• Rezultati Niso Bili Najdeni

VAJE ODSTOTKI-BESEDILNE Z REŠITVAMI

N/A
N/A
Protected

Academic year: 2022

Share "VAJE ODSTOTKI-BESEDILNE Z REŠITVAMI"

Copied!
2
0
0

Celotno besedilo

(1)

VAJE ODSTOTKI – BESEDILNE NALOGE

1. Čevlji, ki so stali 40 €, so se pocenili za 12 €. Koliko % je to?

2. Bluza, ki je stala 15 €, se je pocenila in stane 10 €. Za koliko % se je pocenila?

3. Telefon, ki je stal v akcijski prodaji 100 €, stane zdaj 160 €. Koliko % se je podražil?

4. Plazma, ki je stala 450 €, se je pocenila 15% . Koliko je nova cena ?

5. V podjetju so prvo leto zaposlili 55 ljudi, naslednje leto pa jih je bilo zaposlenih že 70. Koliko % se je povečala zaposlitev?

6. Lani je bila stanarina v študentskem domu 78 €, letos pa je 92 €. Koliko

% se je podražila?

7. V skladišču je zgnilo 250 kg jabolk, kar je 22% zaloge. Koliko ton

jabolk je bilo v skladišču?

(2)

1. Čevlji, ki so stali 40 €, so se pocenili za 12 €. Koliko % je to?

40 € ……… 100 %

12 € ……… x

40 100

*

12

x = 30 % Pocenili so se 30 %.

2. Bluza, ki je stala 15 €, se je pocenila in stane 10 €. Za koliko % se je pocenila?

15 € ……… 100 %

5 € ……… x

15 100

*

5

x = 33 % Pocenili se je 33 %.

3. Telefon, ki je stal v akcijski prodaji 100 € , stane zdaj 160 €. Koliko % se je podražil?

100 € ……… 100 %

60 € ……… x

100 100

*

60

x = 60 % Podražil se je 60 %.

4. Plazma, ki je stala 450 €, se je pocenila 15% . Koliko je nova cena ?

450 € ……… 100 %

x ……… 15 %

100 15

*

450

x = 67,5 € Pocenila se je 67,5 €, sedaj stane 382,5€

5. V podjetju so prvo leto zaposlili 55 ljudi, naslednje leto pa jih je bilo zaposlenih že 70. Koliko

% se je

povečala zaposlitev.

55 ljudi ……… 100 %

20 ljudi ……… x

55 100

*

20

x = 36,4 % Zaposlitev se je povečala 36,4 %.

6. Lani je bila stanarina v študentskem domu 78 €, letos pa je 92 €. Koliko % se je podražila.

78 € ……… 100 %

14 € ……… x

78 100

*

14

x = 18 % Podražila se je 18 %.

7. V skladišču je zgnilo 250 kg jabolk, kar je 22% zaloge. Koliko ton jabolk je bilo v skladišču?

250 kg ……… 22 %

x ……… 100 %

22 100

*

250

x = 1136,4 kg V skladišču je 1136,4 kg jabolk.

Reference

POVEZANI DOKUMENTI

S prvim vprašanjem smo želeli izvedeti koliko dijakov je že bilo na preiskavi z rentgenom.. 26 Rezultati na prvo vprašanje, da je že kar 70 % dijakov bilo obsevanih z

Kratka evalvacija projekta in napotilo na morebitno nadaljevanje v 2006 Leto 2005 je bilo zadnje leto projekta.... Nacionalna fokusna točka Evropskega centra za spremljanje rasizma

Cilenšek Maja, Čondič Valter, Glavina Bojan, Horvat Jože, Kalaptchiev Peter, Markoli Barbara, Morato Špela, Makovec Benjamin, Sič Birsa Piroška, Stanič Robert, Terbižan

Kar nekaj ur sva hodila po makedamski in asfaltni cesti gor in dol, da sva prišla do planinske poti, ki je vodila proti vrhu Lubnika pri okrepčevalnici Nace v bližini Zminca...

Ker so že prvi popisi pokazali, da je letos tako kot v Sloveniji tudi na Hrvaškem slabo »sovje leto«, smo napravili nekaj popisov, vse druge pa prestavili na naslednje leto.

V  strukturi  prihodkov  ni  bilo  večjih  sprememb  glede  na  prejšnje  leto.  S 

Leto 1997 je bilo zadnje leto z zelo visoko dinamiko rasti produktivnosti dela (dotlej okrog 5%, potem okrog 3%, v industriji dotlej okrog 9%, potem okrog 6%;.. sedaj

Leto 1998 je bilo za nekatere izvajalce progra- mov socialnega varstva prelomno, saj je bilo tisto leto na javnem razpisu za sofinanciranje v daljšem časovnem obdobju (1998–2003)

Obveščanje naj bi prispevalo k ustvarjanju medsebojnega zaupanja med vsemi udeleženci, ki obravnavajo mladoletnika, pripomoglo pa naj bi tudi k boljšemu obveščanju

Večina podiplomskih programov je na univerzah z več kot lo tisoč študenti, dodiplomski programi pa so po manjših uni- verzah in kolidžih, skoraj polovica na šolah z manj kot 5

V letu 2003 je bilo na vseh univerzitetnih in institucionalnih pisarnah za prenos tehnologij v Sloveniji vloženih 7 patentnih prijav, leta 2004 dve veˇc, naslednje leto ponovno 7

Za iskanja, kakršna naslavlja Kirn (2016), je pomembno spoznanje, da je prav humanizem, ki v ospredje postavi človeka, bil povod za kolonizacijo narave in da je moderni človek

V letu 1993 sta pripravili prvo skripto Teorija zdravstvene nege za študente zdravstvene nege in v izdaji Visoke šole za zdravstvo v Ljubljani, ki je hitro pošla.. Naslednje leto

V letu 2019 je bilo v Gorenjski statistični regiji skupno število kupoprodajnih poslov 1.366 (od tega je 926 za stanovanja in 440 za stanovanjske hiše), leto kasneje pa je bilo skupno

če je otrok že ob prvem tuberkulinskem testu reagiral z reakcijo, ki je bila večja od 20 mm ali pa je bila njegova reakcija vezikularna oziroma bulozna, ga naslednje leto - kot srno

Na rokometni tekmi je Nejc zadel od 20 golov 4 gole, Anže pa 8.. Maša je skočila v višino

Zapiši z ulomkom in odstotki koliko je deklic in koliko dečkov.. Kako dolgo pot mora

Za prevoz v šolo v naravi so sedmošolci plačali 42 €, kar je 35 % cene vseh stroškov5. Na katero osnovno ceno je

Filipčič (2002) navaja, da je bilo prvo leto vojne v Ljubljani 15 ilegalnih otrok, njihovo število je postopno naraščalo (prav tam). Tudi otroci, ki so ostali doma, so

V obeh revirjih smo v dveh različnih obdobjih leta (sezonah) opravili vzorčenje krme na terenu. Prvo vzorčenje je bilo opravljeno v oktobru leta 2008, naslednje vzorčenje pa

- Naraščanje izgube v podjetju: Vodstvo je februarja 2005 'presenetila' novica s strani zunanjega računovodstva o nepričakovani visoki izgubi za leto 2004.. bilo

podjetij. Med velikimi podjetji pa jih je bilo mnenja, da so davčne obremenitve v republiki Sloveniji visoke, 70%. Da so davčne obremenitve v republiki Sloveniji zmerne, je menilo

Zaradi širitve področja delovanja tako pri poučevanju slovenščine kot TJ na različnih tečajih kot tudi pri poučevanju slovenščine kot J2 znotraj