• Rezultati Niso Bili Najdeni

za študijsko leto 201 3/2014 IZOBRAŽEVANJE UČITELJEV IN EDUKACIJSKE VEDE Pedagoške fakultete študijsk i program 3. stopnje Univerze v Ljubljani PODALJŠANJE ROKA za vpis v doktorski

N/A
N/A
Protected

Academic year: 2022

Share "za študijsko leto 201 3/2014 IZOBRAŽEVANJE UČITELJEV IN EDUKACIJSKE VEDE Pedagoške fakultete študijsk i program 3. stopnje Univerze v Ljubljani PODALJŠANJE ROKA za vpis v doktorski"

Copied!
1
0
0

Celotno besedilo

(1)

07.10.2013

PODALJŠANJE ROKA za vpis

v doktorski študijski program 3. stopnje Univerze v Ljubljani Pedagoške fakultete

IZOBRAŽEVANJE UČITELJEV IN EDUKACIJSKE VEDE za študijsko leto 2013/2014

Univerza v Ljubljani Pedagoška fakulteta, Kardeljeva ploščad 16, 1000 Ljubljana, obvešča, da se podaljša rok za vpis v doktorski študijski program 3. stopnje Univerze v Ljubljani Pedagoške fakultete IZOBRAŽEVANJE UČITELJEV IN EDUKACIJSKE VEDE (za 5 še nezasedenih razpisanih mest za vpis) za študijsko leto 2013/2014.

Rok za oddajo prijav (za 5 še nezasedenih razpisanih mest za vpis) je do vključno srede, 9.10.2013 do 14.00.

Za vpis v doktorski študijski program 3. stopnje Univerze v Ljubljani Pedagoške fakultete za študijsko leto 2013/2014 je potrebno oddati elektronsko prijavo, ki je dosegljiva na spletni strani Univerze v Ljubljani Pedagoške fakultete http://www.pef.uni-lj.si. Izpolnjen in natisnjen prijavni obrazec je potrebno skupaj z vsemi dokazili poslati do navedenega roka na naslov Univerze v Ljubljani Pedagoške fakultete.

Podrobnejša

navodila za vpis so objavljena na spletni strani Univerze v Ljubljani Pedagoške fakultete https://vis.pef.uni-lj.si/razpis_vnos_0.asp#.

Dekan fakultete izr. prof. dr. Janez Krek

Reference

POVEZANI DOKUMENTI

Tem kandidatom lahko fakulteta pred vpisom v študijski program tretje stopnje določi dodatne obveznosti v obsegu od 30 do 60 kreditnih točk.. Dosedanji študijski program za

URNIK ZA DOKTORSKI ŠTUDIJSKI PROGRAM IZOBRAŽEVANJE UČITELJEV IN EDUKACIJSKE VEDE – 1...

URNIK ZA DOKTORSKI ŠTUDIJSKI PROGRAM IZOBRAŽEVANJE UČITELJEV IN EDUKACIJSKE VEDE – 1.. Zgaga Teoretski koncepti na področjih izobraževanja učiteljev in

URNIK ZA DOKTORSKI ŠTUDIJSKI PROGRAM IZOBRAŽEVANJE UČITELJEV IN EDUKACIJSKE VEDE – 2.. Jerman Raziskovalni pristopi na področjih izobraževanja učiteljev in

Zgaga Modul 1: Teoretski koncepti na področjih izobraževanja učiteljev in edukacijskih ved.. 16.00 026

»Spoštovani nagrajenci, dobitniki študentskih Prešer- novih nagrad na Visoki šoli za zdravstvo Univerze v Ljubljani za študijsko leto 2002/2003 in dobitniki pri- znanja

Zanimalo nas je, kakšna so prepričanja učencev in učiteljev o izražanju učiteljeve jeze, kateri dejavniki in situacije sprožajo jezo pri učiteljih, na kakšne načine učitelji

Slikar, redni profesor za risanje in slikanje na Oddelku za likovno pedagogiko Pedagoške fakultete, Univerze v Ljubljani.. Leta 1974 je diplomiral na Akademiji za