Zahteva za omejitev obdelave

Download (0)

Full text

(1)

Obrazec – zahteva omejitev obdelave Osnovna šola Ludvika Pliberška Maribor

Lackova cesta 4 2000 Maribor

………..

Zahteva za omejitev obdelave

Spodaj podpisani/-a (ime in priimek): ...

(naslov prebivališča): ...

(drugi kontaktni podatki – po potrebi): ...

(rojstni datum ali drugi identifikacijski podatki, na podlagi katerih lahko upravljavec v svojih zbirkah najde vaše osebne podatke, ki jih zahtevate): ...

vlagam na podlagi člena 18 Splošne uredbe (EU) o varstvu podatkov zahtevo za:

Omejitev obdelave osebnih podatkov.

Zahtevo za omejitev obdelave osebnih podatkov podajam iz naslednjega razloga (ustrezno obkrožiti):

- oporekam točnosti podatkov, in sicer za obdobje, ki upravljavcu omogoča preveriti točnost osebnih podatkov

- obdelava je nezakonita, nasprotujem izbrisu osebnih podatkov ter namesto tega zahtevam omejitev njihove uporabe

- upravljavec osebnih podatkov ne potrebuje več za namene obdelave temveč jih potrebujem sam za uveljavljanje, izvajanje ali obrambo pravnih zahtevkov

- vložil sem ugovor v zvezi z obdelavo v skladu s členom 21(1) Uredbe, zahtevam omejitev obdelave podatkov dokler se ne preveri, ali zakoniti razlogi upravljavca prevladajo nad mojimi osebnimi razlogi

………..

Podrobnejši opis zahteve do omejitve obdelave:

...

...

...

...

...

1

(2)

Obrazec – zahteva omejitev obdelave ...

...

...

...

Opomba:

Kadar je bila obdelava osebnih podatkov omejena, se taki osebni podatki, z izjemo njihovega shranjevanja, obdelujejo le s privolitvijo posameznika, na katerega se ti nanašajo, ali za uveljavljanje, izvajanje ali obrambo pravnih zahtevkov ali zaradi varstva pravic druge fizične ali pravne osebe ali zaradi pomembnega javnega interesa Unije ali države članice.

Pričakujem, da boste nemudoma oziroma v roku 15 dni od prejetja zahteve obdelavo mojih osebnih podatkov omejili in me o tem tudi obvestili.

Datum: ... Podpis: ...

2

Figure

Updating...

References

Related subjects :