Rezultati izpita iz dne 17.3.2023 pri predmetu Termodifuzijska tehnika

Download (0)

Loading.... (view fulltext now)

Full text

(1)

Rezultati izpita iz dne 17.3.2023 pri predmetu Termodifuzijska tehnika

Vpisna št. Pisni Ustni

Končna ocena izpit bonus 10% generacija

2022/2023

K2004594 6,09 10 8

K2004468 7,77 5,55 8

K2004493 8,88 10 10

K2004413 7,77 8,89 9

K2004392 7,21 8,84 9

K2004514 6,66 10 9

K2004615 7,77 10 10

K2004640 0

K2003416 2,22

K2004426 4,44

K2004178 3,88

K2004190 4,44

Figure

Updating...

References

Related subjects :