• Rezultati Niso Bili Najdeni

prikaz razlage komercialnega imena

 

Slika 7: prikaz razlage komercialnega imena (Adria Mobil, 2021) 

 

Adriina prikolica Action ima 4 različne modele. Najmanjši izmed njih je 361 LH, ki meri v notranjosti 3610 mm in omogoča spanje 3 osebam in nima ločene postelje in U grupe. Po  velikosti sta naslednja 391 PH in 391 LH, kateri imata notranjo dolžino 3910 mm. 391 PH  omogoča spanje in bivanje 4 osebam in ima delno ločeno posteljo, pod njo sta shranjevalni  prostor  ter  miza  s  klopjo,  ki  se  ravno  tako  lahko  spremeni  v  posteljo.  Medtem  je  tloris  drugega  modela  enak  tlorisu  prikolice  361  LH,  kljub  temu  da nimata ločenega spalnega dela  in  U  grupe,  je  ta  prikolica opremljena z dolgo in dovolj široko dineto (sedišče),  ki  omogoča spanje 2 osebama brez spreminjanja v posteljo. Zadnji in tudi najdaljši model je 391  PD  z  notranjo dolžino  4010  mm,  ki omogoča bivanje samo 2  osebam,  ima  pa  posledično ločeno  posteljo  in  U  grupo.  Iz  zunanje  strani  se  lahko  dostopa  do  shranjevalnega prostora pod klopjo. 

 

Kuhinjska  oprema  obsega  kuhinjski  blok  s  kuhalnikom,  koritom,  steklenim  pokrovom,  pokrovom  za  rezanje,  kuhinjsko  pipo  in  odcejalnikom.  Nad  kuhinjskim  monoblokom  je  viseča omarica. Vsaka prikolica ima tudi hladilnik. Toaletni prostori obsegajo tuš kad, wc,  ter  umivalnik.  Shranjevalni prostori so pod ležiščem ali samostoječe  omare.  Veliko  panoramsko steklo v prednjem delu zagotovi veliko svetlobe ter razgled (preglednica 1).  

 

Preglednica 1: Prikaz Action modelov (Adria Mobil, 2021) 

PRIKOLICA ACTION – RAZLIČNI TLORISI

  361 LH 

 

 

Zunanje dimenzije  4010 mm x 2196 mm  Masa: 

935 kg + 165 kg  Cena: 

Od 16.099,00 €  391 PH 

         

Zunanje dimenzije  4310 mm x 2196 mm  Masa: 

1035 kg + 286 kg  Cena: 

Od 17.499,00 €  391 LH 

 

Zunanje dimenzije  4310 mm x 2196 mm  Masa: 

1045 kg + 233 kg  Cena 

Od 17.499,00 €  391 PD 

 

Zunanje dimenzije  4460 mm x 2196 mm  Masa: 

1005 kg + 304 kg  Cena: 

Od 17.499,00 € 

 

Preglednica 2 prikazuje razvoj tlorisov prikolice Action. Tlorisi se spreminjajo s sezonami 

­ vsaka sezona traja 5 let. Razlogi za spremembo so: pomladitev produkta, nova ponudba,  usmeritev iz prikolice za dve osebi v družinsko prikolico, ki omogoča spanje 3 ali celo 4  osebam,  ter vpeljava čim večjega shranjevalnega prostora (Barbič, 2021). 

 

Prikolica je bila prvič izdelana v letu 2005. Takrat sta bila v ponudbi prva dva tlorisa. Prvi  tloris  341 PH z notranjo dolžino  (razdalja  med  notranjo  stranjo  zadnje  in  prednje  karoserije)  3410  mm  je najkrajši in ga ni več v ponudbi. Tloris je obsegal  samostojni  kuhinjski  blok,  toaletni  prostor,  jedilnico  za  dve  osebi.  V  prednjem  delu  prikolice  se  je  nahajal velik shranjevalni prostor, nad njo pa postelja, ki se je lahko povečala čez jedilnico z izvlečnim posteljnim dnom. Druga prikolica Action 361 PH ima notranjo dolžino 3610,  kjer  je  tloris  v  osnovi  enak  kot  današnji, vendar z drugačnim dizajnom pohištva, ki  se  je  spreminjal na 5 let. Tloris obsega kuhinjo in toaletni prostor v zadnjem delu, jedilnico, ki  se spremeni v posteljo v prednjem delu. Vmes je na levi strani garderobna omara, na desni  hladilnik.  Dizajn pohištva in oblazinjenja se je večkrat spremenil. V prvih izvedbah pa je  kuhinjski  blok  in  toaletni  prostor  oblikovan  v  polkrog, garderobna omara je bila čez celotno višino prikolice.  

 

Tretja  prikolice  361  PT,  ki  danes ni več v  ponudbi,  je  imela  ravno  tako  kopalnico  in  kuhinjo v zadnjem delu. Postelja je bila vmeščena v prednji del prikolice. V vmesnem delu  na levi strani sta bila vmeščena garderobna omara in hladilnik. Na desni strani pa 2 dineti  in miza. Druga dineta je bila v prednjem delu čez celotno širino prikolice. Naslon dinete se  je lahko spustil in tako se je ustvarila postelja.  

 

Zadnja prikolica 361 PD je enake dolžine kot 361 PH in z enakim tlorisom kot prikolica  Action 391 PD. V prednjem delu je vmeščena postelja, v zadnji del prikolice jedilni kot ter  garderobna omara. Vmes je na levo stran vmeščena kopalnica,  na  desno  pa  kuhinjski  monoblok.   obstoječih produktov med modeli Action. 

         

Preglednica 2: Pregled predhodnih tlorisov prikolice Action (Adria Mobil, 2007 in Adria Mobil, 2016) 

2.5 PREGLED KONKURENCE    

V pregled so vključena najpomebnejša podjetja, ki izdelujejo vozila za prosti čas in imajo prikolice  v  primerljivem  cenovnem  in  velikostnem  rangu.  To so podjetja Bürstner, Caravelair, Dethleffs, Eriba, Hobby, Knaus in Sprite. Poleg prikaza tlorisa so navedeni še podatki o zunanji dolžini in širini ter cena prikolice z osnovno opremo. Kjer podatek  o  zunanji dolžini in širini ni naveden, je naveden podatek o notranji dolžini in širini –  podatka,  ki določata dolžino in širino bivalnega prostora (preglednica 3). 

 

Po dolžini najbolj izstopa model Sport&Fun, proizvajalca počitniških prikolic Knaus, ki ima notranjo dolžino 4800 mm. Prikolica se razlikuje po tlorisu, ki omogoča nakladanje in prevoz motorja. V ta namen ima na zadnji steni dodatna vrata ter prost hodnik z možnostjo vpetja motorja. V kopalnici je možnost izvleke tuš kadi in zaprtja z zaveso, s čimer je na voljo večji prostor za tuširanje. Pod posteljo je omogočeno tudi shranjevanje koles in

drugih večjih predmetov. Prikolica zaradi svoje daljše dolžine  omogoča samostojno  posteljo in jedilni del ter večjo kuhinjo in dodatne shranjevalne omare. 

 

Prikolice, ki so v istem cenovnem rangu, vendar so malenkost večje, so prikolice podjetja  Bűrstner, model Premio Plus 400 TS, ki je zelo prostorna, saj ima dvižno posteljo, pod njo  se nahaja jedilni del. Na ta račun ima večjo kuhinjo z več delovne površine ter dodatno shranjevalno omaro. Prikolica podjetja Caravelair Antares Titanium 390 in model De Luxe  400 SFe podjetja Hobby imata enako tlorisno razporeditev, zelo podobno razporeditev pa  imata tudi prikolici podjetja Bürstner model Premio 435 TS in Aero 410 QS podjetja Dethleffs,  pri  katerih  se  tloris  razlikuje  samo  po  mestu  postavitve  kopalnice  in  kuhinje. 

Podjetje Eriba pa s prikolico Nova Light 425 ponuja drugačen tloris, in sicer se jedilni del  nahaja v prednjem delu, postelja v zadnjem ter ob straneh kuhinja, kopalnica in garderobna  omara. Vsi ti modeli torej ponujajo ločeno posteljo in U grupo, katera se še vedno lahko spremeni v posteljo za 3. in 4. osebo, manjšo kuhinjo in kopalnico ter garderobno omaro. 

 

Prikolice, ki so primerljive velikosti in v istem cenovnem rangu, so Alpine Sport 370 EK,  podjetja  Sprite,  ki  ima  enak  tloris  kot  Action  361  LH,  model  Sport  400  QD,  podjetja  Knaus, ki se od prikolice Action 391 razlikuje samo po mestu postavitve kopalnice. Model  Sport 400 LK ima v prednjem delu in zadnjem delu jedilni kot, ki omogoča več svobode pri  razporeditvi, vendar posledično ni samostojne postelje. Podjetje Eriba ima model Touring  Familia  310,  ki  nima  kopalnice, na ta račun ima ločen jedilni  del  in  posteljo. 

Model  Touring  Familia  320  ima  kopalnico,  vendar  se  zaradi  manj  prostora  jedilni  del  spremeni v ležišče. Podjetje Hobby pa ponuja model Ontour 390 SF, katerega tloris ponuja več prostora v kopalnici z ločenim umivalnikom od tuša in WC­ja. 

 

Podjetji Sprite in Dethleffs ponujata še drugačni prikolici, in sicer Sprite model Basecamp  4 z vhodom iz zadnje strani. Model Coco Lounge od Dethleffs pa je drugačen z notranjo  razporeditvijo kuhinje v prednjem delu, kopalnico v prednjem vogalu, ob strani je jedilni  del in v zadnjem postelja/sedežna, kar omogoči veliko prostora v bivalnem delu. 

 

Preglednica 3: Pregled konkurence (Bürstner, 2021; Caravelair, 2021; Dethleffs, 2021; Eriba, 2021; Hobby, 2021; Knaus,  Bürstner Premio Plus 410 TS 

  Bürstner Premio 435 TS 

 

Nadaljevanje preglednice 3 

Nadaljevanje preglednice 3 

2.6 POZNAVANJE ERGONOMIJE PRI KONSTRUIRANJU PRIKOLICE     

Pri načrtovanju pohištvenih elementov za prikolico je zelo pomembno poznavanje ergonomije  in  antropometrije. Beseda ergonomija izvira iz grščine,  in  sicer  beseda  ergon  pomeni  delo  in  nomos  zakonitost.  Ergonomija  proučuje funkcionalne zmogljivosti in sposobnosti človeka v procesu proizvodnje ter metode in organizacije dela. Ergonomija kot  znanost je stara več kot 50 let in se je sprva razvila zaradi oblikovanja prilagojenih orodij,  strojev in delovnega okolja človeku, kar je omogočalo lažje delo (Polajnar in sod., 2003; 

Kuzman, 2019). 

 

Ergonomija se je tako na začetku ukvarjala z olajšanjem fizičnega dela, ki so ga nadomestili  stroji,  dandanes  se  veliko ukvarja z olajšanjem dela v pisarni. Razširila se je tudi na druga področja, kot so bivalno okolje, promet in varnost, v bolnišnice, šole, šport in tudi v prosti čas (Polajnar in sod., 2003). Je multidisciplinarna veda, ki pokriva področja antropologije,  fiziologije,  psihologije,  sociologije,  ekologije,  organizacijo  dela,  tehnologijo, tehniko, biomehaniko, ekonomijo in industrijsko oblikovanje (Kuzman, 2019). 

 

Antropometrija  je  znanost  o  merah človeškega telesa. Proučuje razmerja med velikostjo posameznih delov človeškega telesa ter ugotavlja mere telesnih delov (Kuzman, 2019). Če telo miruje, govorimo o statičnih izmerah antropometrijskih spremenljivkah, če se telo giba govorimo o izmerah dinamičnih antropometričnih spremenljivkah, kar se nanaša na gibe v zglobih, doseg rok ter mišično moč (Polajnar in sod., 2003). 

 

V nadaljevanju bodo pregledane ergonomske značilnosti za oblikovanje kuhinje, kopalnice, postelje, sedišča, jedilnega prostora in razsvetljave. Značilnosti so pregledane za bivalne  prostore.  Za  oblikovanje  prikolic gre za ustne dogovore, kjer se čimbolj držimo ergonomskih značilnosti bivalnih prostorov in prilagajamo prostore oz.  elemente,  pri  katerih  lahko  naredimo  kompromis.  Primer  je  npr.  kopalnica,  saj  je v manjših prikolicah manjša,  toliko  da  zagotovi  vse  potrebno,  saj  veliko  uporabnikov  uporablja  kopalnice  v  kampih. Drugi primer je kuhinja, ki v manjših prikolicah obsega manjše pomivalno korito in manjšo kuhalno ploščo ter nekaj  shranjevalnih  prostorov. Pult se poveča s prekrivno ploščo čez pomivalno korito in kuhalno ploščo ali pa se pult izvleče iz strani. 

2.6.1  Kuhinja   

Na področju kuhinj je mnogo ergonomskih načel. Pregledane so glavne značilnosti, saj so kuhinje  v  prikolicah,  predvsem pa v manjših prikolicah,  kot  je  Action, zelo  majhne  in  je  pomembna predvsem višina in globina kuhinjskega pulta ter razdalja od kuhinjskega pulta  do viseče omarice.  

 

Predvidevana višina delovne plošče je med 850 in 950 mm. Delovna višina tako naj ne bo  previsoka  oz.  prenizka.  Previsoka nam onemogoča pravilno  uporabo krepkega mišičnega trupa, prenizka  pa ustvari neugodni kot med rokami, trupom in nogami. Obenem različna opravila zahtevajo različne višine, zato se priporoča, da je kuhalna plošča postavljena nižje  ter pomivalno korito višje. V  primeru  globine  pomivalnega  korita 175 mm, se priporoča 100 mm višji pult (Polajnar in sod., 2003). 

 

Z  rokami  optimalno  dosegamo  površine v višini med 650 in 1500 mm. V to območje je priporočljivo namestiti hladilnik, pečico, jedilni pribor, servirno posodo, pomivalnik, torej  elemente, ki se veliko uporabljajo. Priporočljiva razdalja med delovno površino in zgornjo visečo omaro je najmanj 500 mm. Za neovirano gibanje zgornjega dela telesa je maksimalna  globina  viseče omarice, ki  je na običajni višini, 400 mm, medtem ko je globina  spodnje  omarice  minimalno  580  mm.  Zaradi  vidnega  napredka  pri  razvoju  pohištvenega okovja, ki nam omogoča drugačne izvedbe odpiranja viseče omarice,  ki  se  čedalje bolj odpirajo  navzgor  ali  pa  se  celo opušča postavljanje visokih zgornjih elementov.  

 

Pomemben  je  tudi  prostor  za  noge.  Minimalna  višina podnožja  je  100  mm,  minimalna  globina 50 mm (globina od sprednje stranice omare), vendar je bolje, če je večja (70 mm do 100 mm). Običajno globina delovnih pultov v kuhinji je 600 mm, čedalje  bolj  so  aktualne globje delovne površine. V kuhinji je pomembna tudi osvetlitev. Priporočila se  velikokrat minimalno razlikujejo, kar opazimo tudi na sliki 8 in sliki 9.