• Rezultati Niso Bili Najdeni

MAT-DOP 22. 5. 2020 7. razred 1. Reši naslednje enačbe. Enačbe lahko rešuješ s premislekom, z diagramom, s tehtnico, morda tudi s preglednico. Zgled:

N/A
N/A
Protected

Academic year: 2022

Share "MAT-DOP 22. 5. 2020 7. razred 1. Reši naslednje enačbe. Enačbe lahko rešuješ s premislekom, z diagramom, s tehtnico, morda tudi s preglednico. Zgled: "

Copied!
1
0
0

Celotno besedilo

(1)

MAT-DOP 22. 5. 2020 7. razred

1. Reši naslednje enačbe. Enačbe lahko rešuješ s premislekom, z diagramom, s tehtnico, morda tudi s preglednico.

Zgled:

𝑎 ∙7

4= 25

8 𝑎 = 25

87

4 𝑎 =21

87

4 Naloge:

𝑎 = 21∙4

8 ∙7 (krajšaj) 𝑎 =3

2 𝑎 = 11

2

𝑥 +3

5=4

5 𝑥 +3

8= 22

8 𝑥 + 5,8 = 9,3

14

6 − 𝑥 =5

6 𝑥 −2

3= 11

3

1

4 ∙ 𝑥 = 6

6 ∙ 𝑥 = 5 𝑥 ∶ 1

2= 7

𝑎 8= 32 1,2 ∙ 𝑎 = 12 𝑦 ∶ 2

5=25

6 12,8 ∶ 𝑦 = 3,2

2. Od katerega števila moramo odšteti 41

2 , da dobimo 53

5 ? (R: 10 1

10)

3. Kateremu število moramo množiti s 34

7 , da dobimo 66

7 ? (R: 2)

4. Dve petini nekega števila je 70. Katero število je to? (R: 175)

Reference

POVEZANI DOKUMENTI

Diferencialne enačbe – Enačbe prvega reda – Enačbe drugega reda – Advekcijska enačba – Valovna enačba – Difuzijska enačba – Potencialna enačba – Amplitudna enačba..

[r]

Trošena moč v uporniku Notranji upor

Superpozicija potencialov.

funkcije (označi še presečišče z asimp.. b) Zapiši enačbe vseh asimtot te

Koliko tehtajo vsi trije

Katero število moraš deliti s 13, da dobiš količnik 56?.

VAJE – DECIMALNA ŠTEVILA 1.) Ulomke zapiši z decimalnim številom. c) Decimalna števila uredi po velikosti... Reši

Mama je iz prihranjenega denarja kupila novo kuhinjo za 2190 evrov.. Po nakupu ji je ostalo 1510 evrov za

Če od šestkratnika nekega števila odštejemo 5, dobimo enako , kot če njegovemu trikratniku prištejemo 103. Za katero število

Ugotovili smo, da imajo enačbe z realnimi koeficienti kompleksne rešitve in da ima vsak polinom s kompleksnimi koeficienti najmanj eno kompleksno rešitev. Analiza postopkov iskanja

Nastavili smo tudi napovedne enačbe ( , enačba 6) za oceno povprečne debeline slanine in kondicijo ob prasitvi, odstavitvi ter pregledu na brejost s pomočjo linearne regresije, da bi

ki jo izvajamo v reaktorskem sistemu s spremenljivim volumnom, določite integralno obliko hitrostne enačbe... ki jo izvajamo v reaktorskem sistemu s spremenljivim volumnom,

Namen dela je tudi izdelati in predlagati regresijske enačbe za oceno energijske vrednosti voluminozne krme na podlagi kemične sestave, s pomočjo katerih bodo

Poiščite splošno rešitev diferencialne

3.4.3.2 Črpalka s spremenljivo pretočno količino in hidromotor s konstantno prepustnostjo Iz spodaj predstavljene enačbe je razvidno, da se hitrost na izhodu iz

Logaritemske enačbe so tiste enačbe, kjer neznanka nastopa kot argument logaritma ali kot osnova logaritma.. Če neznanka nastopa v

Tiegl: ELEMENTARNE FUNKCIJE, KOMPLEKSNA ŠTEVILA Poglavje VIII.:LOGARITEM Str.61 Naloge 13 a - č Reši enačbe:... Rešitev so vsi x-i za katere velja, da so vsi

Tiegl: ELEMENTARNE FUNKCIJE, KOMPLEKSNA ŠTEVILA Poglavje VIII.:LOGARITEM Str.61 Naloge 19 a, 23 a 25 a 39 a Reši enačbe:.. To je formula za spremembo osnove, kjer je a stara osnova in

1. Integracijsko območje moramo najprej opredeliti s pogoji, ki jih dobimo tako, da enačbe spremenimo v neenačbe, to pa tako, da območje zadošča zahtevam iz besedila naloge.. Zdaj

To pomeni, da sicer za vsako od rešitev karakteristične enačbe dobimo linearno neodvisno rešitev dane diferencialne enačbe, vendar pa moramo rešitev za nižji eksponent izvajati

razredu (lahko tudi katere druge). Vzpodbudi jih, da pojete skupaj. 52) reši naloge pod učno enoto Kako si pri branju pomagamo s preglednico?. POMEMBNO: zelo se potrudi

Izračunaj vrednost številskega izraza z ulomki in