• Rezultati Niso Bili Najdeni

Tabele kod intervjujev od 2−6

KATEGORIJA KODE 1. REDA KODE 2. REDA ZNAČILNOSTI

VZGOJITELJICE

Osebni podatki Živi v mestnem okolju, stara je 48 let,

zaposlena je kot vzgojiteljica v vrtcu.

OPREDELITEV

So to nagnjenja, pri katerih si ne moreš pomagati.

To čutiš kot »prav«.

Pokaže se v kasnejših letih in ne v otroštvu.

ODZIVI OKOLICE Razumevanje pojava s strani drugih

Ljudje še vedno nismo dovolj odprti glede tega

Tega ne razumejo ljudje, ki ne razmišljajo o tem in ki niso dovolj izobraženi

Ljudje so preveč konservativni

Verjame, da nekateri starši v vrtcu niso navdušeni nad obravnavanjem te teme STEREOTIPI Prepričanja in strahovi

staršev

Eden od očetov v vrtcu je rekel, da ne bo njegov otrok gej, ker mu je hotela narediti čopek na sredini glave Stereotipi se po njenem mnenju razširjajo iz konservativnih in neizobraženih ljudi, ki so sovražno nastrojeni

Ljudje imajo svoja načela od katerih ne odstopajo, ne bodo naredili nič, da bi to razumeli

POMEMBNI DEJAVNIKI

Družbeni dejavniki Konservativna Cerkev, ki to ne odobrava kot nekaj normalnega, kot bolezensko stanje.

Meni, da je vpliv Cerkve na opredelitev homoseksualnosti.

Je pa odvisno od posameznika, koliko je zakoreninjen v svoja prepričanja, koliko jemlje npr. Cerkev za vir splošnih resnic.

O tem bi morali govoriti v vrtcu in šoli in morali bi vključiti to temo.

Je odvisno od vzgojiteljice, koliko je odprta.

V zgodnji letih razbijati take in drugačne stereotipe. razvijejo tako mnenje, ki je potem splošno znano.

Morali bi o tem več govoriti, da ljudem razširijo obzorja.

Vzgojiteljica mora biti dovolj odprta, da otrokom nudi možnost izbire, kje se bo otrok igral.

Kurikulum bi uvedla v Cerkev, da bi se tam razsvetlili in dobili širino.

Načrtovati mora take teme, da so zanimive tako za deklice kot za dečke.

Prav je, da se tudi deklice srečajo z avtomobilčki, sestavljajo stolpe itd., in tudi dečki, da se igrajo v kuhinji, likajo, pospravljajo itd., saj jim bo to koristilo za nadaljnje življenje.

DRUŽINA Vloga in pomen družine Za družino je pomembna ljubezen in toplina.

Istospolne družine so gotovo družine Starši otroku dajejo občutek varnosti Pri pogovoru o družini, se ne moreš izogniti istospolni družini.

KAJ JE POMEMBNO PRI STARŠEVSTVU?

Pomen staršev in vzgojiteljic

Gotovo so bolj pomembni odnosi v družini in ljubezen kot pa struktura Verjame, da vsak človek, ki ima otroka, želi njemu najboljše, deluje po svojih najboljših močeh.

Lik očeta/matere se lahko nadomesti s kakšnim drugim likom, osebo.

Poslanstvo starša je, da otroku stoji ob strani, zato da bo nekoč postal

samostojna in kritična oseba.

Krvna povezava gotovo ni edino merilo kvalitetnega starševstva.

SOCIALIZACIJA Spolna delitev vlog in vpliv na spolno identiteto otroka

Zdaj je spolna delitev vlog tudi pri

»normalnih« družinah drugačna kot včasih.

Neka delitev že mora biti, že zaradi naravne konstrukcije moškega in žensk.

Mora biti veliko dogovarjanj, predvsem pri vzgoji otrok.

V istospolni družini je več dogovarjanj in enakopravne delitve; misli, da to ne vpliva to na spolno identiteto otroka, saj vlogo nasprotnega spola lahko prevzame kdo drug.

Na delitev med tipično ženska in moška dela oziroma igre pa se vidi že v mlajših letih.

ISTOSPOLNE

DRUŽINE V VRTCU Izkušnje z otroki in starši iz

istospolnih družin Imela je enega dečka, ki je prihajal iz istospolne družine, imel je dve mamici.

Takoj, ko sta s sodelavko začutili, da bi

Ni bil noben tabu to za otroke in niso imeli nobenih predsodkov.

O tem ji ni težko govoriti, saj je odprt človek.

Pravljico o istospolni družini bi brez pomislekov prebrala otrokom, tudi če nima otroka, iz take družine in se o njej pogovarjala.

Moramo se pogovarjati tudi tako v vrtcu kot v družini, da na primeren način otrokom predstavimo to temo, na način, da je to nekaj povsem normalnega Pri tem ne vidi ovir.

Razmišljanje v naši državi je tako, kakršno je; konservativno in preozko. razmišljanje ljudi, saj je ozko in konservativno.

Tradicionalne spolne vloge Prevečkrat, se dogaja, da vzgojo prevzamejo predvsem mame in da

Osebni podatki Živi v podeželskem okolju, stara je 45 let,

zaposlena je kot vzgojiteljica v vrtcu.

OPREDELITEV HOMOSEKSUALNOSTI

Osebno razumevanje razlogov za pojav homoseksualnosti

Kot homoseksualec se že rodiš in je to v tebi.

Na to vzgoja verjetno nima vpliva.

ODZIVI OKOLICE Razumevanje pojava s strani drugih

Cerkev ima glede tega neka svoja prepričanja in stališče in nekateri ljudje jim slepo verjamejo.

Odnos do homoseksualnosti se kaže z načinom poučevanja in podajanja svojih osebnih prepričanj in teorij, s katerimi izražajo nenaklonjenost do

homoseksualnosti.

Mogoče bi potem vrstniki otroka iz istospolne družine »hecali« in zbadali Prisoten je strah, kako bo to vplivajo na otroke.

STEREOTIPI Razširjevalci stereotipov Stereotipi izhajajo že iz zgodovine, da so geji in lezbijke drugačni.

Razširja jih tako Cerkev kot tudi šola in vrtec

Poimenovanje takih družin in oseb kot

»drugačni«.

Pogojeni so predvsem z normami družbe v kateri živimo.

POMEMBNI DEJAVNIKI

Družbeni dejavniki Pri poimenovanju istospolnih družin ne bi uporabila besede »drugačen«, ker bi se

mogoče otroci teh družin počutili manjvredne ali izključene.

Nezmožnost, da bi istospolni pari posvojili otroke, zato ljudje s tem nimamo dovolj izkušenj, da bi lahko povedali ali se nam zdi prav ali narobe.

Pri učenju spolnih vlog otrokom ponuditi možnost izbire.

Otrokom nudi različne igrače, in jih ne ločuje.

Ne vidi problema, da bi se dekleta igrala fantovske igre in obratno, saj je to le neko obdobje, ki ga prerastejo.

Težko si izoblikujem mnenje o istospolnem starševstvu, če nimam izkušenj, tudi ni literature.

O tem sliši kaj po televiziji in v medijih spreminja se tudi vloga matere in očeta.

KAJ BI MORALA DRUŽBA STORITI

Predlogi za izboljšave dela v vrtcu in širše

Zanimivo in dobro bi bilo poskusiti prebrati pravljico o istospolni družini v vrtcu, da vidiš odzive otrok.

Do teme bi morali pristopiti brez strahu in ovreči stereotipe, ki jih imamo, kajti otroci so precej občutljivi in drugače dojemajo to temo kot mi.

Na splošno bi se moralo mišljenje ljudi spremeniti in v šoli pozitivno

predstavljati to temo.

Za to je potreben čas.

DRUŽINA Vloga in pomen družine Opredelitev je bolj mnenje posameznika.

Veliko ji pomeni družina.

Tista temeljna oziroma osnovna celica družine so oče, mati in otroci.

Ostale družine so tudi enakovredne bi morala biti tista osnovna definicija, iz katere izhajajo drugi tipi družin.

Težko se opredelim, ali bi istospolne družine uvrstila med družine. osnovno družino, da lahko razumejo tudi ostale tipe družin, ki so si med seboj enakovredne.

V družini so pomembni tako struktura kot odnosi v družini.

Če se starša ne razumeta, se tudi otrok ne bo dobro počutil, tudi če je iz »popolne«

družine.

V kakršnikoli družini pomembni pozitivni odnosi, čustvena podpora celo bolj kot sama struktura družine.

Pomembna je skrb za otroka, za njegovo varnost, dajanje ljubezni, omogočanje

pravic, od zdravstvenega varstva in šolanja

Misli, da bi to vlogo lahko opravljali tudi istospolni starši.

Ni krvna zveza edino merilo kvalitetnega starševstva, kajti vidi, da imajo starši otroke radi tudi, če so posvojeni in lahko sploh ne opaziš.

SOCIALIZACIJA Spolna delitev vlog in vpliv na spolno identiteto otroka

V zadnjem času velikokrat moški delajo in pomagajo tudi pri gospodinjskih delih in skrbi za otroke, včasih recimo tega niso počeli.

Kjer sta mami in oči, se vidi vloga matere kot čutna, varstvena že

karakterno, oče pa dostikrat strog, in tu se vidi tiste razlike, ki naj bi jih otrok imel z ene in druge strani, ker to otrok rabi.

V istospolni družini otrok ne bo imel tiste moške vloge in vse drugače funkcionira, ali pa ženske vloge.

So razlike med spoloma že genske Običajno so dekleta bolj za risanje, fantje za kocke, vendar ne vedno.

Pri istospolnih parih res vse bolj stvar dogovora, je res bolj enakomerno razdeljeno.

V heteroseksualni družini je spolna delitev dela bolj zakoreninjena.

Otrok v istospolni družini lahko dobi vlogo nasprotnega spola pri starih starših, mogoče stric, prijatelji.

Misli, da to ne vpliva na spolno identiteto otroka.

ISTOSPOLNE DRUŽINE V VRTCU

Izkušnje z otroki in starši iz istospolnih družin

Temo bi vključila v vrtec le v primeru, da bi imela otroka, ki izhaja iz istospolne družine, v nasprotnem primeru se ji ne zdi smiselno.

Otrokom bi povedala, da obstajajo različne družine in da je vsaka družina pomembna, taka ali drugačna.

Pri vpeljavi bi torej izhajala iz izkušnje problem je v tem, da otroku ne bi bilo všeč, da je izpostavljen pri tej tematiki.

Otrokom bi prebrala pravljico, vendar v kontekstu, lotila bi se jo v starejših oddelkih.

Otroci povejo, kako so doživeli to pravljico.

Potem pa pogovor napeljemo naprej in temo osmislimo.

Pomembno, da se pred vpeljavo te teme, nanjo pripraviš.

NORMALIZACIJA ISTOSPOLNEGA

STARŠEVSTVA

Največje težave in izzivi Strah, kako bi to vplivalo na otroke.

Politika, ki glede tega razmišlja drugače in imajo svoja prepričanja in stališča in

Problem širše družbe, ki razmišlja o predvsem negativnih vplivih na otroka.

Osebni podatki Živi v podeželskem okolju, star je 27 let,

zaposlen je kot pomočnik vzgojiteljice.

OPREDELITEV HOMOSEKSUALNOSTI

Osebno razumevanje razlogov za pojav homoseksualnosti

Ne verjame, da je duševna bolezen.

To je odvisno od posameznika, tak pač si in se tak rodiš.

Pojav t. i. gej propagande, da to postaja modna muha; s tem se ne strinja, saj prehaja v skrajnost.

ODZIVI OKOLICE Razumevanje pojava s strani drugih

Ljudje na podeželju niso odprti in ne tolerirajo »drugačnih«.

Na podeželju jih družba velikokrat izključuje.

Zatira jih tudi Cerkev, vendar na bolj prikrit način.

STEREOTIPI Stereotipi o lastnostih homoseksualcev in razširjevalci stereotipov

Strinja se delno s stereotipom, da so lezbijke bolj »možate«, geji bolj

»poženščeni«.

Ko jih vidi, takoj prepozna ali je lezbijka oziroma gej, vendar ne vedno.

Ne strinja se s tem, da bi bili homoseksualci pedofili.

Ne strinja se s tem, da bi istospolni pari vzgajali homoseksualce.

Stereotipov je več na podeželju kot v mestu

Zelo jih razširja tudi Cerkev.

Vrtec še ne deluje toliko kot razširjevalec stereotipov.

POMEMBNI DEJAVNIKI

Družbeni dejavniki Uporaba termina »normalno« ni smiselna, ko govorimo o družinah.

Družba mora biti razvita, da so istospolne družine razumljene kot

»normalne«.

Pomembna je odprtost do drugačnosti pri nas ni možna posvojitev, zato je malo takih družin in se o tem toliko ne govori nima izkušenj.

Kako se gleda na to temo je verjetno odvisno tudi od vzgoje.

Niso ga nikoli vzgajali tako, da bi kdorkoli doma grdo govoril čez

homoseksualce. Nekateri doma gledajo poročila in jih začnejo zmerjati z izrazi

»pedri«, to pa tudi vidijo otroci.

KAJ BI MORALA DRUŽBA STORITI

Predlogi za izboljšave dela v vrtcu in širše

Če otroke ta tema zanima, se mu ne zdi narobe, da se o tem pogovoriš.

Izhajaš iz otrok.

Če imaš v skupini otroka iz istospolne družine, moraš gotovo o tem govoriti.

Prav je, da o tem govoriš, tudi če nimaš otroka iz istospolne družine.

Predstavil bi to kot nekaj povsem normalnega.

DRUŽINA Vloga in pomen družine Je iz nuklearne družine, zato najprej pomisli na mater, očeta in otroke.

V družini so najbolj pomembni odnosi.

Otroku zagotavljati toplino in ljubezen.

KAJ JE POMEMBNO PRI STARŠEVSTVU

Pomen staršev in vzgojiteljic

V družini gotovo bolj pomembni odnosi kot struktura družine.

En istospolni par bi bil lahko veliko bolj ljubeč in odgovoren starš.

Otroku moramo zagotavljati toplino, ljubezen, neko oskrbo, da ni otrok zanemarjen, ga vzgajati, čuvati, navajati na življenje.

Tudi istospolni starši bi lahko dobro opravljali starševstvo.

Kri sploh ni merilo kvalitetnega starševstva.

SOCIALIZACIJA Spolna delitev vlog in vpliv na spolno identiteto otroka

Živimo v takih časih, da spolna delitev dela ni več tak izrazita.

Bolj je bila v času do druge svetovne vojne, ko ženske sploh niso bile v službi.

Zdaj je pa drugače, saj tudi ženske hodijo v službo in je težko prevzeti vsa ta dela.

Misli, da je v istospolni druži bolj enakopravna delitev dela, vendar je odvisno od para, kako se dogovorita.

Prav je, da ni več te stroge delitve dela in da vse sloni bolj na dogovarjanje.

Misli, da to ne vpliva potem na otrokovo spolno identiteto, saj je prav, da oba delata vse.

V vrtcu vidi, da se tudi dečki igrajo

»dekliške« igre ali pa deklice

»fantovske«.

V skupini je imel dva fantka, ki sta se igrala bolj »dekliško« igro, vendar s tem ni nič narobe.

Ni nujno, da bo zaradi tega otrok gej/lezbijka, včasih je to le neko obdobje.

ISTOSPOLNE DRUŽINE V VRTCU

Izkušnje z otroki in starši iz istospolnih družin

V vrtcu bi o tem govoril, vendar otrokom te teme ne bi vsiljeval, le če jih zanima.

Nima izkušenj

V njegovi sosednji skupini je bila deklica z dvema mamicama.

Vzgojiteljice niso omenile, da bi opazile kakršnekoli razlike z ostalimi otroki.

Pravljico o istospolni družini bi prebral brez težav.

Na temo bi se moral pripraviti.

Ne zdi se mu nič narobe, da istospolne družine predstavimo otrokom.

NORMALIZACIJA ISTOSPOLNEGA

STARŠEVSTVA

Največje težave in izzivi Politika kot ovira, ki ima svoje prepričanje.

Strah, da bo prišlo do zlorab otrok.

Cerkev kot ovira v povezavi s politiko.

VPLIV ŠIRŠEGA

Osebni podatki Živi v podeželskem okolju, stara je 37 let,

zaposlena je kot vzgojiteljica v vrtcu.

OPREDELITEV

ODZIVI OKOLICE Razumevanje pojava z njene strani

Ne obsoja homoseksualnosti.

Ob pogovorih o tem se raje umakne.

O tem ji je težko govoriti.

Razumevanje pojava s strani drugih

Nekateri so zelo nastrojeni proti tej temi nekateri otroci izključujejo otroke, ki kažejo homoseksualna nagnjenja.

Več obsojanja na podeželju kot v mestu, saj je iz vasi in to opazi.

Stereotipov je ogromno, z vsemi se ne strinja.

Stereotipi so tudi malo povezani z vero.

Stereotipi o spolni vlogi delno držijo (fantje se obnašajo kot dekleta in obratno).

POMEMBNI DEJAVNIKI

Družbeni dejavniki Težko si izoblikuje kritično mnenje, saj premalo ve o tem; nima izkušenj.

Ne ve, kako bi gledala na to, če bi imela otroka homoseksualca.

Stroga zaverovanost v krščansko zgodbo vpliva na razmišljanje ljudi o tej temi.

Izobraževanje ljudem malo odpre oči.

KAJ BI MORALA DRUŽBA STORITI

Predlogi za izboljšave dela v vrtcu in širše

Situacijo moraš kot starš ali vzgojitelj sprejeti tako kot je.

V vrtcu vsi otroci dobijo enako

možnost, da se fantje igrajo s punčkami in deklice z »fantovskimi« igrami.

Otroci morajo dobiti čim več različnih izkušenj že preko igre.

Če bi imela otroka iz istospolne družine, bi se o tej temi pozanimala in začela pogovarjati z otroki.

Pomembno, da se otroci s tem seznanijo že v mlajših letih in dobijo izkušnje.

Potrebna so izobraževanja o tej temi, da bi dobili izkušnje in znanja.

DRUŽINA Vloga in pomen družine Ob besedi družina najprej pomisli na ljubezen, brez tega družina ni družina čustvena podpora otroku.

Pozna primer, ko nadomestna mater ni znala poskrbeti za otroka.

Ljubezen in spoštovanje sta prva.

Dve mamici, dva očeta ali pa mama in oče, otroci ne bodo ničesar prikrajšani.

SOCIALIZACIJA Spolna delitev vlog in vpliv na spolno identiteto otroka

Delitve spolnih vlog bolj izrazite včasih.

Danes se je tudi v heteroseksualnih razmerjih spremenila spolna vloga.

Misli, da je v istospolnih družinah tako, da eden prevzame značilnosti

nasprotnega spola, če sta na primer dve lezbijki, je ena bolj »možata«.

Delo je verjetno vseeno bolj enakomerno razdeljeno kot v heteroseksualnih razmerjih.

Tudi v vrtcu je vedno več vzgojiteljev, ki jih včasih ni bilo.

Spolna delitev vlog ni nujno potrebna, bolj je pomembno dogovarjanje.

Spol staršev ne bi smel vplivati na otrokovo poistovetenje s spolom.

V vrtcu odvisno od vzgojiteljice in sodelavke, kako gledajo na spolno delitev

podpira načelo enakih možnosti.

ISTOSPOLNE DRUŽINE V VRTCU

Izkušnje z otroki in starši iz istospolnih družin

Nima izkušenj.

O tem bi težko govorila v vrtcu.

Temo bi vpeljala v vrtec, vendar ne, kako bi odreagirala v situaciji.

Temo bi morali vpeljati v vrtec, saj se o tem vedno ve govori.

Smernice za vpeljavo teme vidi v pravici do drugačnosti, različnosti.

Ni nekih konkretnih usmeritev.

Vsak vzgojitelj interpretira po svoje.

Večina se te teme ne dotakne.

Temo bi predstavila, če bi imela otroka iz istospolne družine.

O tem bi se ogromno pozanimala.

Strah, kako bi na to reagirali starši in vodstvo.

NORMALIZACIJA ISTOSPOLNEGA

STARŠEVSTVA

Največje težave in izzivi Dokler smo tako narod kot smo, bo težko doseči premike v družbi.

Okolica ji je vcepila, da morata biti mati in oče v družini.

Ima ukoreninjene stereotipe glede te teme.

Družina mi je dala negativno mnenje predvsem o tujcih.

Starejše vzgojiteljice in ljudje so bolj zakoreninjeni k nuklearni družini.

Nekateri imajo otroke, ker jih pač morajo imeti.

Intervju 5

KATEGORIJA KODE 1. REDA KODE 2. REDA ZNAČILNOSTI

VZGOJITELJA

Osebni podatki Živi v podeželskem okolju, stara je 46 let,

zaposlena je kot vzgojiteljica v vrtcu.

OPREDELITEV HOMOSEKSUALNOSTI

Osebno razumevanje razlogov za pojav homoseksualnosti

Se že rodiš s takimi nagnjenji.

Pri nekaterih se vidi že v otroštvu, danes mogoče odraz moderne dobe.

Nekaj je tudi na vzgoji, ker se vse dovoljuje.

ODZIVI OKOLICE Razumevanje pojava s strani drugih

Družba drugače gleda na istospolne pare.

Otroci bodo diskriminirani, zasmehovani.

V družbi to ni »normalno«, saj še ni povsem sprejeto.

Družba ni pripravljena o tem govoriti.

STEREOTIPI Vrste stereotipov Verjame, da se nekaterim moškim že na pogled ali zaradi načina obnašanja vidi homoseksualnost.

Za žensko bi težko rekla, ali je lezbijka.

Pri lezbijkah se bolj vidi »možatost«.

Najbolj se verjetno razširjajo v medijih.

Prepričanja in strahovi staršev

Starša je skrbelo, da bo njen otrok gej, ker se je igral z dojenčki in oblačil v punčke.

Od tega ga je hotela odtegniti.

POMEMBNI DEJAVNIKI

Družbeni dejavniki Veliko stvari je dovoljenih.

Način vzgoje je bolj svoboden.

v učbenikih je tema omenjena že od nižjih razredov.

Ko je ona hodila v šolo, tega ni bilo.

Ni podkovana o tej temi, da bi lahko vse utemeljila.

Nima izkušenj.

Dokler nisi v taki situaciji, boš drugače razmišljal.

Pomembno vlogo ima verjetno vzgoja, kako otrok doma vidi.

Pomembno je, koliko se o tem pogovarja z otroki v družini in skozi proces vrtca in šole.

KAJ BI MORALA DRUŽBA STORITI

Predlogi za izboljšave dela v vrtcu in širše

Če bi dobila v vrtec otroka iz istospolne

Če bi dobila v vrtec otroka iz istospolne