• Rezultati Niso Bili Najdeni

Pregled konkurence

Bürstner Premio 435 TS 

 

Nadaljevanje preglednice 3 

Nadaljevanje preglednice 3 

2.6 POZNAVANJE ERGONOMIJE PRI KONSTRUIRANJU PRIKOLICE     

Pri načrtovanju pohištvenih elementov za prikolico je zelo pomembno poznavanje ergonomije  in  antropometrije. Beseda ergonomija izvira iz grščine,  in  sicer  beseda  ergon  pomeni  delo  in  nomos  zakonitost.  Ergonomija  proučuje funkcionalne zmogljivosti in sposobnosti človeka v procesu proizvodnje ter metode in organizacije dela. Ergonomija kot  znanost je stara več kot 50 let in se je sprva razvila zaradi oblikovanja prilagojenih orodij,  strojev in delovnega okolja človeku, kar je omogočalo lažje delo (Polajnar in sod., 2003; 

Kuzman, 2019). 

 

Ergonomija se je tako na začetku ukvarjala z olajšanjem fizičnega dela, ki so ga nadomestili  stroji,  dandanes  se  veliko ukvarja z olajšanjem dela v pisarni. Razširila se je tudi na druga področja, kot so bivalno okolje, promet in varnost, v bolnišnice, šole, šport in tudi v prosti čas (Polajnar in sod., 2003). Je multidisciplinarna veda, ki pokriva področja antropologije,  fiziologije,  psihologije,  sociologije,  ekologije,  organizacijo  dela,  tehnologijo, tehniko, biomehaniko, ekonomijo in industrijsko oblikovanje (Kuzman, 2019). 

 

Antropometrija  je  znanost  o  merah človeškega telesa. Proučuje razmerja med velikostjo posameznih delov človeškega telesa ter ugotavlja mere telesnih delov (Kuzman, 2019). Če telo miruje, govorimo o statičnih izmerah antropometrijskih spremenljivkah, če se telo giba govorimo o izmerah dinamičnih antropometričnih spremenljivkah, kar se nanaša na gibe v zglobih, doseg rok ter mišično moč (Polajnar in sod., 2003). 

 

V nadaljevanju bodo pregledane ergonomske značilnosti za oblikovanje kuhinje, kopalnice, postelje, sedišča, jedilnega prostora in razsvetljave. Značilnosti so pregledane za bivalne  prostore.  Za  oblikovanje  prikolic gre za ustne dogovore, kjer se čimbolj držimo ergonomskih značilnosti bivalnih prostorov in prilagajamo prostore oz.  elemente,  pri  katerih  lahko  naredimo  kompromis.  Primer  je  npr.  kopalnica,  saj  je v manjših prikolicah manjša,  toliko  da  zagotovi  vse  potrebno,  saj  veliko  uporabnikov  uporablja  kopalnice  v  kampih. Drugi primer je kuhinja, ki v manjših prikolicah obsega manjše pomivalno korito in manjšo kuhalno ploščo ter nekaj  shranjevalnih  prostorov. Pult se poveča s prekrivno ploščo čez pomivalno korito in kuhalno ploščo ali pa se pult izvleče iz strani. 

2.6.1  Kuhinja   

Na področju kuhinj je mnogo ergonomskih načel. Pregledane so glavne značilnosti, saj so kuhinje  v  prikolicah,  predvsem pa v manjših prikolicah,  kot  je  Action, zelo  majhne  in  je  pomembna predvsem višina in globina kuhinjskega pulta ter razdalja od kuhinjskega pulta  do viseče omarice.  

 

Predvidevana višina delovne plošče je med 850 in 950 mm. Delovna višina tako naj ne bo  previsoka  oz.  prenizka.  Previsoka nam onemogoča pravilno  uporabo krepkega mišičnega trupa, prenizka  pa ustvari neugodni kot med rokami, trupom in nogami. Obenem različna opravila zahtevajo različne višine, zato se priporoča, da je kuhalna plošča postavljena nižje  ter pomivalno korito višje. V  primeru  globine  pomivalnega  korita 175 mm, se priporoča 100 mm višji pult (Polajnar in sod., 2003). 

 

Z  rokami  optimalno  dosegamo  površine v višini med 650 in 1500 mm. V to območje je priporočljivo namestiti hladilnik, pečico, jedilni pribor, servirno posodo, pomivalnik, torej  elemente, ki se veliko uporabljajo. Priporočljiva razdalja med delovno površino in zgornjo visečo omaro je najmanj 500 mm. Za neovirano gibanje zgornjega dela telesa je maksimalna  globina  viseče omarice, ki  je na običajni višini, 400 mm, medtem ko je globina  spodnje  omarice  minimalno  580  mm.  Zaradi  vidnega  napredka  pri  razvoju  pohištvenega okovja, ki nam omogoča drugačne izvedbe odpiranja viseče omarice,  ki  se  čedalje bolj odpirajo  navzgor  ali  pa  se  celo opušča postavljanje visokih zgornjih elementov.  

 

Pomemben  je  tudi  prostor  za  noge.  Minimalna  višina podnožja  je  100  mm,  minimalna  globina 50 mm (globina od sprednje stranice omare), vendar je bolje, če je večja (70 mm do 100 mm). Običajno globina delovnih pultov v kuhinji je 600 mm, čedalje  bolj  so  aktualne globje delovne površine. V kuhinji je pomembna tudi osvetlitev. Priporočila se  velikokrat minimalno razlikujejo, kar opazimo tudi na sliki 8 in sliki 9.  

 

Slika 8: Potreben prostor v kuhinji pri pomivanju ter prikaz optimalne dosegljivosti (Pajnič, 2010) 

 

         

Slika 9: Levo ­ prikaz optimalnih višin hladilnika; desno ­ višine spodnje omare (Panero in Zelnik, 1987) 

2.6.2  Kopalnica    

Prikoliška  kopalnica  navadno  obsega najnujnejše elemente, kot so WC, tuš in lijak. 

Prostornejše  prikolice imajo večje toaletne prostore, pri veliki večini modelov,  pa  so  ti  prostori  navadno  zminimalizirani  do  te  mere, da še omogočijo uporabo  WC­ja, tuša in lijaka. V pregledu ergonomije smo zato izbrali dimenzije, potrebne za toaletni prostor, tuš kabine in višine umivalnika 

 

Slika  10  prikazuje  mere,  potrebne  za  toaletni prostor. Prostor med školjko in najbližjo  prepreke (zid) naj bo v dolžini 610 mm, da se omogoči normalno vstajanje. Širina školjke oziroma prostor za WC zelo variira. 

 

         

Slika 10: Levo in desno – prikaz potrebnih dimenzij WC prostora (Panero in Zelnik, 1987) 

 

Dimenzija tuš kabine je odvisna od posameznikovih želja in udobja. Na sliki 11  so  predstavljene priporočene dimenzije tuš kabine. Minimalna višina tuš prhe za odraslo  osebo naj bo 1829 mm, ki omogoča dobro pršenje vode po telesu, pipa pa na višini 1016 do 1270 mm. Te višine so višine rok in omogočajo hitro nastavljanje temperature vode.

Vrata v tuš naj bodo širine 610 mm.  

 

      

Slika 11: Prikaz dimenzij tuš prostora (Panero in Zelnik, 1987) 

Slika  12 predstavlja optimalno višino  umivalnika,  ki  je  500  do  100  mm  pod  skrčenim komolcem uporabnika. Vendar nižje, kot bo postavljen umivalnik, manj vode bo steklo s  komolcev na tla, saj se mora uporabnik prikloniti. Primerna višina umivalnika za ženske je okoli 850 mm ter za moške 900 mm. Medtem ko je za otroke nižja, in sicer med osmim in  devetim letom se priporoča višina 650 mm, vendar višino prilagajamo potem s posebnimi podstavki  za  otroke.  Pipa  oz.  iztok  vode  iz  pipe  naj  bo  nekje  100  mm  nad  gladino  umivalnika.  

 

       

Slika 12: Levo in desno ­ prikaz optimalnih višin umivalnika za moškega (Panero in Zelnik, 1987) 

2.6.3  Jedilni prostor   

Širina jedilne  mize  oz.  vdolbina  za  noge  oz.  stopala  mora  potekati  vzdolž celotne širine mize. Najmanjša dovoljena širina znaša  600  mm. Upoštevati je potrebno tudi oblikovne  značilnosti. K temu sodi površina miz,  in sicer ne sme imeti bleščečih površinskih premazov,  ki  odsevajo  svetlobo,  vsi  robovi  naj  bodo  zaobljeni  in  brez štrlečih delov, predali  in  raztegljivi  deli  mize  in  naprave  morajo  biti  omejeni  s  prislonom,  električna in plinska napeljava mora potekati izven delovnega območja, s čimer preprečimo poškodbo napeljav (Polajnar in sod., 2003). 

 

Velikost mizne plošče je odvisna od števila ljudi, ki sedi za mizo. Njena višina naj bo med 720  in  750  mm.  Za  eno  osebo  naj  miza omogoči 600 mm širine ter prostora za stol 500 mm. Miza naj bo osvetljena. Osvetlitev naj bo dovolj visoka, da se osebe med seboj vidijo,  da ni premočna ter osvetli mizo po celotni površini (slika 13).  

 

      

Slika 13: Minimalni prostor za 3 osebe (Panero in Zelnik, 1987) 

 

Sedišča so oblazinjena, da se teža osebe razporedi na večjo površino. Napačno je mišljenje,  da debelejše, večje in mehkejše tapeciranje omogoči večje udobje. V primeru premehkega oblazinjenja se telo zvije v mehkobo blazine, le stopalo je naslonjeno na tla. Telo se v tem  primeru stabilizira s pomočjo mišic, ki so bolj obremenjene. Odvečni del blazine se lahko  zvije pod spodnji del stegna in obremenjuje živce v tem predelu stegna. Blazina se lahko upogne  tudi  na  druge strani in povzroči nelagodje v drugih delih telesa. Upoštevati je potrebno  tudi  dejstvo, da bolj ko se telo vgrezne v blazino, težje je  vstati.  Na  sliki  14  so  predstavljene dimenzije širine sedišča, višina  ter  kot  naslonjala.  Na  sliki  15  pa  je  predstavljen prostor za sedenje. 

 

         

Slika 14: Levo – prikaz dimenzij sedišča; desno ­ oblazinjena klop za 3 osebe (Panero in Zelnik, 1987)  

2.6.4  Postelja   

Slika 16 prikazuje dimenzije postelj za dve oziroma eno osebo. Dimenzije so navedene v  preglednici. Vendar pa navadno telo potrebuje več prostora za spanje,  kot  je  navedeno,  predvsem  v  primeru  postelje  za  dve  osebi,  kjer  je  priporočena širina  1200  mm.  Slika  15  prikazuje  potrebne  razmake  za  aktivnosti,  vezane  na  spanje.  Oseba  na  levi  strani  slike  prikazuje dimenzije za aktivnosti v položaju kleče, oseba na desni strani slike pa višino  postelje, potrebne za vstajanje iz postelje.  

 

      

Slika 15: Dimenzije za aktivnosti, povezane s spanjem (Panero in Zelnik, 1987) 

 

       

Slika 16: Dimenzije postelje za dve oz. eno osebo (Panero in Zelnik, 1987) 

2.6.5  Razsvetljava   

Razsvetljava igra pomembno vlogo v  poduktih za preživljanje prostega časa. Potrebna je  primerna  osvetlitev  kuhinjskega  bloka  za  kuhanje,  jedilnice  za  osvetlitev  mize  in  za  potrebe branja, kopalnice in spalnice. 

 

Za opis kakovosti razsvetljave prostorov uporabljamo lastnosti, naštete spodaj. Odvisno od namembnosti prostora pa se tem lastnostim pripiše različna teža.  

 

-  Nivo osvetljenosti: vpliva na hitrost, varnost in udobnost zaznave.  

 

-  Omejitev bleščanja: bleščanje se pojavi ob neprimerni porazdelitvi svetlosti oz. zaradi svetlih površin (tudi svetlečih/sijajnih površin). Bleščanje, ki ga povzročajo svetlobni viri,  imenujemo  direktno bleščanje in je v matematični obliki zapisano z indeksom UGR in če je vrednost UGR pod 10, take razsvetljevalne naprave ne povzročajo bleščanja.  

 

-  Harmonična porazdelitev svetlosti: Svetlost predmetov mora biti primerna, drugače povzročajo stalno prisilno adaptacijo in s tem utrujanje oči. 

 

-  Barvni videz: le­ta naj bo naraven in pravilen. Za bivalne prostore se uporablja hladna,  srednja barva svetlobe, v področju barvnega videza 90 > R(indeks barvnega videza) 

> 80.  

 

-  Barva  svetlobe:  barvo  svetlobe  svetila določa spekter sevane svetlobe. Poznamo tri skupine  barve  svetlobe.  Za  bivalne  prostore  se  uporablja  skupina  ena,  ki  ima  toplo  barvo svetlobe, kar pomeni pod 3300 K barvna temperatura. 

 

-  Smer  svetlobe  in  modeliranje  (sence):  usmerjanje  svetlobe  je  pomembno  pri  poudarjanju  predmetov,  tekstur  itd.  in  vpliva  na  prepoznavanje  in  vidnost.  Z  razprševanjem svetlobe pa vplivamo na sence (Balantič in sod., 2016). 

 

V poduktih za preživljanje prostega časa se velikokrat uporablja funkcionalno pohištvo.

Funkcionalno pohištvo predstavlja pohištvo, ki je zasnovano na način, da omogoča dve ali več funkcij hkrati. Tako se prilagaja različnim funkcijam s preoblikovanjem  prostorskih  razmerij pohištvenih kosov, obenem pa maksimiramo  majhne  prostore.  Vodilo  pri  oblikovanju  tovrstnega pohištva naj  bo  enostavnost  uporabe,  kvalitetna  izdelava  in  funkcionalnost, ki ustreza tudi estetskim kriterijem (Husein, 2020). Na slikah od 17­20 je  prikazano fukncionalno pohištvo v prikolicah Action.  

 

 

Slika 17. Prikaz izvlečne žar plošče (Adria Mobil, 2020) 

   

Slika 18: Levo in desno ­ Prikaz funkcionalnega pohištva v kopalnici z izvlečnim umivalnikom (Caravan, 2021 in Adria  Mobil, 2021)  

 

   

Slika 19: Levo in desno ­ Prikaz funkcionalnega pohištva kot shranjevalni prostor pod posteljo in raztegljiva postelja nad jedilnico (Caravan, 2021) 

   

Slika 20: Levo in desno ­ Primer oblikovanja funkcionalnega pohištva z upoštevanjem ergonomije v prikolici Action: 

dnevna in nočna postavitev U grupe  (Adria Mobil, 2020) 

2.8. STANDARDI   

Standard  je  dokument,  ki nastane s konsenzom, katerega odobri priznani organ. Določa pravila,  smernice in značilnost za dejavnost ter rezultate. Le­ti  so  lahko  izdelki,  storitve,  procesni  ali  proizvodni  postopki  in  so  namenjeni  za  enkratno ali večkratno uporabo. V standardih lahko najdemo tehnične specifikacije ali natančna merila, ki se uporabljajo kot pravila, navodila ter postopki. Standardi služijo predvsem temu, da so izdelki primerni za  uporabo.  Poznamo  nacionalne  (SIST),  evropske  (EN)  in  mednarodne  (ISO)  standarde  (Gospodarska zbornica Slovenije, 2021). 

 

V  podjetju  Adria  Mobil imajo veliko standardov, ki jih upoštevajo pri  razvoju  novih  produktov za preživljanje prostega časa. Glavna izmed njiju sta: 

 

-  SIST  EN  1645­1 Bivalna počitniška vozila ­  Prikolice  ­  1.  del:  Zdravstvene  in  varnostne zahteve za bivanje; 

-  SIST EN 721:2005 Bivalna počitniška vozila – Zahteve za varnostno prezračevanje. 

 

SIST  EN  1645­1 Bivalna počitniška vozila ­  Prikolice  ­  1.  del:  Zdravstvene in  varnostne  zahteve  za  bivanje  je  glavni  standard  v  podjetju  Adrie  Mobil,  ki  pokriva  zahteve,  ki  so  namenjene za zagotavljanje varnosti in zdravja ljudi med uporabo prikolic pri začasnem ali

sezonskem bivanju. Standard določa zahteve na področju oblikovanja in konstrukcije vrat, notranje  opreme,  oskrbe  s  pitno  vodo  in odstranjevanja  odpadne vode, naprav, inštalacije ter opozoril. Določa tudi ustrezne preskusne metode. 

 

SIST EN 721:2005 Bivalna počitniška vozila – Zahteve za varnostno prezračevanje določa minimalne varnostne zahteve prezračevanja počitniških prikolic in vsebuje metode za izračun ali testiranje varnosti ventilacije. Vsak bivalni prostor, razen stranišč in kopalnic mora biti opremljen s prezračevanjem. Čim se lahko prostor začasno loči se šteje kot svoj prostor. Prezračevanje mora omogočati sveži dovod zraka in odvajanje zgorevalnih produktov. Pri tem je potrebno zagotavljati da se vsebnost CO2 ne dvigne za več kot 1%

nad vrednostjo, ki je določena za določeno višino meritev in zagotoviti minimalen prostor  ventilacije.  

 

Prikolice in vsa ostala vozila za prosti čas so v Adrii Mobil izdelana v skladu s standardom Thermo­build, ki omogoča uporabo vozila v vsakem letnem času. Za preverjanje standarda so vozila preizkušena v klimatski komori pri temperaturah od ­15°C do 20°C in vlažnosti med  45  %  in  80  %  med  temperaturama  30°C in 60°C. Ob tem preizkušanju pa so vsa vozila  izdelana  iz  naprednih  izolacijskih  materialov,  z  dobro  zasnovanim  ogrevanjem  in  sistemom  za  prezračevanje in optimalnim koreženjem zraka za ogrevanje in hlajenje  (Adria Mobil, 2021). 

 

Poleg zgoraj naštetih dveh glavnih standardov in internega standarda v Adrii Mobil uporabljajo  standarde  in  regulative  za  evropsko tržišče še na naslednjih področjih: 

standardi na področju prezračevanja, varnosti prikolice, plinske napeljave,  vodovodnih  inštalacij,  električnih inštalacij, na področju blazin in vzmetnic in šasije prikolice.

Regulative pa pokrivajo področja okvirne direktive, hrupa, emisij, rezervoarjev,  zadnje  registrske tablice, vrat, ključavnic, tečajev, ogledal, vstopnih stopnic, trdnosti sedežev, zunanje projekcije, tipnih tablic, vgradnje luči, ogrevalnih sistemov, izpušnih cevi, vlečne naprave, pnevmatik, koles, klimatskih naprav in zavor. 

3.  MATERIALI IN METODE  3.1 MATERIALI 

3.1.1  Materiali karoserije   

Prikolica  Action,  kakor  tudi  vse  ostale  prikolice,  ima  konstrukcijo  karoserije  Comprex  (Slika  21).  Karoserija  Comprex  je  konstrukcija  zunanjih  sten,  stropa  in  poda  prikolice.  

Stene  so  zgrajene  iz  oplemenitene  vezane plošče (1), okvir  iz  poliuretanskih  letev  (2),  ekspandiranega polistirena (EPS) (3) in poliestrske obloge na zunanji strani (4), dno pa iz  poliestrske obloge (5), ekstrudiranega polistirena (XPS) (6) in ojačanega profila iz lesa (7)  (Slika 22). Prikolice so narejene na šasiji AL­KO, omogočajo ogrevalni sistem Truma ali Alde,  sistem  Air­Flow, vgradnja pohištva omogoča dobro kroženje zraka ter pametni nadzor Mach (Adria Mobil, 2021). 

 

 

Slika 21: Prikaz prikolice s konstrukcijo Comprex (Adria Mobil, 2021) 

 

       

Slika 22: konstrukcija stene: 1: lesena plošča, 2­ okvir iz poliuretanskih letev, 3 ekspandiran polistiren EPS, 4  poliesterske obloge na zunanji strani; desno ­ konstrukcija dna: 5 – poliestrske obloge, 6 – ekstrudiran polistiren XPS in 7 

– ojačan profil iz lesa (Adria Mobil, 2020)   

     

3.1.2  Materiali notranjega pohištva   

Vodilni  material  pri  izdelavi pohištva prikolice ter tudi avtodomov in vanov  so  vezane  plošče. Vezana plošča je plošča,  izdelana  iz večjega števila slojev  (navadno  lihega)  med  seboj lepljenih furnirjev. Vezane plošče se med seboj razlikujejo po debelini, uporabljeni  drevesni vrsti, lepilu ter usmerjenosti vlaken. Sloji si simetrično sledijo od sredine oz. osi proti površini v obe smeri. Sloji so med seboj lepljeni z lepili, njihov nanos je med 100 in  300 g/m2, plošče se nato stiska pri temperaturah med 100°C in 150°C ter pri tlaku 0,5 do 2 N/mm2. Lastnosti plošč so predvsem njihova majhna teža, visoka trdnost in stabilnost. 

(Šernek, 2007 in Medved, 2009).  

 

Največ se  uporablja vezane plošče iz topolovega  furnirja  (lahko  tudi  les  eksot –  lauan,  acoma,  lavanda  in  drugi).  Uporabljajo  pa  oplemenitevene vezane plošče  (sliki  23)  naslednjih debelin; 2.4, 4, 5, 7, 10, 12, 14, 16, 20 in 26 mm. Oplemenitena vezana plošča je  vezana plošča preko katere se nanese dekorativni sloj. Za oplemenitenje se uporablja CPL ­  kontinuirano stiskan laminat, HPL – laminati stiskani pod visokim pritiskom, PVC, PET,  PP  folije,  folije  iz  dekorativnega  papirja,  ki  so  impregnirane  z  akrilom  in  urea  formaldehidom,  melamin  formaldehidom  ali  melamin  formaldehidom  in  urea  formaldehidom  ter  dekorativna  vinil  folija  in  akril  folija.  CPL  oz.  kontinuirano  stiskan  laminat  je  laminat  izdelan  iz  melamin  impregniranega  celuloznega  papirja  in  fenol  formaldehid  impregniranega  kraft  papirja.  Potiskani  papirji  se  skupaj  stiskajo  z  vezivno  smolo. Te površine so zelo odporne proti poškodbam, kislinam, bazam,  in  svetlobi.  HPL  oz.  laminati  stiskani  pod  visokim  pritiskom,  imenujemo  tudi  ultrapasi.  Izdelani  so  iz  melamin  impregniranega  celuloznega  dekorativnega  papirja  in  z  fenolsko  smolo  impregniranega  kraft  papirja.  Ravno  tako  so  izredno  trdi z nepropustno površino. V primerih  uporabe  papirje  gre  vedno  za  alfa  celulozne  dekorativne  papirje (Kalčič,  2016; 

Nemli, 2008 in Nemli in sod., 2005). 

 

   

Slika 23: Levo ­ prikaz tiskane vezane plošče; desno ­ prikaz surove vezane plošče 

 

Tehnične karakteristike surove vezane plošče se določa po EU standardih in »AM (Adria  Mobil)  standardih«  ­  to  so  postopki,  s  katerimi  se  preverja  ustreznost  v  internih  laboratorijih po internih metodah (Kalčič, 2016): 

 

-  Dolžina in širina po EN 315  -  Kvaliteta vezanih plošč po EN 635 

-  Lepljenje vezanih plošč z vlago odpornimi lepili, standard EN 314­2 

-  Določanje vlažnosti po gravimetrični metodi EN 322. Dovoljena volumska teža je 550 – 650 kg/m3. Vezane plošče, debeline 9, 12 in 16 mm, imajo max. dovoljeno težo 480  kg/m3

-  Upogljivost plošč: Zunanji listi morajo ostati brez razpok. 

-  Valovitost plošč    

Tehnične karakteristike oplemenitenih plošč (Kalčič, 2016): 

-  Kvaliteta površine po standardu EN 635 

-  Upogljivost: folija ne sme odstopati, se gubati ali pokati. 

-  Valovitost in vlažnost  -  Svetlobna prepustnost  

-  Izgled površine in nianse: ne smejo odstopati od potrjenih vzorcev. 

-  Oprijemljivost folije: upogibanje vezane plošče, da se zvije po diagonali in prečne  v  vzdolžno smer (ne sme priti do pojava mehurjev ali gub). Uporabljata se tudi Scotch  test ter »KLIMATEST«, kjer izpostavimo ploščo različnim temperaturam, vlagi  in  času izpostavitve. 

-  Odpornost površine: jamstvo odpornosti na vodo, detergente, olje, bencin  itd.  poda  proizvajalec. Ne sme prihajati do spremembe barve. 

-  Obdelava plošč: robovi se ne smejo kršiti ali razslojevati. 

 

Poleg vezanih plošč se za notranje pohištvo uporabljata tudi lahka in okvirna konstrukcija. 

Okvirna  konstrukcija  (slika  24)  je  sestavljena je iz zunanjega  sloja,  ki  je  iz  oplemenitene  vezane plošče ali topolove plošče, debelin 2.4, 2.7 ali 3 mm, sledi polnilo EPS, debeline 10  ali 20 mm ter sredica – okvir iz smrekovih letvic, skupna debelina je 16 in 26 mm. Lahko  okvirno  konstrukcijo  se  uporablja za  izdelavo  sten  garderobnih  omar, toaletnega  prostora  ali ostalih pregradnih sten.  

   

 

Slika 24: Levo ­ prikaz sestave okvirne konstrukcije: tiskana vezana plošča, smrekove letvice in polnilo EPS; desno –  vzorec okvirne konstrukcije 

 

Lahka  konstrukcija  (slika  25)  je  debelin  16  ali  26  mm.  Sestavljena  je  iz  oplemenitene  vezane plošče ali ultrapasa, debelin 2.4, 2.7 ali 3 mm, na sredini med dvema ploščama je polnilo EPS, debeline 10 ali 20 mm. Uporablja se za izdelavo kuhinjskih pultov, pokrovov  pohištvenih elementov in dna visečih omaric.  Lahka  konstrukcija  je glavno področje razvoja na področju plošč, zaradi njene  mase.  Za  sloj  med dvema ploščama se uporablja  satje, lisocor, stiropor, stirodur, papirno satje itd. 

 

Slika 25: Levo ­ prikaz sestave okvirne konstrukcije; desno – vzorec okvirne konstrukcije     

Za novo prikolico Action smo uporabili beli dekor in dekor v imitaciji lesa hrasta. Pohištvo prikolice se med seboj spaja z uporabo bukovih moznikov, čepov in vijakov.  

 

Za dokončno opremljenost notranjosti prikolice so potrebni še drugi materiali. V nadaljevanju so predstavljeni izbrani materiali za novi tloris prikolice Action. 

 

-  Vzmetnica:  vzmetnica  podjetja  Kaaap za  prikolice  Action je  pena  z  maso  25  min  s  tlačno trdnostjo 35 N/mm2. Kemijsko gledano gre za poliuretansko peno, ki nastane z  reakcijo izocianatov in poliolov z dodanimi aditivi (slika 26). 

 

-  Oblazinjenje:  blazine  so  ravno  tako  delo podjetja  Kaaap.  Uporabljen  je tekstil  Urban  Greys (slika 26) (Adria Mobil, 2020). 

 

          

Slika 26: Levo ­ prikaz vzmetnice; desno ­ prikaz izbranega tekstila (Adria Mobil, 2020) 

-  Kuhinjska oprema: kuhinjska oprema sestoji iz pomivalnega korita, podjetja Thetford,  štedilnika in hladilnika podjetja Dometic (slika 27).  

 

         

Slika 27: Levo ­ prikaz lijaka; sredina ­ kuhalnik s pokrovom; desno ­ hladilnik (M Caravaning, 2021) 

-  Kopalniška oprema obsega WC in tuš pipo, podjetja Thetford, in lijak s pipo (slika 28)   

 

Slika 28: Prikaz opreme kopalnice ­ umivalnik, pipa, tuš pipa in wc školjka (Adria Mobil, 2021) 

-  Osvetlitev v prikolice je  narejena iz LED luči, ki so razpeljane pod visečo omarico v kuhinji  in  okoli  ogledala  v  kopalnici.  V  jedilnici  in  nad  posteljo  se  nahajajo  bralne  lučke. Med kuhinjo in kopalnico je nameščena stropna luč (slika 29).  

 

   

Slika 29: Levo ­ prikaz stropne luči med kuhinjo in kopalnico; desno ­ prikaz bralnih lučk (Adria mobil, 2021)  

-  Uporabljeno je okovje podjetja Häffele in stikala podjetja Berker (slika 30). 

-  Uporabljeno je okovje podjetja Häffele in stikala podjetja Berker (slika 30).