evidenčni list

Download (0)

Loading.... (view fulltext now)

Full text

(1)

Izpolni FUDŠ

prejel (ime in priimek, podpis):

datum:

EVIDENČNI LIST

SAMOTESTIRANJE zaradi opravljanja dela na Fakulteti za uporabne družbene študije v Novi Gorici Datum samotestiranja:_________________

Rezultat testa:  negativen

pozitiven

!!! V primeru, da je rezultat testa pozitiven, o tem obvestite svojega osebnega zdravnika, ki vas bo napotil na potrditev rezultata s testom PCR. Hkrati obvestite tudi dekanat fakultete, ki bo ravnal v skladu z navodili Nacionalnega inštituta za javno zdravje.

Ime in priimek (z velikimi tiskanimi črkami!):

________________________________

Podpis:

_________________________________

OBVESTILO POSAMEZNIKOM PO 13. ČLENU SPLOŠNE UREDBE O VARSTVU PODATKOV (GDPR) GLEDE OBDELAVE OSEBNIH PODATKOV

V EVIDENCI O IZVIDU TESTIRANJA ZAPOSLENIH na podlagi »Odloka o načinu izpolnjevanja pogoja prebolevnosti, cepljenja in testiranja za zajezitev širjenja okužb z virusom SARS-CoV-2 (Uradni list RS, št.

142/21)«.

Upravljavec zbirke osebnih podatkov:

Fakulteta za uporabne družbene študije v Novi Gorici, Gregorčičeva ulica 19, 5000 Nova Gorica, tel: 05 333 00 90 Namen obdelave osebnih podatkov: Za namen odkrivanja in beleženja okužb z virusom SARS-CoV-2.

Uporabniki ali kategorije uporabnikov osebnih podatkov, če obstajajo: Na zahtevo pristojnih inštitucij Obdobje hrambe osebnih podatkov:

Osebni podatki se hranijo največ 14 dni.

Kot posameznik ste v zvezi z obdelavo vaših osebnih podatkov upravičeni od upravljavca kadarkoli zahtevati dostop do osebnih podatkov in popravek ali utemeljen izbris osebnih podatkov ali omejitev obdelave osebnih podatkov. Upravičeni ste tudi do ugovora obdelavi osebnih podatkov ter do prenosljivosti osebnih podatkov. V kolikor bi smatrali, da vaših osebnih podatkov ne obdelujemo v skladu s podanim soglasjem, lahko vložite pritožbo pri Informacijskemu pooblaščencu (Dunajska cesta 22, 1000 Ljubljana/ e- naslov: gp.ip@ip-rs.si).

Pooblaščena oseba za varstvo podatkov FUDŠ je Klara Remec, Glavni tajnik. S pooblaščeno osebo lahko vstopite v stik preko elektronskega naslova: klara.remec@fuds.si

Informacije o upravljavcu, pooblaščeni osebi za varstvo osebnih podatkov ter druge informacije v zvezi z uporabo in varovanjem osebnih podatkov lahko preberete na spletnem naslovu www.fuds.si

Figure

Updating...

References

Related subjects :