• Rezultati Niso Bili Najdeni

Prednosti in slabosti ankete

-  Kombinirane    

Preglednica 4: Prednosti in slabosti ankete (Sagadin, 1993) 

PREDNOSTI  SLABOSTI   

Pridemo do podatkov, ki so drugače nedostopni, zato so ankete tudi anonimne – 

Analizo moramo prilagoditi najnižji ravni anketirancev 

Cenovno ugodna metoda  Slab odziv na odprta vprašanja, ni

zagotovila, da anketiranec odgovarja sam   

V uvodu ankete obrazložimo, kaj želimo doseči z anketiranjem, vzpodbudimo k iskrenim odgovorom, obrazložimo način zagotovitve anonimnosti, navedemo jasna navodila za izpolnjevanje ter se zahvalimo. Sledijo začetna vprašanja, ki so lažja ter splošnejša. Lažja vprašanja  postavljamo  tudi  na  koncu.  V  vmesnem delu pa postavimo težja ter ključna vprašanja. Pred izvedbo ankete le­to lahko preverimo na manjšem številu anketirancev. Pri oblikovanju ankete moramo biti pozorni, da ne uporabljamo besed, ki jih  anketiranci ne bi  razumeli, da ne navajamo predolgih ponujenih odgovorov, ne uporabljamo čustvenih besed ter sugestivnih vprašanj (Sagadin, 1993). 

3.2.3  3D tisk    

3D tiskalniki so naprave, ki omogočajo tridimenzionalno tiskanje. Osnovni princip temelji  na  procesu  dodajanja  materiala.  Dodajanje  materiala omogoča šoba tiskalnika, ki se pomika po prostoru in v plasteh nanaša material na mestih, ki so vnaprej določena z vnosom 3D modela v računalniški program. S pomočjo 3D tiskanja lahko na hiter in ekonomičen način pridemo do prototipov izdelka in tako lahko odpravimo napake že v fazi načrtovanja. V našem primeru nam je 3D model služil za boljšo predstavitev tlorisa prikolice anketirancem (AzureFilm, 2021).   

 

Za  tiskanje  3D  modela  smo  uporabili  tiskalnik  Flashforge  Creator  3  (slika  33).  Gre  za  industrijski  namizni 3D printer. Omogoča tiskanje materialov PLA  (polilaktid),  ABS  (akrilnitril­butadien­stirol), PA (poliamid), PC (polikarbonat), PA­CF (karbonska vlakna),  PA­GF (poliamidni prah z delci steklenih vlaken), PLA­WOOD in druge. Integrirana šoba se  lahko  segreje  do  300°C. Volumen tiskanja je 300 x 250 x 200 mm. Debelina sloja

tiskanja je 0,05 do 0,4 mm. Tiskalnik tiska s hitrostjo 10 – 200 mm/s. Sestavljen je iz dveh  neodvisnih ekstruderjev, ki omogočata 3D tiskanje kompleksnih oblik in delov z uporabo  vodotopnih  podpor.  Tako  v  ekstruderjih  kombiniramo  materiale;  na  enem  material  za  podpore, na drugem material za izdelek. Obenem omogoča tudi tiskanje dveh enakih kosov hkrati. Tiskalnik ima popolnoma samodejno kalibracijo Z­osi. Tako stroj samodejno izmeri  podatke o višini  obeh  ekstruderjev.  Tiskani  element  se  tiska  na  delovno  podlogo,  ki  omogoča enostavno odstranjevanje. Uporablja se lahko za industrijski dizajn, zasnovo orodij, arhitekturo, strojništvo itd. Na sliki  33  sta  prikazana  3D  tiskalnik in možnost  uporabe ekstruderjev (3Way, 2021).  

 

 

Slika 33: Levo ­ prikaz 3D tiskalnika Flashforge Creator 3v2; sredina ­ prikaz načina kopiranja in desno – prikaz tiskanja  topljivih podpor (3Way, 2021) 

 

Pred  tiskanjem  smo končni tridimenzionalni  model  shranili  s končnico .stl, ki omogoči direkten  prenos  na  3D  tiskalnik. Za naš izdelek smo uporabili materiala  PLA  in  PVA  (polivinil  acetat).  PLA  je  material  objekta  in  se  je  tiskal  z  desnega  ekstrudorja.  PLA  oz. 

polilaktid  je  termoplastični  poliester.  Proizvaja  se  iz  reciklirnega  materiala  in  se  najpogosteje  uporablja  za  3D  tiskanje.  PVA  je  material  za  vodotopne  podpore,  ki  se  po  tiskanju odstrani, in se je nahajal v levem ekstrudorju (3Way, 2021). 

                           

4.  REZULTATI  

4.1 ISKANJE IN ZBIRANJE IDEJ   

Prva stopnja v  razvoju novega izdelka je iskanje idej. Ideje smo iskali za vse tri velikosti  prikolice.  Iskali  smo tloris, ki bi bil drugačen od dosedanjih,  zagotovil  pa  bi  naslednjim  kriterijem; ločena postelja in jedilnica,  velik  shranjevalni  prostor,  kopalnica,  kuhinja,  panoramsko  okno nad jedilnim delom ter dodatno tudi možnost  spanja  3.  ali  4.  osebi. 

Tloris naj bo priročen za mlade aktivne ljudi ali mlade aktivne manjše družine. Zbrane so  bile naslednje ideje, predstavljene na slikah 34­38.  

 

Ena  izmed  prvih  idej  je  predstavljena  na sliki  34. Gre za prikolico notranje dolžine 4010 mm,  ki ima  prestavljena  vrata  v  prednji del.  Jedilnica  bi  bila  v  zadnjem  delu,  nad  njo  pa  dvižna postelja.  Sledita  na  vsaki  strani  shranjevalni  prostor  ter  hladilnik  in  kopalnica.  V  prednjem  delu  je  velika  kuhinja. Ideja ni šla v nadaljnji izbor zaradi zunanje oblike prikolice ter krivine v zadnjem delu, ki onemogočajo umestitev postelje, ki bi se dvigovala in spuščala. Zaradi aerodinamične oblike pa je prenizek strop tudi v kuhinjskem delu. Ideja  tlorisa pride v poštev za prikolice Altea in Aviva podjetja Adria Mobil. 

 

 

Slika 34: Shematski prikaz tlorisa za novo prikolico Action 

 

Sliki 35 in 36 prikazujeta ideji za prikolico z notranjo dolžino 3610 mm. Prva skica ustreza  zahtevam ločene postelje in jedilnice, ne omogoči pa velikega shranjevalnega prostora pod  posteljo.  Namenjena  bi  bila  dvema  osebama.  Slika  36  prikazuje  drugo  idejo.  Ideja  je  podobna že trenutnemu tlorisu, zamenjani pa sta mesti kuhinje in garderobna omara. Ideja  ne vključuje zahtev ločene postelje in jedilnice. 

 

 

Slika 35: 1. ideja za prikolico notranje dolžine 3610 mm 

 

Slika 36: 2. ideja za prikolico notranje dolžine 3610 mm 

Sliki 37 in 38 predstavljata ideji za prikolico velikosti 4010 mm. Slika 37 prikazuje prvo  idejo,  kjer  se  jedilnica  nahaja  v  prednjem  delu,  nato  na  levi  strani  prikolice  kuhinja,  v  sredini  in  v  zadnjem  delu  postelja,  ob  postelji  na  levi  strani  prikolice  pa  kopalnica. 

Hladilnik  bi  bil  pod  kuhinjskim  pultom.  Ob  kuhinji  bi  pod  posteljo  umestili  dodatno  garderobno  omaro,  ostali  prostor  pod  posteljo  pa  bi  bil  namenjen  shrambi,  dostopni  z  zunanje  strani.  Ideja  izpolnjuje  vse  pogoje.  Ravno  tako  pa  vse  pogoje  izpolnjuje  tudi  zadnja, četrta    ideja  na  sliki  38.  Ta  ima  posteljo  umeščeno v zadnji del, v vmesnem prostoru med jedilnico in posteljo so hladilnik, kopalnica na levi strani prikolice in kuhinja  na  desni  strani  prikolice.  Skupaj  v  dogovoru  s  podjetjem  Adria  Mobil  smo  se  odločili za  realizacijo  tlorisa  na  sliki  38.  Ustreza  vsem  zahtevanim  pogojem,  prednost  pred  idejo  na  sliki 37 je dobila zaradi vmestitve večjega hladilnika. 

 

 

Slika 37: 1. ideja za prikolico notranje dolžine 3600 mm 

 

Slika 38: 2. ideja in izbrani tloris za prikolico Action 

 

Novi tloris smo oblikovali za prikolico Action v skupni zunanji dolžini brez vlečne kljuke 4460 mm oz. z vlečno kljuko 6104 mm (slika  39).  Notranja  dolžina prikolice pa je 4010 mm.  Pri  tem  zunanje  oblike  nismo  spreminjali,  ravno  tako  ostane  panoramsko  okno. 

Spremeni  se  pozicija  vrat  v  prednji  del  pred  osovino,  prikazano  na  sliki  40,  ter  pozicija  oken, ki se prilagodijo notranji razporeditvi elementov. Na sliki 40 lahko tako vidimo, da  se uporabijo vrata višine 1654 mm, pod posteljo in levo dineto prideta prtljažni vrati, nad posteljo  na  obeh  straneh  okno  ter  okno  v  kuhinji  in  kopalnici.  Nad  jedilnico  se  nahaja  panoramsko okno. 

 

Slika 39: Action 391 PD (Adria Mobil, 2021) 

 

Slika 40: Postavitev vrat in oken 

4.2 REZULTATI NAČRTOVANJA POHIŠTVA PRIKOLICE ACTION   

Pohištvo prikolice Action smo konstruirali s programsko opremo Solidworks. Po pregledu  obstoječih tlorisov prikolice Action in pregledu konkurenčnih izvedb pri različnih podjetij,  pregledu  ergonomije  in  standardov smo izbrali idejo in pričeli  s  konstruiranjem  dinet  (sedišč),  sledila  je  omara  hladilnika,  kopalnica,  omara  ob  dineti,  kuhinja  in  na  koncu  postelja  ter  police.  Elementi  so  zasnovani  tako,  da  ustrezajo  standardom,  internim  standardom podjetja in ergonomskim zahtevam.  

 

Končna rešitev  nove  tlorisne  zasnove  prikazuje  optimalno rešitev, ki vsebuje  kuhinjski  blok,  posteljo,  kopalnico,  hladilnik  in  jedilnico  (slike  41­43).  V  prednjem  delu  se  nahaja  jedilnica, kuhinja je locirana na desni strani prikolice, kopalnica in hladilnik na levi strani  prikolce.  V  zadnjem  delu  je postelja s shranjevalnim prostorom. Pohištveni elementi so predvidoma izdelani iz oplemenitene vezane plošče, debelin 12 in 16 mm. Stene toaletnega  prostora  in  hladilnika  so  iz  okvirne  konstrucije,  dno visečih omaric  pa  iz  lahke  konstrukcije. Kot dekor vezane plošče sta se uporabili imitacija lesa hrasta in bela barva. 

 

Slika 41: Končni tloris nove prikolice Action   

 

Slika 42: Render tlorisa prikolice 

   

Slika 43: Levo in desno ­ prikaz razporeditve prikolice 

V nadaljevanju bodo podrobneje prikazani posamezni sklopi: kuhinja, spalni del, kopalnica  in jedilni prostor. 

4.2.1  Kuhinja   

Kuhinjo  v  prikolici  sestavljajo kuhinjski blok, zaščita z izrezom za okno in vtičnice  (vertikalna obloga) ter viseča omarica. Skupna dolžina kuhinje je 1053 mm in globina 600  mm. Na pultu kuhinjskega bloka se nahaja korito s pipo in štedilnik z dvema grelnikoma. 

Pod pultom na desni strani se nahajajo 3 predali, pod štedilnikom na desni 1 predal in peč Truma  za  ogrevanje prikolice. Nad kuhinjskim blokom smo umestili visečo omaro  s  poševnimi frontami, kar omogoča lažjo uporabo pulta. Viseča omarica sestoji iz dveh front  oz. dveh predalov. Višina viseče omare je 380  mm  in  globine  233 –  300  mm  (slika  44). 

Načrti so priložine v prilogi B(1­3). 

     

                

        

Slika 44: Levo ­ pogled na kuhinjo do spredaj; desno ­ pogled na kuhinjo s strani 

4.2.2  Spalni del    

Spalni del sestavlja posteljo, dimenzij 1340/1200 mm x 2000 mm (1200 mm širina postelje  na ožjem delu in 1340 mm širina postelje v širšem delu), višine 890 mm. Z višino postelje   smo  zagotovili  shranjevalni  prostor  pod  njo,  ki  je  dostopen  iz  zunanjosti  in  notranjosti  prikolice in omogoča uporabniku poljubno shranjevanje. Dodatno širino postelje omogoča oblika prikolice s krivino v zadnjem delu. Nad posteljo smo umestili čez celotno dolžino postelje poličko  za  odlaganje.  Dostop do shranjevalnega prostora je omogočen iz zunanjosti prikolice skozi prtljažna vrata in notranjosti  skozi  vrata  v  sredini  stranice  postelje. Ta vratca so dimenzij 444 mm x 644 mm. Med posteljo in kuhinjo na levi strani  prikolice smo vmestili dodaten izvlečni predal v širini 130 mm (Slike 45 ­ 47). Načrti so  priloženi v prilogi C(1­2).  

 

       

Slika 45: Pogled na kuhinjo in posteljo – vratica za dostop do prostora pod posteljo, dineto in kopalnico  

 

     

Slika 46: Levo ­ postelja s shranjevalnim prostorom in polico nad posteljo; desno ­ prikaz dvignjene postelje 

Slika 47: Načrt sestave postelje    4.2.3  Kopalnica in omara hladilnika 

 

Toaletni prostor, dimenzij 1118 mm x 770 mm, zavzema WC, tuš, umivalnik in kopalniške omarice.  WC,  umivalnik  in  omarica  pod  umivalnikom  ter obešalnik  so  ostali  obstoječi.

Kad je zmanjšana, ker je  zmanjšana tudi  velikost  kopalnice.  Nad  umivalnik  smo  konstruirali ogledalo s policami. S tem smo povečali širino prostora pri tuširanju. Prostor nad WC­jem smo izkoristili za visečo omarico. Le­ta je enake oblike kot viseča omarica v  kuhinji. Omaro hladilnika smo prilagodili danemu hladilniku.  Hladilnik je 140 l. Pod njim  se  nahaja  shranjevalni  predal.  Nad  njim  je  shranjevalna  polica.  Kopalnico  in  omaro  hladilnika vidimo na slikah 48 ­ 50 na naslednji strani. Načrti so priloženi v prilogi A(1­5)  in E. 

       

   

 

   

Slika 48: Levo ­ pogled v kopalnico in omara hladilnika s hladilnikom, desno ­  pogled na kopalnico in omaro hladilnika  s polico. 

Slika 49: Načrt sestave toaletnega prostora/kopalnice   

 

Slika 50: Načrt sestave hladilne omare    4.2.4  Jedilni del 

 

Jedilnica je sestavljena iz dveh dinet (sedišč), mize, police na omari hladilnika in omare s  policami in predalom. Desna dineta je dolžine  1180 mm in širine  707 mm. Je širša in se lahko uporabi tudi za sproščen polsedeč položaj ali kot posteljo za manjšega otroka. Dineta na levi strani je dolžine 850 mm in širine 480  mm.  Med  njima  se  nahaja miza,  katero  se  lahko  spusti  tudi  do  letvic  na  dinetah,  nanjo položi  naslonjala  (blazine)  dinet  in  tako  dobimo  posteljo  za  3.  osebo.  Ob začetku  prikolice  in  dinet  se  nahaja  omara  z  zgornjo  polico, ki se stika z mizo in s tem povečamo površino mize, ob dinetah se na vsaki strani nahajta še dve polici za shranjevanje, do katerih dostopamo skozi izreze v prednji stranici  omarice.  V  sredini  pa  je  iz  zgornje  in  spodnje  strani  predal.  Omara je širine 220 mm.

Celotna jedilnica je prikazna na slikah 51 ­ 53. Načrti so priloženi v prilogi D(1­5). 

 

 

 

   

        Slika 51: Pogled na jedilnico iz notranjosti prikolice  

       

Slika 52: Levo – tlorisni pogled na jedilnico, mizo, omaro s policami in polico ob hladilniku, desno ­ prikaz dodatne  postelje 

 

Slika 53: Načrt sestave jedilnice     

4.3 REZULTATI ANKETE    

Namen raziskave z anketo je bilo ugotoviti mnenje anketirancev o novem tlorisu prikolice  Action. Anketa je bila anonimna in je temeljila na individualnem reševanju posameznika. 

Anketiranje  je  potekalo  z  obiskom  kampov  po  Sloveniji.  Na  predlog  podjetja  Adria  o  izvedbi anketiranja v kampih so  bili izbrani slovenski kampi v dveh različnih pokrajinah,  in sicer Primorska in Gorenjska. Izvedena je bila v 3 dneh: dne 12.8.2021 v kampu Bohinj,  kjer  smo  dobili  37  odgovorov,  dne  13.8.2021  v  kampu  Adria  Ankaran  in  Lucija  je  bilo  pridobljenih  31  odgovorov,  zadnje anketiranje se je izvajalo v kampu Šobec,  kjer  je  na  anketo odgovorilo 18 ljudi.  

 

Anketa je bila kombinirana, vsebovala je vprašanja zaprtega tipa, kjer se pri posameznem  odgovoru samo označi možni odgovor, pri določenih vprašanjih je bilo možnih tudi več odgovorov. Ravno tako pa je anketa vsebovala vprašanja odprtega tipa, ki so bila predvsem v zadnjem delu ankete, kjer so anketiranci opisovali in utemeljevali svojo izbiro, kaj jim je  najbolj všeč pri novem tlorisu, kaj je pomanjkljivost in kaj bi si na splošno želeli imeti na voljo v njihovi prikolici, avtodomu ali vanu. 

 

 

Prva 4 vprašanja so bila demografska (spol, starost, družina in država,  v  kateri  prebiva  anketiranec). Sledila so 3 vprašanja o načinu dopustovanja in lastništvu prikolice. Ostala vprašanja so temeljila na novem tlorisu prikolice Action.  

 

Anketnemu vprašalniku smo priložili  tudi  dokument  z  opisom  prikolice  v  slovenskem  in  angleškem jeziku ter renderje, ki so prikazovali izgled notranjosti prikolice. Dodatno smo  izdelali  3D  model  (velikost  1:40)  za lažjo predstavo,  ki  je  prikazoval  razporeditev  prostorov in pohištva v notranjosti (slika 54).  

 

    

Slika 54: 3D model tlorisa prikolice Action 

Anketa  je  bila  analizirana  s  pomočjo programske opreme Microsoft  Excel.  Z  njo  smo  obdelali podatke zaprtega tipa in pripravili preglednice ter kasneje izdelali grafikone, ki se  nahajajo v poglavju Rezultati. Predstavljeni so tudi rezultati odprtih tipov vprašanj. 

 

Celoten vprašalnik je v poglavju Priloge. 

 

V  anketi  z  naslovom Anketni vprašalnik o novi prikolici Action  podjetja  Adria    je  sodelovalo 86 anketirancev. Od tega je bilo 50 moških (58,1 %) in 36 žensk (41,9 %) (slika  55). 

 

 

Slika 55: Spol anketirancev (n=86) 

Sledilo je vprašanje o starosti; največ anketirancev, in sicer 28 (32,6 %) spada v starostno  skupino  od  20  do  29  let.  V  starostni  skupini  30­39  let  je  odgovorilo  na  anketo  18  oseb  (20,9  %),  v  skupinah  40­49  ter  50­59  pa  16  oseb  (18,6%).  Bilo  je  tudi  8  (9,3  %)  oseb  v  starosti med 60­69 let. Starejših oseb ni bilo med anketiranci (slika 56). 

 

27

18

16 16

8 0

5 10 15 20 25 30

20-29 30-39 40-49 50-59 60-69 70-79

Število odgovorov

Starostna skupina

 

Slika 56: Starost anketirancev (n=86) 

38 (44,2 %) anketiranih oseb ima otroke, 48 (55,8 %) jih nima. Od 39 oseb ima 16 (41,0 

%) anketirancev 1 otroka, 20 anketirancev (51,3 %) 2 otroka ter 3 osebe (7,7 %) 3 otroke.  

 

21  oseb,  ki  so  sodelovale  v  anketi  ima  2  ali več otrok. Predvidevali  smo,  da  osebam  z  večjim številom otrok prikolica ne bo všeč. Pri vprašanju Ali vam je všeč novi tloris? so vsi  anketiranci, razen 3, odgovorili z DA. Pri vprašanju: Vas velikost prikolice, zunanjost ter  novi tloris, sodeč po slikah, prepričuje v nakup priklice? je z NE odgovorilo 12 od 21 oseb,  ostalih  9  je  odgovorilo  z  DA.  Od  teh  9  sta  dva  dodala  komentar,  da  bi  jo  kupili  v  prihodnosti. 3 izmed teh oseb so starejše kot 50 let in imajo lahko že odrasle otroke in potujejo sami. Tako ostanejo samo še 4 odgovori z DA. Tako predvidevanje, da prikolico  ne bi kupile osebe z več kot 2 otrokoma, lahko potrdimo, saj je tudi prikolica namenjena  samo max. 3 osebam (slika 56).  

 

 

Slika 57: Število otrok (n=86) 

Na anketo je odgovorilo 48 (55,8 %) Slovencev in 38 (44,2 %) tujih državljanov, od tega  26  (30,2  %)  Nemcev,  5  (5,8  %)  Nizozemcev,  3  (3,5  %)  Italijanov  in  po  1  (1,2  %)  od  državljanov Belgije, Avstrije, Madžarske in Poljske (slika 58). 

 

 

Slika 58: Država prebivališča (n=86) 

Ker  je  prikolica Action namenjena bolj aktivnim počitnicam, smo anketiranim osebam zastavili tudi vprašanje: Na kakšen način najraje preživljate dopust?  33  oseb  (38,4  %)  dopust preživlja  aktivno  z  obiskovanjem različnih lokacij, 29  oseb  (33,7  %)  aktivno  z  veliko športnimi  aktivnosti,  20  anketirancev  (23,3  %)  svoj  dopust najraje preživlja na morju ter 4 anketiranci (4,7 %) v hribih (slika 59).  

 

Slika 59: Način preživljanja dopusta (n=86)     

Osredotočili smo se na anketirance, ki preživljajo počitnice aktivno s športnimi aktivnostmi, saj le­ti potrebujejo dodatni prostor za shranjevanje športnih pripomočkov in  smo tako želeli preveriti, ali bi jim novi tloris ustrezal za njihove potrebe. 11 anketirancev  od 29 je predvsem opazilo shranjevalni prostor pod posteljo, 4 osebam je bila všeč opcija za dodatno posteljo. Pri ocenjevanju hladilnika pa so bile ocene od 5 do 2, torej odvisno od  posameznikovih želja,  nekdo potrebuje večji hladilnik za večjo zaloge hrane in pijače, nekdo je zadovoljen z manjšim. Vsem pa je bil všeč koncept prikolice, ki je funkcionalna,  majhna in ima vse, kar potrebuješ za preživljanje počitnic.  

 

Ker smo želeli  preveriti  zanimanje  za  nakup  prikolice  z  novim  idejnim  tlorisom,  smo  anketirance povprašali tudi o lastništvu prikolice, avtodoma, vana, šotora,  saj  to  lahko  vpliva na željo po nakupu nove prikolice. Vprašanje se je glasilo: Ste  lastnik  prikolice,  avtodoma ali vana? Tako smo izprašali 33 (38,4 %) anketirancev, ki že imajo prikolice, 7  (8,1 %), ki imajo avtodom, 14 (16,3 %) jih ima van, 15 (17,4 %) ima šotor, 17 (19,8 %)  oseb pa nima ničesar (slika 60).  

 

Slika 60: Lastništvo prikolice, avtodoma, vana ali šotora (n=86)   

Sledilo  je vprašanje: Če ste na vprašanje 5 odgovorili z ne (nič od naštetega), bi kupili prikolico?  Na to vprašanje je  odgovorilo  67  oseb.  27  (40,3  %)  anketirancev  ne  bi  kupilo  prikolice,  31  anketirancev  (46,3  %)  bi  kupilo manjšo prikolico za 2 do 4 osebe, 8 oseb  (11,9  %)  bi  kupilo  srednje  veliko  prikolico  za  4­6  oseb  ter  eden  (1,5  %)  bi  kupil  veliko  prikolico, ki je namenjena več kot 6 osebam (slika 61). 

 

Od 31 anketirancev, ki bi kupili manjšo prikolico,  je  30  anketirancem všeč novi tloris  prikolice Action. 

 

Slika 61: Ali bi anketiranci kupili prikolico (n=67)? 

 

83 oseb (96,5 %) je na vprašanje: Na sliki lahko vidite novi tloris prikolice Action (Action  je  majhna,  okretna  in  elegantna  prikolica), vam je všeč notranja razporeditev ter zakaj? 

odgovorilo z DA, medtem ko so 3 (3,5 %) osebe dogovorile z NE (slika 62).  

 

 

Slika 62: Všečnost nove prikolice Action (n=86) 

 

Pozitivni odgovori so se največkrat nanašali na: funkcionalnost prikolice, kompaktnost, da  ima  prikolica  vse, kar potrebuješ, je majhna s preglednim prostorom in lepim designom.

Torej  po  mnenju  anketirancev  naj  bo  prikolica  majhna,  funkcionalna  z  lepim  designom. 

Vsi odgovori so podani v preglednici 5.  

   

Preglednica 5: Prikaz odgovorov na  vprašanje: Na sliki lahko vidite novi tloris prikolice Action (Action je majhna,  okretna in elegantna prikolca), vam je všeč notranja razporeditev ter zakaj?  

RAZLOGI ZA ODGOVOR DA  PONOVLJIVOST 

ODGOVOROV 

CELOTNA PRIKOLICA   

Dobra razporeditev elementov  6x 

Kompaktna in ima vse, kar potrebuješ (na majhnem prostoru)  5x 

Funkcionalna  4x 

Lep design  4x 

Maksimalno izkoriščen prostor  3x 

Deluje praktična in udobna  2x 

Izgleda preprosta, vendar praktična in elegantna  2x 

Pregleden prostor  2x 

Kompaktna  2x 

Ker  menim,  da  bi  ustrezala  mojim  potrebam  in  zahtevam  po 

prostoru  / 

Dobro organiziran prostor  / 

Velikost prikolice in njena postavitev opreme  / 

Je dobra za 2 osebi  / 

Izgleda praktična, z veliko možnostmi shranjevanja  / 

RAZLOGI ZA ODGOVOR DA  PONOVLJIVOST  ODGOVOR 

CELOTNA PRIKOLICA   

Ker je Action  / 

Majhna in ima vse, kar potrebuješ  / 

Klasična prikolica in mi je všeč, vendar sem rada presenečena  / 

Preprost lesen stil  / 

HLADILNIK   

Velik hladilnik  2x 

POSTELJA   

Shranjevalni prostor pod posteljo  6x 

Dvignjena postelja (uporaben prostor spodaj)  / 

Postelja  / 

Zelo uporaben prostor za opremo  / 

Prostor za psa  / 

Dobra razporeditev ležišč  / 

JEDILNICA   

Shranjevalni prostor za čevlje  2x 

Dovolj shranjevalnega prostora  2x 

Podaljšanje mize z omaro – dobro izkoriščen prostor  / 

Polica ob jedilnici je zanimiva  / 

Možnost dodatne postelje  / 

KOPALNICA   

Kopalnica  / 

 

Izmed odgovorov NE sta bila podana 2 komentarja, in sicer: ni potrebe po kopalnici in da  je kuhinja fiksna v prostoru, drugi anketiranec pa že ima svojo Action ter novi tloris ima premajhno posteljo. 

 

Naslednje vprašanje je bilo: Ali  bi  na  podlagi  slik  in  3D  modela kupili  prikolico z  novim  tlorisom?  49  (57,0  %)  anketirancev  je  odgovorilo  z  DA  in  37  (43,0  %)  z  NE  (slika  63). 

Vendar so anketiranci odgovarjali na to vprašanje samo na podlagi slik in 3D modela. 

 

 

Slika 63: Ali bi anketiranci kupili novo prikolico Action (n=86) 

 

Sledilo je vprašanje:  

Ocenite komponente od 1 do 5, kjer 5 pomeni najboljše in 1 najslabše: 

Postelja z velikim prtljažnikom z vrati iz notranje in zunanje strani prikolice (lažji dostop, prostor za psa itd.) 

-  Hladilnik 140L 

Viseča omara v kopalnici in kuhinji Ločena postelja in jedilnica 

Možnost postelje za 3. osebo s spremembo jedilnice   

Pri  ocenjevanju je ocena 1 pomenila slabo, ocena 5 odlično. Posteljo je 57  anketirancev  ocenilo s 5, 23 s 4, 4 s 3 in 1 z 1. Hladilnik je 56 anketirancev ocenilo s 5, 14 s 4, 10 s 3 in  4 z 2. Viseča omara je dobila 49x  oceno  5,  22x  oceno  4,  11x  oceno  3  in  3x  oceno  2. 

Dejstvo, da sta postelja in jedilnica ločeni, je 58 oseb ocenilo s 5, 18 oseb s 4, 7 oseb z 2 in  2 osebi z 2. Možnost 3. postelje pa je 46 anketirancev ocenilo s 5, 27 s 4, 8 s 3, 1 z 2 in 3 z  1 (slika 64). 

 

 

Slika 64: Ocena komponent (n=86) 

Izračunali smo še povprečno oceno komponent. Postelja je dobila povprečno  oceno  4.59,  hladilnik 4.45, viseči omari 4.38, ločena postelja in jedilnica 4.55 ter možnost 3. postelje  povprečno oceno  4.32. Ocene so grafično prikazane na sliki 65.  Anketiranci  so  bili  tako  najbolj navdušeni nad posteljo oz. shranjevalnim prostorom pod posteljo, ki je dostopen z  zunanje  in  notranje  strani  prikolice,  ter  nad  dejstvom,  da  sta postelji in jedilnica ločeni. 

Izračunali smo še povprečno oceno komponent. Postelja je dobila povprečno  oceno  4.59,  hladilnik 4.45, viseči omari 4.38, ločena postelja in jedilnica 4.55 ter možnost 3. postelje  povprečno oceno  4.32. Ocene so grafično prikazane na sliki 65.  Anketiranci  so  bili  tako  najbolj navdušeni nad posteljo oz. shranjevalnim prostorom pod posteljo, ki je dostopen z  zunanje  in  notranje  strani  prikolice,  ter  nad  dejstvom,  da  sta postelji in jedilnica ločeni.