• Rezultati Niso Bili Najdeni

Enačbe, neenačbe – vaje z rešitvami

N/A
N/A
Protected

Academic year: 2022

Share "Enačbe, neenačbe – vaje z rešitvami"

Copied!
3
0
0

Celotno besedilo

(1)

ENAČBE, NEENAČBE

1. Reši enačbe in napravi preizkus:

a) x + 6 = 24 e) 6 – x = 24 : 3 b) 81 : a = 9 f) 54 – x = 18

c) 10 – x = 4 g) 2 · a = 10 d) 8 : z = 4

2. *S premislekom reši enačbe:

a) 3 + 2 · a = 9 b) 3 + 10 : 2 = 2 · b c) 95 – 35 : 7 = (8 + 2) ∙ 3 ∙ x

3. a) Reši enačbi s pomočjo diagrama.

x + 31 = 54 * (x + 8) · 3 = 57

b) Reši enačbo s pomočjo tabele.

3 · x + 10 = 34

4. Reši neenačbe:

a) a < 4 b) 4 < b < 8 c) 2 · z < 14 č) 3 · x > 27 d) 15 > 3 · b

5. Katero število moraš deliti s 13, da dobiš količnik 56? Zapiši enačbo.

6. Če neznano število zmanjšaš za 2, dobiš število, večje od 15. Zapiši neenačbo.

7. *Peter in njegova mama imata skupaj 52 let. Mama ima 3-krat toliko let kot

Peter. Koliko je star Peter?

(2)

REŠITVE

1.

a) x + 6 = 24 PR.: 18 + 6 = 24 c) 10 - x = 4 d) 8 : z = 4 x = 24 - 6 24 = 24 x = 10 - 4 z = 8 : 4

x = 18 x = 6 Pr.: z = 2 10 – 6 = 4

4 = 4

e) 6 - x = 24 : 3 f) 54 - x = 18 P.: 54 - 36 = 18 6 - x = 8 x = 54 - 18 18 = 18 x =

 

NI REŠITVE x = 36

g) 2 · a = 10 P.: 2 · 5 = 10 a = 10 : 2 10 = 10 a = 5

2. a) 3 + 2 · a = 9

2 · a = 9 - 3 P.: 3 + 2 · 3 = 9 a = 6 : 2 9 = 9 a = 3

b) 3 + 10 : 2 = 2 · b P.: 3 + 10 : 2 = 2 · 4 3 + 5 = 2 · b 8 = 8 8 = 2 · b

b = 8 : 2 b = 4

c ) 95 – 35 : 7 = (8 + 2) ∙ 3 ∙ x 95 – 5 = 10 · 3 · x

90 = 30 · x x = 3

3. Reševanje z diagramom in reševanje s tabelo.

4. a) a < 4 b) 4 < b < 8 c) 2 · z < 14 č) 3 · x > 27

a = { 0, 1, 2, 3 } b ={ 5, 6, 7} z = { 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6 } x = {10, 11,12, 13, 14 …}

d) 15 > 3 · b

b = {0, 1, 2, 3, 4}

5. x : 13 = 56 6.) x - 2 > 15

x = 56 · 13 x = { 18, 19, 20, 21, 22…}

x = 728

(3)

7. Peter in njegova mama imata skupaj 52 let. Mama ima 3-krat toliko let kot Peter. Koliko je star Peter?

Peter x = 13

Mama 3 · x = 3 · 13 = 39 SKUPAJ 52 let

x + 3 · x = 52 Odg.: Peter je star 13 let.

4· x = 52 x = 52 : 4 x = 13

Reference

POVEZANI DOKUMENTI

[r]

Zaključi povedi tako, da dobiš pravila. Razcepi števili 72 in 450 na prafaktorje.. Decimalno število zapiši z okrajšanim desetiškim ulomkom. Ulomek zapiši z decimalno

VAJE – DECIMALNA ŠTEVILA 1.) Ulomke zapiši z decimalnim številom. c) Decimalna števila uredi po velikosti... Reši

Ulomke zapiši z decimalno številko. Decimalno število zapiši z desetiškim ulomkom. Decimalno število zapiši z besedo. Pobarvaj, koliko desetin in koliko stotin je v številih 0,23

Ulomke zapiši z decimalno številko. Decimalno število zapiši z desetiškim ulomkom. Decimalno število zapiši z besedo. Pobarvaj, koliko desetin in koliko stotin je v številih 0,23

* Ugotovi, katera števila so lahko na označenem mestu, da bo število pravilno zaokroženo.. Zapiši

[r]

Zapiši izraz in izračunaj njegovo vrednost!. Količnik števil 24 in -4 povečaj za vsoto števil -12