• Rezultati Niso Bili Najdeni

Ponovi in preveri znanje:

N/A
N/A
Protected

Academic year: 2022

Share "Ponovi in preveri znanje: "

Copied!
5
0
0

Celotno besedilo

(1)

UČENJE NA DOMU - 3.B razred

od 4. 5. do 8. 5. 2020

V iskanju ustrezne oblike učenja na domu, smo za vas pripravili tedensko preglednico nalog, ki naj bi jih opravili v tekočem tednu.

Vam pa prepuščamo odločitev, kako boste zadolžitve opravili (npr. lahko se odločite, da se en dan bolj posvetite enemu predmetu, lahko pa jih med seboj kombinirate, kar vam bolj ustreza). V zadnji koloni pa je prostor za samovrednotenje in sicer preverite, v kakšni meri ste cilj dosegli. Vsak petek pa učenci od sporočite razredniku po elektronski pošti, v kakšni meri ste cilje dosegli. Ni potrebno, da podatke sporočite kot je zapisano v tabeli, ampak je način in oblika prepuščena vam.

PREDMET UČNA SNOV-naloge Cilj učenja Znam, delno znam, ne

znam MAT Liki (DZ 102 - 106)

……….

Hitra poštevanja (ustno preverjanje znanja – avdio posnetek)

Učenec prepozna in poimenuje like.

Natančno nariše like s pomočjo šablone.

Pri likih prepozna število oglišč in stranic.

S pomočjo ravnila nariše večkotnik in pravilno označi oglišča.

Zna ločiti med telesi in liki ter jih poimenovati in opisati njihove osnovne značilnosti.

……….

Učenec vadi poštevanko.

………..

.

(2)

Telesa in liki

Vadnica za matematiko Lili in Bine, str. 23, 24

Učenec prepozna in poimenuje like.

Natančno nariše like s pomočjo šablone.

Pri likih prepozna število oglišč in stranic.

S pomočjo ravnila nariše večkotnik in pravilno označi oglišča.

Zna ločiti med telesi in liki ter jih poimenovati in opisati njihove osnovne značilnosti.

SLJ Opis rastline

https://www.youtube.com/watch?v=DbEcBEB4BaU

………..

Pravljica Žabji kralj

https://www.youtube.com/watch?v=aVeaZqDGW1c in PPT predstavitev pravljice

Učenec si pogleda prispevek na YouTube, nato pa v zvezek prepiše vprašanja - izbere si pomladno cvetlico - ustno oblikuje odgovore - zapiše odgovore - pazi na pravopis in na pravilno obliko povedi

(odgovori v celih povedih).

………..

Učenec prebere pravljico.

Učenec posluša pravljico.

Zapiše kratko obnovo in nariše ilustracijo.

………

(3)

Kulturni dan – Kaligrafija

https://www.youtube.com/watch?v=UrWoJ7cyS7s

……….

Ponovimo nadpomenke in podpomenke

https://www.youtube.com/watch?v=DItHMkMBJWw&t=99s

……….

Narek – vaja (avdio posnetek)

Učenec si ogleda posnetek in poskuša narediti naloge, ki so predlagane.

………

Učenec zna poimenovati nadpomenke in podpomenke.

Sam sestavi nalogo z nadpomenkami in podpomenkami.

……….

Učenec vadi zapis povedi po nareku.

Pazi na pravopis in lepopis.

………..

………..

SPO

Značilnosti pomladi (ponovimo)

https://www.youtube.com/watch?v=hKLv1BNufM4

Miselni vzorec o značilnostih pomladi

https://www.youtube.com/watch?v=iNeochB6h8I

Učenec ve, katere so osnovne značilnosti pomladi.

Naredi miselni vzorec s ključnimi besedami.

(4)

Spoznali smo (DZ, 76, 77)

Ponovimo snov za ustno ocenjevanje znanja

……….

Recikliranje/odpadki (ponovimo)

https://www.youtube.com/watch?v=evx7yOZCTP4

Učenec s pomočjo zvezka in delovnega zvezka ponovi učno snov: Življenjska okolja, Dediščina, Čas,

Svetloba, Zvok, Naselja /mesto/vas), Orientacija).

………

Učenec se zave problema onesnaževanja okolja.

Ozavesti različne oblike onesnaževanja okolja.

Predlaga, kaj bi bilo potrebno spremeniti, da bi bilo onesnaževanja manj.

Zna pravilno ločevati odpadke.

………..

GUM

Umetna glasba (DZ 31) Pesem Balonček (Maks Jurca)

………

Pesem ima ritem (DZ 32)

Učenec pozna značilnosti umetne glasbe.

Nauči se pesem Balonček.

Ve, kaj je to notno črtovje in ga opiše.

………

Učenec ve, kako nastane ritem v glasbi.

Ve, kako zapišemo ritem.

Izvaja preprost ritem po ritmičnem zapisu.

………..

LUM Povezava z dnevom dejavnosti – Kaligrafija

(5)

ŠPO Met žogice z mesta (ponovimo za ustno ocenjevanje znanja)

……….

Izbirna športna aktivnost na prostem

……….

Skok s kolebnico (ponovimo)

https://www.youtube.com/watch?v=ltoDRp10jpo

Učenec pravilno vrže žogico z mesta.

………

Učenec izbere poljubno športno aktivnost na prostem in jo izvaja vsaj 30 min (kolesarjenje, rolanje, tek ipd.).

……….

Vadi različne skoke s kolebnico.

………..

………

DOD Zabavno Spoznavanje okolja https://interaktivne-

vaje.si/spoznavanje_okolja/spoznavanje_okolja_1_3_prometni.h tml

Učenec ponavlja učno snov pri SPO na zanimiv in zabaven način.

TJA http://www2.arnes.si/~scof/vsebine_1- 3/TJA_3ab_Navodila_07_01_0405.pdf http://www2.arnes.si/~scof/vsebine_1- 3/TJA_3ab_Where_s_My_Father_07_02.m4a

Ponovi in preveri znanje:

- poimenuje in predstavi družinske člane, - bere znane angleške stavke,

- sprašuje in se odziva v dvogovoru,

- poje pesmici.

Reference

POVEZANI DOKUMENTI

Odgovore na vprašanja sem predstavila v treh sklopih, in sicer profesionalni razvoj in osebnostna rast, zaznavanje na interviziji pridobljenih novih kompetenc in kompetenc, potrebnih

- V zvezek pod naslov PONAVLJANJE IN UTRJEVANJE ZNANJA zapišem odgovore na vprašanja na str.. - Preverim in utrdim svoje znanje o temi Slovenija in

- iz gradiva v priponki si zapišem tabelsko sliko v zvezek in odgovorim na vprašanja ter zapišem odgovore v zvezek.. - še vedno se vestno posvečam projektni nalogi ZDRAV

Nariši čutilo za okus in zgradbo okušalnih brbončic.. Označi

Danes boš utrdil in ponovil do sedaj usvojeno znanje o legi, površju, podnebju in rastlinstvu v Aziji.. Na spodnja vprašanja odgovori le, če si opravil naloge iz prejšnjih

V zvezek ali na list papirja zapiši k številki posameznega vprašanja odgovore na vprašanja iz preverjanja znanja, brez pomoči učbenika, pomagaj pa si (nujno) z atlasom..

red micellar phase. Examples of SAXS patterns for micel- lar samples with X Na+ = 0.49 and increasing water content and those for samples with 63 wt% H 2 O and increasing X Na+

Poskušali bomo poiskati odgovore na naslednja vprašanja: kako je slovenska eksperimentalna in nevladna gledališka scena (kot reakcijo na hierarhične strukture