• Rezultati Niso Bili Najdeni

Zahteva za izbris oz. pravica do pozabe

N/A
N/A
Protected

Academic year: 2022

Share "Zahteva za izbris oz. pravica do pozabe"

Copied!
2
0
0

Celotno besedilo

(1)

Obrazec – zahteva izbrisa Osnovna šola Ludvika Pliberška Maribor

Lackova cesta 4 2000 Maribor

………..

Zahteva za izbris oz. pravica do pozabe

Spodaj podpisani/-a (ime in priimek): ...

(naslov prebivališča): ...

(drugi kontaktni podatki – po potrebi): ...

(rojstni datum ali drugi identifikacijski podatki, na podlagi katerih lahko upravljavec v svojih zbirkah najde vaše osebne podatke, ki jih zahtevate): ...

vlagam na podlagi člena 17 Splošne uredbe (EU) o varstvu podatkov zahtevo za:

Izbris osebnih podatkov.

Zahtevo za izbris podajam iz naslednjega razloga (ustrezno obkrožiti):

- osebni podatki niso več potrebni v namene, za katere so bili zbrani ali kako drugače obdelani - za obdelavo osebnih podatkov ne obstaja nobena pravna podlaga

- ugovarjam obdelavi osebnih podatkov v skladu s členom 21(1) Uredbe, za obdelavo osebnih podatkov pa ne obstajajo nobeni prevladujoči zakoniti razlogi

- osebni podatki so bili obdelani nezakonito

- osebne podatke je potrebno izbrisati za izpolnitev pravne obveznosti v skladu s pravom Unije ali pravom države članice, ki velja za upravljalca

- osebni podatki so bili zbrani v zvezi s ponudbo storitev informacijske družbe iz člena 8(1) Uredbe

………..

Podrobnejši opis zahteve do izbrisa oz. do pozabe:

...

...

...

...

...

...

...

1

(2)

Obrazec – zahteva izbrisa ...

...

Opomba:

Pravica do pozabe oz. izbrisa osebnega podatka ne pride v poštev, če je obdelava potrebna:

- za uresničevanje pravice do svobode izražanja in obveščanja

- za izpolnjevanje pravne obveznosti obdelave na podlagi prava Unije ali prava države članice, ki velja za upravljavca, ali za izvajanje naloge v javnem interesu ali pri izvajanju javne oblasti, ki je bila dodeljena upravljavcu

- iz razlogov javnega interesa na področju javnega zdravja v skladu s točkama (h) in (i) člena 9(2) ter členom 9(3) Uredbe

- za namene arhiviranja v javnem interesu, za znanstveno ali zgodovinsko raziskovalne namene ali statistične namene v skladu s členom 89(1) Uredbe, kolikor bi pravica iz odstavka 1 lahko onemogočila ali resno ovirala uresničevanje namenov te obdelave

- za uveljavljanje, izvajanje ali obrambo pravnih zahtevkov

V skladu z določilom drugega odstavka 33. člena ZVOP-1 pričakujem, da boste v roku 15 dni od prejetja zahteve za izbris moje osebne podatke izbrisali in me o tem tudi obvestili.

Datum: ... Podpis: ...

2

Reference

POVEZANI DOKUMENTI

Prvi podatki o osebnih socialnih omrežjih prebivalcev Slovenije so bili zbrani leta 1987, kot del večje raziskave z naslovom Stratifikacija in kvaliteta življenja v Jugoslaviji 1987 2

Podatki so bili zbrani z intervjuji meseca marca 2002. Zbra- ni zapisi vseh pogovorov so bili obdelani s kvalitativno ana- lizo besedil. Rezultati so pokazali največji razpon

Ključna raziskava, katere rezultati so bili podlaga za pridobi- tev dovoljenja za klinično uporabo cetuksimaba sočasno z obsevanjem pri bolnikih z lokalno in/ali področno

V pripravah na porod in starševstvo v nosečnosti in po porodu je veliko možnosti za praktično vadbo negovanja dojenčka, za učenje prek dobrih modelov in krepitev samozaupanja

V Zakonu o varstvu osebnih podatkov imajo upravljavci osebnih podatkov podlago za obdelavo osebnih podatkov na področju videonadzora, biometrije, neposrednega trženja,

Zbrani (anonimizirani) podatki se iz nacionalnih raziskovalnih centrov pošljejo prek varnega strežnika FTP v IEA v psevdonimni obliki, to pomeni: obdelani so tako, da osebnih podatkov

Zbrani (anonimizirani) podatki se iz nacionalnih raziskovalnih centrov pošljejo prek varnega strežnika FTP v IEA v psevdonimni obliki, to pomeni: obdelani so tako, da osebnih podatkov

Zbrani (anonimizirani) podatki se iz nacionalnih raziskovalnih centrov pošljejo prek varnega strežnika FTP v IEA v psevdonimni obliki, pomeni: obdelani so tako, da osebnih podatkov