• Rezultati Niso Bili Najdeni

DAB BHA AUR )

In document Zrc Sazu (Strani 72-78)

Vels [

. . . dritteil gerichts ze Vels . . .

] 1389-12-02 ( List. HHStA AUR , sub dato; MHDC X , št. 963)

Vels [

. . . Chünrats des Reyma von Vels . . .

] 1393-10-27 ( List. ARS ZL , št. 6566; CKSL , sub dato)

Vels [

. . . Chunrats des Reyman von Vels . . .

] 1393-10-27 ( List. ARS ZL , št. 6567; CKSL , sub dato)

W els

a

[

. . . von Waels . . .

] 1396-11-05 ( List. ARS ZL , št. 5351; CKSL , sub dato)

Veldes [

. . . geschehen ze Veldes . . .

] 1403-05-13 ( List. ARS ZL , št. 364)

Veldes [

. . . vesten cze Veldes . . .

] 1403-05-13 ( List. HHStA AUR , sub

dato)

Vels [

. . . dominum Petrum plebanum in Vels . . .

]

4

1405-03-27 ( BCU FP

4Prva omemba župnika pri cerkvi sv.

Martina na Bledu.

Ms. 892/V , fol. 5-6; Otorepec 1995a , št. 1444; Otorepec 1995b , št.

87)

Vels [

. . . vnseren tayl vnsers gericht ze Vels vnd dy vogtey in der Wochein

. . .

]

5

1405-07-20 ( List. TLA URK II , št. 2496)

5Wocheinje Bohinj.

V

a

eldes [

. . . vest vnd herrscheft Vaeldes . . .

] 1412-06-18 ( List. ARS ZL , št. 413)

V

a

eldes [

. . . vest genant Vaeldes . . .

] 1421-09-06 ( List. ARS ZL , št. 468;

CKSL , sub dato)

Veldes [

. . . haubtman ze Veldes . . . veste vnd kasten daselbs ze Veldes . . .

] 1421-11-15 ( List. HHStA AUR , sub dato)

Veldes [

. . . in castro Veldensi . . .

] 1431 ( Urb. Bl. otok IV , fol. 2; Bizjak 2006a , str. 217)

Vels [

. . . gerewtten zwischen paiden Sawn bej Vels . . .

] 1436 ( FK Cel. I , fol. 12)

Veldes [

. . . brobstey oder capellen vnser frawn im im Weerde daselbs ze Veldes . . .

] 1437-04-29 ( List. DAB BHA AUR )

Vels [

. . . von Vels . . .

] 1455 ( FK Cel. II , fol. 5)

Vels [

. . . gerewtten was zwischen paiden Sawnen bey Vels . . . vnder der vesst zu Vels . . .

] 1457 ( FK Cel. IV , fol. 2)

Vels [

. . . zwischen paiden Sawen bey Vels . . . under der vesst zu Vels . . .

] 1458-02-18 ( List. MZAB G 154 , št. I-12; RKF XXVI , št. 556) Vels [

. . . castrum Vels . . . dominium Vels . . .

] 1458-04-30 ( TK Briksen , fol. 174’)

Veldes [

. . . in Veldes . . . sub castro Veldes . . . Janenius de Veldes laicus . . .

] 1459-03-16 prepis 17. stol. ( NŠAL ŠAL I fasc. 14 , št. 4)

Velß [

. . . in castro Velß . . .

] 1460 ( RK Bl. otok , fol. 40; Bizjak 2006a , str. 228)

Vels [

. . . lanntgericht awf ettlichen Lewtten czu Vels . . .

] 1460-03-11 ( List.

HHStA AUR , sub dato)

Vels [

. . . pey Vels zwischen paiden Saun . . .

] 1464-10-28 ( List. ARS ZL , št. 730; CKSL , sub dato)

Vels [

. . . sub castro Vels . . . chorum cum altari . . . a novo . . .

] 1465-12-20 ( List. NŠAL ZL , št. 403; Volčjak 2020a , št. 403)

Vels [

. . . geslos Vels . . .

] 1467-04-12 ( List. ARS ZL , št. 752; CKSL , sub dato)

Veldess [

. . . geslos Veldess . . .

] 1467-04-22 ( List. ARS ZL , št. 754;

CKSL , sub dato)

Velden [

. . . in Velden . . .

] 1468 ( NŠAL Rkp. 20 ; Steska 1921-1923 , str.

31-37)

Velts [

. . . capellae S. Genuini in Velts arce . . .

]

6

1468 ( NŠAL Rkp. 20 ;

6Kapela sv. Ingenuina in Albuina na Blejskem gradu

Steska 1921-1923 , str. 31-37)

Veldes [

. . . vnser frawen kirchen in dem Werde ze Veldes . . .

] 1472-10-19 ( DAB HA RBGG 3 , fol. 35)

Veldess [

. . . geschloss Veldess . . .

] 1474-04-21 ( List. ARS ZL , št. 785;

CKSL , sub dato)

Veldes [

. . . herschafft Veldes . . .

] 1477-09-25 ( DAB HA RBGG 3 , fol.

308)

Veldes [

. . . Georium de Kreyg capitaneum castri Veldes . . .

] 1479-08-11 ( List. ARS ZL , št. 820; CKSL , sub dato)

Veldes [

. . . gslos vnd herschafft Veldes . . .

] 1480 ( ARS AS 721/8 , št. 87) Veldes [

. . . brobstey . . . in vnser herschafft Veldes . . .

] 1481-07-17 ( List.

ARS ZL , št. 837)

Veldes [

. . . das geslos Veldes vngelöst lassen . . .

] 1481-11-17 ( DAB HA RBGG 3 , fol. 601)

Veldes [

. . . capellan zu Veldes . . .

] 1482-09-16 ( DAB HA RBGG 3 , fol.

665)

Veldes [

. . . geben ze Veldes . . .

] 1482-10-19 ( List. ARS ZL , št. 843;

CKSL , sub dato)

Veldes [

. . . in Veldes . . .

] 1483-03-01 ( List. DAB BHA AUR ) Veldes [

. . . in Veldes . . .

] 1483-03-21 prepis 17. stol. ( NŠAL ŠAL I fasc. 14 , št. 6)

Veldes [

. . . geben auf Veldes . . .

] 1485-08-26 ( List. ARS ZL , št. 854;

CKSL , sub dato)

Velis [

. . . castrum Velis in superiori Carniolia . . .

] 1485-09-05 ( List. DAB BHA AUR )

Veldes [

. . . herschafft Veldes . . .

] 1485-11-23 ( ARS AS 721/6 ) Vels [

. . . agker der gelegen ist inn Velser veldt pey dem pach genant die Ret-

schitz . . .

]

7

1488-09-07 ( List. DAB BHA AUR )

7Retschitzje potok Rečica.

Veldes [

. . . brobstei bey Veldes in dem Werd . . .

] 1488-09-07 ( List. DAB BHA AUR )

Veldes [

. . . castrum Veldes in ducatus Carniola . . .

] 1490-01-07 ( List.

NÖLA RegA Urk , št. 325)

Vels [

. . . zw . . . Vels . . .o

] 1498 ( Urb. Rad. , fol. 82, 111) Fels [

. . . Fels . . .

] 1498 ( Urb. Rad. , fol. 135)

Bled – Grad

1

( nekd. vas ) pod gradom, zdaj del naselja Bled

1Vas imenovana tudi Bled.

Burch [

. . . in Burch . . .

] 1253 ( Urb. Brik. I , fol. 175; Bizjak 2006a , str.

188)

Villa Veldes [

. . . hovbam in villa Veldes . . . actum Veldes . . .

] 1253 ( List.

ARS ZL , št. 5950; CKSL , sub dato)

Veldes in dem dorfe [

. . . ze Veldes in dem dorfe vnder dem nusbome . . .

] 1287-09-28 ( List. ARS ZL , št. 28; CKSL , sub dato; Volčjak 2020b , št.

28)

Purch [

. . . in Purch sub castro Veldes . . .

] med 1306 in 1309 ( Urb.

Brik. II , fol. 48; Bizjak 2006a , str. 192)

Purch [

. . . hovbe die da leit cze Veldes vnder der Purch . . .

] 1312-08-21 ( List. HHStA AUR , št. 4149)

Purch [

. . . in Purch sub Castro Veldes . . .

] med 1324 in 1327 ( Urb.

Brik. III , fol. 60’; Bizjak 2006a , str. 192)

Veldes in dem dorf [

. . . ze Veldes in dem dorf vnter der purch . . .

] 1330- 07-04 ( ARS AS 40 )

Veldes in dem d orfe

e

[

. . . vnder der veste ze Veldes vnd in dem dorfe . . .e

]

2 2Originalna listina je bila v [List.

ARS ZL] in je zdaj založena, ohranjen je prepis iz 19. stol. v [ARS AS 40].

1343-01-19 prepis 19. stol. ( ARS AS 40 ; CKSL , sub dato)

Veldes vnder der veste [

. . . geschehen ze Veldes vnder der veste . . .

] 1344- 05-15 ( List. TLA URK II , št. 850)

Veldes in dem dorfe [

. . . ze Veldes in dem dorfe an der gazzen vnder dem staine . . .

] 1347-11-01 ( List. ARS ZL , št. 133; CKSL , sub dato; Vol- čjak 2021b , št. 133)

Veldes in dem dorfe [

. . . ze Veldes in dem dorfe an der gazze . . .

] 1348- 08-04 ( List. HHStA AUR , sub dato)

Veldes in dem dorf [

. . . zu Veldes vnder der vesten . . . in dem dorf . . .

] 1358-08-10 ( List. HHStA AUR , sub dato; CKSL , sub dato)

Purkch [

. . . cze der Purkch . . .

] 1368 prepis ok. 1400 ( HHStA W 594 , fol. 122; Bizjak 2006a , str. 194)

Bled – Gasa ( nekd. zaselek ) del nekdanje vasi Grad Gazze [

. . . ze Veldes in dem dorfe an der Gazzen vnder dem staine . . .

] 1347-11-01 ( List. ARS ZL , št. 133; CKSL , sub dato; Volčjak 2021b , št. 133)

Gazze [

. . . ze Veldes in dem dorfe an der Gazze . . .

] 1348-08-04 ( List.

HHStA AUR , sub dato)

Bled – Pri Lipi

1

( nekd. zaselek ) del nekdanje vasi Grad

1Nekdaj velika lipa pri znamenju sredi vasi.

Apud Linthe [

. . . apud Linthe . . .

] 1253 ( Urb. Brik. I , fol. 175; Bizjak 2006a , str. 188)

Vnder der Linde [

. . . ze Veldez vor der veste Vnder der linde . . .

] 1348- 08-04 ( List. HHStA AUR , sub dato)

Vnder der Lindenn [

. . . Vnder der lindenn ze Fels . . .

] 1498 ( Urb. Rad. , fol. 135)

Bled – V Kotu ( nekd. zaselek ) del nekdanje vasi Grad

In Angulo [

. . . in Angulo . . .

] med 1306 in 1309 ( Urb. Brik. II , fol.

48’; Bizjak 2006a , str. 193)

In Winchle [

. . . in Winchle . . .

] med 1306 in 1309 ( Urb. Brik. II , fol.

48’; Bizjak 2006a , str. 193)

In Angulo [

. . . in Angulo . . .

] med 1324 in 1327 ( Urb. Brik. III , fol.

61; Bizjak 2006a , str. 193)

In Winchle [

. . . in Winchle . . .

] med 1324 in 1327 ( Urb. Brik. III , fol. 61’; Bizjak 2006a , str. 193)

Winchel [

. . . in dem dorfe datz Sand Martein in dem Winchel . . .e

]

1

1343-

1Originalna listina je bila v [List.

ARS ZL] in je zdaj založena, ohranjen je prepis iz 19. stol. v [ARS AS 40].

01-19 prepis 19. stol. ( ARS AS 40 ; CKSL , sub dato)

Wynkchel [

. . . in dem Wynkchel gelegen . . .

] 1345-11-23 ( List. HHStA AUR , sub dato)

Bled – Žabji potok

1

( potok, nekd. zaselek ) del nekdanje vasi

1Verjetno potoček, ki se pod vasjo Grad izliva v Jezero. Nekdaj je bila ob njem mlakuža, polna žab.

Kmetija, ki se z lego ob tem potoku omenja, je stala prejkone na me- stu ali v bližini današnjega hotela Jelovica.

Grad

Crotentach [

. . . Crotentach . . .

] 1253 ( Urb. Brik. I , fol. 175; Bizjak 2006a , str. 188)

Chrotenpach [

. . . Chrotenpach . . .

] med 1306 in 1309 ( Urb. Brik. II , fol. 46; Bizjak 2006a , str. 192)

Chrotenpach [

. . . Chrotenpach . . .

] med 1324 in 1327 ( Urb. Brik. III , fol. 60’; Bizjak 2006a , str. 192)

Chrotenpache [

. . . an dem Chrotenpache pei dem peuhele der da haizzet Zewicz . . .

] 1347-11-01 ( List. ARS ZL , št. 133; CKSL , sub dato; Vol- čjak 2021b , št. 133)

Bled – sv. Martin

1

( cerkev ) pod blejskim gradom

1Župnijska cerkev pod gradom, v nekdanji vasi Grad, glej [Höfler 2015, str. 48].

Sand Martein [

. . . vnder der veste ze Veldes vnd in dem dorfe datz sande

Martein in dem winchel . . .

]

2

1343-01-19 prepis 19. stol. ( ARS AS 40 ;

2Originalna listina je bila v [List.

ARS ZL] in je zdaj založena, ohranjen je prepis iz 19. stol. v [ARS AS 40].

CKSL , sub dato)

Sand Martein [

. . . hube dacz Sand Martein vnder der veste ze Veldes vnd ine dem Wynkchel gelegen . . .

] 1345-11-23 ( List. HHStA AUR , sub dato) Sant Martein [

. . . messner zu sant Martein . . .o

] 1458 ( RK Bl. otok , fol.

39; Bizjak 2006a , str. 227)

Bled – Otok ( otok ) na Blejskem jezeru

Lacus Veldes [

. . . preposti sanctę Marię in lacu Veldes . . .

] 1185-12-03 ( Santifaller 1929 , št. 46)

Werd [

. . . capella intemerate virginis Marie in Werd sub castro Veldes . . .

] 1237-10-13 ( List. DAB BHA AUR )

Veldes [

. . . Heinrico prepositus de Veldes . . .

] 1238-12-11 ( List. ARS ZL , št. 5229; Bernhard 2006 , št. P25; UBKr II , št. 103; GZS V , št. 699) Werd [

. . . prepositus de Werde . . .

] 1243-05-29 ( Santifaller 1929 , št.

108)

Werd [

. . . Henricus prepositus de Werde . . .

] 1244-11-03 ( UBKr II , št.

130; GZS V , št. 843)

Werd [

. . . Henricus prepositus de Werde . . .

] 1245-04-11 ( List. HHStA AUR , št. 707; UBKr II , št. 131; GZS V , št. 854)

Werd [

. . . Henricus praepositus de Werde . . .

] 1247-04-18 ( List. DAB BHA AUR , sub dato; GZS VI , št. 35; Santifaller 1929 , št. 116; UBKr II , št. 141)

Jnsul [

. . . Prepositura Jnsule . . .

] 1296 ( ASVat Taxationes , fol. 101;

Höfler 2013 , str. 461; Sella-Vale 1941 , str. 32; Kovač 1909 , str. 634) Insula [

. . . rectori capelle sancte Marie in Insula sub castro Veldes . . .

] 1309- 10-10 ( List. DAB BHA AUR , sub dato; Santifaller-Appelt 1941 , št.

127)

Werd [

. . . maister Dittrich probst auz dem Werde . . .

] 1312-06-29 ( List.

ARS ZL , št. 49; CKSL , sub dato; Santifaller-Appelt 1941 , št. 159;

Volčjak 2020b , št. 49)

Insula [

. . . prepositura in Insula . . .

] 1323-11-23 ( Bianchi 1844 , št. 360;

Valentinelli 1858 , str. 405)

Insula Velds [

. . . in insula Velds . . .

] ok. 1330 ( Urb. Bl. otok I , fol. 2;

Bizjak 2006a , str. 203)

Werd [

. . . auf vnser Vrauwen houben in dem Werd . . .

] 1333-07-11 ( List.

StAB DAB , sub dato; Santifaller-Appelt 1941 , št. 513)

Werd [

. . . Rayger ze den zeiten chapplan in dem Werde . . .

] 1344-04-24 ( List. ARS ZL , št. 122; Otorepec 1995b , št. 32; Babić et al. 2011 , str.

113; Volčjak 2021b , št. 122)

Werd [

. . . chapplan in dem Werde . . .

] 1345-11-23 ( List. HHStA AUR , sub dato)

Werd [

. . . auz dem Werde . . .

] 1347-11-01 ( List. ARS ZL , št. 133;

CKSL , sub dato; Volčjak 2021b , št. 133)

Insula [

. . . prepositura Insule . . .

] 1350 ( BCU Taxationes ; Schumi 1882- 1883a , št. 40)

Werd [

. . . Antoni die zeit vicari in dem Werd . . .

] 1415-08-24 ( List. ARS ZL , št. 432; Otorepec 1995b , št. 94)

Werd [

. . . Vnser frawen chirchen in dem Werd . . .

] 1416 ( Urb. Bl. otok II , fol. 8; Bizjak 2006a , str. 209)

Insell Vels [

. . . in der insell Vels . . .

] 1431 ( Urb. Bl. otok IV , fol. 2;

Bizjak 2006a , str. 217)

Insula Veldensis [

. . . prepositus . . . prepositure Insule Veldensis . . .

] 1431 ( Urb. Bl. otok IV , fol. 2; Bizjak 2006a , str. 216)

Veldensis Insula [

. . . prepositi Veldensis Insule . . .

] 1431 ( Urb. Bl. otok IV , fol. 6; Bizjak 2006a , str. 224)

Insula Veldensi [

. . . capella prepositure insule Veldensi . . . in honore gloriose et veneracione virginis Marie genitricis . . .

] 1431-04-21 ( List. NŠAL ZL , št. 287; Volčjak 2020a , št. 287)

Werd [

. . . brobstey oder capellen vnser frawn im im Weerde daselbs ze Veldes . . .

] 1437-04-29 ( List. DAB BHA AUR )

Insula Ueldes [

. . . capella seu prepositura beate Marie virginis in insula Ueldes . . .

] 1459 ( RK Bl. otok , fol. 40; Bizjak 2006a , str. 227) Insula Veldensi [

. . . capella seu prepositura beate Marie virginis in insula Veldensi . . .

] 1460 ( RK Bl. otok , fol. 40; Bizjak 2006a , str. 228) Vels [

. . . probst zw Vels . . .

] 1461 ( Urb. Bl. otok IV , fol. 7; Bizjak 2006a , str. 224)

Werd [

. . . ecclesia Beate Marie sita in Werd sub castro Vels . . . chorum cum al- tari . . . a novo . . .

] 1465-12-20 ( List. NŠAL ZL , št. 403; Volčjak 2020a , št. 403)

Werdt [

. . . Vnnser lieben frawn kirchen in dem Werdt . . .

] 1467-09-23 ( List. ARS ZL , št. 761)

Lacum [

. . . ad lacum B. V. . . .

] 1468 ( NŠAL Rkp. 20 ; Steska 1921-

1923 , str. 31-37)

Werdt [

. . . in Werdt sub Vells . . .

] 1468 ( NŠAL Rkp. 20 ; Steska 1921- 1923 , str. 31-37)

Werde [

. . . vnser frawen kirchen in dem Werde ze Veldes . . .

] 1472-10-19 ( DAB HA RBGG 3 , fol. 35)

Verd [

. . . ecclesia beate Marie in Verd . . .

] 1475-03-18 ( List. NŠAL ZL , št. 433; Volčjak 2020a , št. 433)

Fels [

. . . capella beate Marie in Fels . . .

] 1479-05-06 ( List. ARS ZL , št.

820)

Insula [

. . . capella praepositura nuncupata sub invocatione beatae Mariae . . . in quadam Insula circa praefatum castrum /castrum Velis/ constructa . . .

] 1485-09-03 ( List. DAB BHA AUR )

Werd [

. . . brobstei bey Veldes in dem Werd . . .

] 1488-09-07 ( List. DAB BHA AUR )

Bled – Pristava ( pristava ) na Bledu

Meierhoue [

. . . Meierhoue . . .

] 1253 ( Urb. Brik. I , fol. 175; Bizjak 2006a , str. 188)

Bled – sv. Marija

1

( nekd. proštija, kapela ) na Blejskem otoku

1Zdaj Marijino vnebovzetje (imeno- vana tudi Naša ljuba Gospa, Marija na jezeru, Marija na Otoku in Marija Kraljica na Blejskem otoku). Podru- žnica župnije sv. Martina na Bledu.

Cerkev stoji nad temelji več starejših cerkva, ki segajo verjetno v 8. stole- tje v čas pokristjanjevanja Slovencev, vendar so jo morali briksenški škofje ob podelitvi Bleda 1004 obnoviti in pri njej ustanoviti duhovniško službo, sicer si ne bi mogli kasneje lastiti njenih patronatskih in drugih pravic [Höfler 2015, str. 49-50].

Sancta Maria [

. . . preposti sanctę Marię in lacu Veldes . . . ad honorem sancte et gloriosę virginis Marię . . .

] 1185-12-03 ( Santifaller 1929 , št. 46) Intemerata Virgo Maria [

. . . capella intemerate virginis Marie in Werd sub castro Veldes . . .

] 1237-10-13 ( List. DAB BHA AUR )

Prepositura [

. . . Heinrico prepositus de Veldes . . .

] 1238-12-11 ( List.

ARS ZL , št. 5229; Bernhard 2006 , št. P25; UBKr II , št. 103; GZS V , št. 699)

Prepositura [

. . . prepositus de Werde . . .

] 1243-05-29 ( Santifaller 1929 , št. 108)

Prepositura [

. . . Henricus prepositus de Werde . . .

] 1244-11-03 ( UBKr II , št. 130; GZS V , št. 843)

Prepositura [

. . . Heinricus prepositus de Werde . . .

] 1245-04-11 ( List.

HHStA AUR , št. 707; UBKr II , št. 131; GZS V , št. 854)

Ecclesia Valdensis [

. . . ecclesia Valdensis . . .

]

2

1247 ( CBGSD Ms. 266 ,

2Gre za proštijo na Otoku v seznamu papeških taksacij.

fol. 110; Höfler 2013 , str. 426; UBKr II , št. 139; Marcuzzi 1910 , str.

327)

Praepositura [

. . . Henricus praepositus de Werde . . .

] 1247-04-18 ( List.

DAB BHA AUR , sub dato; GZS VI , št. 35; Santifaller 1929 , št. 116;

In document Zrc Sazu (Strani 72-78)

POVEZANI DOKUMENTI