Dan Zemlje: Kako rešiti naš planet (globalna akcija)

Download (0)

Loading.... (view fulltext now)

Full text

(1)

OBRAZEC ZA SODELOVANJE NA NATEČAJU Dan Zemlje 2023

Prosimo vas, da izpolnite spodnji obrazec, saj bodo najboljši prispevki nagrajeni.

(2)

Obrazec in prispevke (besedila, video prispevke, fotografije likovnih in drugih izdelkov) pošljite najkasneje do 30. marca 2023 na info@ekosola.si s pripisom Časoris.

Naziv ustanove:

Naslov:

Ime in priimek mentorja:

Kontakt mentorja

(3)

(e-mail, telefonska številka):

Starostna skupina:

(z ustrezno številko od 1 - 4 označite skupino, v kateri prijavljate projekt):

1. otroci v vrtcih 2. prva triada OŠ 3. druga triada OŠ 4. posebna kategorija 5. tretja triada OŠ in SŠ Število sodelujočih otrok/učencev/dijakov

ALI ime in priimek avtorja:

Figure

Updating...

References

Related subjects :