• Rezultati Niso Bili Najdeni

Naprej v preteklost - Muzeji radovljiške občine

N/A
N/A
Protected

Academic year: 2024

Share "Naprej v preteklost - Muzeji radovljiške občine"

Copied!
56
0
0

Celotno besedilo

(1)

P EJ V P R E T EKL ST

# N A

tokrat tudi

ne le

# P R A Z N I CNI M U Z E J

 7. do 13. december 2020

Obišci nas na spletu

poišci #naprejvpreteklost in #praznicnimuzej na 

(2)

SPOŠTOVANI LJUBITELJI MUZEJEV IN GALERIJ

Muzeji in galerije so ponovno zaprti, kar pa ne pomeni, da delo ne poteka naprej. Skrbimo za dediščino, jo urejamo, pripravljamo razstave in projekte, a na žalost ne moremo odpreti vrat, da bi vi, naši dragi obiskovalci, v živo videli, kaj vse smo za vas pripravili. Zaradi tega se ponovno selimo na splet in upamo, da bomo v vaše domove vnesli nekaj prazničnega vzdušja.

Akcija Naprej v preteklost bo tokrat potekala pod podnaslovom Praznični muzej, saj v

teh časih potrebujemo nekaj dodatnega prazničnega vzdušja, muzeji in galerije pa

hranijo številne priče praznikov iz preteklosti.

Prelistajte program, poglejte, kdo vse sodeluje in kaj za vas pripravljamo, nato pa se v

udobju lastnega doma podajte na potovanje

#naprejvpreteklost v #praznicnimuzej.

(3)

AJDOVŠČINA

GORIŠKI MUZEJ KROMBERK – NOVA GORICA Goriška Museum Kromberk – Nova Gorica

Muzejska zbirka Ajdovščina Museum Collection Ajdovščina

Prešernova ulica 24 T 05 335 98 11 W www.goriskimuzej.si

Facebook @gmuzej

BISTRA PRI VRHNIKI

TEHNIŠKI MUZEJ SLOVENIJE Technical Museum of Slovenia

Bistra 6 T 01 750 66 70 W www.tms.si

Facebook @TehniskiMuzejSlovenije

(4)

BRESTANICA

KULTURNI DOM KRŠKO – GRAD RAJHENBURG Cultural Centre Krško – Rajhenburg Castle

Cesta izgnancev 3 T 07 620 42 16

W www.gradrajhenburg.si Facebook Grad Rajhenburg Instagram @gradrajhenburg

Spletna Grajska preizkušnja, spletna delavnica – potep po gradu

BREŽICE

POSAVSKI MUZEJ BREŽICE

(5)

CELJE

MUZEJ NOVEJŠE ZGODOVINE CELJE Museum of Recent History Celje

Prešernova ulica 17 T 03 428 64 22 W www.muzej-nz-ce.si

Facebook @muzejnovejsezgodovinecelje Instagram @mnzcelje

7. 12. 2020

10.00 »Herman vabi na razstavo Več kot barve«, posnetek kratkega sprehoda po Otroškem muzeju

8. 12. 2020

10.00 »Preljuba moja žena, čakam na kolodvoru …«, napovednik občasne razstave

9. 12. 2020

10.00 Ob 135-letnici rojstva Josipa Pelikana, virtualni posnetek v Fotoateljeju in galeriji Pelikan

10. 12. 2020

10.00 Zgodba muzejskega predmeta, spletna predstavitev 11. 12. 2020

10.00 Stari pisker, virtualni sprehod po muzeju

(6)

POKRAJINSKI MUZEJ CELJE Celje Regional Museum

Trg celjskih knezov 8 T 03 428 09 50 W www.pokmuz-ce.si

Facebook @PokrajinskiMuzejCelje Instagram @pokrajinskimuzejcelje

Twitter @PMCelje

(7)

CERJE

TURIZEM MIREN-KOSTANJEVICA – POMNIK MIRU NA CERJU Turizem Miren-Kostanjevica – Monument of Peace in Cerje

Lokvica 35 T 051 662 009

W www.mirenkras.si, www.mojaobcina.si/miren-kostanjevica Facebook @mirenkras

Instagram @mirenkras 7.–13. 12. 2020

10.00 Odkrivanje skritih simbolov Pomnika miru na Cerju,

krajši filmčki in objave zanimivosti, dostopno na Facebook-u in Instagram-u 12. 12. 2020

10.00 Praznovanje Božiča in novega leta na Soški fronti, video predstavitev, dostopno na Facebook-u in Instagram-u

(8)

DIVAČA

MUZEJ SLOVENSKIH FILMSKIH IGRALCEV Museum of Slovenian Film Actors

Kraška 26 T 041 550 044 W www.muzejdivaca.si Facebook @MSFIDivaca Instagram @muzej_divača

7.–13. 12. 2020

12.00 Filmski utrinki iz preteklosti, zanimive zgodbe oziroma anekdote iz Poklonov posvečenim slovenskim filmskim igralcem, pospremljene s fotografijami ali

filmskimi odlomki, dostopno na Facebook-u in Instagram

(9)

DOBROVO

GORIŠKI MUZEJ KROMBERK – NOVA GORICA Goriška Museum Kromberk – Nova Gorica

Grad Dobrovo Castle Dobrovo Grajska cesta 10 T 05 335 98 11 W www.goriskimuzej.si

Facebook @gmuzej

DOMŽALE

KULTURNI DOM FRANCA BERNIKA DOMŽALE SLAMNIKARSKI MUZEJ DOMŽALE

Culture House of Franc Bernik Domžale The Strawhat Museum Domzale

Kajuhova 5

T 01 724 84 08, 01 722 50 50 W www.kd-domzale.si Facebook @slamnikarski.muzej Instagram @slamnikarskimuzej

(10)

DRAVOGRAD

KOROŠKI POKRAJINSKI MUZEJ The Carinthian Regional Museum

MUZEJ DRAVOGRAD Dravograd Museum

Bukovje 13 T 02 621 25 20 W www.kpm.si

Facebook Koroški pokrajinski muzej

(11)

IDRIJA

MESTNI MUZEJ IDRIJA Idrija Municipal Museum

Prelovčeva 9 T 05 372 66 00

W www.muzej-idrija-cerkno.si Facebook @MestniMuzejIdrija Instagram @mestnimuzejidrija

YouTube Mestni muzej Idrija 9. 12. 2020

18.00 Skrivnosti praznične skrinje, video predstavitev, dostopno na Facebook-u, Instagram-u in YouTube kanalu

11. 12. 2020

18.00 »Oživela« slikanica o tihotapki Melhiorci, video predstavitev, dostopno na YouTube kanalu

(12)

JESENICE

GORNJESAVSKI MUZEJ JESENICE Upper Sava Valley Museum

Cesta Franceta Prešerna 45 T 04 583 34 92

W www.gmj.si Facebook @GMJesenice

8. 12. 2020

17.00 Tehniška dediščina na Stari Savi, spletna predstavitev, dostopno na Facebook-u in spletni strani

7.–13. 12. 2020

0.00–24.00 #prazničnimuzej s prazničnimi nakupi, spletna akcija v muzejski trgovini, dostopno na spletni strani

(13)

KAMNIK

MEDOBČINSKI MUZEJ KAMNIK Intermunicipal Museum Kamnik

Muzejska pot 3 T 01 831 76 62

W www.muzej-kamnik-on.net Facebook @muzej.kamnik Instagram @muzejkamnik

8. 12. 2020

9.00 Majolka bod‘ pozdravljena, zgodba o kamniški majoliki, dostopno na Facebook-u, Instagram-u in spletni strani

11. 12. 2020

10.00 Karel Zelenko in Keramika Kamnik, video predstavitev, dostopno na Facebook-u, Instagram-u in spletni strani

(14)

KOČEVJE

POKRAJINSKI MUZEJ KOČEVJE Kočevje Regional Museum

Prešernova ulica 11 T 01 895 03 03 W www.pmk-kocevje.si

Facebook Pokrajinski muzej Kočevje 7. 12. 2020

11.00 Predstavitev polhovke, kratek video posnetek, dostopno na Facebook-u, YouTube kanalu in spletni strani

7. 12. 2020

11.00 Utrinek z razstave v Gaju, kratek video posnetek, dostopno na Facebook-u, YouTube kanalu in spletni strani

9. 12. 2020

11.00 Iztekanje časa – razstava Borisa Jesiha, kratek video posnetek, dostopno na Facebook-u, YouTube kanalu in spletni strani

10. 12. 2020

11.00 Ob stoletnici kočevskega nogometa, kratek video posnetek, dostopno na Facebook-u, YouTube kanalu in spletni strani

11. 12. 2020

11.00 Spomini Emila Jožefa Kreseta, kratek video posnetek, dostopno na Facebook-u, YouTube kanalu in spletni strani

(15)

KRANJ

GORENJSKI MUZEJ Gorenjska Museum

Tomšičeva 42 T 04 201 39 50

W www.gorenjski-muzej.si Facebook @gorenjski.muzej.kranj Facebook Muzejčica Gorenjski Muzej

Instagram @gorenjski_muzej

KOSTANJEVICA NA KRKI

GALERIJA BOŽIDAR JAKAC Božidar Jakac Art Museum

Grajska cesta 45 T 07 498 81 40, 07 498 81 43

W www.galerija-bj.si Facebook @galerijaBJ Instagram @galerijabj

Twitter @GalerijaBJ

(16)

KRŠKO

KULTURNI DOM KRŠKO – GALERIJA KRŠKO Cultural Centre Krško – Krško Gallery

Valvasorjevo nabrežje 4 T 07 620 92 44 Facebook Galerija Krško Instagram @galerijakrsko

KULTURNI DOM KRŠKO – MESTNI MUZEJ KRŠKO Cultural Centre Krško – Krško City Museum

Valvasorjevo nabrežje 4 T 07 620 92 44

W www.mestnimuzejkrsko.si Facebook Mestni Muzej Krško Instagram @mestnimuzejkrsko

(17)

LENDAVA

GALERIJA-MUZEJ LENDAVA GALÉRIA-MÚZEUM LENDVA

Gallery-Museum Lendava Banffyjev trg 1

T 02 578 92 60 W www.gml.si

Facebook @galerijamuzej.lendava Instagram @gml_lendava

7.–13. 12. 2020

8.30 7 dni, 7 skulptur, izbor skulptur nastalih na lendavskem simpoziju odlivanja v bron, predstavitev izbranih muzealij,

dostopno na Facebook-u in Instagram-u 7.–13. 12. 2020

18.00 Poglavja iz zgodovine Lendave, predstavitev kulturne dediščine, dostopno na Facebook-u in Instagram-u

(18)

LITIJA

MESTNI MUZEJ LITIJA, ZKMŠ LITIJA Town Museum Litija, ZKMŠ Litija

Cesta komandanta Staneta 2 T 070 430 202

W www.muzejlitija.si Facebook @mestnimuzejlitija.si

10. 12. 2020

10.00 Peka božičnega kruha – poprtnika, spletna delavnica, dostopno na Facebook-u

(19)

LJUBLJANA

LJUBLJANSKI GRAD Ljubljana Castle Grajska planota 1

T 01 306 42 93

W www.ljubljanskigrad.si Facebook @LjubljanaCastle

Instagram @ljubljanacastle Twitter @Ljubljanskigrad

MGLC – MEDNARODNI GRAFIČNI LIKOVNI CENTER MGLC – International Centre of Graphic Arts

Pod turnom 3 T 01 241 38 00 W www.mglc-lj.si Facebook @mglc.ljubljana Instagram @mglcljubljana Twitter @mglc_ljubljana

10. 12. 2020

10.00 Menažerija: 37 dni božiča, vabimo k sodelovanju v zabavni nagradni igri (navodila na www-mglc-lj.si), ideje zbiramo do 24. decembra,

dostopno na Facebook-u 13. 12. 2020

(20)

MESTNI MUZEJ LJUBLJANA, MGML City Museum of Ljubljana, MGML

Gosposka 15 T 01 241 25 39 W www.mgml.si

Facebook @mestni.muzej.ljubljana Twitter @MGMLj

(21)

MODERNA GALERIJA, MG+

Museum of Modern Art, MG+

Cankarjeva 15

T 01 241 68 08, 01 241 68 00 W www.mg-lj.si Facebook @MGplusMSUM

Instagram @mgplusmsum 7.–13. 12. 2020

Andrzej Wróblewski: Čakalnica, spletno vodstvo, dostopno na spletni strani:

www.mg-lj.si/si/razstave/3040/andrzej-wroblewski-cakalnica

Izbor del iz zbirk Moderne galerije, Arteast 2000+ in nacionalne zbirke, dostopno na Facebooku, Instagramu

in spletni strani: www.mg-lj.si/si/razstave/2706/izbor-del-iz-zbirk-msum Izbor del iz nacionalne zbirke Moderne galerije, 20. stoletje. Kontinuitete in

prelomi, dostopno na Facebooku, Instagramu in

spletni strani: www.mg-lj.si/si/razstave/289/20-stoletje-kontinuitete-in-prelomi

Virusni avtoportreti, spletna razstava, dostopno na Facebooku, Instagramu in spletni strani Iz depojev, spletna razstava, dostopno na Facebooku, Instagramu in spletni strani:

www.mg-lj.si/si/zbirke/2843/od-doma-iz-depojev

(22)

MUZEJ KRŠČANSTVA NA SLOVENSKEM Slovene Museum of Christianity

Stična 17

T 01 787 78 63, 041 689 994 W www.mks-sticna.si Facebook @mks.sticna Instagram @mks.sticna

YouTube Muzej krščanstva na Slovenskem Stična 8. 12. 2020

11.00 Sto in ene jaslice, spletno vodstvo, dostopno na Facebook-u in YouTube kanalu

11. 12. 2020

11.00 Srednjeveška kaligrafska voščilnica,

spletna delavnica, dostopno na Facebook-u in YouTube kanalu

(23)

MUZEJ NOVEJŠE ZGODOVINE SLOVENIJE National Museum of Contemporary History, Slovenia

Celovška 23 T 01 300 96 33 W www.muzej-nz.si Facebook @MuzejNZSLO

Instagram @muzejnzs Twitter @MuzejNZS

YouTube Muzej novejše zgodovine Slovenije 7. 12. 2020

9.00 Dobri zimski možje v preteklosti, video predstavitev, dostopno na Facebook-u, Instagram-u, Twitter-ju in Youtube kanalu

8. 12. 2020

9.00 Kratko in jedrnato o protestih skozi več kot 50 let v Stojkovih fotografijah:

Naša jeza je brezmejna, spletno vodstvo, dostopno na Facebook-u, Twitter-ju in Youtube kanalu

9. 12. 2020

9.00 Praznično o praznikih s kustosi: Podcast MNZS, podcast, dostopno na Facebook-u, Twitter-ju in spletni strani

10. 12. 2020

9.15 Odkrivamo zimske motive v likovni zbirki MNZS, odkrivanje muzejskih predmetov, dostopno na Facebook-u, Instagram-u, Twitter-ju in spletni strani

11. 12. 2020

9.00 Božič in novo leto med prvo svetovno vojno, video predstavitev muzejskih predmetov, dostopno na Facebook-u, Instagram-u, Twitter-ju in spletni strani

12. 12. 2020

10.00 Zima, zima bela …, video predstavitev, dostopno na Facebook-u, Instagram-u, Twitter-ju in spletni strani

13. 12. 2020

10.15 Okraševanje prazničnega dreveščka nekoč, video predstavitev predmeta, dostopno na Facebook-u, Instagram-u, Twitter-ju in spletni strani

(24)

MUZEJ SODOBNE UMETNOSTI METELKOVA, +MSUM Museum of Contemporary Art Metelkova, +MSUM

Maistrova 3

T 01 241 68 08, 01 241 68 00 W www.mg-lj.si Facebook @MGplusMSUM

Instagram @mgplusmsum

7.–13. 12. 2020

Jasmina Cibic - Fundus prizadevanja,

video vodstvo po razstavi, dostopno na spletni strani:

http://mg-lj.si/si/dogodki/2755/program-jasmina-cibic-fundus-prizadevanja/

Razstava Tinta 2020 - Lewis Trondheim in Pijani zajci, video vodstvo po razstavi, dostopno na spletni strani:

http://mg-lj.si/si/razstave/3052/lewis-trondheim-in-pijani-zajci/

Stripovsko popotovanje za pogumne, dostopno na spletni strani:

http://mg-lj.si/si/izobrazevanje/3071/strip-stripovsko-popotovanje-za-pogumne/

Zbirka ARTEAST 2000+ praznuje 20 let,

fotografije dostopne na Facebooku, Instagramu in spletni strani:

http://mg-lj.si/si/obisk/2853/arteast2000plus/

(25)

MUZEJ ZA ARHITEKTURO IN OBLIKOVANJE (MAO) Museum of Architecture and Design (MAO)

Rusjanov trg 7 T 01 548 42 74 W www.mao.si Facebook @MAO.Slovenia Instagram @mao_slovenia Twitter @MAO_Slovenia)

YouTube MAO Slovenia 7. 12. 2020

18.00 Video vodstvo po razstavi edu.arh.: Prakse arhitekturnega izražanja, spletno vodstvo, dostopno na Facebook-u in YouTube kanalu

8. 12. 2020 Prenavljamo!,

MiniMao Igrarije doma, dostopno na Facebook-u in spletni strani 10. 12. 2020

Prenavljamo!,

MiniMao Igrarije doma, dostopno na Facebook-u in spletni strani 12. 12. 2020

Prenavljamo!,

MiniMao Igrarije doma, dostopno na Facebook-u in spletni strani

(26)

NARODNA GALERIJA National Gallery of Slovenia

Prešernova 24 T 01 241 54 18 W www.ng-slo.si Facebook @ngslo Instagram @narodnagalerija YouTube Narodna galerija Slovenija

7. 12. 2020

19.00 Alojz Gangl, Marija z detetom in Janezom Krstnikom, video predstavitev, dostopno na Facebook-u, Instagram-u, YouTube kanalu in spletni strani

(predstavlja mag. Mateja Breščak) 8. 12. 2020

19.00 Frans Francken II., Mariji z detetom strežeta angela, video predstavitev, dostopno na Facebook-u, Instagram-u, YouTube kanalu in spletni strani

(predstavlja mag. Kristina Preininger) 9. 12. 2020

19.00 Mihael Stroj, Božja skrb, video predstavitev prilagojena za otroke, dostopno na Facebook-u, Instagram-u, YouTube kanalu in spletni strani

(predstavlja Nataša Braunsberger) 10. 12. 2020

19.00 Leopold Layer, Sv. Eligij, video predstavitev, dostopno na Facebook-u, Instagram-u, YouTube kanalu in spletni strani

(predstavlja dr. Katra Meke)

(27)

NARODNI MUZEJ SLOVENIJE National Museum of Slovenia Muzejska ulica 1 / Maistrova ulica 1

T 01 241 44 00, 01 230 70 30 W www.nms.si

Facebook @narodni.slovenije Instagram @narodnimuzejslovenije

PRIRODOSLOVNI MUZEJ SLOVENIJE Slovenian Museum of Natural History

Prešernova 20, vhod: Muzejska ulica 1 T 01 241 09 48

W www.pms-lj.si Facebook @prirodoslovni Instagram @prirodosovnimuzej

Twitter @PSlovenije 7. 12. 2020

11.00 Proučevanje narave: nacionalno bogastvo v očeh fotografa, spletna predstavitev razstave in koledarja, dostopno na spletni strani

13. 12. 2020

11.00 Predstavitev modela kraške jame, spletna predstavitev

(28)

SLOVENSKA KINOTEKA The Slovenian Cinematheque

Miklošičeva 28 T 040 419 962 W www.kinoteka.si

Facebook @slovenska.kinoteka Instagram @slovenska_kinoteka

7.–13. 12. 2020

12.00 Radostni arhivi, objava krajših kompilacijskih videov, sestavljenih iz doma posnetega materiala (družinski, praznični posnetki) na 8 mm filmski trak,

ki so bili digitalno restavrirani, dostopno na Facebook-u 7.–13. 12. 2020

12.00 Praznični filmi v slikah, objava foto/slikovnega materiala, dostopno na Facebook-u in Instagram-u

(29)

SLOVENSKI ETNOGRAFSKI MUZEJ Slovene Ethnographic Museum

Metelkova 2 T 01 300 87 45 W www.etno-muzej.si

Facebook @SEMuzej Instagram @etnografski_muzej

Twitter @SEM_MUZEJ 7. 12. 2020

9.00 Slovenske penine, spletna predstavitev, dostopno na Facebook-u, Instagram-u, Twitter-ju in spletni strani

8. 12. 2020

9.00 Kako nastane potičnica?, video predstavitev (SEM v sodelovanju z Lončarskim ateljejem SEM), dostopno na Facebook-u, Instagram-u, Twitter-ju in spletni strani

9. 12. 2020

11.00 Voščilnice, spletna delavnica, dostopno na Facebook-u, Instagram-u, Twitter-ju in spletni strani

10. 12. 2020

9.00 Oprava Dedka Mraza, zgodba dveh predmetov iz stalne razstave SEM:

polhovka in kožuh, dostopno na Facebook-u, Instagram-u, Twitter-ju in spletni strani

11. 12. 2020

11.00 Spletna predstavitev izbora božično - novoletnih voščilnic iz zbirke Vekoslava Kramariča (30. / 40. leta 20. stol.),

dostopno na Facebook-u, Instagram-u in Twitter-ju 12. 12. 2020

9.00 Jaslice iz testa, spletna delavnica, dostopno na Facebook-u, Instagram-u, Twitter-ju in spletni strani

13. 12. 2020

11.00 Novoletna smreka SEM in muzejska voščilnica obiskovalcem,

(30)

SLOVENSKI GLEDALIŠKI INŠTITUT – GLEDALIŠKI MUZEJ Slovenian Theatre Institute – Theatre Museum

Mestni trg 17 T 01 241 58 00 W www.slogi.si Facebook @SLOGI.SI

7.–13. 12. 2020

Hoja za gledališčem. Od jezuitov do Cankarja v slovenskem znakovnem jeziku s podnapisi, spletno vodstvo, dostopno na:

facebook.com/watch/?v=1029349643857205 7.–13. 12. 2020

Iz zbirk SLOGI – Gledališkega muzeja, spletne predstavitve, dostopno na Facebook-u 7.–13. 12. 2020

Gledališki e-detektivi, spletna raziskovalna igra, dostopno na: www.zlatapalicica.si

9. 12. 2020

Ob praznovanju 50-letnice prve podelitve Borštnikovega prstana: Prejemnice in prejemniki Borštnikovega prstana ter druge razstave SLOGI –

Gledališkega muzeja,

uvod v e-razstave, dostopno na Facebook-u in spletni strani

(31)

SLOVENSKI ŠOLSKI MUZEJ Slovenian School Museum

Plečnikov trg 1

T 01 251 30 24, 031 299 676 W www.ssolski-muzej.si

Facebook @solskimuzej Instagram @slovenskisolskimuzej

Twitter @solskimuzej Google

(32)

MARIBOR

CENTER JUDOVSKE KULTURNE DEDIŠČINE SINAGOGA MARIBOR Center of Jewish Cultural Heritage Synagogue Maribor

Židovska ulica 4 T 02 252 78 36, 031 680 294 W www.sinagogamaribor.si Facebook @Sinagoga.Maribor Instagram @sinagoga.maribor

Twitter @SinagogaMaribor Youtube Sinagoga Maribor

Flickr 7. 12. 2020

10.00 Terra Sancta 1910, predstavitveni video, dostopno na Facebook-u, Instagram-u, Twitter-ju, YouTube kanalu, Flickr-ju in spletni strani

9. 12. 2020

10.00 Sveta dežela 110 let po največjem slovenskem romanju, predstavitveni video, dostopno na Facebook-u, Instagram-u, Twitter-ju,

YouTube kanalu, Flickr-ju in spletni strani 10. 12. 2020

10.00 Hanuka – judovski praznik luči, predstavitveni video, dostopno na Facebook-u, Instagram-u, Twitter-ju, YouTube kanalu,

Flickr-ju in spletni strani

(33)

MUZEJ NARODNE OSVOBODITVE MARIBOR National Liberation Museum Maribor

Ulica heroja Tomšiča 5 T 02 235 26 05 W www.mnom.si

Facebook Muzej narodne osvoboditve Maribor/National Liberation Museum Maribor Instagram @muzejno_mb

Twitter @MuzejNOMaribor

YouTube Muzej narodne osvoboditve Maribor

Fotografski muzej Maribor Photographic Museum Maribor

Koroška cesta 19 T 02 620 26 90 W www.mnom.si

Facebook @FotografskiMuzejMaribor Instagram @muzejno_mb

Twitter @MuzejNOMaribor

YouTube Muzej narodne osvoboditve Maribor

(34)

Trafika – Muzej za enega Kiosk – Museum for One

Trg revolucije T 02 235 26 05 W www.mnom.si

Facebook Trafika – Muzej za enega Instagram @muzejno_mb Twitter @MuzejNOMaribor

YouTube Muzej narodne osvoboditve Maribor

POKRAJINSKI MUZEJ MARIBOR Maribor Regional Museum

Grajska ulica 2

T 02 228 35 59, 02 228 35 51

W www.museum-mb.si, www.shop.museum-mb.si Facebook Pokrajinski muzej Maribor

Instagram @maribor_museum

(35)

UMETNOSTNA GALERIJA MARIBOR UGM / Maribor Art Gallery

Strossmayerjeva ulica 6 T 02 229 46 93 W www.ugm.si Facebook @ugm.maribor Instagram @ugm_maribor

YouTube UGM Umetnostna galerija Maribor

7. 12. 2020

11.00 Prazničnih 5+ iz Zbirke UGM / Žiga Kariž – It‘s so Simple and that‘s the Way I Like it, spletno ekspresno vodstvo v živo na Instagramu, kasneje dostopno na

Facebooku in YouTube kanalu 8. 12. 2020

11.00 Prazničnih 5+ iz Zbirke UGM / Karel Jirak – Zima, spletno ekspresno vodstvo v živo na Instagramu, kasneje dostopno na Facebooku in YouTube kanalu

9. 12. 2020

11.00 Prazničnih 5+ iz Zbirke UGM / Ivan Žabota – Družba pri čaju, spletno ekspresno vodstvo v živo na Instagramu, kasneje dostopno na Facebooku in YouTube kanalu

10. 12. 2020

11.00 Prazničnih 5+ iz Zbirke UGM / Zora Plešnar – Odsev 2, spletno ekspresno vodstvo v živo na Instagramu, kasneje dostopno na Facebooku in YouTube kanalu

11. 12. 2020

11.00 Prazničnih 5+ iz Zbirke UGM / Metka Kavčič - Prt, spletno ekspresno vodstvo v živo na Instagramu, kasneje dostopno na Facebooku in YouTube kanalu

(36)

VOJAŠKI MUZEJ SLOVENSKE VOJSKE Military Museum of Sovenian Armed Forces

Engelsova ulica 15 T 02 449 50 06 W www.vojaskimuzej.si

(37)

METLIKA

BELOKRANJSKI MUZEJ METLIKA Bela Krajina Museum Metlika

METLIŠKI GRAD Metlika castle

Trg svobode 4 T 07 306 33 76

W www.belokranjski-muzej.si Facebook @BelokranjskimuzejMetlika

Twitter @BMetlika

7. 12. 2020

11.00 Trije dobri možje – izdelava voščilnic, spletna delavnica, dostopno na spletni strani, Facebook-u in Twitter-ju

9. 12. 2020

11.00 Krisban in pravljica o Božičku, spletna delavnica, dostopno na spletni strani, Facebook-u in Twitter-ju

(38)

MOJSTRANA

GORNJESAVSKI MUZEJ JESENICE – SLOVENSKI PLANINSKI MUZEJ Upper Sava Valley Museum – Slovenian Alpine Museum

Triglavska cesta 49 T 08 380 67 30

W www.planinskimuzej.si Facebook @Planinskimuzej Instagram @slovenianalpinemuseum

7.–13. 12. 2020

00.00–24.00 #AlpskaAdventnaTržnica,

predstavitev alpskih avtentičnih izdelkov, fotografij in običajev, dostopno na spletni strani in na socialnih omrežjih

(39)

MURSKA SOBOTA

GALERIJA MURSKA SOBOTA Murska Sobota Gallery

Kocljeva 7 T 02 522 38 30 W www.galerija-ms.si

Facebook Galerija Murska Sobota

POMURSKI MUZEJ MURSKA SOBOTA Pomurje Museum Murska Sobota

Trubarjev drevored 4 T 02 535 14 58

Facebook @Pomurski.Muzej 7. 12. 2020

10.00 Jože kološa – Kološ,

virtualna razstava, dostopno na Facebook-u in spletni strani 9. 12. 2020

10.00 130 let pomurskih železnic,

virtualna razstava, dostopno na Facebook-u in spletni strani 11. 12. 2020

10.00 Praznični lampaš,

spletna delavnica, dostopno na Facebook-u in spletni strani

(40)

NOVA GORICA

GORIŠKI MUZEJ KROMBERK – NOVA GORICA Goriška Museum Kromberk – Nova Gorica

Grajska cesta 1 W www.goriskimuzej.si

Facebook @gmuzej

NOVO MESTO

DOLENJSKI MUZEJ NOVO MESTO Museum of Dolenjska

Muzejska ulica 7

(41)

PIRAN

OBALNE GALERIJE PIRAN GALLERIE COSTIERE PIRANO

Piran Coastal Galleries Tartinijev trg 3 T 05 671 20 80

W www.obalne-galerije.si Facebook @obalne.galerije.piran

7.–13. 12. 2020

Jaka Jeraša, pregledna razstava fotografij, spletna predstavitev

(42)

POMORSKI MUZEJ »SERGEJ MAŠERA« PIRAN MUSEO DEL MARE »SERGEJ MAŠERA« PIRANO

Maritime Museum »Sergej Mašera« Piran Cankarjevo nabrežje 3

T 05 671 00 40

W www.pomorskimuzej.si Facebook @pomorski.piran Instagram @pomorskimuzej

YouTube Pomorski muzej Sergej Mašera Piran 9. 12. 2020

12.00 »Bilo je nekoč v Istri«,

video predstavitev, dostopno na Youtube kanalu in spletni strani 12. 12. 2020

10.00 Modra ustvarjalnica: Ustvarjali bomo novoletne okraske, ki bodo (po)morsko obarvani. Uporabili bomo namreč samo materiale, ki nam jih ponudi naše morje,

spletna delavnica, dostopno na Youtube kanalu in spletni strani

(43)

POLHOV GRADEC

MUZEJ POŠTE IN TELEKOMUNIKACIJ Museum of Post and Telecommunications

Polhov Gradec 61 T 01 364 00 83 W www.tms.si Facebook @MuzejPT

(44)

POSTOJNA

NOTRANJSKI MUZEJ POSTOJNA Notranjska Museum Postojna

Kolodvorska cesta 3 T 05 721 10 90

W www.notranjski-muzej.si Facebook @Notranjskimuzej Instagram @muzejkrasapostojna

7.–13. 12. 2020

10.00 Muzej Krasa za otroke,

objava spletnih receptov za pedagoške delavnice, dostopno na Facebook-u

(45)

PTUJ

POKRAJINSKI MUZEJ PTUJ – ORMOŽ, PTUJSKI GRAD Ptuj – Ormož Regional Museum, Ptuj Castle

Muzejski trg 1 T 02 787 92 30 W www.pmpo.si

Facebook @pokrajinski.muzej.ptuj.ormoz Instagram @muzej_ptuj

YouTube Pokrajinski muzej Ptuj – Ormož 9. 12. 2020

10.00 Klavirski avtomat – kaj je to?,

spletna predstavitev, dostopno na Facebook-u in YouTube kanalu

(46)

ZAVOD ZA TURIZEM PTUJ – GALERIJA MESTA PTUJ Ptuj Tourism Public Institute – Ptuj City Gallery

Prešernova ulica 29 T 031 361 865 W www.galerijamp.si

Facebook @GALERIJAMESTAPTUJ Instagram @galerija_mesta_ptuj

7. 12. 2020

18.00 Portret ANKA KRAŠNA,

video predstavitev, dostopno na Facebook-u in spletni strani 9. 12. 2020

18.00 Plesni performans NE VESTA,

video predstavitev, dostopno na Facebook-u in spletni strani 11. 12. 2020

18.00 Rudi RINGBAUER,

predstavitev dostopna na Facebook-u in spletni strani 12. 12. 2020

10.00 Hommage RUDI RINGBAUER,

predstavitev spletnega kataloga donacije na Facebook-u in spletni strani

(47)

RADLJE OB DRAVI

KOROŠKI POKRAJINSKI MUZEJ The Carinthian Regional Museum

MUZEJ RADLJE OB DRAVI Radlje ob Dravi Museum

Koroška cesta 68 T 02 621 25 49 W www.kpm.si

Facebook Koroški pokrajinski muzej

(48)

RADOVLJICA

MUZEJI RADOVLJIŠKE OBČINE Radovljica Municipality Museums

Linhartov trg 1 T 04 532 05 28 W www.mro.si

Facebook @muzejiradovljiskeobcine Instagram @radovljicamuseums YouTube Muzeji radovljiške občine MRO

8. 12. 2020

9.00-14.00 Alpska modna industrija Radovljica – Almira;

Preteklost oblikuje sedanjost, mednarodni spletni simpozij ob izidu zbornika, dostopno na Facebook-u in Instagram-u

9. 12. 2020

10.00 Prednovoletna ustvarjalnica,

spletna delavnica, dostopno na Facebook-u, Instagram-u, YouTube kanalu in spletni strani

(49)

RAŠICA

OBČINA VELIKE LAŠČE – TRUBARJEVA DOMAČIJA The Municipality of Velike Lašče – The Home of Primož Trubar

Rašica 69

T 01 788 10 06, 01 781 03 60

W www.trubarjeva–domacija.si, virtualna.trubarjeva-domacija.si Facebook @TrubarjevaDomacijaRasica

Instagram @trubarjeva.domacija 7.–13. 12. 2020

PRAZNIČNA TRUBARJEVA DOMAČIJA – Obujamo spomine na pomembna praznovanja v zgodovini Trubarjeve domačije,

objave fotografij in posnetkov, dostopno na: virtualna.trubarjeva-domacija.si 11. 12. 2020

19.00 Sprehod po Temkovi žagi z Andrejem Perharjem, dostopno na: virtualna.trubarjeva-domacija.si

(50)

RAVNE NA KOROŠKEM

KOROŠKI POKRAJINSKI MUZEJ The Carinthian Regional Museum MUZEJ RAVNE NA KOROŠKEM

Ravne na Koroškem Museum Koroška cesta 12

T 02 621 25 64 W www.kpm.si

Facebook Koroški pokrajinski muzej

(51)

RIBNICA

MUZEJ RIBNICA Museum of Ribnica

Cesta na Ugar 6 T 01 835 03 76 W www.muzej-ribnica.si Facebook @MuzejRibnica Instagram @muzejribnica

SLOVENJ GRADEC

KOROŠKI POKRAJINSKI MUZEJ The Carinthian Regional Museum

Glavni trg 24 T 02 621 25 20 W www.kpm.si

Facebook Koroški pokrajinski muzej

(52)

SOLKAN

GORIŠKI MUZEJ KROMBERK – NOVA GORICA Goriška Museum Kromberk – Nova Gorica

Vila Bartolomei, Solkan Pod vinogradi 2

T 05 335 98 11 W www.goriskimuzej.si

Facebook @gmuzej

ŠKOFJA LOKA

(53)

TRBOVLJE

ZASAVSKI MUZEJ TRBOVLJE Regional Museum of Zasavje Trbovlje

Ulica 1. junija 15 T 040 665 960

W zasavski-muzej-trbovlje.si Facebook @muzejZMT

7. 12. 2020

11.00 Nagradna igra, objava na Facebook-u 11. 12. 2020

11.00 Nagradna igra, objava na Facebook-u

TRŽIČ

TRŽIŠKI MUZEJ Tržič Museum Muzejska ulica 11

T 04 531 55 00 W www.trziski-muzej.si Facebook @trziski.muzej

(54)

VELENJE

FESTIVAL VELENJE – GALERIJA VELENJE Festival Velenje – Velenje Gallery

Titov trg 5 T 03 828 00 10 W www.galerijavelenje.si Facebook @galerija.velenje

(55)

MUZEJ VELENJE Velenje Museum Ljubljanska cesta 54

T 03 898 26 33 W www.muzej-velenje.si Facebook @MuzejVelenje

7.–13. 12. 2020

Praznične drobtinice iz muzejske skrinje,

vsakodnevne predstavitve tematskega muzejskega gradiva na Facebooku in Instagramu 7.–10. 12. 2020

Praznično raziskovanje grajskega parka,

interaktivno raziskovanje praznične okrasitve parka Velenjskega gradu 11.–13. 12. 2020

Gif na dan, dediščina na dlan,

predstavitve muzejskih predmetov z „gifi“ na Facebooku in Instagramu 11. 12. 2020

20.00 Koncert z Velenjskega gradu,

v sodelovanju z Mladinskim centrom Velenje, dostopno na Facebooku 12. 12. 2020

17.00 Glasbena voščilnica z Velenjskega gradu,

v sodelovanju z Glasbeno šolo Fran Korun Koželjski Velenje, dostopno na Facebooku, Instagramu, YouTube kanalu in spletni strani

13. 12. 2020

10.00 Pravljično nedeljsko dopoldne na Velenjskem gradu:

dolinska bajka in ustvarjalna delavnica z Velenjskega gradu, dostopno na Facebooku, Instagramu, YouTube kanalu in spletni strani

(56)

Reference

POVEZANI DOKUMENTI