• Rezultati Niso Bili Najdeni

Enačbe, neenačbe – vaje z rešitvami

N/A
N/A
Protected

Academic year: 2022

Share "Enačbe, neenačbe – vaje z rešitvami"

Copied!
3
0
0

Celotno besedilo

(1)

ENAČBE, NEENAČBE

1. Reši enačbe in napravi preizkus:

a) x + 6 = 24 e) 6 – x = 24 : 3 b) 81 : a = 9 f) 54 – x = 18

c) 10 – x = 4 g) 2 · a = 10 d) 8 : z = 4

2. *S premislekom reši enačbe:

a) 3 + 2 · a = 9 b) 3 + 10 : 2 = 2 · b c) 95 – 35 : 7 = (8 + 2) ∙ 3 ∙ x

3. a) Reši enačbi s pomočjo diagrama.

x + 31 = 54 * (x + 8) · 3 = 57

b) Reši enačbo s pomočjo tabele.

3 · x + 10 = 34

4. Reši neenačbe:

a) a < 4 b) 4 < b < 8 c) 2 · z < 14 č) 3 · x > 27 d) 15 > 3 · b

5. Katero število moraš deliti s 13, da dobiš količnik 56? Zapiši enačbo.

6. Če neznano število zmanjšaš za 2, dobiš število, večje od 15. Zapiši neenačbo.

7. *Peter in njegova mama imata skupaj 52 let. Mama ima 3-krat toliko let kot

Peter. Koliko je star Peter?

(2)

REŠITVE

1.

a) x + 6 = 24 PR.: 18 + 6 = 24 c) 10 - x = 4 d) 8 : z = 4 x = 24 - 6 24 = 24 x = 10 - 4 z = 8 : 4

x = 18 x = 6 Pr.: z = 2 10 – 6 = 4

4 = 4

e) 6 - x = 24 : 3 f) 54 - x = 18 P.: 54 - 36 = 18 6 - x = 8 x = 54 - 18 18 = 18 x =

 

NI REŠITVE x = 36

g) 2 · a = 10 P.: 2 · 5 = 10 a = 10 : 2 10 = 10 a = 5

2. a) 3 + 2 · a = 9

2 · a = 9 - 3 P.: 3 + 2 · 3 = 9 a = 6 : 2 9 = 9 a = 3

b) 3 + 10 : 2 = 2 · b P.: 3 + 10 : 2 = 2 · 4 3 + 5 = 2 · b 8 = 8 8 = 2 · b

b = 8 : 2 b = 4

c ) 95 – 35 : 7 = (8 + 2) ∙ 3 ∙ x 95 – 5 = 10 · 3 · x

90 = 30 · x x = 3

3. Reševanje z diagramom in reševanje s tabelo.

4. a) a < 4 b) 4 < b < 8 c) 2 · z < 14 č) 3 · x > 27

a = { 0, 1, 2, 3 } b ={ 5, 6, 7} z = { 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6 } x = {10, 11,12, 13, 14 …}

d) 15 > 3 · b

b = {0, 1, 2, 3, 4}

5. x : 13 = 56 6.) x - 2 > 15

x = 56 · 13 x = { 18, 19, 20, 21, 22…}

x = 728

(3)

7. Peter in njegova mama imata skupaj 52 let. Mama ima 3-krat toliko let kot Peter. Koliko je star Peter?

Peter x = 13

Mama 3 · x = 3 · 13 = 39 SKUPAJ 52 let

x + 3 · x = 52 Odg.: Peter je star 13 let.

4· x = 52 x = 52 : 4 x = 13

Reference

POVEZANI DOKUMENTI

To pomeni, da kakršenkoli x vstavim v levo stran neenačbe, dobim pozitivno število.. Rešitev neenačbe bi bili le x-i, ki mi levo stran

1. Integracijsko območje moramo najprej opredeliti s pogoji, ki jih dobimo tako, da enačbe spremenimo v neenačbe, to pa tako, da območje zadošča zahtevam iz besedila naloge.. Zdaj

Izračunaj površino in prostornino železnega valja, če je višina 32,4 cm in polmer 9,7 cm. Zapiši rezultate, če je možno, z desetiško potenco. Izračunaj površino in

b) Število 30 zapiši kot zmnožek dveh števil z vsoto 13. c) Število 12 zapiši kot zmnožek dveh števil z vsoto –7. d) Število –8 zapiši kot zmnožek dveh števil z vsoto

funkcije (označi še presečišče z asimp.. b) Zapiši enačbe vseh asimtot te

Zapiši izraz po besedilu in ga izračunaj. Izračunaj naslednje izraze.. Hlače so stale pred pocenitvijo 90 €. Koliko so stale?.. b) V mesecu februarju so se še enkrat pocenile za

V podjetju so prvo leto zaposlili 55 ljudi, naslednje leto pa jih je bilo zaposlenih že 70.. Koliko ton jabolk je bilo

Za prevoz v šolo v naravi so sedmošolci plačali 42 €, kar je 35 % cene vseh stroškov5. Na katero osnovno ceno je

[r]

Zaključi povedi tako, da dobiš pravila. Razcepi števili 72 in 450 na prafaktorje.. Decimalno število zapiši z okrajšanim desetiškim ulomkom. Ulomek zapiši z decimalno

VAJE – DECIMALNA ŠTEVILA 1.) Ulomke zapiši z decimalnim številom. c) Decimalna števila uredi po velikosti... Reši

Ulomke zapiši z decimalno številko. Decimalno število zapiši z desetiškim ulomkom. Decimalno število zapiši z besedo. Pobarvaj, koliko desetin in koliko stotin je v številih 0,23

Ulomke zapiši z decimalno številko. Decimalno število zapiši z desetiškim ulomkom. Decimalno število zapiši z besedo. Pobarvaj, koliko desetin in koliko stotin je v številih 0,23

* Ugotovi, katera števila so lahko na označenem mestu, da bo število pravilno zaokroženo.. Zapiši

[r]

Zapiši izraz in izračunaj njegovo vrednost!. Količnik števil 24 in -4 povečaj za vsoto števil -12

Izračunaj prostornino in dolžino ploskovne ter telesne diagonale. Izračunaj dolžino stranice, velikost osnovne ploskve in dolžino telesne diagonale te kocke. a) Izračunaj površino

[r]

Če štirikratnik nekega števila zmanjšaš za njegovo tretjino, dobiš njegov za 4 povečan trikratnik4. Katero število

Če trikratniku nekega števila prišteješ 17, dobiš isto, kot če od njegovega petkratnika odšteješ 73. Katero število

Če trikratniku nekega števila prišteješ 17, dobiš isto, kot če od njegovega petkratnika odšteješ 73. Katero število

P-prcdavanja, V-vaje, S-seminar. 1 Skupno

Celi del logaritma nekega števila se računa tako, da se prešteje, kolikokrat je treba število (celoštevilčno) deliti z osnovo logaritma, da število postane manjše od osnove..