• Rezultati Niso Bili Najdeni

Zahteva za popravo podatkov

N/A
N/A
Protected

Academic year: 2022

Share "Zahteva za popravo podatkov"

Copied!
1
0
0

Celotno besedilo

(1)

Obrazec – popravek podatkov Osnovna šola Ludvika Pliberška Maribor

Lackova cesta 4 2000 Maribor

………..

Zahteva za popravo podatkov

Spodaj podpisani/-a (ime in priimek): ...

(naslov prebivališča): ...

(drugi kontaktni podatki – po potrebi): ...

(rojstni datum ali drugi identifikacijski podatki, na podlagi katerih lahko upravljavec v svojih zbirkah najde vaše osebne podatke, ki jih zahtevate): ...

vlagam na podlagi člena 16 Splošne uredbe (EU) o varstvu podatkov zahtevo za:

Popravek netočnih osebnih podatkov;

in/ali

Dopolnitev nepopolnih osebnih podatkov.

Prilagam naslednja dokazila:

………..

Podrobnejši opis zahtevanega popravka ali dopolnitve osebnih podatkov:

...

...

...

...

...

...

...

...

...

V skladu z določilom drugega odstavka 33. člena ZVOP-1 pričakujem, da boste v roku 15 dni od prejetja zahteve za popravek moje osebne podatke popravili in me o tem tudi obvestili.

Datum: ... Podpis: ...

Reference

POVEZANI DOKUMENTI

(2) Ne glede na določbe prvega odstavka tega člena pripada med delom na terenu, ki ga vojaške enote oziroma vojaške ustanove opravljajo v okviru rednega pouka in ki ne traja dalj

Ustanova po dohotku može kod Odeljenja za osi- guranje, uz saglasnost pretpostavljenog organa, da osi- gura sredstva kojima raspolaže, sopstvenu proizvodnju u toku i objekte

člen veljavnega za- kona, ki določa pravico do pogrebnine: omenjeno določilo je nepotrebno, saj je pravica do pogrebnine zagotovljena s predpisi o zdravstvenem varstvu

Gospodarska organizacija, ki doseže večji dohodek, kot znašajo delavcem izplačani osebni dohodki, mora odvesti iz dohodka, ki presega izplačane osebne dohod- ke, v rezervni

The generators perform best on data sets with a small number of mixed attributes and balanced classes.. They perform better if more training instances

člen „(1)osebni podatki se lahko obdelujejo le, če obdelavo osebnih podatkov in osebne podatke, ki se obdelujejo, določa zakon ali če je za obdelavo določenih osebnih podatkov

Centraliziran je tudi dostop do podatkov, saj lahko vsak odjemalec zahteva podatke samo od strežnika.. Ta preveri akreditacijo odjemalca in na podlagi te sprejme

Algoritem YIN sta razvila francoski znanstvenik Alain de Chegeigne in profesor z japonske univerze Wakayama Hideki Kawahara. Njegov glavni namen je ugotavljanje osnovne