnitev invazivni poseg

OBR 111-158 Hitri antigenski test COVID-19, izvedba v urgentni ambulanti OBR 114-002 Pojasnilni list torakoskopija

OBR 114-003 Soglasje bronhoskopija-torakoskopija OBR 114-004 Pojasnilo diagnostična plevralna punkcija OBR 114-005 Soglasje diagnostična plevralna punkcija

OBR 114-006 Pojasnilo izpraznilna plevralna punkcija z manometrijo OBR 114-007 Soglasje izpraznilna plevralna punkcija z manometrijo OBR 114-008 Soglasje izpraznilna plevralna punkcija

OBR 114-009 Pojasnilo izpraznilna plevralna punkcija

OZNAKA NASLOV

OBR 302-016 Matrika fleksibilnosti za obremenilno testiranje OBR 402-015 Matrika fleksibilnosti

OBR 404-139 Obrazec za oceno farmakoterapijskega pregleda OBR 404-150 Evidenca izobraževanj v lekarni

OBR 507-026 Evidenca čiščenja lekarne OBR 902-001 Ocena zdravnikov

OBR 902-074 Izjava za povračilo stroškov prevoza na delo in z dela OBR 902-075 Ocena pogodbenih izvajalcev

In document Letno poročilo (Strani 57-60)