• Rezultati Niso Bili Najdeni

4. vaja: Umerjanje prožne vzmeti

N/A
N/A
Protected

Academic year: 2022

Share "4. vaja: Umerjanje prožne vzmeti"

Copied!
1
0
0

Celotno besedilo

(1)

Laboratorijske vaje iz fizike za 1. letnik 2017/2018

Navodila za vaje so na spletni strani šole: www.gimnazija-brezice.si

4. vaja: Umerjanje prožne vzmeti

Naloga:

 Ugotovite, da velja za prožno vzmet hookov zakon, določite prožnostni koeficient vzmeti in težo neznanih uteži.

Pojasnilo:

Za merjenje sil navadno uporabljamo prožno vijačno vzmet. Ta ima lastnost, da je njen raztezek do določene meje premo sorazmeren z obremenitvijo, po razbremenitvi pa dobi vedno spet prvotno dolžino (hookov zakon). To odvisnost izražamo matematično:

F = k  x, kjer je F sila (obremenitev), x je raztezek in k je prožnostni koeficient vzmeti.

Vrednost prožnostnega koeficienta je odvisna od vzmeti in nam pove, kolikšna sila je potrebna, da se vzmet raztegne za enoto dolžine.

Pripomočki:

 stojalo,

 vzmet,

 uteži,

 merilo,

 (vizirna ploščica).

V razmislek:

 Kako izračunamo strmino premice?

 Kako določimo enoto strmine premice?

 Kako narišemo graf, s katerim prikažemo medsebojno odvisnost dveh premo sorazmernih količin?

 Kako z izmerjenimi vrednostmi določimo oziroma izračunamo povprečno vrednost, absolutni odmik in relativni odmik?

Reference

POVEZANI DOKUMENTI

Z vprašanji o podobnostih in razlikah med rastlinami in živalmi, o lastnostih živih bitij ter o potrebah živih bitij za življenje se slovenski otro- ci srečujejo že v

Ko z veslom udarimo po gladini vode, ko s palico udarimo po napeti opni bobna, ko z lokom potegnemo po napeti struni, povzročimo v snovi spremembo – spremeni se lega

Za vsako shranjeno merjenje izdelajte grafikon v(t) in določite strmino dela grafa, ko je bilo gibanje vozička enakomerno pospešeno.. Naj bodo grafikoni enako veliki in

Ob tem je tudi potrebno poudariti, da se bodo do uveljavitve tega zakona še vedno izvajale dosedanje oblike osebne asistence, kajti zakon bo dejansko začel veljati šele čez dve leti

Prav ta zakonodaja pa je povzročila ne samo, da so bili z dela odstranjeni otroci, ampak se je zmanjšalo tudi zaposlovanje žensk izven doma.. To se je spet povečalo šele po

To se ne zgodi zato, ker ima gumb za dodajanje študenta nastavljeno lastnost ValidationGroup na student, enako lastnost in vrednost pa imajo nastavljena tudi vsa besedila polja

Po konˇ cnem ˇ stevilu korakov vsaka permutacija spet pripelje stvari v prvotno stanje.. Arnold, ki je imel rad slikovite prispodobe, je vzel sliko maˇ cke, jo ra- striral in

Seveda izkušnje omejuje prav jezik, vendar skuša pesnik jezikovne meje vedno širiti, hkrati pa se zdi, da z njimi prestopa tudi meje čutno-racionalnega sveta,