• Rezultati Niso Bili Najdeni

Pediatrična klinika Služba za pljučne bolezni

N/A
N/A
Protected

Academic year: 2022

Share "Pediatrična klinika Služba za pljučne bolezni"

Copied!
1
0
0

Celotno besedilo

(1)

Pediatrična klinika Služba za pljučne bolezni

Bohoričeva 20, 1000 Ljubljana

PRIJAVNICA

Tema posvetovanja: ___________ASTMA PRI OTROKU ZA MEDICINSKE SESTRE___________

Kraj: _Hotel Paka, Velenje_____ Datum in čas trajanja: ______________20. in 21. marec 2020___________

Kotizacija in plačilo

Kotizacija za udeležbo na tečaju znaša ____250 EUR________ (z vračunanim DDV).

Kotizacijo plačate na podračun EZR Univerzitetnega Kliničnega centra Ljubljana številka

01100- 6030277894

,

sklic na številko: 2993038-4413099, najmanj 3 delovne dni pred začetkom tečaja.

S seboj prinesite potrdilo o plačilu. Po končanem tečaju vam bomo račun poslali po pošti.

Prijave

Vaše prijave pričakujemo najkasneje tri dni pred tečajem. Prijava je obvezna. Število prijav je omejeno.

Prijave lahko pošljite na naslov:

Kontaktna oseba: ___Sanja Lazić_________ e-mail: izobrazevanje.pediatrija@gmail.com Prosimo, da je prijava potrjena s štampiljko ustanove.

V roku treh dni potrdimo vašo prijavo.

Odjava

Odjava od izobraževanja je možna do 10 dni pred izvedbo strokovnega srečanja, na organizatorjev naslov v UKC Ljubljana oz. na e-mail: izobrazevanje.pediatrija@gmail.com , po tem času se obračuna 50 % stroškov izobraževanja.

Podatki udeleženca:

Ime in priimek Naslov

Poštna št. in pošta Naziv ustanove, kjer ste zaposleni Telefon E-mail

Št. članske izkaznice

Zbornice zdr.nege Številka licence

Podatki, potrebni za izdajo računa:

Za izdajo računa v skladu s 34. in 35. čl. Zakona o davku na dodano vrednost ter 73. in 75. členom Pravilnika DDV potrebujemo vaše podatke:

Naziv ustanove oz. ime plačnika

Naslov plačnika Poštna številka in pošta Davčna št. plačnika

Zavezanec za DDV DA NE (ustrezno obkrožite) Datum

Univerzitetni Klinični center Ljubljana

University Medical Centre Ljubljana

Reference

POVEZANI DOKUMENTI

• MSCA – Dejavnosti Marie Sklodowska Curie, Obzorje 2020:. nacionalna kontaktna oseba Petra

PEDIATRIČNA KLINIKA 30 18 Pulmološka ambulanta Diplomirana medicinska sestra (D 104 PEDIATRIČNA KLINIKA 33 01 Hospitalni oddelki Diplomirana medicinska sestra (D 129 PEDIATRIČNA

Samostojne klinike in klinični inštituti so: Dermatovenerološka klinika, Klinika za infekcijske bolezni in vročinska stanja, Očesna klinika, Ortopedska klinika, Klinika za

Interna klinika, Kirurška klinika, Nevrološka klinika, Ginekološka klinika, Pediatrična klinika, Negovalni oddelek, Stomatološka klinika, Dermatovenerološka klinika, Klinika

Samostojne klinike in klinični inštituti so: Dermatovenerološk klinika, Klinika za infekcijske bolezni in vročinska stanja, Očesna klinika, Ortopedska klinika, Klinika

(1) Služba za pljučne bolezni, Pediatrična klinika, Univerzitetni klinični center Ljubljana, Ljubljana, Slovenija.. (2) Služba za specialno laboratorijsko diagnostiko,

Dejstvo, da se v tretjem zivljenjskem obdo- bju zelo malo vkljueujemo v izobrazevanje, podpira tudi podatek, da je bilo v nadaljnj e izobrazevanje vkljueenih

Kontaktna oseba: Matic Meglič, UP PINT, Muzejski trg 2,