• Rezultati Niso Bili Najdeni

Slika 19: Levo in desno ­ Prikaz funkcionalnega pohištva kot shranjevalni prostor pod posteljo in raztegljiva postelja nad jedilnico (Caravan, 2021) 

   

Slika 20: Levo in desno ­ Primer oblikovanja funkcionalnega pohištva z upoštevanjem ergonomije v prikolici Action: 

dnevna in nočna postavitev U grupe  (Adria Mobil, 2020) 

2.8. STANDARDI   

Standard  je  dokument,  ki nastane s konsenzom, katerega odobri priznani organ. Določa pravila,  smernice in značilnost za dejavnost ter rezultate. Le­ti  so  lahko  izdelki,  storitve,  procesni  ali  proizvodni  postopki  in  so  namenjeni  za  enkratno ali večkratno uporabo. V standardih lahko najdemo tehnične specifikacije ali natančna merila, ki se uporabljajo kot pravila, navodila ter postopki. Standardi služijo predvsem temu, da so izdelki primerni za  uporabo.  Poznamo  nacionalne  (SIST),  evropske  (EN)  in  mednarodne  (ISO)  standarde  (Gospodarska zbornica Slovenije, 2021). 

 

V  podjetju  Adria  Mobil imajo veliko standardov, ki jih upoštevajo pri  razvoju  novih  produktov za preživljanje prostega časa. Glavna izmed njiju sta: 

 

-  SIST  EN  1645­1 Bivalna počitniška vozila ­  Prikolice  ­  1.  del:  Zdravstvene  in  varnostne zahteve za bivanje; 

-  SIST EN 721:2005 Bivalna počitniška vozila – Zahteve za varnostno prezračevanje. 

 

SIST  EN  1645­1 Bivalna počitniška vozila ­  Prikolice  ­  1.  del:  Zdravstvene in  varnostne  zahteve  za  bivanje  je  glavni  standard  v  podjetju  Adrie  Mobil,  ki  pokriva  zahteve,  ki  so  namenjene za zagotavljanje varnosti in zdravja ljudi med uporabo prikolic pri začasnem ali

sezonskem bivanju. Standard določa zahteve na področju oblikovanja in konstrukcije vrat, notranje  opreme,  oskrbe  s  pitno  vodo  in odstranjevanja  odpadne vode, naprav, inštalacije ter opozoril. Določa tudi ustrezne preskusne metode. 

 

SIST EN 721:2005 Bivalna počitniška vozila – Zahteve za varnostno prezračevanje določa minimalne varnostne zahteve prezračevanja počitniških prikolic in vsebuje metode za izračun ali testiranje varnosti ventilacije. Vsak bivalni prostor, razen stranišč in kopalnic mora biti opremljen s prezračevanjem. Čim se lahko prostor začasno loči se šteje kot svoj prostor. Prezračevanje mora omogočati sveži dovod zraka in odvajanje zgorevalnih produktov. Pri tem je potrebno zagotavljati da se vsebnost CO2 ne dvigne za več kot 1%

nad vrednostjo, ki je določena za določeno višino meritev in zagotoviti minimalen prostor  ventilacije.  

 

Prikolice in vsa ostala vozila za prosti čas so v Adrii Mobil izdelana v skladu s standardom Thermo­build, ki omogoča uporabo vozila v vsakem letnem času. Za preverjanje standarda so vozila preizkušena v klimatski komori pri temperaturah od ­15°C do 20°C in vlažnosti med  45  %  in  80  %  med  temperaturama  30°C in 60°C. Ob tem preizkušanju pa so vsa vozila  izdelana  iz  naprednih  izolacijskih  materialov,  z  dobro  zasnovanim  ogrevanjem  in  sistemom  za  prezračevanje in optimalnim koreženjem zraka za ogrevanje in hlajenje  (Adria Mobil, 2021). 

 

Poleg zgoraj naštetih dveh glavnih standardov in internega standarda v Adrii Mobil uporabljajo  standarde  in  regulative  za  evropsko tržišče še na naslednjih področjih: 

standardi na področju prezračevanja, varnosti prikolice, plinske napeljave,  vodovodnih  inštalacij,  električnih inštalacij, na področju blazin in vzmetnic in šasije prikolice.

Regulative pa pokrivajo področja okvirne direktive, hrupa, emisij, rezervoarjev,  zadnje  registrske tablice, vrat, ključavnic, tečajev, ogledal, vstopnih stopnic, trdnosti sedežev, zunanje projekcije, tipnih tablic, vgradnje luči, ogrevalnih sistemov, izpušnih cevi, vlečne naprave, pnevmatik, koles, klimatskih naprav in zavor. 

3.  MATERIALI IN METODE  3.1 MATERIALI 

3.1.1  Materiali karoserije   

Prikolica  Action,  kakor  tudi  vse  ostale  prikolice,  ima  konstrukcijo  karoserije  Comprex  (Slika  21).  Karoserija  Comprex  je  konstrukcija  zunanjih  sten,  stropa  in  poda  prikolice.  

Stene  so  zgrajene  iz  oplemenitene  vezane plošče (1), okvir  iz  poliuretanskih  letev  (2),  ekspandiranega polistirena (EPS) (3) in poliestrske obloge na zunanji strani (4), dno pa iz  poliestrske obloge (5), ekstrudiranega polistirena (XPS) (6) in ojačanega profila iz lesa (7)  (Slika 22). Prikolice so narejene na šasiji AL­KO, omogočajo ogrevalni sistem Truma ali Alde,  sistem  Air­Flow, vgradnja pohištva omogoča dobro kroženje zraka ter pametni nadzor Mach (Adria Mobil, 2021). 

 

 

Slika 21: Prikaz prikolice s konstrukcijo Comprex (Adria Mobil, 2021) 

 

       

Slika 22: konstrukcija stene: 1: lesena plošča, 2­ okvir iz poliuretanskih letev, 3 ekspandiran polistiren EPS, 4  poliesterske obloge na zunanji strani; desno ­ konstrukcija dna: 5 – poliestrske obloge, 6 – ekstrudiran polistiren XPS in 7 

– ojačan profil iz lesa (Adria Mobil, 2020)   

     

3.1.2  Materiali notranjega pohištva   

Vodilni  material  pri  izdelavi pohištva prikolice ter tudi avtodomov in vanov  so  vezane  plošče. Vezana plošča je plošča,  izdelana  iz večjega števila slojev  (navadno  lihega)  med  seboj lepljenih furnirjev. Vezane plošče se med seboj razlikujejo po debelini, uporabljeni  drevesni vrsti, lepilu ter usmerjenosti vlaken. Sloji si simetrično sledijo od sredine oz. osi proti površini v obe smeri. Sloji so med seboj lepljeni z lepili, njihov nanos je med 100 in  300 g/m2, plošče se nato stiska pri temperaturah med 100°C in 150°C ter pri tlaku 0,5 do 2 N/mm2. Lastnosti plošč so predvsem njihova majhna teža, visoka trdnost in stabilnost. 

(Šernek, 2007 in Medved, 2009).  

 

Največ se  uporablja vezane plošče iz topolovega  furnirja  (lahko  tudi  les  eksot –  lauan,  acoma,  lavanda  in  drugi).  Uporabljajo  pa  oplemenitevene vezane plošče  (sliki  23)  naslednjih debelin; 2.4, 4, 5, 7, 10, 12, 14, 16, 20 in 26 mm. Oplemenitena vezana plošča je  vezana plošča preko katere se nanese dekorativni sloj. Za oplemenitenje se uporablja CPL ­  kontinuirano stiskan laminat, HPL – laminati stiskani pod visokim pritiskom, PVC, PET,  PP  folije,  folije  iz  dekorativnega  papirja,  ki  so  impregnirane  z  akrilom  in  urea  formaldehidom,  melamin  formaldehidom  ali  melamin  formaldehidom  in  urea  formaldehidom  ter  dekorativna  vinil  folija  in  akril  folija.  CPL  oz.  kontinuirano  stiskan  laminat  je  laminat  izdelan  iz  melamin  impregniranega  celuloznega  papirja  in  fenol  formaldehid  impregniranega  kraft  papirja.  Potiskani  papirji  se  skupaj  stiskajo  z  vezivno  smolo. Te površine so zelo odporne proti poškodbam, kislinam, bazam,  in  svetlobi.  HPL  oz.  laminati  stiskani  pod  visokim  pritiskom,  imenujemo  tudi  ultrapasi.  Izdelani  so  iz  melamin  impregniranega  celuloznega  dekorativnega  papirja  in  z  fenolsko  smolo  impregniranega  kraft  papirja.  Ravno  tako  so  izredno  trdi z nepropustno površino. V primerih  uporabe  papirje  gre  vedno  za  alfa  celulozne  dekorativne  papirje (Kalčič,  2016; 

Nemli, 2008 in Nemli in sod., 2005). 

 

   

Slika 23: Levo ­ prikaz tiskane vezane plošče; desno ­ prikaz surove vezane plošče 

 

Tehnične karakteristike surove vezane plošče se določa po EU standardih in »AM (Adria  Mobil)  standardih«  ­  to  so  postopki,  s  katerimi  se  preverja  ustreznost  v  internih  laboratorijih po internih metodah (Kalčič, 2016): 

 

-  Dolžina in širina po EN 315  -  Kvaliteta vezanih plošč po EN 635 

-  Lepljenje vezanih plošč z vlago odpornimi lepili, standard EN 314­2 

-  Določanje vlažnosti po gravimetrični metodi EN 322. Dovoljena volumska teža je 550 – 650 kg/m3. Vezane plošče, debeline 9, 12 in 16 mm, imajo max. dovoljeno težo 480  kg/m3

-  Upogljivost plošč: Zunanji listi morajo ostati brez razpok. 

-  Valovitost plošč    

Tehnične karakteristike oplemenitenih plošč (Kalčič, 2016): 

-  Kvaliteta površine po standardu EN 635 

-  Upogljivost: folija ne sme odstopati, se gubati ali pokati. 

-  Valovitost in vlažnost  -  Svetlobna prepustnost  

-  Izgled površine in nianse: ne smejo odstopati od potrjenih vzorcev. 

-  Oprijemljivost folije: upogibanje vezane plošče, da se zvije po diagonali in prečne  v  vzdolžno smer (ne sme priti do pojava mehurjev ali gub). Uporabljata se tudi Scotch  test ter »KLIMATEST«, kjer izpostavimo ploščo različnim temperaturam, vlagi  in  času izpostavitve. 

-  Odpornost površine: jamstvo odpornosti na vodo, detergente, olje, bencin  itd.  poda  proizvajalec. Ne sme prihajati do spremembe barve. 

-  Obdelava plošč: robovi se ne smejo kršiti ali razslojevati. 

 

Poleg vezanih plošč se za notranje pohištvo uporabljata tudi lahka in okvirna konstrukcija. 

Okvirna  konstrukcija  (slika  24)  je  sestavljena je iz zunanjega  sloja,  ki  je  iz  oplemenitene  vezane plošče ali topolove plošče, debelin 2.4, 2.7 ali 3 mm, sledi polnilo EPS, debeline 10  ali 20 mm ter sredica – okvir iz smrekovih letvic, skupna debelina je 16 in 26 mm. Lahko  okvirno  konstrukcijo  se  uporablja za  izdelavo  sten  garderobnih  omar, toaletnega  prostora  ali ostalih pregradnih sten.  

   

 

Slika 24: Levo ­ prikaz sestave okvirne konstrukcije: tiskana vezana plošča, smrekove letvice in polnilo EPS; desno –  vzorec okvirne konstrukcije 

 

Lahka  konstrukcija  (slika  25)  je  debelin  16  ali  26  mm.  Sestavljena  je  iz  oplemenitene  vezane plošče ali ultrapasa, debelin 2.4, 2.7 ali 3 mm, na sredini med dvema ploščama je polnilo EPS, debeline 10 ali 20 mm. Uporablja se za izdelavo kuhinjskih pultov, pokrovov  pohištvenih elementov in dna visečih omaric.  Lahka  konstrukcija  je glavno področje razvoja na področju plošč, zaradi njene  mase.  Za  sloj  med dvema ploščama se uporablja  satje, lisocor, stiropor, stirodur, papirno satje itd. 

 

Slika 25: Levo ­ prikaz sestave okvirne konstrukcije; desno – vzorec okvirne konstrukcije     

Za novo prikolico Action smo uporabili beli dekor in dekor v imitaciji lesa hrasta. Pohištvo prikolice se med seboj spaja z uporabo bukovih moznikov, čepov in vijakov.  

 

Za dokončno opremljenost notranjosti prikolice so potrebni še drugi materiali. V nadaljevanju so predstavljeni izbrani materiali za novi tloris prikolice Action. 

 

-  Vzmetnica:  vzmetnica  podjetja  Kaaap za  prikolice  Action je  pena  z  maso  25  min  s  tlačno trdnostjo 35 N/mm2. Kemijsko gledano gre za poliuretansko peno, ki nastane z  reakcijo izocianatov in poliolov z dodanimi aditivi (slika 26). 

 

-  Oblazinjenje:  blazine  so  ravno  tako  delo podjetja  Kaaap.  Uporabljen  je tekstil  Urban  Greys (slika 26) (Adria Mobil, 2020). 

 

          

Slika 26: Levo ­ prikaz vzmetnice; desno ­ prikaz izbranega tekstila (Adria Mobil, 2020) 

-  Kuhinjska oprema: kuhinjska oprema sestoji iz pomivalnega korita, podjetja Thetford,  štedilnika in hladilnika podjetja Dometic (slika 27).  

 

         

Slika 27: Levo ­ prikaz lijaka; sredina ­ kuhalnik s pokrovom; desno ­ hladilnik (M Caravaning, 2021) 

-  Kopalniška oprema obsega WC in tuš pipo, podjetja Thetford, in lijak s pipo (slika 28)   

 

Slika 28: Prikaz opreme kopalnice ­ umivalnik, pipa, tuš pipa in wc školjka (Adria Mobil, 2021) 

-  Osvetlitev v prikolice je  narejena iz LED luči, ki so razpeljane pod visečo omarico v kuhinji  in  okoli  ogledala  v  kopalnici.  V  jedilnici  in  nad  posteljo  se  nahajajo  bralne  lučke. Med kuhinjo in kopalnico je nameščena stropna luč (slika 29).  

 

   

Slika 29: Levo ­ prikaz stropne luči med kuhinjo in kopalnico; desno ­ prikaz bralnih lučk (Adria mobil, 2021)  

-  Uporabljeno je okovje podjetja Häffele in stikala podjetja Berker (slika 30). 

-  Prikolica se ogreva s pečjo podjetja Truma (slika 30). 

 

    

Slika 30: Levo ­ prikaz uporabljenih stikal; desno – prikaz peči Truma (Adria Mobil, 2021; M Caravaning, 2021) 

3.2 METODE 

3.2.1  Konstruiranje s programsko opremo SolidWorks   

Uporabili  smo  programsko  orodje  za  napredno  podprto  konstruiranje  SolidWorks.  Le­ta  uporabniku  nudi  skupek najnovejših načrtovalskih orodij,  s  katerimi  hitro  in  enostavno  izrišemo 3D modele. Tako v osnovi zajema modelirnik za 3D  konstruiranje (part), modul  za sestavljanje (assembly) in modul za izdelavo tehniške dokumentacije (drawings),  s  katerim lahko enostavno naredimo načrte narisanega modela. Dodatno opremo se lahko še dokupi  in  tako  se  program  uporablja  v  lesarstvu,  elektrotehniki, strojništvu itd. Je eden prvih  CAD  programov,  zasnovan  za  operacijski  sistem  Microsoft  Windows.  Prednost  programa je, da je parametrično zasnovan, torej čim spremenimo vrednost parametrov, se  popravijo  vse  dimenzije  v  prejšnjih datotekah.  Program  omogoča tudi knjižnico, kjer so lahko shranjeni elementi, kot so vijaki, spojno okovje, matice itd. Omogoča vizualizacijo  in  simulacije izdelka in že tako predvidimo morebitna šibka mesta v konstrukciji ter ni potrebno predhodno izdelovanje prototipov, s čimer se prihrani na času in denarju (slika 31  in 32) (SolidWorks, 2021). 

 

 

Slika 31: Prikaz modelirnika za 3D konstruiranje (part) 

 

Slika 32: Prikaz modula za sestavljanje (assembly) 

3.2.2  Anketa   

Anketa  je  ena  izmed  metod za zbiranje podatkov, s pomočjo katere hitro in preprosto zberemo in ovrednotimo podatke določene populacije na osnovi odgovorov. Največkrat so anonimne. Lahko izvedemo individualno anketiranje, skupinsko anketiranje, anketiranje po  pošti, po telefonu ali po medmrežju. Pomembna pa je velikost vzorca (Sagadin, 1993). 

 

Ankete sestavljajo vprašanja, ki so dveh osnovnih vrst: vprašanja zaprtega in odprtega tipa,  ter kombinacije obeh (Sagadin, 1993): 

 

-  Odprtega  tipa; z njimi sprašujemo po mnenjih in anketiranci odgovarjajo s svojimi besedami. Pri tem moramo zagotoviti dovolj prostora odgovoru.  

 

-  Zaprtega tipa; v tem primeru poznamo vse možne odgovore, izbire ni prevelike in od  anketiranca  zahtevamo,  da  izbere  enega  izmed  navedenih  odgovorov,  ki  najbolj  ustreza njegovemu mnenju, občutkom, sodbi, stališčem itd. Odgovor je lahko posamezna beseda, besedna zveza, poved, opis ali število. 

 

-  Kombinirane    

Preglednica 4: Prednosti in slabosti ankete (Sagadin, 1993) 

PREDNOSTI  SLABOSTI   

Pridemo do podatkov, ki so drugače nedostopni, zato so ankete tudi anonimne – 

Analizo moramo prilagoditi najnižji ravni anketirancev 

Cenovno ugodna metoda  Slab odziv na odprta vprašanja, ni

zagotovila, da anketiranec odgovarja sam   

V uvodu ankete obrazložimo, kaj želimo doseči z anketiranjem, vzpodbudimo k iskrenim odgovorom, obrazložimo način zagotovitve anonimnosti, navedemo jasna navodila za izpolnjevanje ter se zahvalimo. Sledijo začetna vprašanja, ki so lažja ter splošnejša. Lažja vprašanja  postavljamo  tudi  na  koncu.  V  vmesnem delu pa postavimo težja ter ključna vprašanja. Pred izvedbo ankete le­to lahko preverimo na manjšem številu anketirancev. Pri oblikovanju ankete moramo biti pozorni, da ne uporabljamo besed, ki jih  anketiranci ne bi  razumeli, da ne navajamo predolgih ponujenih odgovorov, ne uporabljamo čustvenih besed ter sugestivnih vprašanj (Sagadin, 1993). 

3.2.3  3D tisk    

3D tiskalniki so naprave, ki omogočajo tridimenzionalno tiskanje. Osnovni princip temelji  na  procesu  dodajanja  materiala.  Dodajanje  materiala omogoča šoba tiskalnika, ki se pomika po prostoru in v plasteh nanaša material na mestih, ki so vnaprej določena z vnosom 3D modela v računalniški program. S pomočjo 3D tiskanja lahko na hiter in ekonomičen način pridemo do prototipov izdelka in tako lahko odpravimo napake že v fazi načrtovanja. V našem primeru nam je 3D model služil za boljšo predstavitev tlorisa prikolice anketirancem (AzureFilm, 2021).   

 

Za  tiskanje  3D  modela  smo  uporabili  tiskalnik  Flashforge  Creator  3  (slika  33).  Gre  za  industrijski  namizni 3D printer. Omogoča tiskanje materialov PLA  (polilaktid),  ABS  (akrilnitril­butadien­stirol), PA (poliamid), PC (polikarbonat), PA­CF (karbonska vlakna),  PA­GF (poliamidni prah z delci steklenih vlaken), PLA­WOOD in druge. Integrirana šoba se  lahko  segreje  do  300°C. Volumen tiskanja je 300 x 250 x 200 mm. Debelina sloja

tiskanja je 0,05 do 0,4 mm. Tiskalnik tiska s hitrostjo 10 – 200 mm/s. Sestavljen je iz dveh  neodvisnih ekstruderjev, ki omogočata 3D tiskanje kompleksnih oblik in delov z uporabo  vodotopnih  podpor.  Tako  v  ekstruderjih  kombiniramo  materiale;  na  enem  material  za  podpore, na drugem material za izdelek. Obenem omogoča tudi tiskanje dveh enakih kosov hkrati. Tiskalnik ima popolnoma samodejno kalibracijo Z­osi. Tako stroj samodejno izmeri  podatke o višini  obeh  ekstruderjev.  Tiskani  element  se  tiska  na  delovno  podlogo,  ki  omogoča enostavno odstranjevanje. Uporablja se lahko za industrijski dizajn, zasnovo orodij, arhitekturo, strojništvo itd. Na sliki  33  sta  prikazana  3D  tiskalnik in možnost  uporabe ekstruderjev (3Way, 2021).  

 

 

Slika 33: Levo ­ prikaz 3D tiskalnika Flashforge Creator 3v2; sredina ­ prikaz načina kopiranja in desno – prikaz tiskanja  topljivih podpor (3Way, 2021) 

 

Pred  tiskanjem  smo končni tridimenzionalni  model  shranili  s končnico .stl, ki omogoči direkten  prenos  na  3D  tiskalnik. Za naš izdelek smo uporabili materiala  PLA  in  PVA  (polivinil  acetat).  PLA  je  material  objekta  in  se  je  tiskal  z  desnega  ekstrudorja.  PLA  oz. 

polilaktid  je  termoplastični  poliester.  Proizvaja  se  iz  reciklirnega  materiala  in  se  najpogosteje  uporablja  za  3D  tiskanje.  PVA  je  material  za  vodotopne  podpore,  ki  se  po  tiskanju odstrani, in se je nahajal v levem ekstrudorju (3Way, 2021). 

                           

4.  REZULTATI  

4.1 ISKANJE IN ZBIRANJE IDEJ   

Prva stopnja v  razvoju novega izdelka je iskanje idej. Ideje smo iskali za vse tri velikosti  prikolice.  Iskali  smo tloris, ki bi bil drugačen od dosedanjih,  zagotovil  pa  bi  naslednjim  kriterijem; ločena postelja in jedilnica,  velik  shranjevalni  prostor,  kopalnica,  kuhinja,  panoramsko  okno nad jedilnim delom ter dodatno tudi možnost  spanja  3.  ali  4.  osebi. 

Tloris naj bo priročen za mlade aktivne ljudi ali mlade aktivne manjše družine. Zbrane so  bile naslednje ideje, predstavljene na slikah 34­38.  

 

Ena  izmed  prvih  idej  je  predstavljena  na sliki  34. Gre za prikolico notranje dolžine 4010 mm,  ki ima  prestavljena  vrata  v  prednji del.  Jedilnica  bi  bila  v  zadnjem  delu,  nad  njo  pa  dvižna postelja.  Sledita  na  vsaki  strani  shranjevalni  prostor  ter  hladilnik  in  kopalnica.  V  prednjem  delu  je  velika  kuhinja. Ideja ni šla v nadaljnji izbor zaradi zunanje oblike prikolice ter krivine v zadnjem delu, ki onemogočajo umestitev postelje, ki bi se dvigovala in spuščala. Zaradi aerodinamične oblike pa je prenizek strop tudi v kuhinjskem delu. Ideja  tlorisa pride v poštev za prikolice Altea in Aviva podjetja Adria Mobil. 

 

 

Slika 34: Shematski prikaz tlorisa za novo prikolico Action 

 

Sliki 35 in 36 prikazujeta ideji za prikolico z notranjo dolžino 3610 mm. Prva skica ustreza  zahtevam ločene postelje in jedilnice, ne omogoči pa velikega shranjevalnega prostora pod  posteljo.  Namenjena  bi  bila  dvema  osebama.  Slika  36  prikazuje  drugo  idejo.  Ideja  je  podobna že trenutnemu tlorisu, zamenjani pa sta mesti kuhinje in garderobna omara. Ideja  ne vključuje zahtev ločene postelje in jedilnice. 

 

 

Slika 35: 1. ideja za prikolico notranje dolžine 3610 mm 

 

Slika 36: 2. ideja za prikolico notranje dolžine 3610 mm 

Sliki 37 in 38 predstavljata ideji za prikolico velikosti 4010 mm. Slika 37 prikazuje prvo  idejo,  kjer  se  jedilnica  nahaja  v  prednjem  delu,  nato  na  levi  strani  prikolice  kuhinja,  v  sredini  in  v  zadnjem  delu  postelja,  ob  postelji  na  levi  strani  prikolice  pa  kopalnica. 

Hladilnik  bi  bil  pod  kuhinjskim  pultom.  Ob  kuhinji  bi  pod  posteljo  umestili  dodatno  garderobno  omaro,  ostali  prostor  pod  posteljo  pa  bi  bil  namenjen  shrambi,  dostopni  z  zunanje  strani.  Ideja  izpolnjuje  vse  pogoje.  Ravno  tako  pa  vse  pogoje  izpolnjuje  tudi  zadnja, četrta    ideja  na  sliki  38.  Ta  ima  posteljo  umeščeno v zadnji del, v vmesnem prostoru med jedilnico in posteljo so hladilnik, kopalnica na levi strani prikolice in kuhinja  na  desni  strani  prikolice.  Skupaj  v  dogovoru  s  podjetjem  Adria  Mobil  smo  se  odločili za  realizacijo  tlorisa  na  sliki  38.  Ustreza  vsem  zahtevanim  pogojem,  prednost  pred  idejo  na  sliki 37 je dobila zaradi vmestitve večjega hladilnika. 

 

 

Slika 37: 1. ideja za prikolico notranje dolžine 3600 mm 

 

Slika 38: 2. ideja in izbrani tloris za prikolico Action 

 

Novi tloris smo oblikovali za prikolico Action v skupni zunanji dolžini brez vlečne kljuke 4460 mm oz. z vlečno kljuko 6104 mm (slika  39).  Notranja  dolžina prikolice pa je 4010 mm.  Pri  tem  zunanje  oblike  nismo  spreminjali,  ravno  tako  ostane  panoramsko  okno. 

Spremeni  se  pozicija  vrat  v  prednji  del  pred  osovino,  prikazano  na  sliki  40,  ter  pozicija  oken, ki se prilagodijo notranji razporeditvi elementov. Na sliki 40 lahko tako vidimo, da  se uporabijo vrata višine 1654 mm, pod posteljo in levo dineto prideta prtljažni vrati, nad posteljo  na  obeh  straneh  okno  ter  okno  v  kuhinji  in  kopalnici.  Nad  jedilnico  se  nahaja  panoramsko okno. 

 

Slika 39: Action 391 PD (Adria Mobil, 2021) 

 

Slika 40: Postavitev vrat in oken 

4.2 REZULTATI NAČRTOVANJA POHIŠTVA PRIKOLICE ACTION   

Pohištvo prikolice Action smo konstruirali s programsko opremo Solidworks. Po pregledu  obstoječih tlorisov prikolice Action in pregledu konkurenčnih izvedb pri različnih podjetij,  pregledu  ergonomije  in  standardov smo izbrali idejo in pričeli  s  konstruiranjem  dinet  (sedišč),  sledila  je  omara  hladilnika,  kopalnica,  omara  ob  dineti,  kuhinja  in  na  koncu  postelja  ter  police.  Elementi  so  zasnovani  tako,  da  ustrezajo  standardom,  internim  standardom podjetja in ergonomskim zahtevam.  

 

Končna rešitev  nove  tlorisne  zasnove  prikazuje  optimalno rešitev, ki vsebuje  kuhinjski  blok,  posteljo,  kopalnico,  hladilnik  in  jedilnico  (slike  41­43).  V  prednjem  delu  se  nahaja  jedilnica, kuhinja je locirana na desni strani prikolice, kopalnica in hladilnik na levi strani  prikolce.  V  zadnjem  delu  je postelja s shranjevalnim prostorom. Pohištveni elementi so predvidoma izdelani iz oplemenitene vezane plošče, debelin 12 in 16 mm. Stene toaletnega  prostora  in  hladilnika  so  iz  okvirne  konstrucije,  dno visečih omaric  pa  iz  lahke  konstrukcije. Kot dekor vezane plošče sta se uporabili imitacija lesa hrasta in bela barva. 

 

Slika 41: Končni tloris nove prikolice Action   

 

Slika 42: Render tlorisa prikolice 

   

Slika 43: Levo in desno ­ prikaz razporeditve prikolice 

V nadaljevanju bodo podrobneje prikazani posamezni sklopi: kuhinja, spalni del, kopalnica  in jedilni prostor. 

4.2.1  Kuhinja   

Kuhinjo  v  prikolici  sestavljajo kuhinjski blok, zaščita z izrezom za okno in vtičnice  (vertikalna obloga) ter viseča omarica. Skupna dolžina kuhinje je 1053 mm in globina 600  mm. Na pultu kuhinjskega bloka se nahaja korito s pipo in štedilnik z dvema grelnikoma. 

Pod pultom na desni strani se nahajajo 3 predali, pod štedilnikom na desni 1 predal in peč Truma  za  ogrevanje prikolice. Nad kuhinjskim blokom smo umestili visečo omaro  s  poševnimi frontami, kar omogoča lažjo uporabo pulta. Viseča omarica sestoji iz dveh front  oz. dveh predalov. Višina viseče omare je 380  mm  in  globine  233 –  300  mm  (slika  44). 

Načrti so priložine v prilogi B(1­3). 

     

                

        

Slika 44: Levo ­ pogled na kuhinjo do spredaj; desno ­ pogled na kuhinjo s strani 

4.2.2  Spalni del    

Spalni del sestavlja posteljo, dimenzij 1340/1200 mm x 2000 mm (1200 mm širina postelje  na ožjem delu in 1340 mm širina postelje v širšem delu), višine 890 mm. Z višino postelje  

Spalni del sestavlja posteljo, dimenzij 1340/1200 mm x 2000 mm (1200 mm širina postelje  na ožjem delu in 1340 mm širina postelje v širšem delu), višine 890 mm. Z višino postelje