• Rezultati Niso Bili Najdeni

UČNI LIST – Kvadratna enačba 1) Reši kvadratno enačbo

N/A
N/A
Protected

Academic year: 2022

Share "UČNI LIST – Kvadratna enačba 1) Reši kvadratno enačbo"

Copied!
4
0
0

Celotno besedilo

(1)

UČNI LIST – Kvadratna enačba

1) Reši kvadratno enačbo z razstavljanjem:

a) x210x240

b) x27x180

c) x29x200 d)

x

2

 36  0

e) x2180

2) Reši kvadratno enačbo z razstavljanjem:

a) x23x0

b) 4x27x0

c) x2640 d) 6x10x2 0 e) 3x215x120 3) Reši kvadratno enačbo:

a) 2x25x 3 0

b) 7x230x 8 0 c) 6x27x200

d) 3x26x 5 0

e) 2x27x 3 0 4) Reši kvadratno enačbo:

a) 14x223x 8 0 b) 4x220x250 c)

10 x

2

 3 x  18

d) 5x212x200 e) 12x217x 7 0 5) Reši kvadratno enačbo:

a) 6x2 3 17x b) 9x248x640

c) 2x8x215

d) 3x217x 9 0 e) x2 11 6x 6) Okrajšaj ulomek:

a)

2 2

2 15

3 14 5

x x

x x

  

 

c)

2 2

2 18

5 13 6

x

x x

 

 

b)

2 2

2 9 5

7 10

x x

x x

  

 

d)

2 2

4 19 12

12 6

x x

x x

  

 

7) Uredi in reši kvadratno enačbo:

a)

x6

23x16

b)

2x9

2165 20 x

c)

x4

2   3 5

x 4

d)

x5

2   3

x 2

15

e)

x8

25x114 2 x 

3 x

(2)

8) Uredi in reši kvadratno enačbo:

a)

5x3

219 19 x2x

b) x

5x 7

 

3x4

2 5 2x c) 2

x210

21x

x 3

 

5x4

d)

3x4

25x    

x 8

4 4

x

e) x

7x 3

 

2x5

215 10 x 9) Uredi in reši kvadratno enačbo:

a)

3x2

 

2 x 2

2 2

b)

x2

 

2 3x1

2  x

1 4x

23

c)

2 x   7   2 x   7   3 x 5

2

2 x  8 2 x 26

d)

2x1

 

2 x 3

 

2 x   1

 

x 2

32

e)

2x  3

 

3 5x

 

    x 1

 

x 1

 

x2

 

2 11x3

10) Uredi in reši kvadratno enačbo:

a)

3x5

 

2 2x 3

 

2x  3

2 4

x7

b)

2x    1

 

x 3

 

x 2

2 2x3

c)

3 x 2  

2

2 x   5   2 x     52 2 9x

d) (5x1)2

4x1

 

2 2x1

 

2 2x3

27

e)

3x4

 

2 2x 3

 

2x 3

 

5x2

228x

11) Stranici pravokotnika se razlikujeta za 23 cm, diagonala pa meri 65 cm. Izračunaj dolžini obeh stranic.

12) Vsota kvadratov treh zaporednih lihih celih števil je 875. Poišči ta tri števila.

13) Obratni vrednosti dveh zaporednih pozitivnih lihih števil se razlikujeta za 632 . Kateri števili sta to?

14) Daljša stranica pravokotnika meri 80 cm, diagonala pa je za 50 cm daljša od druge stranice. Koliko merita manjkajoči stranica in diagonala?

15) Skupina dopustnikov mora za vstop v Eurodisney plačati 120 evrov. Ker štirje niso imeli denarja, so morali ostali plačati po 5 evrov več. Koliko ljudi je v skupini in koliko stane vstopnica?

16) S kolikšno stalno hitrostjo in v kolikšnem času prevozi kolesar pot 120 km, če bi s 5 km/h manjšo hitrostjo vozil 2 uri več?

17) Določi m tako, da bo imela kvadratna enačba eno (dvojno) rešitev:

a)

x

2

12 x 2 m   30

b) x2mx

m2 3

0

c)

2 x

2

m 2   x 3 m 4 0

18) Določi m tako, da bo imela kvadratna enačba eno (dvojno) rešitev:

a)

8 x

2

m 2   x m   80

b)

m 2x

2

3 m 5   x m   10

c)

m 3x

2

 4 m x     2 m   50

(3)

REŠITVE UČNEGA LISTA – Kvadratna enačba

1) a) x14, x2 6 b) x1 2, x2 9 c) x1 4, x2 5 d) x1 6, x2 6 e) x1 3 2, x23 2 2) a) x10, x23

b) x10, x2 134 c) 

d) x10, x235 e) x1 4, x2 1 3) a) x1 1, x2 112

b) x127, x2 4 c) x1 2 , 12 x2 113 d) 

e) x112, x2 3 4) a) x1 12, x2 117

b) x1,2 212

c) x1 1 , 15 x2 112 d) 

e)

x

1

  1 ,

34

x

2

13 5) a) x1 3, x216

b) x1,2 223 c) x1 1 , 14 x2112 d) x15 08, x2 0 59 e) x1 3 2 5, x2 3 2 5

6) a)

3

3 1 x

x

b)

2 1

2 x x

c) 2 6

5 2

x x

d) 4

3 2

x x

7) a) x1 4, x2 5 b) x1 3, x27 c) 

d) x13 63, x29 37 e) x1 5, x2313

(4)

8) a) x13 , 12 x2113 b) x11 , 34 x23 c) x11 , 13 x2 2 d) x1 5, x20 e) x12 , 23 x2 5 9) a) x11, x235

b) x1 3 , 12 x213 c) x16, x2 8 d) x1 1 , 14 x2 4 e) x156, x2112 10) a) x11 , 35 x2 6

b) x1 2, x2 5 c) x11, x2 5 d) x11, x2  3 e)

x

1

  1 ,

12

x

2

107

11) Stranici pravokotnika merita 56 in 33 cm.

12) Ta tri števila so –19, –17 in –15 oziroma 15, 17 in 19.

13) To sta števili 7 in 9.

14) Stranica pravokotnika meri 39, diagonala pa 89 cm.

15) V skupini je 12 ljudi, vstopnica pa stane 10 evrov.

16) Kolesar prevozi 120 km v šestih urah s hitrostjo 20 km/h.

17) a)

m  19 ,

12

x

1,2

  6

b) m1 2, x1,21; m22, x1,2  1 c) m12, x1,21; m2 18, x1,2 5 18) a) m110, x1,212; m2 26, x1,2 112

b)

m

1

 3, x

1,2

  2; m

2

 2 ,

15

x

1,2

  4

c) m1 2, x1,2 3; m2 2 , 49 x1,217

Reference

POVEZANI DOKUMENTI

• Vsota in razlika dveh lihih funkcij je liha funkcija, produkt in kvocient dveh lihih pa je soda funkcija.. • Produkt in kvocient sode in lihe funkcije je

Varne in učinkovite javne kriptosisteme delimo v tri skupine: sistemi faktorizacije celih števil (npr. RSA), sistemi diskretnega logaritma (npr. DSA) in sistemi z

Poi²£ite verjetnost, da je pri treh zaporednih metih kocke vsota vrºenih pik enaka

Tiegl: ELEMENTARNE FUNKCIJE, KOMPLEKSNA ŠTEVILA Poglavje V.:Kvadratna enačba, str.. RAZLAGA: Kvadratna enačba

Napiši program, ki bere števila z vhoda toliko časa, dokler ne prebere vrednosti 0, nato pa izpiše koliko vpisanih števil je bilo sodih in koliko lihih.. Napiši program ki bo

Učni list-Utrjevanje Priloga 1 Na učnem listu

Na enak način seštevamo tudi stolpec iz več kot dveh števil, le prenašati je treba večja števila..

Na enak način seštevamo tudi stolpec iz več kot dveh števil, le prenašati je treba večja števila..

b) Število 30 zapiši kot zmnožek dveh števil z vsoto 13. c) Število 12 zapiši kot zmnožek dveh števil z vsoto –7. d) Število –8 zapiši kot zmnožek dveh števil z vsoto

16) Monterji na terenu pri sestavljanju ograje na stadionu uporabljajo različne elemente. V petek so sestavili štirideset kosov dolgih osminko metra, šestdeset kosov dolgih

Ali bo dvajset evrov dovolj za nakup oz. koliko denarja mora Jakob vrniti obrtniku?.. 5) Mojster Janez pošlje dijaka Tomaža po

[r]

Izračunaj njegovo ploščino in ploščino kolobarja, ki ga omejujeta včrtani ter očrtani krog trikotnika. Poišči dolžino stranic.. Izračunaj dolžino stranice b,

[r]

[r]

Največji skupni delitelj dveh števil je največje število s katerim sta deljivi obe števili hkrati. Najmanjši skupni delitelj dveh števil je vedno

Zapiši številski izraz in ga reši. c) Izračunaj razliko produkta števil 224 in 16 s količnikom istih dveh števil. naloga:. Izračunaj vrednost

Reši neenačbe, če x pripada množici celih števil. Zapiši 4 števila, ki so večja od števila -12, njihova absolutna vrednost pa je manjša kot je absolutna vrednost števila 15..

Zapiši izraz in izračunaj njegovo vrednost!. Količnik števil 24 in -4 povečaj za vsoto števil -12

1.naloga: Narisane slike natančno opiši (tudi z matematičnimi znaki). a) Zapiši in poenostavi razmerje med daljicama DB in BE!. Izračunaj dolžini ostalih dveh stranic v

Če od petkratnika nekega števila odštejemo 17, dobimo enako kot, če trikratniku tega števila prištejemo 9.. Vsota dveh števil

Množenje velikih celih števil Množenje velikih celih števil. ● Kako velika so velika

Zmnožek (produkt) dveh ali več števil je vselej skupen mnogokratnik, ni vselej najmanjši skupni mnogokratnik teh