• Rezultati Niso Bili Najdeni

IMUNOTERAPIJI pri SOLIDNIH

N/A
N/A
Protected

Academic year: 2022

Share "IMUNOTERAPIJI pri SOLIDNIH "

Copied!
282
0
0

Celotno besedilo

(1)

NOVOSTI v

IMUNOTERAPIJI pri SOLIDNIH

RAKIH 2021

KATEDRA ZA

ONKOLOGIJO

(2)

Strokovni odbor:

prof. dr. Janja Ocvirk, dr.med.

doc. dr. Erika Matos, dr.med.

doc. dr. Tanja Mesti, dr.med.

doc. dr. Martina Reberšek, dr.med.

Organizacijski odbor:

prof. dr. Janja Ocvirk, dr.med.

doc. dr. Tanja Mesti, dr.med.

doc. dr. Martina Reberšek, dr.med.

Urednika zbornika:

Marko Boc, dr.med.

Recezenti:

doc. dr. Tanja Mesti, dr.med.

doc. dr. Martina Reberšek, dr.med.

Organizator in izdajatelj (založnik):

Onkološki inštitut Ljubljana

Sekcija za internisti č no onkologijo pri SZD

Katedra za onkologijo Medicinske fakultete v Ljubljani

Zborniki šol o melanoma in ostale publikacije s strokovnih dogodkov so dosegljivi na spletnih straneh OI:

www.onko-i.si/publikacije-strokovnih-dogodkov-oi

(3)

SODELUJO Č I NA DOGODKU “NOVOSTI V IMUNOTERAPIJI PRI SOLIDNIH RAKIH 2021”:

(vabljeni predavatelji)

prof. dr. Marko Jakopovi ć , dr.med., specialist pulmolog Klinika za plju č ne bolezni Jordanovac, KBC Zagreb, Hrvaška

prof. Denis Soulieres, MD, PhD, hematologist and medical oncologist CHUM - Centre hospitalier de l'Université de Montréal, Quebec, Kanada Faculty of Medicine, Université de Montréal, Quebec, Kanada

prof. Javier Cortes, MD, PhD, medical oncologist

International Breast Cancer Center (IBCC), Barcelona, Španija

(doma č i udeleženci)

prof. dr. Janja Ocvirk, dr.med., specialistka interne medicine in internisti č ne onkologije Sektor internisti č ne onkologije, Onkološki inštitut Ljubljana

Medicinska fakulteta, Univerza v Ljubljani

prof. dr. Gregor Serša, univerzitetni diplomirani biolog

Oddelek za eksperimentalno onkologijo, Onkološki inštitut Ljubljana Zdravstvena fakulteta, Univerza v Ljubljani

prof. dr. Maja Č emažar, univerzitetna diplomirana biologinja Oddelek za eksperimentalno onkologijo, Onkološki inštitut Ljubljana Fakulteta za vede o zdravju, Univerza na Primorskem

doc. dr. Cvetka Graši č -Kuhar, dr.med., spcialistka interne medicine in internisti č ne onkologije Sektor internisti č ne onkologije, Onkološki inštitut Ljubljana

doc. dr. Martina Reberšek, dr.med., specialistka interne medicine in internisti č ne onkologije Sektor internisti č ne onkologije, Onkološki inštitut Ljubljana

doc. dr. Tanja Mesti, dr.med., specialistka internisti č ne onkologije Sektor internisti č ne onkologije, Onkološki inštitut Ljubljana

dr. Breda Škrbinc, dr.med., specialistka interne medicine in internisti č ne onkologije Sektor internisti č ne onkologije, Onkološki inštitut Ljubljana

doc. dr. Erika Matos, dr.med., specialistka interne medicine in internisti č ne onkologije Sektor internisti č ne onkologije, Onkološki inštitut Ljubljana

doc. dr. Martina Reberšek, dr.med., specialistka interne medicine in internisti č ne onkologije Sektor internisti č ne onkologije, Onkološki inštitut Ljubljana

doc. dr. Boštjan Šeruga, dr.med., specialist internisti č ne onkologije Sektor internisti č ne onkologije, Onkološki inštitut Ljubljana

Medicinska fakulteta, Univerza v Ljubljani

dr. Simona Borštnar, dr.med., specialistka interne medicine in internisti č ne onkologije Sektor internisti č ne onkologije, Onkološki inštitut Ljubljana

mag. Mojca Unk, dr.med., specialistka internisti č ne onkologije Sektor internisti č ne onkologije, Onkološki inštitut Ljubljana

asist. dr. Rok Devjak, dr.med., specialist internisti č ne onkologije

Sektor internisti č ne onkologije, Onkološki inštitut Ljubljana

(4)

Marko Boc, dr.med., specialist internisti č ne onkologije Sektor internisti č ne onkologije, Onkološki inštitut Ljubljana

Marija Ignjatovi ć , dr.med., specialistka internisti č ne onkologije Sektor internisti č ne onkologije, Onkološki inštitut Ljubljana

Nina Boc, dr.med., specialistka radiologije Inštitut za radiologijo, Onkološki inštitut Ljubljana

mag. Tomaž Milanez, dr.med., specialist interne medicine in nefrologije Sektor internisti č ne onkologije, Onkološki inštitut Ljubljana

Katja Mohor č i č , dr.med., specialistka internisti č ne onkologije Enota za internisti č no onkologijo, Univerzitetna klinika Golnik

Mirjana Pavlova-Bojadžiski, dr.med., specialistka internisti č ne onkologije

Sektor internisti č ne onkologije, Onkološki inštitut Ljubljana

(5)

SREDA, 15. 12. 2021

Moderator: prof. dr. Janja Ocvirk, dr. med., doc. dr. Tanja Mesti, dr. med.

12.00-12.15 Imuno-terapija v onkologiji v letu 2021. Ali se indikacije širijo?

prof. dr. Janja Ocvirk, dr. med.

12.15-13.00 Novosti na področju imuno-terapije kožnih rakov prof. dr. Janja Ocvirk, dr. med.

13.00-13.45 Novosti na področju imuno-terapije rakov glave in vratu Prof. dr. Soulieres, dr. med., doc. dr. Cvetka Grašič Kuhar, dr. med.

13.45-14.00 Odmor

14.00-14.45 Novosti na področju imuno-terapije pljučnih rakov Prof. dr. Jakopović, dr.med., mag. Mojca Unk, dr. med.

14.45-15.30 Novosti na področju imuno-terapije raka dojk Prof. dr. Cortes, dr. med., dr. Simona Borštnar, dr. med.

15.30-16.15 Novosti na področju imuno-terapije uroloških rakov dr. Breda Škrbinc, dr. med.

16.15-16.30 Odmor

16.30-17.00 Novosti na področju imuno-terapije raka požiralnika in želodca Marko Boc, dr. med.

17.00-17.30 Novosti na področju imuno-terapije rakov hepato-biliarnega trakta in pankreasa

doc. dr. Martina Reberšek, dr. med.

17.30-18.00 Novosti na področju imuno-terapije kolo-rektalnega raka Marija Ignjatović, dr.med.

ČETRTEK 16. 12. 2021

Moderator: doc. dr. Boštjan Šeruga, dr. med., doc. dr. Martina Reberšek, dr. med, doc. dr. Erika Matos, dr.

med.

9.00-9.30 Prognostični in prediktivni markerji v imuno-onkologiji doc. dr. Boštjan Šeruga, dr. med.

09.30-10.00 Novosti na področju imuno-terapije ginekoloških rakov Mirjana Pavlova, dr. med.

10.00-10.30 Novosti na področju imuno-terapije drugih rakov doc. dr. Erika Matos, dr. med

10.30-11.00 Faza 1: genska imunoterapija pri BCC prof. dr. Maja Čemažar, prof. dr. Gregor Serša

11.30-13.00 OKROGLA MIZA: Dileme pri zdravljenju z imuno-terapijo v onkologiji Razpravljalci: dr. Maja Ravnik, dr. med., Katja Mohorčič, dr. med.,

doc. dr. Boštjan Šeruga, dr. med., mag. Mojca Unk, dr. med.

Imunsko pogojeni neželeni učinki: doc. dr. Tanja Mesti, dr. med.

Imunosupresivi in imuno-terapija: mag. Tomaž Milanez, dr. med.

Prekinitev zdravljenja in re-indukcija imuno-terapije: asist. dr. Rok Devjak, dr. med.

13.00-13.15 Odmor

13.15-13.45 Pseudo-progres: terapevtska zagata v imuno-terapiji

Nina Boc, dr. med.

(6)

KAZALO

Ocvirk J.:

Imunoterapija v onkologiji v letu 2021. Ali se indikacije širijo? ...7

Ocvirk J.:

Novosti na področju imunoterapije kožnih rakov ...21

Škrbinc B.:

Novosti na področju imunoterapije uroloških rakov ...54

Boc M.:

Novosti na področju imunoterapije raka požiralnika in želodca ……….103

Reberšek M.:

Novosti na področju imunoterapije rakov hepato-biliarnega trakta in trebušne slinavke ..……….124

Ignjatović M.:

Novosti na področju imunoterapije raka črevesa in danke ….………135

Šeruga B.:

Prognostični in predisktivni markerji v imuno-onkologiji ……….145

Pavlova-Bojadžiski M.:

Novosti na področju imunoterapije ginekoloških rakov ………161

Matos E.:

Novosti na področju imunoterapije drugih rakov ………..186

Čemažar M., Serša G.:

Faza 1: genska imunoterapija pri BCC ………197

Mesti T.:

Imunsko pogojeni neželjeni učinki ………227

Devjak R.:

Prekinitev zdravljenja in re-indukcija imunoterapije ………236

Boc N.:

Pseudo-progres: terapevtska zagata v imunoterapiji ……….246 Milanez T.:

Imunosupresivi in imunoterapija ………..261

(7)

Imunoterapija v onkologiji v letu 2021

Janja Ocvirk

Registered trials (ClinicalTrials.gov; 8.10.2021)

Cancer immunotherapy: 3,667 ongoing studies

ClinicalTrials.gov

(8)

Tumorji pljuč

(9)

Tumorji glave in vratu

Ginekološki raki

(10)
(11)

GU raki

GU raki – nove kombinacije, indikacije

(12)
(13)
(14)
(15)

Rak dojke

(16)

Raki prebavil

Zgornja prebavila

(17)

CRC

Kožni raki

(18)

CheckMate 067: 6.5-year outcomes in patients with advanced melanoma

Jedd D. Wolchok, 1 Vanna Chiarion-Sileni, 2 Rene Gonzalez, 3 Jean-Jacques Grob, 4 Piotr Rutkowski, 5 Christopher D.

Lao, 6 C. Lance Cowey, 7 Dirk Schadendorf, 8

John Wagstaff, 9 Reinhard Dummer, 10 Pier Francesco Ferrucci, 11 Michael Smylie, 12

Marcus O. Butler, 13 Andrew Hill, 14 Ivan Márquez-Rodas, 15 John B.A.G. Haanen, 16 Tuba Bas, 17 Wim van Dijck, 17 James Larkin, 18,a F. Stephen Hodi 19,a

1Memorial Sloan Kettering Cancer Center and Weill Cornell Medical College, New York, NY, USA;2Oncology Institute of Veneto IRCCS, Padua, Italy;3University of Colorado Cancer Center, Aurora, CO, USA;4Aix-Marseille University, APHM Timone France, Marseille, France;5Maria Sklodowska-Curie Institute–Oncology Center, Warsaw, Poland;6University of Michigan, Ann Arbor, MI, USA;7Texas Oncology-Baylor Charles A. Sammons Cancer Center, Dallas, TX, USA;8Department of Dermatology, University of Essen, Essen, and German Cancer Consortium, Heidelberg, Germany;9The College of Medicine, Swansea University, Swansea, United Kingdom;10Universitäts Spital Zurich, Zurich, Switzerland;11European Institute of Oncology IRCCS, Milan, Italy;12Cross Cancer Institute, Edmonton, Alberta, Canada;

13Princess Margaret Cancer Centre, Toronto, Ontario, Canada;14Tasman Oncology Research, Southport, Queensland, Australia;15Hospital General Universitario Gregorio Marañon, Madrid, Spain;16Netherlands Cancer Institute, Amsterdam, Netherlands;17Bristol Myers Squibb, Princeton, NJ, USA;18The Royal Marsden Hospital NHS Foundation Trust, London, United Kingdom;19Dana-Farber Cancer Institute, Boston, MA

aCo-senior author.

(19)

LEAP-004 Study Design (NCT03776136)

Content of this presentation is the property of the author, licensed by ASCO. Permission required for reuse.

Slide 36

Content of this presentation is the property of the author, licensed by ASCO. Permission required for reuse.

(20)

• Širjenje indikacij na druge vrste raka

• Kombinacije z različnimi zdravili – novimi in že uveljavljenimi (imunoterapijo, KT, tarčno terapijo)

• Pomiranje v adjuvantno in neoadjuvantno, zdravljenej,

radikalno zdravljenje

(21)

Novosti v imunoterapiji kožnih rakov

Janja Ocvirk

Ljubljana 15-16.12.2021

(22)
(23)

• Adjivantni anti PD1 imajo podaljšano izboljšanje PFS v primerjavi z primerjalno skupino

• Ni izboljšanja OS zaradi nadaljnih linij zdravljenja

(24)
(25)
(26)
(27)
(28)
(29)
(30)

• Adjuvantni Pembrolizumab in statistično značilno zmanjšanje tveganja za ponovitev bolezni ali smrt v primerjavi s placebom pri bolnikih z visoko rizičnem stadiju II (HR 0,65)

• Kakovost življenja je bila podobna v skupini s placebom in pembrolizumabom

• Adjuvantni Pembrolizumab je učinkovito zdravljenej za bolnike stadija

II z visokim tveganjem za ponovitev bolezni (IIB, IIC)

(31)
(32)
(33)

CheckMate 067: 6.5-year outcomes in patients with advanced melanoma

Jedd D. Wolchok, 1 Vanna Chiarion-Sileni, 2 Rene Gonzalez, 3 Jean-Jacques Grob, 4 Piotr Rutkowski, 5 Christopher D.

Lao, 6 C. Lance Cowey, 7 Dirk Schadendorf, 8

John Wagstaff, 9 Reinhard Dummer, 10 Pier Francesco Ferrucci, 11 Michael Smylie, 12

Marcus O. Butler, 13 Andrew Hill, 14 Ivan Márquez-Rodas, 15 John B.A.G. Haanen, 16 Tuba Bas, 17 Wim van Dijck, 17 James Larkin, 18,a F. Stephen Hodi 19,a

1Memorial Sloan Kettering Cancer Center and Weill Cornell Medical College, New York, NY, USA;2Oncology Institute of Veneto IRCCS, Padua, Italy;3University of Colorado Cancer Center, Aurora, CO, USA;4Aix-Marseille University, APHM Timone France, Marseille, France;5Maria Sklodowska-Curie Institute–Oncology Center, Warsaw, Poland;6University of Michigan, Ann Arbor, MI, USA;7Texas Oncology-Baylor Charles A. Sammons Cancer Center, Dallas, TX, USA;8Department of Dermatology, University of Essen, Essen, and German Cancer Consortium, Heidelberg, Germany;9The College of Medicine, Swansea University, Swansea, United Kingdom;10Universitäts Spital Zurich, Zurich, Switzerland;11European Institute of Oncology IRCCS, Milan, Italy;12Cross Cancer Institute, Edmonton, Alberta, Canada;

13Princess Margaret Cancer Centre, Toronto, Ontario, Canada;14Tasman Oncology Research, Southport, Queensland, Australia;15Hospital General Universitario Gregorio Marañon, Madrid, Spain;16Netherlands Cancer Institute, Amsterdam, Netherlands;17Bristol Myers Squibb, Princeton, NJ, USA;18The Royal Marsden Hospital NHS Foundation Trust, London, United Kingdom;19Dana-Farber Cancer Institute, Boston, MA

aCo-senior author.

Abstract Number 9506

CheckMate 067 6.5 y

CheckMate 067: study design

4

Previously untreated, unresectable, or metastatic melanoma

Treat until progression or

unacceptable toxicity Endpoints:

Co-primary

b

: PFS, OS Secondary:

ORR, descriptive

efficacy assessments,

c

safety NIVO 3 mg/kg Q2W +

IPI-matched placebo NIVO 1 mg/kg + IPI 3 mg/kg Q3W for

4 doses then NIVO 3 mg/kg Q2W

IPI 3 mg/kg Q3W for 4 doses + NIVO-matched placebo Stratify by:

BRAF status

AJCC M stage

Tumor PD-L1 expression

< 5% vs

≥ 5%

n = 314

n = 316

n = 315 R

1:1:1

6.5-year follow up of a randomized, double-blind, phase 3 study to compare NIVO + IPI or NIVO alone with IPI alone

a

Database lock: October 19, 2020; minimum follow-up of 77 months for all patients

aThe study was not powered for a comparison between NIVO+IPI and NIVO.bNIVO + IPI or NIVO vs IPI alone.cNIVO + IPI vs NIVO alone. AJCC, American Joint Committee on Cancer;

M stage, metastasis stage; ORR, objective response rate; PD-L1, programmed death ligand 1; PFS, progression-free survival; Q2W, every 2 weeks; Q3W, every 3 weeks.

(34)

CheckMate 067 6.5 y

Response to treatment at 6.5 years

5

NIVO + IPI

(n = 314)

NIVO (n = 316)

IPI (n = 315)

ORR (95% CI), % 58 (53–64) 45 (39–51) 19 (15–24)

Best overall response, %

Complete response 23 19 6

Partial response 36 26 13

Stable disease 12 9 22

Progressive disease 24 38 50

Unknown 6 8 9

Median duration of response (95% CI), months NR (61.9–NR) NR (45.7–NR) 19.2 (8.8–47.4)

CI, confidence interval; NR, not yet reached.

CheckMate 067 6.5 y

Progression-free survival

NIVO + IPI (n = 314) NIVO (n = 316) IPI (n = 315) 2.9 (2.8–3.2) 6.9 (5.1–10.2)

0.53 (0.44–0.64) Median (95% CI), mo

HR (95% CI) vs IPI HR (95% CI) vs NIVOa

11.5 (8.7–19.3) 0.42 (0.35–0.51)

0.79 (0.65–0.97) –

– –

36% 36%

29%

7%

29%

7%

34%

29%

7%

NIVO + IPI NIVO IPI 100

90 80 70 60 50 40 30 20 10 0

PFS(%)

No. at risk NIVO + IPI

0 3 6 9 12 15 18 21 24 27 30 33 36 39 42 45 48 51 54 57 60 63 66 69 72 75 78 81 84 Months

314 218 174 155 136 131 124 117 110 104 101 98 96 92 90 88 83 82 80 77 74 72 69 64 58 52 29 3 0

(35)

CheckMate 067 6.5 y

Overall survival

7

aDescriptive analysis.

NIVO + IPI (n = 314) NIVO (n = 316) IPI (n = 315) 19.9 (16.8–24.6) 36.9 (28.2–58.7)

0.63 (0.52–0.76) Median (95% CI), mo

HR (95% CI) vs IPI HR (95% CI) vs NIVOa

72.1 (38.2–NR) 0.52 (0.43–0.64)

0.84 (0.67–1.04) –

– –

52% 50%

26% 23%

44% 43%

49%

23%

42%

100 90 80 70 60 50 40 30 20 10 0

OS(%)

0 3 6 9 12 15 18 21 24 27 30 33 36 39 42 45 48 51 54 57 60 63 66 69 72 75 78 81 84 87 Months

No. at risk

NIVO + IPI NIVO IPI

NIVO + IPI 314 292 265 248 227 222 210 201 199 193 187 181 179 172 169 164 163 159 158 157 156 154 153 150 147 145 138 66 10 0 NIVO 316 292 266 245 231 214 201 191 181 175 171 164 158 150 145 142 141 139 137 137 134 132 130 128 126 124 117 59 3 0 IPI 315 285 253 227 203 181 163 148 135 128 113 107 100 95 94 91 87 84 81 77 75 70 68 64 64 63 61 32 7 0

CheckMate 067 6.5 y

Melanoma-specific survival (post hoc analysis) a

8 NIVO + IPI (n = 314) NIVO (n = 316) IPI (n = 315)

21.9 (18.1–27.4) 58.7 (35.9–NR)

0.59 (0.48–0.73) Median (95% CI), mo

HR (95% CI) vs IPI HR (95% CI) vs NIVO

NR (71.9–NR) 0.48 (0.39–0.60)

0.81 (0.64–1.03) –

– –

No. at risk 100

90 80 70 60 50 40 30 20 10 0

OS(%)

0 3 6 9 12 15 18 21 24 27 30 33 36 39 42 45 48 51 54 57 60 63 66 69 72 75 78 81 84 87 Months

48%

27%

56%

NIVO + IPI 314 292 265 248 227 222 210 201 199 193 187 181 179 172 169 164 163 159 158 157 156 154 153 150 147 145 138 66 10 0 NIVO 316 292 266 245 231 214 201 191 181 175 171 164 158 150 145 142 141 139 137 137 134 132 130 128 126 124 117 59 3 0 IPI 315 285 253 227 203 181 163 148 135 128 113 107 100 95 94 91 87 84 81 77 75 70 68 64 64 63 61 32 7 0

57%

50%

NIVO + IPI 30%

NIVO IPI

aIn this descriptive analysis, an event was defined as death due to melanoma and deaths for any other reason were censored.

(36)

CheckMate 067 6.5 y

PFS by best overall response, 12-month landmark analysis a

9

NIVO + IPI NIVO IPI

Patients with a best overall response of a CR, PR, or SD at 12 months were followed for PFS

b

100 90 80 70 60 50 40 30 20 10 0

PFS(%)

0 6 12 18 24 30 36 42 48 54 60 66 72 78 84 Months

SD 11%

CR 81%

PR 79%

CR 26 26 26 26 26 25 23 21 21 21 20 20 15 11 0 CR 27 27 27 25 25 25 25 24 24 22 20 17 17 10 0 CR 7 7 7 5 5 5 3 3 3 3 2 2 2 1 0

PR 91 91 91 83 74 69 68 64 58 55 50 45 39 17 0 PR 78 78 78 70 64 53 48 45 41 40 37 35 30 13 0 PR 27 27 27 22 21 19 15 13 12 11 9 8 7 5 0

SD9 9 9 6 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 0 SD 12 12 12 8 5 5 4 3 3 3 3 2 2 1 0 SD 7 7 7 4 3 3 2 1 0 0 0 0 0 0 0

Months

0 6 12 18 24 30 36 42 48 54 60 66 72 78 84 CR 88%

SD 50%

PR 63%

100 90 80 70 60 50 40 30 20 10 0

PFS(%) PR 56%

SD 0%

0 6 12 18 24 30 36 42 48 54 60 66 72 78 84 Months

CR 54%

100 90 80 70 60 50 40 30 20 10 0

PFS(%)

aTo address guarantee-time bias, landmark analysis excluded patients who had an event during the first 12 months.

bSince PD is a PFS event, patients with a best overall response of PD were excluded from this analysis.

CR, complete response; PR, partial response; SD, stable disease.

CheckMate 067 6.5 y

OS by best overall response, 12-month landmark analysis a

OS(%)

SD 38%

CR 88%

PR 79%

PD 39%

100 90 80 70 60 50 40 30 20 100

0 6 12 18 24 30 36 42 48 54 60 66 72 78 84

OS(%)

CR 87%

SD 46%

PR 75%

PD 28%

0

0 6 12 18 24 30 36 42 48 54 60 66 72 78 84 100

90 80 70 60 50 40 30 20 10

OS(%)

PR 66%

SD 38%

CR 63%

6 12 18 24 30 36 42 48 54 60 66 72 78 84 PD 22%

00

Months Months Months

CR 34 34 34 33 33 32 31 30 30 30 29 27 27 26 1 CR 31 31 31 31 31 31 30 29 29 27 27 27 25 24 0 CR 8 8 8 7 6 6 6 5 5 5 5 4 4 3 1

PR134 134 134 127 121 117 116 109 108 105 104 104 99 92 9 PR 104 104 104 97 95 93 88 85 81 79 77 74 73 65 3 PR 50 50 50 46 40 38 35 34 32 31 30 29 28 27 4

SD 29 29 29 27 22 19 15 14 12 11 11 11 11 11 0 SD 35 35 35 31 23 20 17 15 15 15 15 15 15 15 0 SD 61 61 61 54 48 38 33 31 27 25 21 16 14 13 1

PD 25 25 25 18 18 14 13 12 9 8 8 7 7 7 0 PD 57 57 57 41 32 27 23 16 16 16 15 14 13 13 0 PD 80 80 80 54 39 29 24 22 21 18 17 17 16 16 1

100 90 80 70 60 50 40 30 20 10

Patients with a best overall response of a CR, PR, SD, or PD at 12 months were followed for OS

NIVO + IPI NIVO IPI

(37)

CheckMate 067 6.5 y

PFS by BRAF mutation status a

11

IPI (n = 100) 3.4 (2.8–5.2) 5.6 (2.8–9.5)

0.71 (0.51–0.98) Median (95% CI), mo

HR (95% CI) vs IPI HR (95% CI) vs NIVOb

16.8 (8.3–32.0) 0.44 (0.31–0.62) 0.62 (0.44–0.89)

BRAF mutant

NIVO + IPI (n = 103) NIVO (n = 98)

0 3 6 9 12 15 18 21 24 27 30 33 36 39 42 45 48 51 54 57 60 63 66 69 72 75 78 81 84 Months

100 90 80 70 60 50 40 30 20 10 0

PFS(%)

No. at risk

NIVO + IPI 103 77 6153 48 48 44 4138 36 34 33 32 31 31 31 30 30 29 29 27 27 26 26 22 20 11 2 0 NIVO + IPI 211 141 113 102 88 8380 76 72 68 67 65 64 61 59 57 53 52 51 48 47 45 43 38 36 32 18 1 0 NIVO 98 49 4336 32 30 26 2524 21 21 18 18 18 18 17 16 16 16 16 14 13 13 13 13 10 6 1 0 NIVO 218 128 108 96 88 8280 78 73 68 63 62 60 58 55 54 52 50 49 48 46 42 41 38 36 32 18 6 0 IPI 100 46 2922 18 15 13 1111 10 10 9 8 6 5 5 4 4 4 4 3 3 3 3 3 3 2 1 0 IPI 215 90 49 36 28 2721 21 20 19 18 17 13 13 13 13 12 11 11 11 9 8 8 7 7 6 5 0 0

37%

9%

23%

38%

23%

9%

NIVO IPI NIVO + IPI

0 3 6 9 12 15 18 21 24 27 30 33 36 39 42 45 48 51 54 57 60 63 66 69 72 75 78 81 84 Months

100 90 80 70 60 50 40 30 20 10 0

PFS(%)

No. at risk

33%

31%

6%

BRAF wild-type

NIVO + IPI (n = 211) NIVO (n = 218) IPI (n = 215) 2.8 (2.8–3.1) 8.2 (5.1–19.6)

0.47 (0.38–0.59) Median (95% CI), mo

HR (95% CI) vs IPI HR (95% CI) vs NIVOb

11.2 (7.0–18.1) 0.41 (0.33–0.52) 0.88 (0.69–1.12)

35%

32%

7%

NIVO + IPI NIVO IPI

aPatients withBRAFstatus results were 314 for NIVO + IPI, 316 for NIVO, and 315 for IPI.bDescriptive analysis.

CheckMate 067 6.5 y

OS by BRAF mutation status a

12

IPI (n = 100) 24.6 (17.9–31.0) 45.5 (26.4–NR)

0.63 (0.44–0.90) Median (95% CI), mo

HR (95% CI) vs IPI HR (95% CI) vs NIVOb

NR (50.7–NR) 0.43 (0.30–0.60) 0.68 (0.46–1.0)

BRAF mutant

NIVO + IPI (n = 103) NIVO (n = 98)

100 90 80 70 60 50 40 30 20 10 0

OS(%)

No. at risk

NIVO 98 93 86 81 75 69 67 64 57 56 55 53 52 48 47 45 44 43 42 42 41 40 40 40 39 38 37 171 0 NIVO 218 199 180 164 156 145 134 127 124 119 116 111 106 102 98 97 97 96 95 95 93 92 90 88 87 86 80 42 2 0 IPI 100 91 88 81 71 64 58 53 49 47 41 37 36 33 33 33 30 29 29 28 27 25 23 21 21 21 21 111 0 IPI 215 194 165 146 132 117 105 95 86 81 72 70 64 62 61 58 57 55 52 49 48 45 45 43 43 42 40 21 6 0

57%

25%

43%

0 3 6 9 12 15 18 21 24 27 30 33 36 39 42 45 48 51 54 57 60 63 66 69 72 75 78 81 84 87 Months

NIVO + IPI 103 99 96 91 83 80 77 74 73 73 71 71 70 69 67 63 63 61 60 60 60 58 58 57 56 56 51 293 0

60%

46%

30%

NIVO + IPI NIVO IPI

IPI (n = 215) 18.5 (14.1–22.7) 34.4 (24.1–59.2)

0.63 (0.50–0.80) Median (95% CI), mo

HR (95% CI) vs IPI HR (95% CI) vs NIVOb

39.1 (27.5–NR) 0.58 (0.45–0.74) 0.92 (0.71–1.18)

BRAF wild-type

NIVO + IPI (n = 211) NIVO (n = 218)

100 90 80 70 60 50 40 30 20 10 0

OS(%)

No. at risk

46%

22%

42%

0 3 6 9 12 15 18 21 24 27 30 33 36 39 42 45 48 51 54 57 60 63 66 69 72 75 78 81 84 87 Months

NIVO + IPI 211 193 169 157 144 142 133 127 126 120 116 110 109 103 102 101 100 98 98 97 96 96 95 93 91 89 87 37 7 0

48%

43%

25%

NIVO + IPI NIVO IPI

aPatients withBRAFstatus results were 314 for NIVO + IPI, 316 for NIVO, and 315 for IPI.bDescriptive analysis.

(38)

CheckMate 067 6.5 y

OS by presence of baseline liver metastases

13

18.2 (8.1–32.3) 13.1 (9.6–18.4) 0.81 (0.58–1.14)

Median (95% CI), mo HR (95% CI) vs IPI HR (95% CI) vs NIVOa

28.2 (15.2–71.9) 0.66 (0.46–0.93) 0.81 (0.56–1.16)

With liver metastases

NIVO + IPI (n = 93) NIVO (n = 90) IPI (n = 92)

100 90 80 70 60 50 40 30 20 10 0

OS(%)

38%

31%

22%

NIVO 90 75 64 54 51 45 44 40 39 36 35 34 32 31 31 30 30 30 30 30 29 29 28 28 26 26 25 9 0 0 NIVO 226 217 202 191 180 169 157 151 142 139 136 130 126 119 114 112 111 109 107 107 105 103 102 100 100 98 92 50 3 0 IPI 92 74 66 58 49 41 36 30 29 27 25 25 25 24 24 23 22 22 21 21 21 20 20 20 20 20 19 9 1 0 IPI 223 211 187 169 154 140 127 118 106 101 88 82 75 71 70 68 65 62 60 56 54 50 48 44 44 43 42 23 6 0

42%

33%

23%

NIVO + IPI NIVO IPI

52.7 (36.0–NR) 23.5 (18.6–29.4) 0.56 (0.44–0.71)

Median (95% CI), mo HR (95% CI) vs IPI HR (95% CI) vs NIVOa

NR (50.7–NR) 0.47 (0.37–0.60) 0.84 (0.64–1.09)

Without liver metastases

NIVO + IPI (n = 221) NIVO (n = 226) IPI (n = 223)

100 90 80 70 60 50 40 30 20 10 0

OS(%) 54%

23%

47%

0 3 6 9 12 15 18 21 24 27 30 33 36 39 42 45 48 51 54 57 60 63 66 69 72 75 78 81 84 87 0 3 6 9 12 15 18 21 24 27 30 33 36 39 42 45 48 51 54 57 60 63 66 69 72 75 78 81 84 87 No. at risk

NIVO + IPI 93 81 69

Months

62 57 56 50 49 48 47 43 42 41 38 38 37 37 37 37 37 37 37 37 37 35 34 33 11 2 0 No. at risk

NIVO + IPI

Months

221 211 196 186 170 166 160 152 151 146 144 139 138 134 131 127 126 122 121 120 119 117 116 113 112 111 105 55 8 0

56%

49%

28%

NIVO + IPI NIVO IPI

aDescriptive analysis.

CheckMate 067 6.5 y

Subsequent therapy at 6.5 years

NIVO + IPI (n = 314)

NIVO (n = 316)

IPI (n = 315)

Any subsequent therapy, n (%)

a

146 (46.5) 188 (59.5) 238 (75.6)

Subsequent systemic therapy 112 (36) 154 (49) 209 (66)

Subsequent immunotherapy 59 (19) 107 (34) 151 (48)

Anti–PD-1 agents 43 (14) 52 (16) 146 (46)

Anti-CTLA-4 agents 23 (7) 92 (29) 19 (6)

BRAF inhibitor 43 (14) 61 (19) 72 (23)

MEK/NRAS inhibitor 34 (11) 44 (14) 42 (13)

Subsequent radiotherapy, n (%) 71 (23) 96 (30) 128 (41)

Subsequent surgery, n (%) 69 (22) 75 (24) 97 (31)

Median time from randomization to subsequent systemic therapy (95% CI), months

NR (59.6–NR) 25.2 (16.0–43.2) 8.0 (6.5–8.7)

(39)

CheckMate 067 6.5 y

Treatment-free interval following study therapy discontinuation

• Median duration of treatment was 3.6 mo (range, 0–80.1) with NIVO + IPI, 8.6 mo (0–79.8) with NIVO, and 3.7 mo (0–49.9) with IPI

15

0 5 10 15 20

Median treatment-free interval (range), months

25 30

IPI (n = 234) NIVO (n = 237) NIVO + IPI (n = 223)

1.9 (0.1–81.9) 2.3 (0.2–81.6)

27.6 (0.0–83.0)

• Patients analyzed were those who (1) were alive or (2) who died following subsequent systemic therapy

CheckMate 067 6.5 y

Patients alive and treatment-free at 6.5 years

16 77%

n = 112 18%

n = 26

NIVO + IPI (n = 145)

5%

n = 7

69%

n = 84 25%

n = 30 7%

n = 8

57%

n = 36 43%

n = 27

NIVO (n = 122) IPI (n = 63)

On study therapy Received subsequent systemic therapy Treatment-free (off study treatment and never received subsequent systemic therapy)

Median follow-up 80.8 mo (range 74.0–86.3) Median follow-up 80.8 mo (range 76.4–85.3) Median follow-up 81.0 mo (range 77.0–85.6)

(40)

CheckMate 067 6.5 y

Safety summary

17

• No new safety signals were observed

• No additional treatment-related deaths were reported since the 36-month analysis

NIVO + IPI (n = 313) NIVO (n = 313) IPI (n = 311) Any grade Grade 3–4 Any grade Grade 3–4 Any grade Grade 3–4

Treatment-related AE, % 96 59 87 24 86 28

Treatment-related AE leading to discontinuation, %

42 31 14 8 15 13

Treatment-related death,

a

n (%) 2 (1) 1 (< 1) 1 (< 1)

aPreviously reported treatment-related deaths were cardiomyopathy and liver necrosis for NIVO + IPI (n = 1 each; both occurred > 100 days after last treatment), neutropenia for NIVO (n = 1), and colonic perforation for IPI (n = 1).

AE, adverse event.

• Ti zreli 6,5-letni rezultati CheckMate 067 z NIVO + IPI vključujejo najdaljšo mediano OS (72,1 meseca) v študiji faze 3 pri bolnikih z napredovalim melanomom. Mediana OS je bila 36,9 meseca z NIVO in 19,9 meseca z IPI

• Trajno klinično korist so opazili v klinično pomembnih podskupinah, vključno z mutacijo BRAF in metastazami v jetrih

• Manj kot polovica bolnikov (47 %), zdravljenih z NIVO + IPI, je prejela kakršno koli naknadno terapijo, pri čemer mediana časa do nadaljnjega zdravljenja še ni dosežena (v primerjavi z 25,2 meseca pri NIVO in 8,0 mesecev z IPI)

• Od bolnikov, ki so bili živi pri 6,5 let, je bilo 77 % zdravljenih z NIVO + IPI in

69 % zdravljenih z NIVO brez nadaljnega zdravljenja

(41)

• Mediana OS ipi+ nivo je 72 meseca

• 5 letno preživetje binimetiniba +enkorafeniba je podobno

dabrafenibu + trametinibu

(42)
(43)
(44)
(45)

Metastatski melanom

• Ponovna uvedba anti PD1 – podatki so iz majhnih skupin, pa vendar ima lahko ponovna uvedba anti PD1 svoje mesto

• Nivolumab + relatlimab v 1 liniji zdravljenja napredovalega melanoma

omogoča učinkovito zdravljenje – 25% izboljšanje PFS (za OS še ni

podatkov) in bo to vodilo v spremembo priporočil za zdarvljenej

metastatskega melanoma

(46)
(47)
(48)
(49)
(50)
(51)
(52)

• Pembrolizumab + levantinib omogoča dolgotrajne odgovore pri močno pretretiranih bolnikih, tudi s povišano LDH (55% bolnikov)

• Neželeni učinki G3 so bili obvljadljivi

• Centralno proizvedeni TIL imajo dolgotrajno dobrobit pri bolnikih , ki

so rezistentni na anti PD1

(53)

Letošnja dognanja:

• Učinkovitost adjuvantnega zdravljenja z anti PD1 se ohranja tudi po daljšem spremljanju

• Adjuvantno zdravljenje bolnikov IIB,C z pembrolizumabom podaljšuje čas do ponovitve bolezni

• Kombinirana imunoterapija v zdravljenju napredovalega melanoma omogoča najdaljša preživetja

• Nivolumab + relatlimab v 1 liniji zdravljenja napredovalega melanoma omogoča učinkovito zdravljenje in verjetno bo to naslednje

standardno zdravljenje

• Pembrolizumab + levantinib omogoča dolgotrajne odgovore pri močno pretretiranih bolnikih, tudi z povišano LDH

• Centralno proizvedeni TIL imajo dolgotrajno dobrobit pri bolnikih , ki

so rezistentni na anti PD1

(54)

NOVOSTI NA PODROČJU IMUNO-TERAPIJE UROLOŠKIH RAKOV V l. 2021

Breda Škrbinc

OIL 15.12.2021

KARCINOM SEČNEGA MEHURJA

DOPOLNILNO ZDRAVLJENJE

CheckMate 274

RAZSEJANA BOLEZEN

JAVELIN bladder 100

EVE 301

EVE 201

TROPHY-U-01

(55)

First results from the phase 3 CheckMate 274 trial of adjuvant nivolumab versus placebo in patients who underwent radical surgery for high-risk muscle-invasive urothelial carcinoma

Presented By Dean Bajorin at 2021 Genitourinary Cancers Symposium

Study design

Presented By Dean Bajorin at 2021 Genitourinary Cancers Symposium

(56)

Patient disposition in all treated patients

Presented By Dean Bajorin at 2021 Genitourinary Cancers Symposium

Select baseline demographic and disease characteristics in <br />all randomized patients

(57)

Disease-free survival

Presented By Dean Bajorin at 2021 Genitourinary Cancers Symposium

Disease-free survival in select subgroups: ITT patients

Presented By Dean Bajorin at 2021 Genitourinary Cancers Symposium

(58)

Disease-free survival in select subgroups: ITT patients

Presented By Dean Bajorin at 2021 Genitourinary Cancers Symposium

Non-urothelial tract recurrence-free survival

(59)

Distant metastasis-free survival

Presented By Dean Bajorin at 2021 Genitourinary Cancers Symposium

Safety summary in all treated patients

Presented By Dean Bajorin at 2021 Genitourinary Cancers Symposium

(60)

Treatment-related select AEs

Presented By Dean Bajorin at 2021 Genitourinary Cancers Symposium

Health-related quality of life: change from baseline in <br />EORTC-QLQ-C30 global health status score

(61)

Summary

Presented By Dean Bajorin at 2021 Genitourinary Cancers Symposium

Napredovali ca sečnika - Vzdrževalno zdravljenje

(62)

Maintenance avelumab + best supportive care (BSC)<br />versus BSC alone after platinum-based first-line<br />chemotherapy in advanced urothelial carcinoma:<br /> JAVELIN Bladder 100 phase III results

Presented By Thomas Powles at TBD

JAVELIN Bladder 100 study design (NCT02603432)

(63)

OS in the overall population

Presented By Thomas Powles at TBD

OS in the PD-L1+ population

Presented By Thomas Powles at TBD

(64)

Subgroup analysis of OS in the overall population

Presented By Thomas Powles at TBD

Slide 3

(65)

Slide 5

Presented By Yohann Loriot at 2021 Genitourinary Cancers Symposium

Napredovali ca sečnika – 2.linija in naprej

(66)

Enfortumab Vedotin: Nectin-4 Directed Therapy<br />Mechanism <br />of Action

Presented By Arjun Balar at 2021 Genitourinary Cancers Symposium

Primary Results of EV-301: <br />A Phase 3 Trial of Enfortumab Vedotin vs Chemotherapy in Patients With Previously Treated Locally Advanced or Metastatic Urothelial Carcinoma

(67)

EV-301 Open-Label Phase 3 Trial Design

Presented By Thomas Powles at 2021 Genitourinary Cancers Symposium

Results – Demographics and Disease Characteristics

Presented By Thomas Powles at 2021 Genitourinary Cancers Symposium

(68)

Results – Patient Disposition

Presented By Thomas Powles at 2021 Genitourinary Cancers Symposium

Overall Survival

(69)

Overall Survival: Subgroup Analyses

Presented By Thomas Powles at 2021 Genitourinary Cancers Symposium

Progression-free Survival

Presented By Thomas Powles at 2021 Genitourinary Cancers Symposium

(70)

Investigator-Assessed Overall Response

Presented By Thomas Powles at 2021 Genitourinary Cancers Symposium

Treatment-Related Adverse Events

(71)

Adverse Events of Special Interest

Presented By Thomas Powles at 2021 Genitourinary Cancers Symposium

EV-301: Conclusions

Presented By Thomas Powles at 2021 Genitourinary Cancers Symposium

(72)

EV-201 Cohort 2: Enfortumab vedotin in cisplatin-ineligible patients with locally advanced or metastatic urothelial cancer who received prior PD-1/PD-L1 inhibitors (NCT03219333)

Presented By Arjun Balar at 2021 Genitourinary Cancers Symposium

EV-201: Non-Comparative, Pivotal Phase 2 Trial

(73)

EV-201 Cohort 2: Key Eligibility Criteria

Presented By Arjun Balar at 2021 Genitourinary Cancers Symposium

EV-201 Cohort 2: Patient Disposition

Presented By Arjun Balar at 2021 Genitourinary Cancers Symposium

(74)

EV-201 Cohort 2: Key Demographics and Disease Characteristics

Presented By Arjun Balar at 2021 Genitourinary Cancers Symposium

EV-201 Cohort 2: Best Overall Response per BICR

(75)

EV-201 Cohort 2: Change in Tumor Measurements per BICR

Presented By Arjun Balar at 2021 Genitourinary Cancers Symposium

EV-201 Cohort 2: Responses by Subgroup per BICR

Presented By Arjun Balar at 2021 Genitourinary Cancers Symposium

(76)

EV-201 Cohort 2: Duration of Response per BICR

Presented By Arjun Balar at 2021 Genitourinary Cancers Symposium

EV-201 Cohort 2: Progression-Free Survival and Overall Survival

(77)

EV-201 Cohort 2: Treatment-Related Adverse Events

Presented By Arjun Balar at 2021 Genitourinary Cancers Symposium

EV-201 Cohort 2: Treatment-Related Adverse Events of Special Interest<br />Events categorized based on queries for related MedDRA1 terms <br />

Presented By Arjun Balar at 2021 Genitourinary Cancers Symposium

(78)

EV-201 Cohort 2: Summary and Conclusions

Presented By Arjun Balar at 2021 Genitourinary Cancers Symposium

(79)

https://www.cua.org/sites/default/files/Flipbooks/CPD/ESMO2020/mobile/index.html#p=39

https://www.cua.org/sites/default/files/Flipbooks/CPD/ESMO2020/mobile/index.html#p=39

(80)

https://www.cua.org/sites/default/files/Flipbooks/CPD/ESMO2020/mobile/index.html#p=39

(81)

KARCINOM LEDVIČNIH CELIC (RCC)

DOPOLNILNO ZDRAVLJENJE

Keynote 564 (pembrolizumab)

METASTATSKA BOLEZEN

CLEAR (Lenvatinib+pembrolizumab)

(82)

UVODNA DEJSTVA

65% bolnikov ima primarno lokaliziran RCC, 16% lokalno napredovalo bolezen 40%-50% bolnikov po uspešnem operativnem zdravljenju razvije razsejano bolezen

FDA odobreno dopolnilno zdravljenje – v praksi ni nikoli zaživelo

Raziskava S-TRACK

(83)

https://www.urotoday.com/conference-highlights/eau-2021/eau-2021-kidney-cancer/130671-eau-2021-pembrolizumab-vs-placebo-as-post-nephrectomy- adjuvant-therapy-for-patients-with-rcc-randomized-double-blind-phase-3-keynote-564-study.html

(84)

N Engl J Med 2021;385:683-94

(85)
(86)

N Engl J Med 2021;385:683-94 https://www.urotoday.com/conference-highlights/eau-2021/eau-2021-kidney-cancer/130671- eau-2021-pembrolizumab-vs-placebo-as-post-nephrectomy-adjuvant-therapy-for-patients- with-rcc-randomized-double-blind-phase-3-keynote-564-study.html

(87)

Slide 3

Presented By Robert Motzer at 2021 Genitourinary Cancers Symposium

Raziskava CLEAR

Slide 5

Presented By Robert Motzer at 2021 Genitourinary Cancers Symposium

(88)

Progression-free Survival*

Presented By Robert Motzer at 2021 Genitourinary Cancers Symposium

Progression-free Survival* With Lenvatinib Plus Pembrolizumab in Key Subgroups

(89)

Progression-free Survival* With Lenvatinib Plus Everolimus in Key Subgroups

Presented By Robert Motzer at 2021 Genitourinary Cancers Symposium

Overall Survival

Presented By Robert Motzer at 2021 Genitourinary Cancers Symposium

(90)

Overall Survival With Lenvatinib Plus Pembrolizumab in Key Subgroups

Presented By Robert Motzer at 2021 Genitourinary Cancers Symposium

Confirmed Objective Response Rate*

(91)

Duration of Response

Presented By Robert Motzer at 2021 Genitourinary Cancers Symposium

Treatment Exposure, Safety, and Discontinuation

Presented By Robert Motzer at 2021 Genitourinary Cancers Symposium

(92)

TRAEs With Frequency ≥ 20%

Presented By Robert Motzer at 2021 Genitourinary Cancers Symposium

Slide 15

(93)

Conclusions

Presented By Robert Motzer at 2021 Genitourinary Cancers Symposium

(94)
(95)

KARCINOM PROSTATE

KEYNOTE 365

(96)

KEYNOTE-365 Cohort B: Pembrolizumab plus docetaxel and prednisone in abiraterone or enzalutamide-pretreated patients with metastatic castration-resistant prostate cancer:

New data after an additional year of follow-up

Presented By Leonard Appleman at 2021 Genitourinary Cancers Symposium

KEYNOTE-365 Study Design

(97)

Baseline Characteristics and Disposition

Presented By Leonard Appleman at 2021 Genitourinary Cancers Symposium

Confirmed PSA Response Rate (≥50% Reduction)a and Percentage Change From Baselineb<br />

Presented By Leonard Appleman at 2021 Genitourinary Cancers Symposium

(98)

Best Response per RECIST v1.1 by BICRa,b and Target Lesion Change from Baseline

Presented By Leonard Appleman at 2021 Genitourinary Cancers Symposium

Kaplan-Meier Estimates of rPFS per <br />PCWG3-Modified RECIST v1.1 and OS

(99)

Slide 8

Presented By Leonard Appleman at 2021 Genitourinary Cancers Symposium

Conclusions

Presented By Leonard Appleman at 2021 Genitourinary Cancers Symposium

(100)

Figure 1: Pasotuxizumab: A PSMA x CD3 BiTE

®

Immune Therapy

BiTE®molecules have been shown to engage T cells to tumor cells and induce T-cell activation, tumor cell lysis, and T-cell proliferation7-9

Hummel H-D, et al. Phase 1 Study of Pasotuxizumab (AMG 212/BAY 2010112), a PSMA-targeting BiTE® (Bispecific T-cell Engager) Immune Therapy for Metastatic Castration-Resistant Prostate Cancer (mCRPC)

Figure 1. AMG 160: A PSMA x CD3 HLE BiTE Immune Therapy

• BiTE molecules such as AMG 160 engage and direct T cells to tumor cells and induce T cell activation, local release of cytokines into the tumor

microenvironment, tumor cell lysis, and T-cell proliferation

8-10

TCR

PSMA Cytotoxic granule

CD3

T cell activation and expansion

T cells engage PSMA

Apoptosis mAb for CD3

mAb for PSMA AMG 160

Fc domain

AMG 160 utilizes the variable domains of two mAbs

Cancer cell T cell

Fc, fragment, crystallizable; mAb, monoclonal antibody; PSMA, prostate-specific membrane antigen; TCR, T cell receptor.

Tran B, et al. Phase 1 Study of AMG 160, a Half-life Extended Bispecific T-cell Engager (HLE BiTE® Immune Therapy) Targeting Prostate-Specific Membrane Antigen (PSMA), in Patients With Metastatic Castration-resistant Prostate Cancer (mCRPC)

Reference

POVEZANI DOKUMENTI

med., specialist radioterapije z onkologijo in specialist ginekologije in porodništva, Onkološki inštitut Ljubljana.. Sonja

Univerza v Ljubljani, Medicinska fakulteta, Inštitut za biofiziko University of Ljubljana, Faculty of Medicine, Institute of

Medicinska fakulteta Univerze v Ljubljani / Faculty of Medicine, University of Ljubljana, Ljubljana, Slovenia.. PROGRAMI MOBILNOSTI NA

Inštitut Jožef Stefan, Fakultete Univerze v Ljubljani, Univerza v Mariboru, Univerza v Novi Gorici, Fakulteta za informacijske študije v Novem mestu, Kemijski inštitut, ARNES,

Marjeta Č ČANDEK ANDEK- -POTOKAR POTOKAR, Kmetijski inštitut Slovenije Než Ne žka JURI ka JURIČ Č, , Frajhajm 62, Šmartno na Pohorju Maja PREVOLNIK1. Maja PREVOLNIK, Fakulteta

Teološka fakulteta, Univerza v Ljubljani/Faculty of Theology, University of Ljubljana Frančiškanski družinski inštitut/Franciscan Family

2 Inštitut za varno hrano, krmo in okolje, Veterinarska fakulteta, Univerza v Ljubljani, Gerbičeva 60, Ljubljana.. Histaminska zastrupitev, znana tudi kot skombroidna

Meritve sr č ne frekvence smo izvedli s senzorjem sr č ne frekvence Polar H10 (Polar, Finska) med ponovitvami cikloergometrije, ki so bile izvedene v razli č nih dneh.

Tako mora imeti preprosta nevesta preprost šopek, vezan in iz obi č ajnega cvetja, lahko tudi iz travniškega cvetja, medtem ko mora biti glamurozna nevesta v sve č ani obleki

Maja Ebert-Moltara, dr.med., specialistka internisti č ne onkologije Oddelek za akutno paliativno oskrbo, Onkološki inšitutut Ljubljana.. Maja Ivaneti č , dr.med.,

Dnevi internistične onkologije so namenjeni predvsem dodatnemu izobraževanju specializantov internistične onkologije in drugih specializacij internističnih strok, seveda pa

• Doktor znanosti je postala dr. Monika Jagodic, dr. med., zdravnik specialist internisti~ne onkologije, promovirana v doktorja znanosti s podro~ja medicinskih ved 14. Gregor

Marija Vegelj-Pirc, dr. nevropsihiatrije, psihoonkolog, Onkološki inštitut, Oddelek za psihoonkologijo, Zaloška 2, 61105 Ljubljana.. To pomeni, da sporočila zavestno pre-

Razli č ne raziskave med spoloma kažejo prednost deklet pri dolo č enih IF – pri verbalni fluentnosti, na č rtovanju ter inhibiciji – in fantov pri delovnem

Izrazne možnosti risanja se razlikujejo glede na lastnosti orodja (svin č nika, peresa, tuša, oglja, č opi č a itd.) in na č ina potez roke. Risanje je neposredno in intimno

Torkar, G., Bratož Oprašnikar, P.. Iztok Devetak Univerza v Ljubljani, Pedagoška fakulteta, Kardeljeva pl. Spoznali boste, zakaj dolo č enih snovi ne smemo zaužiti preve č ,

Ljubljana, Univerza v Ljubljani, Pedagoška fakulteta, Biotehnična fakulteta, Program biologija in kemija,

sklopu spretnosti asertivnosti imajo otroci z MAS, rojeni leta 2009, medtem ko so pri tipi č nih otrocih pri obeh starostnih skupinah približno enako dobro razvite. Razlike med

Rezultati so glede na izobrazbo staršev pokazali: (a) da sta se skupini staršev s srednjo in višjo izobrazbo pomembno razlikovali v razumevanju tiste skupine

Dnevi internistične onkologije so namenjeni predvsem dodatnemu izobraževanju specializantov internistične onkologije in drugih specializacij internističnih strok, seveda pa

Primerjava razli č nih na č inov red č enj na raziskovalnih ploskvah v Lu č ki beli: diplomsko delo (Ljubljana, Univerza v Ljubljani, Biotehni č na fakulteta, Oddelek za

Okopavanje z gnanim okopalnikom ima večji učinek (bolj ugodna struktura talnih agregatov) kot okopavanje z vlečenim okopalnikom tako v skupnem medvrstnem prostoru kot

• Služba vzdrževanja: vodja: Tomaž Plestenjak, Fakulteta za elektrotehniko.. Univerza v Ljubljani, Fakulteta za ra č unalništvo in informatiko Statistični podatki za leto