• Rezultati Niso Bili Najdeni

Zahteva za omejitev obdelave

N/A
N/A
Protected

Academic year: 2022

Share "Zahteva za omejitev obdelave"

Copied!
2
0
0

Celotno besedilo

(1)

Obrazec – zahteva omejitev obdelave Osnovna šola Ludvika Pliberška Maribor

Lackova cesta 4 2000 Maribor

………..

Zahteva za omejitev obdelave

Spodaj podpisani/-a (ime in priimek): ...

(naslov prebivališča): ...

(drugi kontaktni podatki – po potrebi): ...

(rojstni datum ali drugi identifikacijski podatki, na podlagi katerih lahko upravljavec v svojih zbirkah najde vaše osebne podatke, ki jih zahtevate): ...

vlagam na podlagi člena 18 Splošne uredbe (EU) o varstvu podatkov zahtevo za:

Omejitev obdelave osebnih podatkov.

Zahtevo za omejitev obdelave osebnih podatkov podajam iz naslednjega razloga (ustrezno obkrožiti):

- oporekam točnosti podatkov, in sicer za obdobje, ki upravljavcu omogoča preveriti točnost osebnih podatkov

- obdelava je nezakonita, nasprotujem izbrisu osebnih podatkov ter namesto tega zahtevam omejitev njihove uporabe

- upravljavec osebnih podatkov ne potrebuje več za namene obdelave temveč jih potrebujem sam za uveljavljanje, izvajanje ali obrambo pravnih zahtevkov

- vložil sem ugovor v zvezi z obdelavo v skladu s členom 21(1) Uredbe, zahtevam omejitev obdelave podatkov dokler se ne preveri, ali zakoniti razlogi upravljavca prevladajo nad mojimi osebnimi razlogi

………..

Podrobnejši opis zahteve do omejitve obdelave:

...

...

...

...

...

1

(2)

Obrazec – zahteva omejitev obdelave ...

...

...

...

Opomba:

Kadar je bila obdelava osebnih podatkov omejena, se taki osebni podatki, z izjemo njihovega shranjevanja, obdelujejo le s privolitvijo posameznika, na katerega se ti nanašajo, ali za uveljavljanje, izvajanje ali obrambo pravnih zahtevkov ali zaradi varstva pravic druge fizične ali pravne osebe ali zaradi pomembnega javnega interesa Unije ali države članice.

Pričakujem, da boste nemudoma oziroma v roku 15 dni od prejetja zahteve obdelavo mojih osebnih podatkov omejili in me o tem tudi obvestili.

Datum: ... Podpis: ...

2

Reference

POVEZANI DOKUMENTI

Slika 13: Primerjava porabe goriva pri delu z vrtavkasto brano med obravnavo A in obravnavo B pri sistemu obdelave tal za ozimine (poskus 1).. in sistemu obdelave tal za

Zato na Ministrstvu za zdravje pozdravljamo Priporočila za izvajanje prehranske oskrbe v domovih za starejše občane, ki so nastala v okviru izvajanja Nacionalnega

Cilj igre: vaditi osnovne elemente nogometa, razvijati koordinacijo oči in nog, ravnotežje, gibljivost, spretnosti z žogo, motorične sposobnosti, spodbujati sodelovanje

V pripravah na porod in starševstvo v nosečnosti in po porodu je veliko možnosti za praktično vadbo negovanja dojenčka, za učenje prek dobrih modelov in krepitev samozaupanja

Formirala se je Islamska skupnost Bosne in Hercegovine, in sicer tako, da se je Starešinstvo Islamske skup- nosti za Bosno in Hercegovino, Hrvaško in Slovenijo preimenovalo..

Ministrstvo za javno upravo (MJU) se zaveda pomembnosti obdelave osebnih podatkov pri podat- kovni analitiki in bo projekt vzpostavitve BI sistema v državni upravi – Skrinja

Rezultati pilotnega projekta so dobra podlaga za nadaljnje razvojne korake na tem področju in so izjemno zanimivi z več perspektiv, tako z vidika obdelave in varstva osebnih

Vse naštete obdelave tako za grobo kot fi no obdelavo se lahko brez izjeme upora- bijo tudi za indeksirano obdelavo.. Posto- pek obdelave je