• Rezultati Niso Bili Najdeni

Kot običajno, začni s pregledom nalog, ki si jih opravil

N/A
N/A
Protected

Academic year: 2022

Share "Kot običajno, začni s pregledom nalog, ki si jih opravil"

Copied!
2
0
0

Celotno besedilo

(1)

ANGLEŠČINA, 11. 5. – 15. 5. 2020

Hello, how are you? Let’s start! J

Pred tabo so navodila za tedensko delo. Kot običajno, začni s pregledom nalog, ki si jih opravil. Saj ni bilo težko. J

1. Preglej naloge, ki si jih moral rešiti do danes. Tukaj so rešitve nalog.

Exercise 2 (str. 116) (predlog rešitve)

Friendship is when you can wear your friend’s T-shirt.

Friendship is a pizza for two.

Friendship is making double trouble.

Prepričana sem, da ti je šlo reševanje nalog dobro od rok. J

2. Preberi besedila o prijateljstvu in reši naloge bralnega razumevanja v DZ, str. 117, 122, 123, 124 in 125.

3. Oglej si slike v učbeniku, stran 122. Besedilo Opposites attract preberi in poslušaj na spodnji povezavi:

https://touchstone.si/audio/ts9/122_Opposites_attract.mp3

-Reši naloge 2, 3, 4a in 4b na strani 124. Odgovore zapiši v zvezek pod naslov Opposites attract.

Besede, ki jih ne razumeš, prav tako izpiši v zvezek in jih prevedi. Pomagaj si s slovarčkom na spodnji povezavi:

https://touchstone.si/index.php/slovarcek-t9-9-razred.html

If you say that two people or things are like chalk and cheese, you are emphasizing that they are completely different from each other.

 

(2)

Zgodbo, ki si jo sestavil pri nalogi 3 napiši v zvezek. Do 15. 5. 2020 jo pošlji učiteljici na e-naslov.

I am looking forward to hearing from you J

Tanja Palatin

Reference

POVEZANI DOKUMENTI

Rešitve računskih nalog – Sila pri premem gibanju, gravitacija in gibalna količina 2... Rešitve domačih in šolskih računskih nalog – Temperatura in zgradba snovi

Če so nekoč redovnice živele ločeno, za samostanskim obzidjem, so Mariborske šolske sestre primer družbe, ki je svoje redovne skupnosti ustanavljala v ustanovah, v katerih

Tudi če so zgodbe še tako tragične, jih lahko gledamo kot ustvarjalni proces, ki utegne pripeljati do neke rešitve.. Celo krizo lahko pojmujemo kot sestavni del

Naloga  od  učenca  zahteva  razumevanje  grafa  kot  abstraktne  predstavitve  relacij..  Aibi  je   pravzarpav

In kako bi lahko lepše počastili slovenski kulturni praznik, kot s tako kulturnim dejanjem, kot je pravkar natisnjena, sveža, še dišeča knjiga, ki jo je napisala učenka naše

Podrobno razlago snovi in nalog, ki jih ne boste znali rešiti, bomo naredili s pomočjo videokonference (točen termin preveri v spletni učilnici ali na elektronski

Podrobno razlago snovi in nalog, ki jih ne boste znali rešiti, bomo naredili s pomočjo videokonference (točen termin preveri v

Da ne boš le reševal nalog, brez da bi vedel, ali so le-te pravilno rešene, prilagam rešitve nalog v SDZ (strani 99–101).. Kot običajno, jih pregleduj z rdečim pisalom,

znam MAT Preveri rešitve nalog iz prejšnjega tedna.. Oglej si

Pred samim načrtovanjem, bo potrebno nekaj stvari, ki jih že znaš, ponoviti oziroma obnoviti.. V zvezek si zapiši naslov (pri oblikovanju zapiskov si lahko pomagaš z mojim zapisom v

3. V Južni Ameriki so: Amazonka, Urugvaj, Orinoko, Parana. A) vroči, južni subtropski, južni zmernotopli, južni subpolarni B) geografska lega, nadmorska višina, morski tokovi.. C)

Danes ti spodaj posredujem rešitve nalog iz SDZ-ja, ki si jih moral rešiti prejšnji teden. Preveri in po potrebi dopolni. Pod naslov PREDALPSKE POKRAJINE, s pomočjo SDZ-ja in

10.Ne verjamem, da bodo Nezemljani pristali na Zemlji.. / Po mojem Nezemljani ne bodo nikoli pristali

Izberi najmanj tri črke abecede in sestavi Green Alphabet, po vzoru naloge v učbeniku (naloga The Green Earth

Izberi najmanj tri črke abecede in sestavi Green Alphabet, po vzoru naloge v učbeniku (naloga The Green Earth

Preglej naloge, ki si jih moral rešiti do danes. Tukaj so reštive nalog. Preglej jih in popravi napake.. 3 Te škarje ne režejo dobro. 4 Moški je opazoval vlak skozi daljnogled. 5

Preglej naloge, ki si jih moral rešiti do danes. Tukaj so reštive nalog. Preglej jih in popravi napake. If I drove to school, I would be very popular. If I had a lot of

Preglej naloge, ki si jih moral rešiti do danes. Tukaj so reštive nalog. Preglej jih in popravi napake.. 3 Te škarje ne režejo dobro. 4 Moški je opazoval vlak skozi daljnogled. 5

Tako dobimo navodila, kako si naredimo škatlo za zbir- ko semen ali morskih školjk in polžev, kako naredimo panj za čmrlje ali okrepčevalnico za metulje, postavimo šotor

Najučinkovitejši način preprečevanja oslovskega kašlja je vzdrževanje visokega deleža cepljenih v skupnosti. Za zaščito je potrebnih pet odmerkov cepiva. Cepljenje

To seveda ni bilo prav nič presenetljivega, "ker obravnavano vprašanje v resnici ni religiozno, temveč social- no." 118 Povsem jasno je namreč, da "nedeljsko delo ni

Orodje Trello, testirano junija 2015, je preprosta spletna aplikacija, ki prikaže sezname delovnih nalog razporejene po stolpcih. Naloge predstavljajo kartice, ki jih lahko s

Slika 4.77: Pregled aktualnih nalog. V Wrike si lahko ustvarimo več nadzornih plošč, ki si jih po želji organiziramo z raznimi pripomočki. Nadzorno ploščo lahko