• Rezultati Niso Bili Najdeni

Odprta dostopnost recenziranih člankov

N/A
N/A
Protected

Academic year: 2022

Share "Odprta dostopnost recenziranih člankov"

Copied!
29
0
0

Celotno besedilo

(1)

@openaire_eu

21. 9. 2021

Odprta dostopnost recenziranih člankov:

določila Evropske komisije in ARRS

Mojca Kotar

Univerza v Ljubljani

(2)

Vsebina

• Kontekst = odprta znanost v EU

• Izpolnitev določil EK in ARRS glede odprte dostopnosti člankov

• DOAJ, Sherpa Romeo, ugodnosti APC, razpis ARRS, ORE

• Shranitev recenziranih različic člankov v Repozitorij UL

• Prenos metapodatkov iz RUL na portale: večja vidnost in odmevnost člankov

• Informacije

(3)

Directive on open data and the re-use of public sector information(Directive (EU) 2019/1024), 20. 6.

2019, člen 10 o raziskovalnih podatkih, prenos v nacionalne zakonodaje držav članic EU do 16. 7. 2021

Communication from the Commission to the European parliament, the Council, the European Economic and Social Committee and the Committee of the Regions A new ERA for Research and Innovation

{SWD(2020) 214 final}, 30. 9. 2020

Council conclusions on the New European Research Area, 1. 12. 2020

Regulation (EU) 2021/695 of the European Parliament and of the Council of 28 April 2021 establishing HorizonEurope–the Framework Programme for Research and Innovation, laying down itsrules for

participationand dissemination, and repealing Regulations (EU) No 1290/2013 and (EU) No 1291/2013

Councilconclusionson the EuropeanUniversitiesinitiative-Bridging higher education, research,

innovation and society: paving the wayfor a newdimensionin European highereducation, 17. 5. 2021

Communication from the Commission to the European Parliament, the Council, the European Economic and Social Committee and the Committee of the Regions on the Global Approach to Research and

Innovation: Europe's strategy for international cooperation in a changing world, 18. 5. 2021

Councilconclusionson deepeningthe EuropeanResearch Area: Providing researcherswithattractive and sustainable careers and workingconditionsand makingbraincirculation a reality, 28. 5. 2021

Odprta znanost v Evropski uniji: publikacije, raziskovalni podatki, infrastrukture, EOSC, državljanska znanost, usposabljanje,

sprememba vrednotenja …

(4)

Obzorje 2020

Člen 29 pogodbe o sofinanciranju projekta (H2020 grant agreement)

Obzorje Evropa

Člen 17 pogodbe o sofinanciranju projekta (HE grant agreement)

Nacionalna strategija odprtega dostopa 2015-2020, podaljšana do 12/2021 (ARRS)

- obvezna odprta dostopnost recenziranih člankov preko repozitorijev (dopusten embargo v

repozitoriju)

- zelo priporočena odprtost monografij in drugih vrst publikacij

- obvezna odprta dostopnost recenziranih člankov in daljših besedil (npr. monografij) preko zaupanja

vrednih repozitorijev

- embargo v repozitoriju ni dopusten

- avtorji ali univerza morajo ostati imetniki materialnih avtorskih pravic na odprtodostopnih (različicah)

publikacij in jih upravljati z licencami CC (npr. na

člankih s CC BY 4.0, na monografijah in drugih daljših besedilih s CC BY-NC ali CC BY-ND)

Odprta znanost - recenzirane publikacije

(5)

Obzorje 2020

Člen 29 pogodbe o sofinanciranju projekta (H2020 grant agreement)

Obzorje Evropa

Člen 17 pogodbe o sofinanciranju projekta (HE grant agreement)

- če projekt sodeluje v Pilotu odprtih raziskovalnih podatkov Obzorja 2020 (ima člen 29.3 v pogodbi o sofinanciranju projekta):

obvezno pripraviti en načrt ravnanja s FAIR raziskovalnimi podatki za celoten projekt in ga posodabljati do konca projekta

obvezno shraniti raziskovalne podatke v ustrezen repozitorij

»odprti dostop, kolikor je mogoče, in zaprti dostop, kolikor je treba« do raziskovalnih podatkov preko repozitorija

priporočljivo licenciranje odprtodostopnih raziskovalnih podatkov v obsegu CC BY ali CC0

- če projekt ne sodeluje v Pilotu odprtih raziskovalnih podatkov Obzorja 2020 (nima člena 29.3 v pogodbi o sofinanciranju projekta), ga Evropska komisija

vseeno spodbuja, da prostovoljno odda načrt ravnanja z raziskovalnimi podatki

- obvezno pripraviti en načrt ravnanja s FAIR

raziskovalnimi podatki za celoten projekt in ga posodabljati do konca projekta

- obvezno shraniti raziskovalne podatke v zaupanja vreden repozitorij

- »odprti dostop, kolikor je mogoče, in zaprti dostop, kolikor je treba« do raziskovalnih podatkov preko zaupanja vrednega repozitorija

- obvezno licenciranje odprtodostopnih raziskovalnih podatkov v obsegu CC BY ali CC0

Odprta znanost - FAIR raziskovalni podatki

(6)

Obzorje 2020

Člen 29 pogodbe o sofinanciranju projekta (H2020 grant agreement)

Obzorje Evropa

Člen 17 pogodbe o sofinanciranju projekta (HE grant agreement)

/

- zelo priporočena sta FAIR in odprt dostop do drugih rezultatov raziskav, npr. programske opreme, modelov, algoritmov,

procesov, protokolov, simulacij, elektronskih laboratorijskih dnevnikov, vzorcev v fizični obliki

- priporočeno je izvajanje tudi preostalih vidikov odprte znanosti, nekateri bodo zahtevani v določenih razpisih Obzorja Evropa, na primer:

uporaba FAIR raziskovalnih podatkov in storitev iz Evropskega oblaka odprte znanosti (EOSC)

zgodnje in odprto deljenje rezultatov raziskav

vnaprejšnja registracija raziskav

registrirana poročila

deljenje nerecenziranih rokopisov člankov

odprti recenzentski postopki

vključevanje občanov oziroma občanske znanosti

Drugi vidiki odprte znanosti

(7)

Izpolnitev določil EK in ARRS glede odprte

dostopnosti člankov

(8)

https://www.arrs.si/sl/progproj/rproj/razpisi/20/razp-proj-21.asp

(9)

avtor in imetnik materialnih avtorskih pravic vsem uporabnikom v svetovnem merilu dajeta prosto , nepreklicno in stalno pravico dostopa do publikacije ter dovoljujeta razmnoževanje , uporabo , razširjanje , prenos in javni prikaz dela ,

izdelavo in razširjanje izpeljanih del v katerem koli digitalnem mediju za katerikoli odgovoren namen ( dovoljeno uporabo označita npr. z licencami Creative

Commons ) in dopuščata, da uporabniki naredijo manjše število izpisov za lastno uporabo

= BREZPLAČNO ZA BRALCA

= PODELJENA DOVOLJENJA ZA NADALJNJO UPORABO (CC BY)

celotna publikacija in vsa dodatna gradiva, vključno z dovoljenji iz prejšnje točke, so TAKOJ PO OBJAVI SHRANJENI V VSAJ EN SPLETNI REPOZITORIJ , ki omogoča prost dostop, neomejeno distribucijo, interoperabilnost in trajno hranjenje

Berlin Declaration on Open Access to Knowledge in the Sciences and Humanities, 2003 : Definicija odprtega dostopa do publikacij

(uporablja tudi Evropska komisija)

(10)

Odprti dostop do člankov preko repozitorija

Zeleni OD Zlati OD Hibridne revije

Članki objavljeni v naročniških revijah + recenzirani rokopisi (Author

Accepted Manuscript, AAM) shranjeni v repozitorije

Odprtodostopne revije Posamezen članek v naročniški reviji je odprto dostopen

Ni stroška za avtorje Nekatere revije zahtevajo plačilo APC,

= upravičen strošek v Obzorju 2020 in Obzorju Evropa ter z njima skladnih

nacionalnih določilih

Plačilo APC, = upravičen strošek v Obzorju 2020 in Nacionalni strategiji

odprtega dostopa, ni upravičen strošek v Načrtu S, Obzorju Evropa Objavljeni članek/Version of Record:

© 2021 Založnik

Objavljeni članek/Version of Record:

© 2021 Avtorji, CC BY 4.0

Objavljeni članek/Version of Record:

© 2021 Avtorji, CC BY 4.0 Založnik dovoli shranitev

recenziranega rokopisa v repozitorij, začasna nedostopnost vsebine (t.i.

embargo) / Načrt S, Obzorje Evropa - AAM: © 2021 Avtorji, CC BY 4.0, brez embarga

Licenca CC BY 4.0 dovoljuje shranitev objavljenega članka v repozitorij,

vsebina dostopna takoj, raznolika nadaljnja uporaba v obsegu licence CC BY 4.0

Licenca CC BY 4.0 dovoljuje shranitev objavljenega članka v repozitorij,

vsebina dostopna takoj, raznolika nadaljnja uporaba v obsegu licence CC BY 4.0

(11)

https://repozitorij.uni-lj.si/IzpisGradiva.php?id=117685

(12)

DOAJ

Sherpa Romeo

APC – ugodnosti 2021

APC – razpis ARRS

Open Research Europe(ORE)

(13)

ODPRTODOSTOPNA E-REVIJA V repozitorij se lahko shrani

objavljeni članek

(14)

NAROČNIŠKA E-REVIJA

Plačilo APC za odprto dostopnost objavljenega članka in shranitev v

repozitorij

Recenzirani rokopis v

repozitorij

(15)

https://www.uni- lj.si/mma/tabela_3/2 021012610294139/

UGODNOSTI GLEDE ODPRTEGA DOSTOPA DO

ČLANKOV AVTORJEV UL V

LETU 2021

(16)

https://www.arrs.si/sl/pro gproj/rproj/rezultati/20/in c/rezultati-odprti-dostop-

20.pdf

(17)

Open Research Europe (ORE)

• Založniška platforma Evropske komisije

• Za članke iz projektov Obzorja 2020 in Obzorja Evropa, odprti

dostop (© Avtorji, CC BY), brezplačno

(18)

Shranitev recenziranih različic člankov v

Repozitorij UL

Nerecenziranenpr. v arXiv , bioArXiv , SocArXiv

Seznam repozitorijev za nerecenziranerokopise

(19)

1. PRIPOROČAMO IZVEDBO PREKO KNJIŽNICE: najprej zapis za bibliografijo raziskovalca v COBISS.SI, nato s COBISS.SI-ID

zapis v RUL in shranitev datoteke v zapis RUL S proti/čim prej sporočiti knjižnici

2. Najprej ročni vpis metapodatkov v RUL in shranitev datoteke v RUL (raziskovalec), nato zapis za bibliografijo raziskovalca v

COBISS.SI (knjižničar), nato vpis COBISS.SI - ID v zapis RUL (knjižničar)

Možnosti

(20)

Tipologija

Ključne besede v slovenščini Ključne besede v angleščini

Podatki za zapisa v COBISS-u in Repozitoriju UL

Podatki o projektu Financer

Program financiranja Naslov projekta

Akronim projekta Številka projekta

Podatki o članku

Različica članka za RUL je:

o recenzirani rokopis, sprejet v objavo

o objavljeni članek

Datum objave članka

Dolžina obdobja embarga (če obstaja)

Trajna identifikacijska oznaka objavljenega članka (npr. DOI) Povezava URL do objavljenega članka

Kompatibilnost repozitorija s priporočili OpenAIRE

(21)

Prenos metapodatkov iz

Repozitorija UL na nacionalni in mednarodne portale

odprtega dostopa:

večja vidnost in odmevnost

člankov

(22)

Nacionalni portal odprte znanosti : ugotavljanje podobnosti dokumentov

iskalnik po repozitorijih in drugih virih priporočilni sistem

RUL DKUM RUP RUNG

ADP

Druge digitalne

zbirke

DIRROS REVIS

dLib.si VideoLectures.NET DKMORS

(23)
(24)

Evropska komisija na portalu OpenAIRE zbira metapodatke objav in sklopov raziskovalnih podatkov iz evropskih projektov ter nacionalnega financiranja

raziskovalne dejavnosti

(25)

Informacije

(26)

• UL - Odprta znanost,

https://www.uni-lj.si/raziskovalno_in_razvojno_delo/odprta_znanost/

• Film Paywall – the business of scholarship,

https://vimeo.com/273358286

• My Open Access Story (raziskovalci University College Dublin),

https://libguides.ucd.ie/openaccess/openaccessstory

• 2 Webinars for Early - Career Researchers: 1. The Rights Retention Strategy for ECRs, 2. The Opportunities of Open Research Europe for ECRs,

http://eurodoc.net/2webinars

• Do you obey public - access mandates? Google Scholar is watching,

https://www.nature.com/articles/d41586-021-00873-8

• Open Science – looking to the future, Jean - Claude Burgelman, UCL Open Science Conference 2021,

https://blogs.ucl.ac.uk/open-access/2021/04/30/open-science-

conference-day-1/

(27)

• Keynote address by Professor Geoffrey Boulton, International Science Council:

Science, Open Science, Covid and Climate ( posnetek , predstavitev )

• Keynote address by Dr. Jean - Claude Guédon, Professor of Comparative

Literature ( retired ), University of Montréal: Moving scientific publishing out of Oldenburg’s long shadow ( posnetek , predstavitev )

• Prof. Dr. Frank Miedema, Professor of Open Science, Vice Rector, Research and Chair of Open Science, Utrecht University: Transition to Open Science ( posnetek , predstavitev )

Second UN Open Science Conference , 21. - 23. 7. 2021

(28)

Open Access surpasses

subscription publication

globally for the first time

(29)

Thank you!

Mojca Kotar

mojca.kotar@uni-lj.si

Hvala za

pozornost!

Reference

POVEZANI DOKUMENTI

člen ZZad, ki omogoča neenakost članov v zadrugah: »Pri odločanju na občnem zboru in pri volitvah ima vsak član oziroma predstavnik en glas, če zadružna pravila ne določajo,

Srednješolci, ki so bili vključeni v projekt Hrana ni za tja v en dan, se bolj strinjajo s trditvami, da bi privarčevali z energijo, če bi zmanjšali količino

Tabela 7: Odstotki uporabnikov tobačnih izdelkov, v katerih se tobak segreva, kadarkoli v življenju, tistih, ki jih niso nikoli uporabili in tistih, ki za te izdelke še niso

novembra 2015, je v okviru projekta Skupaj za zdravje potekalo delovno srečanje delovnega sklopa 1 - otroci in mladostniki, ki se ga je udeležilo več kot 100 strokovnjakov s

- analiza stanja divjih odlagališč glede na projekt Remedisanus (pregled baz podatkov o evidentiranih divjih odlagališčih na območju projekta, definiranje kriterijev za

Vsak podizvajalec je oseba, ki tudi uradno sodeluje pri projektu. Tako kot partnerji, morajo tudi podizvajalci podpisati pogodbi podobno pristopno izjavo o sodelovanju. Kot

člen zakona, ki v svo- jem prvem stavku pravi: »Pacient ima pravico do za- upnosti osebnih podatkov, vključno s podatki o obi- sku pri zdravniku in drugih podrobnostih o svojem

Projekt Europe Goes Local – Podpora razvoju in krepitvi mladinskega dela na lokalni ravni (v na- daljevanju: EGL) je projekt strateškega partner- stva, v katerem sodeluje

• V sklopu vaj v ambulanti družinske medicine je potrebno pripraviti tudi 10 zapisov o pregledih bolnikov akutnih bolnikov, 10 zapisov o pregledih bolnikov kroničnih bolnikov in

Stroški odprtih objav (zlati in hibridni odprti dostop). So upravičeni stroški v projektih

Hibridne revije = posamezen članek v naročniški reviji je odprto dostopen ( plačilo APC, = upravičen strošek v Obzorju 2020 in Nacionalni strategiji odprtega dostopa / ni

Guidelines on Open Access to Scientific Publications and Research Data in Horizon 2020 Guidelines on FAIR Data Management in Horizon 2020 Commission Recommendation of 25.4.2018

Guidelines on Open Access to Scientific Publications and Research Data in Horizon 2020 Guidelines on FAIR Data Management in Horizon 2020 Commission Recommendation of 25.4.2018

Fact sheet: Open Access in Horizon 2020 Guidelines on Open Access to Scientific Publications and Research Data in Horizon 2020 Guidelines on FAIR Data Management in Horizon

odprtega dostopa, ni upravičen strošek v Načrtu S, Obzorju Evropa Objavljeni članek/Version of Record:. ©

Pravni in etični vidiki odprtega dostopa, ponovne rabe raziskovalnih podatkov in zakonito izvajanje FAIR načel. Oddaljen dostop do

Glede na opravljen pregled raziskovalnih člankov na to temo lahko zaključim, da je nizko do zmerno intenzivna aerobna vadba v kombinaciji s krepilnimi, stabilizacijskimi

V primeru, če se po zaključku projekta izkaže, da je celotna vrednost upravičenih stroškov nižja od opredeljenih v tej pogodbi, se ustrezno zniža znesek sofinanciranja, MGRT pa

(Priprava raziskovalnih podatkov za odprti dostop, Priročnik za raziskovalce, 2015, str. 1)..

Pri č ujo č i dokument Nacionalna strategija odprtega dostopa do znanstvenih objav in raziskovalnih podatkov v Sloveniji 2015 − 2020 dolo č a, da mora vsak upravi č enec

 Objavljeni razpisi nacionalnih financerjev raziskovalne dejavnosti vsebujejo določila glede odprtega dostopa do recenziranih člankov in odprtih raziskovalnih podatkov.

V Sloveniji sta odprti dostop do objav in raziskovalnih podatkov vključena v pred- nostne mednarodne projekte in nacionalna področja tudi v dokumentu Načrt razvoja

Matej Tušak, vodja projekta “Psihosocialno tveganje za razvoj sprememb pri gasilcih – SOS“ (MORS 30/2020-JNMV; RR projekt SOS štev. 4300-297/2020), ki smo ga izvedli v