• Rezultati Niso Bili Najdeni

Rezultati izpita iz dne 17.3.2023 pri predmetu Termodifuzijska tehnika

N/A
N/A
Protected

Academic year: 2023

Share "Rezultati izpita iz dne 17.3.2023 pri predmetu Termodifuzijska tehnika"

Copied!
1
0
0

Celotno besedilo

(1)

Rezultati izpita iz dne 17.3.2023 pri predmetu Termodifuzijska tehnika

Vpisna št. Pisni Ustni

Končna ocena izpit bonus 10% generacija

2022/2023

K2004594 6,09 10 8

K2004468 7,77 5,55 8

K2004493 8,88 10 10

K2004413 7,77 8,89 9

K2004392 7,21 8,84 9

K2004514 6,66 10 9

K2004615 7,77 10 10

K2004640 0

K2003416 2,22

K2004426 4,44

K2004178 3,88

K2004190 4,44

Reference

POVEZANI DOKUMENTI

1. Analizirati, kako je obravnavana vsebina raztapljanja v izbranih učbenikih pri predmetu naravoslovje in tehnika v 5. Ugotoviti, kakšen odnos imajo učenci 5. razreda

• laserski kazalnik. nalogo na učnem listu. ‒ Vzemi eno kroglico hidrogela in skoznjo posveti z laserskim kazalnikom. nalogo na učnem listu. nalogo na učnem listu. ‒ Vzemi

Prikazani poskus lahko v osnovni šoli izvedemo v petem razredu pri predmetu Naravoslovje in tehnika ter v osmem ali devetem razredu pri predmetu Biolo- gija. V osmem razredu

Hkrati pa z vzorčnim portalom na primeru okoljskih vsebin predmeta Tehnika in tehnologija, ki bo izdelan in javno dostopen, predstavimo možnosti funkcionalnosti in uporabe ter tako

V tretjem poglavju so predstavljene konstrukcijske sestavljanke, ki so lo č ene na izobraževalne in tržne konstrukcijske sestavljanke, med izobraževalnimi, je

Namen vprašanja je ugotoviti, koliko učencev je spremenilo mnenje glede na vprašanje iz prvega anketnega vpašalnika (A7), kako močno si učenci ţelijo, da bi učitelj pri

Ugotovili smo, da se geološke vsebine v osnovni šoli obravnavajo pri obveznih predmetih Družba, Naravoslovje in tehnika, Naravoslovje, Geografija in Biologija ter izbirnem

Naj pa omenimo, da je celotna skupina študentov po oddaji izpita na daljavo (izpit je potekal na način kot kolokviji pri istoimenskem predmetu na.. rednem študiju) ostala