• Rezultati Niso Bili Najdeni

PRIMERJAVA MED CERTIFICIRANIMI IN NECERTIFICIRANIMI KOZMETIČNIMI

4. REZULTATI IN RAZPRAVA

4.5 PRIMERJAVA MED CERTIFICIRANIMI IN NECERTIFICIRANIMI KOZMETIČNIMI

V pregled izdelkov smo poleg necertificiranih vključili tudi certificirane kozmetične izdelke za britje, zato nas je zanimalo, kakšne so razlike med njimi. Da gre za izdelek, ki je naraven/organski/ekološki, pove šele certifikat pooblaščenega organa. Ker področje certificirane kozmetike še ni enotno urejeno, obstaja veliko različnih certifikatov. Pri večini velja, da certificirana kozmetika ne sme vsebovati sintetičnih barvil in dišav, parafina in drugih naftnih derivatov, etoksiliranih sestavin, parabenov, gensko spremenjenih sestavin ter silikonov in njihovih derivatov. Prav tako ne sme biti testirana na živalih, proizvodni proces mora biti prijazen do okolja, ovojnina pa iz sestavin, ki so biološko razgradljive (1).

V preglednici XV smo ločeno za certificirane in necertificirane izdelke zajeli po tri najpogostejše predstavnike iz skupin problematičnih sestavin.

Preglednica XV: Primerjava najpogostejših sestavin med certificiranimi in necertificiranimi KI za britje

DIŠAVE BARVILA

Necertificirani Certificirani Necertificirani Certificirani linalol

Necertificirani Certificirani Necertificirani Certificirani fenoksietanol

Pri certificiranih izdelkih je pomembno, da so dišave, ki so prisotne v izdelku, naravnega izvora, necertificirani izdelki pa lahko vsebujejo tako naravno, kot sintezno pridobljene. V obeh skupinah izdelkov so se pojavile večinoma enake dišave, z razliko v tem, da je bilo na ovojnini certificiranih izdelkov označeno, da so dišave, ki so prisotne, naravnega izvora oziroma pridobljene iz eteričnih olj. To pa ne pomeni, da so zaradi tega manj alergene.

Certificirani izdelki so vsebovali manj dišav kot necertificirani. Tudi barvila, če so prisotna

42

v certificirani kozmetiki, morajo biti naravnega izvora. Med pregledanimi izdelki so bili obarvani samo necertificirani KI za britje, ki so vsebovali barvila sintetičnega in mineralnega izvora. Določeni konzervansi, kot so benzojska kislina in njene soli ter sorbinska kislina in njene soli, so v certificirani kozmetiki dovoljeni, vendar prav tako lahko povzročajo alergijske reakcije. V certificiranih izdelkih je bilo prisotnih sedem različnih konzervansov, medtem ko v necertificiranih izdelkih 17. Fenoksietanol je bil najpogostejši konzervans, a je prepovedan v večini certifikatov. Najpogosteje prisoten konzervans v certificirani kozmetiki je bil natrijev benzoat, ki je bil po pogostosti pri necertificiranih izdelkih na tretjem mestu.

V izdelkih za britje, ki so bili certificirani, nismo našli nobenega UV-filtra. V primeru, da so prisotni, morajo biti anorganski. Veliko površinsko aktivnih snovi spada med etoksilirane in propoksilirane sestavine. Te so v naravni kozmetiki prepovedane, saj lahko vsebujejo sledi 1,4-dioksana in drugih strupenih snovi (44). Certificirani KI so vsebovali veliko manj PAS kot necertificirani. Prisotne so bile večinoma blažje neionske in anionske PAS ter kokamidopropilbetain. Kljub temu, da je v certificiranih izdelkih prepovedano veliko sestavin, lahko zaradi prisotnosti naravnih dišav, določenih konzervansov in drugih sestavin prav tako dražijo kožo ali povzročajo preobčutljivostne reakcije.

43 5. SKLEP

Po pregledu kozmetičnih izdelkov, namenjenih britju moških, smo prišli do naslednjih zaključkov:

• Največ izdelkov je bilo v obliki gela (34,2 %), najmanj pa v obliki olja (7,0 %).

Našo hipotezo, kjer smo predpostavili, da je na trgu največ izdelkov v obliki pene in najmanj v obliki olja, lahko le delno potrdimo.

• Število certificiranih izdelkov je bilo v vsaki posamezni skupini manjše ali enako številu necertificiranih izdelkov, zato lahko hipotezo 2 potrdimo.

• Najpogostejša dišava v kozmetičnih izdelkih za britje je bil linalol (52,6 %).

Oznako parfum ali aroma smo zasledili na 92 izdelkih (80,7 %).

• Najpogostejše barvilo v kozmetičnih izdelkih za britje je bilo barvilo briljantno modro FCF (14,9 %). Največ barvil so vsebovali geli za britje (56,4 %), saj so sami po sebi brezbarvni. S tem smo tudi potrdili našo hipotezo, ki pravi, da pene vsebujejo manj barvil kot geli.

• Najpogostejši konzervans v kozmetičnih izdelkih za britje je bil fenoksietanol (18,4 %). Ker kombinacije različnih konzervansov delujejo sinergijsko, je veliko izdelkov vsebovalo kombinacijo dveh ali več konzervansov.

• Edini UV-filter, ki se je pojavil v enem izmed gelov za britje, je bil benzofenon-4.

V izdelku deluje kot fotozaščitno sredstvo in podaljšuje rok uporabnosti izdelka.

Hipotezo, ki pravi, da izdelki za britje ne vsebujejo UV-filtrov, smo, čeprav smo zasledili samo en UV-filter, ovrgli.

• Najpogosteje zastopane površinsko aktivne snovi so bile neionske površinsko aktivne snovi. Izmed njih se je največkrat pojavil lavret-23 (17,5 %). Natrijev lavrilsarkozinat (7,9 %) je bil najpogostejši predstavnik anionskih površinsko aktivnih snovi, izmed amfoternih pa smo najpogosteje zasledili kokamidopropilbetain (7,9 %).

• Najpogostejši vlažilec v izdelkih je bil glicerol (70,2 %), med rastlinskimi izvlečki pa se je najpogosteje pojavil sok aloe vere (32,5 %). Hipotezo, ki pravi, da je najpogostejši rastlinski izvleček v izdelkih za britje izvleček aloe vere, lahko potrdimo.

• Kozmetični izdelki, kljub temu da so si po sestavi zelo različni, so vsebovali podobne kozmetične sestavine. Izjema je bilo olje za britje, ki ni vsebovalo barvil,

44

površinsko aktivnih snovi, vlažilcev, zgoščeval, kelatorjev in konzervansov. Ker olje ni vsebovalo površinsko aktivnih snovi in konzervansov, lahko hipotezo 6 potrdimo.

• Pri pregledu toksikoloških podatkov najpogostejših sestavin snovi smo ugotovili, da so v izdelkih uporabljene varne sestavine. Dišave zaradi tvorbe reaktivnih presnovkov, ki so običajno alergeni, predstavljajo večje tveganje.

• Vsak kozmetični izdelek, ki je dan na trg, mora biti varen pod normalnimi ali razumno predvidljivimi pogoji uporabe. Za to poskrbi odgovorna oseba, ki zagotovi skladnost kozmetičnega izdelka z uredbo in pripravi Poročilo o varnosti kozmetičnega izdelka. Ker varnost kozmetičnega izdelka temelji na varnosti kozmetičnih sestavin, lahko po pregledu najpogostejših kozmetičnih sestavin zaključimo, da so kozmetični izdelki za britje varni za zdravje ljudi ob razumno predvidljivi uporabi.

45 6. LITERATURA

1: Janeš D, Kočevar Glavač N: Sodobna kozmetika, Sestavine naravnega izvora, 1. izdaja, Širimo dobro besedo d. o. o., Velenje, 2015: 2–32, 392–394.

2: Mitsui T: New cosmetic science, First edition, Elsevier Science B.V., Amsterdam, 1997:

13–21, 47–61, 363–366.

3: Arda O, Göksügür N, Tüzün Y: Basic histological structure and functions of facial skin.

Clin Dermatol 2014; 32(1): 3–13.

4: Is a Man's Skin really Different?: http://www.dermalinstitute.com/article/17/ (Dostopno:

15. 6. 2020)

5: Razumevanje kože, Kako se razlikujeta moška in ženska koža?:

https://www.eucerin.si/o-kozi/osnovni-podatki-o-kozi/moska-in-zenska-koza (Dostopno:

15. 6. 2020)

6: Baki G, Alexander SK: Introduction to Cosmetic Formulation and Technology, First edition, Wiley, New Jersey, 2015: 139–140, 447–463, 585–613.

7: Giacomoni PU, Mammone T, Teri M: Gender–linked differences in human skin. J Dermatol Sci 2009; 55(3): 144–149.

8: Seljak L: Celulit in nova generacija izdelkov za njegovo odstranjevanje. Spatula 2014;

62: 12–14.

9: Draelos ZD: Cosmetic Dermatology, Products and Procedures, 1st edition, Wiley-Blackwell, North Carolina, 2010: 156-163, 432-438.

10: Koch SL, Tridico SR, Bernard BA, Shriver MD, Jablonski NG: The biology of human hair: A multidisciplinary review. Am J Hum Biol 2019; 32(2): 1-17.

11: Wolfram LJ: Human hair: A unique physicochemical composite. J Am Acad Dermatol 2003; 48(6): 106–114.

12: Buffoli B, Rinaldi F, Labanca M, Sorbellini E, Trink A, Guanziroli E, Rezzani R, Rodella LF: The human hair: from anatomy to physiology. Int J Dermatol 2014; 53(3):

331–341.

46

13: Fernandez AA, França K, Chacon AH, Nouri K: From flint razors to lasers: a timeline of hair removal methods. J Cosmet Dermatol 2013; 12(2): 153–162.

14: Shaving Cream: http://www.madehow.com/Volume-1/Shaving-Cream.html (Dostopno: 7. 10. 2020)

15:Chlorofluorocarbons (CFCs):

https://www.esrl.noaa.gov/gmd/hats/publictn/elkins/cfcs.html (Dostopno: 8. 10. 2020) 16: Maurer M, Rietzler M, Burghardt R, Siebenhaar F: The male beard hair and facial skin – challenges for shaving. Int J Cosmet Sci 2016; 38: 3–9.

17: Ramos -e-Silva M, Ribeiro de Castro MC, Carneiro LV: Hair Removal. Clin Dermatol 2001; 19: 437–444.

18:Wet Shave or Dry Shave: Which is Best for You?:

https://www.gillette.co.uk/blog/how-to-shave/to-wet-shave-or-to-dry-shave/ (Dostopno:

13. 10. 2020)

19: Sahir AI: Men´s toiletries. In: Butler H: Poucher´s Perfumes, Cosmetics and Soaps, Ninth Edition, Springer, Dordrecht, 1993; 3: 262–268.

20: Baumgartner S, Zvonar A: Kozmetični izdelki I, Vaje in teoretične osnove, Univerza v Ljubljani, Fakulteta za farmacijo, Ljubljana, 2013: 33–35, 43–53, 77–85.

21: Uredba (ES) št. 1223/2009 Evropskega parlamenta in sveta o kozmetičnih izdelkih (prenovitev):

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/SL/TXT/PDF/?uri=CELEX:32009R1223&from=CS (Dostopno: 28. 11. 2020) https://eur-lex.europa.eu/legal-content/SL/TXT/PDF/?uri=CELEX:02009R1223-20211001&from=EN (Dostopno: 1. 12. 2021)

22: Kozmetični izdelki: https://www.gov.si/teme/kozmeticni-izdelki/ (Dostopno: 28. 11.

2020)

23:ISO 22716:2007 Cosmetics – Good Manufacturing Practices (GMP) – Guidelines on Good Manufacturing Practices: https://www.iso.org/standard/36437.html (1. 12. 2020) 24: The SCCS Notes Of Guidance For The Testing Of Cosmetic Ingredients And Their Safety Evaluation 11th Revision, March 2021:

47

https://ec.europa.eu/health/sites/default/files/scientific_committees/consumer_safety/docs/s ccs_o_250.pdf (Dostopno: 1. 12. 2021)

25: Cosing:

https://ec.europa.eu/growth/tools-databases/cosing/index.cfm?fuseaction=search.simple (Dostopno: 5. 12. 2020)

26: EWG Skin Deep Cosmetics Database: https://www.ewg.org/skindeep/ (Dostopno: 5.

12. 2020)

27: Obreza A, Bevc B, Baumgartner S, Sollner Dolenc M, Humar M: Pomožne snovi v farmaciji: od njihovega poimenovanja do vloge v zdravilu, Spletni učbenik za študente farmacije, industrijske farmacije in kozmetologije, Univerza v Ljubljani, Fakulteta za farmacijo, Ljubljana, 2015

28: Sinhg V: Back to Basics: Fragrance in Cosmetics: 'Simple' and Psychological.

Cosmetics & Toiletries 2020; 135(5): 41–48.

29: SCCS Opinion on Fragrance allergens in cosmetic products, June 2012:

https://ec.europa.eu/health/scientific_committees/consumer_safety/docs/sccs_o_102.pdf (Dostopno: 10. 1. 2021)

30: Delovna skupina ICCR za konzerviranje kozmetičnih izdelkov, Pogosto zastavljena splošna in tehnična vprašanja o konzervansih v kozmetičnih izdelkih, 2016:

https://ec.europa.eu/docsroom/documents/17203/attachments/1/translations/sl/renditions/p df (Dostopno: 15. 1. 2021)

31: Ecocert/Cosmos: https://iscaguard.com/ecocert-cosmos/ (Dostopno: 20. 1. 2021) 32: Ecocert: https://www.ecocert.com/en (Dostopno: 20. 1. 2021)

33: Barel AO, Paye M, Maibach HI: Handbook of Cosmetic Science and Technology.

Third Edition, Informa Healthcare USA, New York, 2009: 311–321, 769–786.

34: Sulisobenzone: https://pubchem.ncbi.nlm.nih.gov/compound/19988 (Dostopno: 17. 2.

2021)

35: Kume G, Gallotti M, Nunes G: Review on Anionic/Cationic Surfactant Mixtures. J Surfact Deterg 2008; 11: 1–11.

48 36: Vlažilne sestavine v kozmetiki:

https://www.mojadomacakozmetika.si/2018/06/07/vlazilne-sestavine-v-kozmetiki/

(Dostopno: 23. 3. 2021)

37: Propylene glycol: https://pubchem.ncbi.nlm.nih.gov/compound/Propylene-glycol (Dostopno 23. 3. 2021)

38: Hidoksietilceluloza: https://www.mojadomacakozmetika.si/2013/10/08/hidroksietil-celuloza/ (Dostopno: 26. 3. 2021)

39: Butylated hydroxytoluene: https://pubchem.ncbi.nlm.nih.gov/compound/31404 (Dostopno: 26. 3. 2021)

40: Alcohol denat.: https://incibeauty.com/ingredients/18672-alcohol-denat- (Dostopno:

30. 3. 2021)

41: Kovinski ioni in njihovi lovilci: kelatorji:

https://www.mojadomacakozmetika.si/2018/09/12/kelatorji/ (Dostopno: 30. 3. 2021) 42: pH vrednost: https://www.mojadomacakozmetika.si/2013/05/23/ph-vrednost/

(Dostopno: 12. 4. 2021)

43: INCI Beauty: https://incibeauty.com/ingredients (Dostopno: 12. 4. 2021) 44: Na kaj moramo biti pozorni ob nakupu kozmetičnih izdelkov?

https://www.mojadomacakozmetika.si/2014/05/23/na-kaj-moramo-biti-pozorni-ob-nakupu-kozmeticnih-izdelkov-4-del-sestavine/ (Dostopno: 6. 5. 2021)

45: Kaolin: https://incibeauty.com/ingredients/6155-kaolin (Dostopno: 15. 6. 2021)

46: Niacinamid:https://www.cosmeticsinfo.org/ingredients/niacinamide/ (Dostopno: 15. 6.

2021)

47: Uredba komisije (EU) 2021/1902 z dne 29. oktobra 2021 o spremembi prilog II, III in V k Uredbi (ES) št. 1223/2009 Evropskega parlamenta in Sveta, oktober 2021: https://eur-lex.europa.eu/legal-content/SL/TXT/PDF/?uri=CELEX:32021R1902&from=FR

(Dostopno: 1. 12. 2021)

48: Cosmetics Info: https://www.cosmeticsinfo.org/ (Dostopno: 21. 8. 2021)

49: Linalool: https://pubchem.ncbi.nlm.nih.gov/compound/6549 (Dostopno: 21. 8. 2021)

49

50: Linalool: https://echa.europa.eu/fr/registration-dossier/-/registered-dossier/14501/1/1 (Dostopno: 21. 8. 2021)

51: SCCS Opinion on Fragrance allergens in cosmetic products, June 2012:

https://ec.europa.eu/health/scientific_committees/consumer_safety/docs/sccs_o_102.pdf (Dostopno: 25. 8. 2021)

52: Limonene: https://pubchem.ncbi.nlm.nih.gov/compound/22311 (dostopno: 25. 8. 2021) 53: Limonene:

https://echa.europa.eu/fr/registration-dossier/-/registered-dossier/15256/7/9/1 (Dostopno: 25. 8. 2021)

54: Geraniol: https://pubchem.ncbi.nlm.nih.gov/compound/637566 (Dostopno: 1. 9. 2021) 55: Geranilo: https://echa.europa.eu/sl/registration-dossier/-/registered-dossier/14184/7/9/1 (Dostopno: 1. 9. 2021)

56: Api AM: Only Peru Balsam extract or Distillates are used in parfumery. Contact Dermatitis 2006; 54, 179.

57: Opinion of the Scientific Committee on Cosmetic Products and Non-Food Products Intended for Consumers – Acid Blue 9, April 2004:

https://ec.europa.eu/health/ph_risk/committees/sccp/documents/out261_en.pdf (Dostopno:

14. 9. 2021)

58: Fast Green FCF: https://pubchem.ncbi.nlm.nih.gov/compound/16887 (Dostopno: 15. 9.

2021)

59: Fast Green FCF: https://echa.europa.eu/sl/registration-dossier/-/registered-dossier/17622/1/1 (Dostopno: 15. 9. 2021)

60: Liebert MA: Final Report on the Safety Assessment of Benzophenones-1, -3, -4, -5, -9 and -11. Journal of the American College of Toxicology 1983; Vol. 2, No. 5: 35–77.

61: Sulisobenzone: https://echa.europa.eu/sl/registration-dossier/-/registered-dossier/10063/7/5/1 (Dostopno: 23. 9. 2021)

62: SCCS opinion on Phenoxyethanol, October 2016:

https://ec.europa.eu/health/sites/default/files/scientific_committees/consumer_safety/docs/s ccs_o_195.pdf (Dostopno: 10. 10. 2021)

50

63: Phenoxyethanol: https://echa.europa.eu/fr/registration-dossier/-/registered-dossier/15160/1/1 (Dostopno 10. 10. 2021)

64: SCCP opinion on Benzoic Acid and Sodium Benzoate, June 2005:

https://ec.europa.eu/health/ph_risk/committees/04_sccp/docs/sccp_o_015.pdf (Dostopno:

17. 10. 2021)

65: Sodium Benzoate: https://echa.europa.eu/fr/registration-dossier/-/registered-dossier/14966 (Dostopno: 17. 10. 2021)

66: Opinion of the Scientific Committee on Cosmetic Products and Non-Food Products Intended for Consumers – Piroctone olamine and its monoethanolamine salt, February 2002: https://ec.europa.eu/health/ph_risk/committees/sccp/documents/out162_en.pdf (Dostopno: 3. 11. 2021)

67: Piroctone olamine: https://echa.europa.eu/sl/registration-dossier/-/registered-dossier/5490/1/1 (Dostopno: 3. 11. 2021)

68: Laureth-23 https://www.ewg.org/skindeep/ingredients/703420-LAURETH23/

(Dostopno: 25. 11. 2021)

69: What are Laureth Ingredients?: https://thedermreview.com/laureth-23/ (Dostopno: 13.

11. 2021)

70: Cosmetic Ingredient Review (CIR) – Alkyl PEG Ethers, November 2010:

https://www.cir-safety.org/sites/default/files/117_final_alkyl.pdf (Dostopno: 25. 11. 2021) 71: Cosmetic Ingredient Review (CIR): Amended Safety Assessment of Fatty Acyl

Sarcosines and Their Salts as Used in Cosmetics, April 2016: https://www.cir-safety.org/sites/default/files/sarcos032016TAR.pdf (Dostopno: 1. 12. 2021)

72: Cosmetics info - Nitrosamines: https://www.cosmeticsinfo.org/hbi/nitrosamines/

(Dostopno: 14. 12. 2021)

73: CIR Expert Panel Meeting – Cocamidopropyl Betaine, December 2010:

https://www.cir-safety.org/sites/default/files/117_final_capb.pdf (Dostopno: 22. 12. 2021)

51 PRILOGE

Priloga I: Seznam pregledanih kozmetičnih izdelkov za britje in njihova sestava (# – certificirana kozmetika, (V) – veganska, necertificirana kozmetika)

Geli za britje

1. Seinz – Rasiergel

(Aqua, Palmitic Acid, Triethanolamine, Oleth-20, Isopentane, Sorbitol, Laureth-23, Aloe Barbadensis Leaf Juice, Cocamide MIPA, Isobutane, Hydrogenated Polyisobutene, Parfum, Hydroxyethylcellulose, Menthol, Pinus Cembra Wood Extract, Alcohol, Pentylene Glycol, Isopropyl Palmitate, Phenoxyethanol, Linalool)

2. Balea Men – Fresh Rasier Gel

(Aqua, Palmitic Acid, Triethanolamine, Oleth-20, Isopentane, Sorbitol, Laureth-23, Aloe Barbadensis Leaf Juice, Cocamide MIPA, Hydrogenated Polyisobutene, Isobutane, Isopropyl Palmitate, Hydroxyethylcellulose, Parfum, Phenoxyethanol, Menthol, Sodium Sulfate, CI 42051)

3. Balea Men – Sensitive Rasier Gel

(Aqua, Palmitic Acid, Triethanolamine, Oleth-20, Isopentane, Sorbitol, Laureth-23, Aloe Barbadensis Leaf Juice, Cocamide MIPA, Hydrogenated Polyisobutene, Isobutane, Isopropyl Palmitate, Hydroxyethylcellulose, Parfum, Phenoxyethanol)

4. Balea Men – Ultra Sensitive Rasier Gel

(Aqua, TEA-Palmitate, Oleth-20, Isopentane, Laureth-23, Glycerin, TEA-Stearate, Butane, Cocamide DEA, Phenoxyethanol, Sorbitol, Isopropyl Palmitate, Persea Gratissima Oil, Hydroxyethylcellulose, Ethylhexylglycerin, Polyisobutene, Tocopheryl Acetate)

5. Afrodita Cosmetics Men – 3D Sensitive Shave

(Aqua, Sodium Laureth Sulfate, Cocamidopropyl Betaine, Coco-Glucoside, Glyceryl Oleate, Sodium Chloride, Acrylates/Steareth-20 Methacrylate Copolymer, Panthenol, Parfum, Methylchloroisothiazolinone, Methylisothiazolinone, Sodium Hydroxide, Alpha-Isomethyl Ionone, Citral, Linalool, Limonene, Citronellol, Geraniol, Butylphenyl Propional)

6. Nivea Men – Deep

(Aqua, Palmitic Acid, Triethanolamine, Oleth-20, Isopentane, Glycerin, Isopropyl Palmitate, Charcoal Powder, Propylene Glycol, Hydroxyethylcellulose, Hydroxypropyl Methylcellulose, Laureth-2, PEG-14M, PEG-90 Glyceryl Isostearate, Polyisobutene, Isobutane, Piroctone Olamine, BHT, Linalool, Limonene, Parfum, CI 77266)

7. Nivea Men – Protect & Care

(Aqua, Palmitic Acid, Triethanolamine, Oleth-20, Isopentane, Glycerin, Isopropyl Palmitate, Panthenol, Aloe Barbadensis Leaf Juice Powder, Hydroxyethylcellulose, Hydroxypropyl Methylcellulose, Laureth-2, PEG-14M, PEG-90 Glyceryl Isostearate, Polyisobutene, Isobutane, Piroctone Olamine, BHT, Limonene, Linalool, Parfum, CI 42053)

8. Nivea Men – Sensitive (Instant Protection)

(Aqua, Palmitic Acid, Triethanolamine, Oleth-20, Isopentane, Glycerin, Isopropyl Palmitate, Chamomilla Recutita Flower Extract, Hamamelis Virginiana Bark/Leaf Extract, Maltodextrin, Tocopheryl Acetate, Caprylic/Capric Triglyceride, Hydroxyethylcellulose, Hydroxypropyl Methylcellulose, Laureth-2, PEG-14M, PEG-90 Glyceryl Isostearate, Polyisobutene, Isobutane, Piroctone Olamine, BHT, Linalool, Parfum)

9. Nivea Men – Sensitive Recovery (Anti-microcuts)

(Aqua, TEA-Palmitate, Oleth-20, Isopentane, Glycerin, Isopropyl Palmitate, Chamomilla Recutita Flower Extract, Glycyrrhiza Inflata Root Extract, Panthenol, Maltodextrin, Hydroxyethylcellulose, Hydroxypropyl Methylcellulose, Laureth-2, PEG-14M, PEG-90 Glyceryl Isostearate, Polyisobutene, Propylene Glycol, Isobutane, Piroctone Olamine, BHT, Linalool, Limonene, Parfum, CI 42090)

52 10. Nivea Men – Sensitive 3-Day Beard

(Aqua, Palmitic Acid, Triethanolamine, Oleth-20, Isopentane, Glycerin, Isopropyl Palmitate, Helianthus Annuus Seed Oil, Chamomilla Recutita Flower Extract, Sorbitol, Maltodextrin, Propylene Glycol, Hydroxyethylcellulose, Hydroxypropyl Methylcellulose, Laureth-2, PEG-14M, PEG-90 Glyceryl Isostearate, Polyisobutene, Isobutane, Piroctone Olamine, BHT, Linalool, Parfum)

11. Nivea Men – Sensitive Cooling

(Aqua, TEA-Palmitate, Oleth-20, Isopentane, Glycerin, Isopropyl Palmitate, Chamomilla Recutita Flower Extract, Fucus Vesiculosus Extract, Caprylic/Capric Triglyceride, Maltodextrin, Hydroxyethylcellulose, Hydroxypropyl Methylcellulose, Laureth-2, PEG-90 Glyceryl Isostearate, Polyisobutene, Isobutane, Piroctone Olamine, BHT, Linalool, Limonene, Parfum, CI 42053)

12. Nivea Men – Fresh Kick

(Aqua, Palmitic Acid, Triethanolamine, Oleth-20, Isopentane, Glycerin, Opuntia Ficus-Indica Fruit Water, Tocopheryl Acetate, Menthol, Hydroxyethylcellulose, Hydroxypropyl Methylcellulose, Isopropyl Palmitate, Laureth-2, PEG-14M, PEG-90 Glyceryl Isostearate, Polyisobutene, Isobutane, Piroctone Olamine, BHT, Sodium Benzoate, Citric Acid, Linalool, Parfum, CI 42053)

13. Nivea Men – Cool Kick

(Aqua, TEA-Palmitate, Oleth-20, Isopentane, Glycerin, Gossypium Herbaceum Seed Oil, Menthol, Magnesium Chloride, Tocopheryl Acetate, Hydroxyethylcellulose, Hydroxypropyl Methylcellulose, Isopropyl Palmitate, Laureth-2, PEG-14M, PEG-90 Glyceryl Isostearate, Polyisobutene, Isobutane, Piroctone Olamine, BHT, Linalool, Parfum, CI 42053)

14. L'Oréal Paris Men Expert – Sensitive

(Aqua, Palmitic Acid, Triethanolamine, Isopentane, Glycerin, Stearic Acid, Cocamide MEA, Hydroxypropylcellulose, Stearyl Heptanoate, Stearyl Caprylate, PEG-90M, Trideceth-9, PG-Amodimethicone, Trideceth-12, Dimethiconol Stearate, Isobutane, Aloe Barbadensis, Parfum, BHT, Laureth-4)

15. L'Oréal Paris Men Expert – Hydra Sensitive

(Aqua, Palmitic Acid, Triethanolamine, Isopentane, Glycerin, Stearic Acid, Cocamide MEA, Isobutane, Laureth-4, Stearyl Heptanoate, Trideceth-9 PG-Amodimethicone, Stearyl Caprylate, Myristic Acid, BHT, Trideceth-12, Hydroxypropylcellulose, PEG-90M, Aloe Barbadensis Leaf Juice Powder, Parfum/Fragrance)

16. Gillette – Shave Gel Classic

(Aqua, Palmitic Acid, Triethanolamine, Isopentane, Glyceryl Oleate, Stearic Acid, Isobutane, Sorbitol, Hydroxyethylcellulose, Parfum, PEG-90M, Myristic Acid, Linalool, Lauric Acid, Propylene Glycol, Silica, CI 45350, CI 42090)

17. Gillette – Mach3 Complete Defense

(Aqua, Palmitic Acid, Triethanolamine, Isopentane, Glyceryl Oleate, Stearic Acid, Isobutane, Sorbitol, Hydroxyethylcellulose, Glycerin, Parfum, PEG-90M, Menthol, BHT, Myristic Acid, Lauric Acid, Silica, Lecithin, Tocopherol, Ascorbyl Palmitate, Hydrogenated Palm Glycerides Citrate, CI 42053, CI 42090)

18. Gillette – Series Moisturizing

(Aqua, Glycerin, Palmitic Acid, Triethanolamine, Isopentane, Glyceryl Oleate, Stearic Acid, Isobutane, Parfum, Sorbitol, Hydroxyethylcellulose, Menthol, PEG-90M, Limonene, BHT, PEG-23M, Myristic Acid, Lauric Acid, Theobroma Cacao Seed Butter, Silica, Lecithin, Tocopherol, Ascorbyl Palmitate, Hydrogenated Palm Glycerides Citrate, CI 42090)

19. Gillette – Series Moisturising Hydratant

(Aqua, Triethanolamine, Palmitic Acid, Stearic Acid, Isobutane, Laureth-23, Isopropyl Isostearate, Dimethicone, Sodium Lauryl Sulfate, Propane, Parfum, Sodium Benzoate, Stearyl Alcohol, Lauryl Alcohol, Hydroxyethylcellulose, Dimethiconol, Chondrus Crispus, Dimethicone PEG/PPG-20/23 Benzoate, DMDM Hydantoin, Benzyl Salicylate, Coceth-7, PPG-1-PEG-9 Lauryl Glycol, Limonene, BHT, Theobroma Cacao Seed Butter, PEG-40 Hydrogenated Castor Oil, Linalool, Iodopropynyl Butylcarbamate, Sodium Nitrate, Glyoxal, Polysorbate 60, Disodium Phosphate)

53 20. Gillette – Series Sensitive

(Aqua, Palmitic Acid, Triethanolamine, Isopentane, Stearic Acid, Glyceryl Oleate, Isobutane, Sorbitol, Parfum, Hydroxyethylcellulose, PEG-90M, Menthol, Limonene, BHT, PEG-23M, Myristic Acid, Lauric Acid, Aloe Barbadensis Leaf Juice, Silica, Lecithin, Tocopherol, Ascorbyl Palmitate, Hydrogenated Palm Glycerides Citrate, CI 42090)

21. Gillette – Series Protection

(Aqua, Palmitic Acid, Triethanolamine, Isopentane, Stearic Acid, Glyceryl Oleate, Isobutane, Parfum, Sorbitol, Hydroxyethylcellulose, PEG-90M, Limonene, Menthol, BHT, Myristic Acid, Lauric Acid, Prunus Amygdalus Dulcis Oil, Silica, Lecithin, Tocopherol, Ascorbyl Palmitate, Hydrogenated Palm Glycerides Citrate, CI 42090)

22. Gillette – Sensitive Skin

(Aqua, Palmitic Acid, Triethanolamine, Isopentane, Glyceryl Oleate, Stearic Acid, Isobutane, Sorbitol, Hydroxyethylcellulose, Parfum, PEG-90M, Glycerin, Linalool, Propylene Glycol, Sodium Nitrate, Butylphenyl Methylpropional, Glyoxal, Silica, Polysorbate 60, Disodium Phosphate, CI 45350, CI 42090)

23. Gillette – Skinguard Sensitive (Skin Protection)

(Aqua, Palmitic Acid, Triethanolamine, Isopentane, Glyceryl Oleate, Stearic Acid, Glycerin, Isobutane, Sorbitol, Hydroxyethylcellulose, Parfum, PEG-90M, Menthol, PEG-23M, Limonene, BHT, Glyceryl Acrylate/Acrylic Acid Copolymer, Phenoxyethanol, PVM/MA Copolymer, Silica, Aloe Barbadensis Leaf Juice, Eucalyptus Globulus Leaf Oil, Mentha Piperita (Peppermint) Oil, Lecithin, Ascorbyl Palmitate, Tocopherol, Hydrogenated Palm Glycerides Citrate)

24. Gillette – Fusion Proglide Alpine Clean

(Aqua, Palmitic Acid, Triethanolamine, Isopentane, Glyceryl Oleate, Stearic Acid, Glycerin, Isobutane, Sorbitol, Hydroxyethylcellulose, Parfum, PEG-90M, Menthol, BHT, PEG-23M, Limonene, Myristic Acid, Hexyl Cinnamal, Propylene Glycol, Linalool, Lauric Acid, Benzyl Salicylate, Glyceryl Acrylate/Acrylic Acid Copolymer, Silica, PVM/MA Copolymer, Methylparaben, Propylparaben, CI 42053, CI 42090)

25. Gillette – Fusion Proglide Active Sport

(Aqua, Palmitic Acid, Triethanolamine, Isopentane, Glyceryl Oleate, Stearic Acid, Glycerin, Parfum, Isobutane, Sorbitol, Hydroxyethylcellulose, PEG-90M, Menthol, Limonene, BHT, PEG-23M, Myristic Acid, Propylene Glycol, Lauric Acid, Glyceryl Acrylate/Acrylic Acid Copolymer, Silica, PVM/MA Copolymer, Methylparaben, Propylparaben, CI 42053, CI 42090)

26. Gillette – Fusion Proglide Ocean Breeze

(Aqua, Palmitic Acid, Triethanolamine, Isopentane, Glyceryl Oleate, Stearic Acid, Glycerin, Parfum, Isobutane, Sorbitol, Hydroxyethylcellulose, PEG-90M, Menthol, BHT, PEG-23M, Myristic Acid, Propylene Glycol, Lauric Acid, Glyceryl Acrylate/Acrylic Acid Copolymer, Silica, PVM/MA Copolymer, Methylparaben, Propylparaben, CI 42090, CI 42053)

27. Gillette – Fusion 5 Ultra Sensitive + Cooling

(Aqua, Palmitic Acid, Triethanolamine, Isopentane, Glyceryl Oleate, Stearic Acid, Glycerin, Isobutane, Sorbitol, Parfum, Hydroxyethylcellulose, PEG-90M, Menthol, PEG-23M, Myristic Acid, Linalool, BHT, Limonene, Lauric Acid, Glyceryl Acrylate/Acrylic Acid Copolymer, Propylene Glycol, Silica, PVM/MA

(Aqua, Palmitic Acid, Triethanolamine, Isopentane, Glyceryl Oleate, Stearic Acid, Glycerin, Isobutane, Sorbitol, Parfum, Hydroxyethylcellulose, PEG-90M, Menthol, PEG-23M, Myristic Acid, Linalool, BHT, Limonene, Lauric Acid, Glyceryl Acrylate/Acrylic Acid Copolymer, Propylene Glycol, Silica, PVM/MA