• Rezultati Niso Bili Najdeni

POROČILO O TEMI MAGISTRSKEGA DELA

N/A
N/A
Protected

Academic year: 2022

Share "POROČILO O TEMI MAGISTRSKEGA DELA"

Copied!
2
0
0

Celotno besedilo

(1)

Obrazec: Poročilo o temi magistrskega dela M/2-2013

POROČILO O TEMI MAGISTRSKEGA DELA

PODATKI O ŠTUDENTU/-KI

Ime in priimek ____________________________________Vpisna številka _____________

Študijski program: ___________________________________________________________

TEMA MAGISTRSKEGA DELA

Predlagan naslov teme (kandidat/-ka) Slovenski naslov:

___________________________________________________________________________

Angleški naslov:

___________________________________________________________________________

Predlagan morebitni novi naslov teme (predlog komisije za oceno primernosti teme) Slovenski naslov:

___________________________________________________________________________

Angleški naslov:

___________________________________________________________________________

Vsebinska ocena teme magistrskega dela (ustrezno obkroži oz. označi):

- naslov teme ustreza predvideni vsebini,

- iz obrazložitve teme je jasno razvidna problematika, ki jo namerava kandidat/ka obravnavati v magistrskem delu,

- predlagana tema je lahko predmet raziskovalnega dela

- predlagana tema daje kandidatu/ki možnost za izviren prispevek na strokovnem področju,

- predlagane metode raziskovanja so ustrezne, - v predlogu je navedena ustrezna literatura, - teze so lektorirane,

- komisija ocenjuje temo magistrskega dela:

* pozitivno * negativno

*Navedba referenc mentorja:

1. __________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

2. __________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

*Navedba referenc somentorja:

1. __________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

(2)

Obrazec: Poročilo o temi magistrskega dela M/2-2013

2. __________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

*V skladu z 20. Členom Pravilnika o podiplomskem študiju Pef UL morata imeti mentor in somentor v zadnjih petih letih vsaj dve znanstveni deli, objavljeni v revijah ali monografijah s področja magistrskega programa oziroma umetniški referenci.

Komisija za oceno primernosti teme:

Predsednik/-ica: ___________________________________ podpis: ___________________

član/-ica: _________________________________________ podpis: ___________________

mentor/-ica, član/-ica: ______________________________ podpis: ___________________

somentor/-ica, član/-ica: ____________________________ podpis: ___________________

Ljubljana, dne __________________

Reference

POVEZANI DOKUMENTI

členom Pravilnika o diplomah Pedagoške fakultete mora študent diplomsko nalogo/delo izdelati in oddati v dokončni pregled in ocenitev mentorju v roku enega leta od

členom Pravilnika o diplomah Pedagoške fakultete mora študent diplomsko nalogo/delo izdelati in oddati v dokončni pregled in ocenitev mentorju v roku enega leta

KPŠ predlaga Senatu UL PeF imenovanje mentorja/somentorja Komisija oblikuje oceno na obrazcu. »Poročilo o temi

KPŠ predlaga Senatu UL PeF imenovanje mentorja/somentorja Komisija oblikuje oceno na obrazcu. »Poročilo o temi

členom Pravilnika o doktorskem študiju UL, sprejetim dne 28.5.2019, Dispozicija doktorske disertacije obsega: (1) predlog naslova disertacije v slovenskem

člen u Pravilnika o podiplomskem študiju Pedagoške fakultete, ki je objavljen na spletni strani.. V tem členu so navedena tudi navodila za pisanje teme magistrskega

členu Pravilnika o podiplomskem študiju Pedagoške fakultete, ki je objavljen na spletni strani http://www.pef.uni-lj.si/index.php?id=193.. V tem členu so navedena tudi navodila

Znanstveni prispevek magistrskega dela so ugotovitve o vrsti in pogostosti težav na čustvenem in socialnem področju v populaciji učencev s SUT/PPPU, ki jih