• Rezultati Niso Bili Najdeni

86 87

Normalno delovanje srca je za življenje bistveno pomembno. Zagotovo vemo, da med zdravili za zdravljenje raka lahko okvarijo srčno funkcijo citostatiki iz vrste antraciklinov (doksorubicin, epidoksorubicin, davnorubicin), izmed tarčnih zdravil pa trastuzumab, imatinib in bortezomib.

Seveda moramo pozorno spremljati možni

nastanek okvare srca tudi ob zdravljenju z drugimi cistostatiki in tarčnimi zdravili. Med hormonskimi zdravili omenjajo zaviralce aromataz kot možne redke povzročitelje okvare srčne mišice. Dajanju citostatikov, ki lahko okvarijo srčno mišico, se pri srčnih in starejših bolnikih izogibamo. Večje tveganje za pojav okvare delovanja srca obstaja tudi pri bolnikih z zvišanim krvnim tlakom, zlasti, če ta ni primerno zdravljen. Pri bolnikih, za katere je predvideno zdravljenje z zdravili, ki lahko okvarijo delovanje srca, to že pred uvedbo zdravljenja ocenimo z ultrazvočno preiskavo srca ali izotopno ventrikulografijo, preiskave pa občasno ponovimo med zdravljenjem. Če je oslabljeno srčno delovanje že prisotno, morata zdravnik in bolnik skrbno pretehtati koristi in tveganja zdravljenja z zdravili, ki ga lahko še poslabšajo. Najpogosteje citostatiki srčno mišico okvarjajo tako, da oslabijo njeno delovanje (srčno popuščanje). To se pojavi

pogosteje, če traja zdravljenje s citostatikom iz vrste antraciklinov dlje časa in je bolnik že prejel določen celokupni odmerek tega zdravila. Okvara se lahko pokaže tudi več mesecev in celo let po prenehanju zdravljenja s citostatikom. Kot kažejo dosedanje izkušnje, se srčno popuščanje zaradi bioloških zdravil pojavi že med njihovim prejemanjem in zahteva začasno ali trajno prekinitev zdravljenja.

Poleg tega je potrebno zdravljenje srčnega popuščanja, ki ga pogosto uvede kardiolog,

nadzira pa osebni zdravnik. Citostatiki lahko redko povzročijo tudi motnje srčnega ritma, ki se pojavijo navadno med infuzijo zdravila in se kažejo kot neredno srčno utripanje. Motnje ritma najpogosteje povzročijo taksani, redkeje drugi citostatiki. Poleg njih lahko nekateri citostatiki povzročijo bolečine zaradi krčenja srčnih žil (venčnih arterij) in s tem moteno preskrbo srca s kisikom. Krč venčnih arterij lahko nastopi najpogosteje ob 5-fluorouracilu, kapecitabinu in cisplatinu.

Simptomi, ki kažejo na okvaro srčne mišice Simptomi okvare srčne mišice se ne razlikujejo od tistih pri okvari srca zaradi drugih vzrokov.

Srčno popuščanje: težje dihanje med naporom (npr. pri hoji po stopnicah), otekanje nog, pogostejše odvajanje vode ponoči.

Krčenje srčnih žil (venčnih arterij) – angina pectoris: tiščanje pod zaprsnico, bolečina v prsih, lahko z izžarevanjem v vrat, levo zgornjo okončino ali zgornji del trebuha. Vezano je na čas prejemanja citostatika. Lahko vodi v srčni infarkt.

Motnje srčnega ritma: hujše so izjemno redke in se lahko kažejo kot motnje zavesti, blažje pa kot neredno ali hitro bitje srca.

Neželeni učinki na organe

Srce Neželeni učinki na organe

Srce

• Bodite pozorni na težje dihanje med naporom, otekanje nog, neredno bitje srca, tiščanje ali bolečine v prsih in se o njih pogovorite s svojim zdravnikom.

• Če med infuzijo katerega koli zdravila začutite neredno utripanje srca ali bolečino v prsih, nanju takoj opozorite medicinsko sestro ali zdravnika.

• V času zdravljenja vam svetujemo omejitev pitja alkohola in kajenja.

• Pazite, da v času zdravljenja ne boste pretirano povečali telesne teže.

Koristni napotki pri prejemanju zdravil za zdravljenje raka, ki lahko povzročijo neželene učinke na srce

88 89

Bolniki imajo težave s pljuči največkrat zaradi okužb, ki so posledica delovanja citostatikov na kostni mozeg (nevtropenija) in ne zaradi vpliva zdravil za zdravljenje raka na pljuča. Več o tem si lahko preberete v poglavju o zavori delovanja kostnega mozga in večji dovzetnosti za okužbe. Zdravila za zdravljenje raka le izjemoma okvarjajo pljučno delovanje. Od citostatikov lahko pomembno okvari delovanje pljuč bleomicin.

Učinek na pljuča se pri bolniku, ki nima predhodne pljučne bolezni, pokaže redko, običajno le po prejetju večjega odmerka bleomicina, prej pa, kadar so pljuča že okvarjena zaradi drugih kroničnih pljučnih bolezni. Zato morate zdravniku vedno povedati, če ste kronični pljučni bolnik. Če ste, boste pred zdravljenjem in med njim opravili dodatne preiskave za oceno delovanja pljuč (testi pljučne funkcije). Nekateri citostatiki, kot so taksani, pa tudi hormonska in tarčna zdravila, ne povzročajo prave okvare pljuč, ampak ta nastane zaradi zadrževanja vode v telesu, ki lahko zastaja tudi v pljučih, kar oteži dihanje. Običajno tedaj otekajo tudi noge. Pomagajo zdravila za odvajanje vode. Tudi nekatera nova tarčna zdravila lahko izjemoma neželeno vplivajo na pljuča, posledica je težko dihanje. To je ob prvi infuziji monoklonskih protiteles lahko znak preobčutljivostne reakcije nanje, zato je treba dajanje skrbno nadzirati.

Zdravila iz skupine t. i. mTOR inhibitorjev (temsirolimus, everolimus) lahko povzročajo neinfektivno vnetje pljuč (pneumonitis), ki se kaže s težkim dihanjem, ob tem pa lahko tudi z vročino.

V tem primeru morate takoj obiskati zdravnika.

Tudi za tarčna zdravila velja, da je tveganje za težave s pljuči večje, če jih imate že od prej okvarjene zaradi kronične pljučne bolezni. Prav je, da svojega

Neželeni učinki na organe

Pljuča Neželeni učinki na organe

Pljuča

zdravnika opozorite na težave z dihanjem med zdravljenjem s katerimikoli vrstami zdravil ali po njem, zlasti z novimi tarčnimi zdravili. Neželeni učinki vseh novih zdravil, ki so v klinični uporabi šele kratek čas, namreč še niso povsem raziskani, zato tudi njihovih zapletov, zlasti kasnih, še ne poznamo.

Simptomi, ki kažejo na okvaro pljuč

S pljuči dihamo, v telo dovajamo kisik in odvajamo ogljikov dioksid. Ko so proučevali vpliv zdravil za zdravljenje raka na pljuča, so ugotovili, da najbolj motijo ravno izmenjavo plinov v pljučih, posledica česar so občutek zadihanosti, pomanjkanja zraka, hitro dihanje in utrujenost že med minimalnimi napori. Zdravljenje pljučne okvare je odvisno od vzroka, ki jo je povzročil. Kadar jo povzročijo zdravila za zdravljenje raka, je treba vedno uvesti podporno zdravljenje in presoditi o začasni ali trajni prekinitvi zdravljenja z njimi.

• Bodite pozorni na pojav bolečine v prsih, težkega dihanja, zvišane telesne

temperature, utrujenosti in občutka pomanjkanja zraka. O težavah se pogovorite z osebnim zdravnikom in onkologom.

• Kadilcem svetujemo, naj prenehajo kaditi.

• Če zmorete, vam priporočamo sprehode v naravo in ukvarjanje z dejavnostmi, ki sproščajo. Privoščite si tudi počitek.

• Večkrat podnevi prezračite sobo in poskrbite za ustrezne klimatske razmere:

temperaturo in vlažnost, pa tudi za mir.

• Če imate težave z dihanjem, vam bo pomagal razbremenilni položaj: sedite z visoko dvignjenim vzglavjem ali z rokami, naslonjenimi na blazino, položeno na mizi, tako da se vam sprosti prsni koš, kar bo olajšalo dihanje.

Koristni napotki pri neželenem učinku zdravil za zdravljenje raka na pljuča:

Stop kajenje!

90 91

Večina zdravil se razgradi v jetrih, nato pa izloči s sečem skozi ledvice in mehur. Nekateri citostatiki lahko okvarijo delovanje ledvic oziroma mehurja.

Take citostatike smemo dati le bolnikom z normalnim ledvičnim delovanjem. Zato je pomembno, da

zdravnika seznanite, če imate ali ste imeli v preteklosti težave z ledvicami ali mehurjem.