• Rezultati Niso Bili Najdeni

UTRJEVANJE-DECIMALNA ŠTEVILA Z REŠITVAMI

N/A
N/A
Protected

Academic year: 2022

Share "UTRJEVANJE-DECIMALNA ŠTEVILA Z REŠITVAMI"

Copied!
6
0
0

Celotno besedilo

(1)

UTRJEVANJE 1. Ulomke zapiši z decimalno številko.

a) 10

7 b)

100

15 c*) 2 10

4

100

3

1000

143 2

10 114

1000

13 1000

3 3

10 2

100

258 10

12 3

10 312

100

2 18 1000

2 6 3

10 121 2

2. Decimalno število zapiši z desetiškim ulomkom.

a) 0,8 = b) 0,13 = c) 0,04 = d) 2,7 = e) 3,09 = f) 0,068 = g) 1,007 = h*) 5,0001 = 3. Decimalno število zapiši z besedo.

a) 3,24 b) 0,009 4. Zapiši z decimalnim številom.

a) 4D 2E 8d 1s 5t = b) 8T 2S 4D 3E 5d 8t = c*) 4T 2t =

5. Pobarvaj, koliko desetin in koliko stotin je v številih 0,23 in 0,98. Pobarvaj tudi, koliko stotin je skupaj.

6. Primerjaj dana decimalna števila.

a) 5,67 ___ 8,43 b) 0,04 ____ 0,4 c*) 0,02 ___ 0,020

6,7 ___ 6,4 0,5 ____ 0,45 0,21 ___ 0,124

4,55 ___ 4,51 12,8 ____ 1,28 0,5 ___ 0,500 7. Decimalna števila uredi po velikosti od najmanjšega do največjega.

a) 7,8 ; 6,7 ; 6,4 ; 4,5 ; 11 ; 5,9 ___________________________

b*)43,8 ; 43,08 ; 43,809 ; 43,088 ; 43,880 _____________________________

8. Zaokroži: a) na desetine b) na stotine c) na tisočine

4,63 _________ 2,343 _________ 9,7651_________

0,09 ________ 87,897 _______ 34,5995 _______

9. *Dane ulomke zapiši v decimalni obliki: . 20 1 3 4, 21 5, , 2 2 41 10. a) Zapiši s številko.

7S 3D 2E 4d= ________________________7D 3E 2d 9t = ________________________

b)Zapiši z desetiškimi enotami.

4020,1 = ________________________3,065 = ______________________________

(2)

b) S številko zapiši število, prikazano na pozicijskem računalu.

11. a) Na črte zapisuj števila tako, da bo vsako število za 4 desetine večje od predhodnega.

2,06 __________ __________ __________ __________

b) Na črto zapisuj števila tako, da bo vsako število enako polovici predhodnega.

8 __________ __________ __________ __________

12.* Dane so števke: 1, 2, 5.

a) Zapiši vsa trimestna naravna števila, tako da v vsakem številu nastopajo vse tri dane števke.

__________ __________ __________ __________ __________ __________

b) Zapiši največje trimestno naravno število, v katerem nastopajo vse tri dane števke in ima na mestu desetic števko 5.

____________________

c) Zapiši najmanjše decimalno število, v katerem nastopajo vse tri dane števke in ima dve decimalki.

____________________

d) Zapiši vsa decimalna števila, ki imajo na mestu desetin števko 5. V vsakem decimalnem številu nastopajo vse tri dane števke.

__________ __________ __________ __________

13. Na šolskem tekmovanju v atletiki je sodelovalo 72 učencev. Tekmovali so v petih disciplinah. Vsak učenec je tekmoval v eni disciplini. Tortni prikaz predstavlja deleže učencev, ki so tekmovali v posameznih disciplinah.

Odgovori na vprašanja.

a) Kolikšen delež učencev je teklo na 600 m? ______________________________

b) Koliko učencev je metalo žogico?

________________________________

c) V katerih disciplinah je tekmovalo enako število učencev?

________________________________

d) V kateri disciplini je tekmovala tretjina vseh učencev? _____________________

(3)

UTRJEVANJE - REŠITVE

1.

Ulomke zapiši z decimalnim številom.

a)

0,7 10

7

b)

0,15

100

15

c*)

0,04

10 4

2 03

, 100 0

3 0,143

1000

143

1,14

10 114

2 013

, 1000 0

13

0,003 1000

3

0,002

10 2

3 58

, 100 2

258

1,2 10

12 3

10

312 3,012

18 , 100 2

2 18 2,006 1000

2 6 3

10

121 2 121,002

2.

Decimalno število zapiši z desetiškim ulomkom.

a) 0,8 =

10 8

b) 0,13 =

100 13

c) 0,04 =

100 4

d) 2,7 =

10 2 7

e) 3,09 =

100 3 9

f) 0,068 =

1000 68

g) 1,007 =

1000 1 7

h) 5,0001 =

10000 5 1

3.

Decimalno število zapiši z besedo.

a) 3,24 3 cele 24 stotin b) 0,009 9 tisočin

4.

Zapiši z decimalnim številom.

a) 4D 2E 8d 1s 5t = 42,815 b) 8T 2S 4D 3E 5d 8t = 8243,508

b) 4T 8t = 4000,002

(4)

5.

Pobarvaj, koliko desetin in koliko stotin je v številih 0,23 in 0,98. Pobarvaj tudi, koliko stotin je skupaj.

6.

Primerjaj dana decimalna števila.

b) 5,67 < 8,43 b) 0,04 < 0,40 c*)0,020 = 0,020 6,7 > 6,4 0,50 > 0,45 0,210 > 0,124 4,55 > 4,51 12,8 > 1,28 0,500 = 0,500

7.

Decimalna števila uredi po velikosti od najmanjšega do največjega.

c) 7,8 ; 6,7 ; 6,4 ; 4,5 ; 11 ; 5,9 4,5 < 5,9 < 6,4 < 6,7 < 7,8 < 11 b*)43,800 ; 43,080 ; 43,809 ; 43,088 ; 43,880

43,08 < 43,088 < 43,8 < 43,809 < 43,880

8.

Zaokroži: a) na desetine b) na stotine c) na tisočine 4,63 = 4,6 2,343 = 2,34 9,7651 = 9,765

0,09 = 0,1 87,897 = 87,90 34,5995 = 34,600

9.

*Dane ulomke zapiši v decimalni obliki:

. 20 1 3 4, 21 5, , 2 2 41

15 , 100 1 115 20 1 3 25

, 100 2 2 25 4 21 4

, 10 0

4 5 5 2

, 2 4

41

10. a) Zapiši s številko.

7S 3D 2E 4d = 732,4 7D 3E 2d 9t = 73,209 b)Zapiši z desetiškimi enotami.

4020,1 = 4T 2D 1d 3,065 = 3E 6s 5t

(5)

d) S številko zapiši število, prikazano na pozicijskem računalu.

11. a) Na črte zapisuj števila tako, da bo vsako število za 4 desetine večje od predhodnega.

2,06 2,46 2,86 3,26 3,66

b) Na črto zapisuj števila tako, da bo vsako število enako polovici predhodnega.

8 4 2 1 0,5 12.* Dane so števke: 1, 2, 5.

a) Zapiši vsa trimestna naravna števila, tako da v vsakem številu nastopajo vse tri dane števke.

125 152 215 251 512 521

b) Zapiši največje trimestno naravno število, v katerem nastopajo vse tri dane števke in ima na mestu desetic števko 5.

251

c) Zapiši najmanjše decimalno število, v katerem nastopajo vse tri dane števke in ima dve decimalki.

1,25

d) Zapiši vsa decimalna števila, ki imajo na mestu desetin števko 5. V vsakem decimalnem številu nastopajo vse tri dane števke.

1,52 2,51 12,5 21,5

13. Na šolskem tekmovanju v atletiki je sodelovalo 72 učencev. Tekmovali so v petih disciplinah. Vsak učenec je tekmoval v eni disciplini. Tortni prikaz predstavlja deleže učencev, ki so tekmovali v posameznih disciplinah.

Odgovori na vprašanja.

a) Kolikšen delež učencev je teklo na 600 m?

4 1

b) Koliko učencev je metalo žogico?

12

1 od 72 = 6 učencev

c) V katerih disciplinah je tekmovalo enako število učencev?

V skoku v daljino in v teku na 60 m.

d) V kateri disciplini je tekmovala

tretjina vseh učencev? Tretjina je sodelovala v skoku v višino.

204 10,05

(6)

Reference

POVEZANI DOKUMENTI

Zaključi povedi tako, da dobiš pravila. Razcepi števili 72 in 450 na prafaktorje.. Decimalno število zapiši z okrajšanim desetiškim ulomkom. Ulomek zapiši z decimalno

Katero število moraš deliti s 13, da dobiš količnik 56?.

VAJE – DECIMALNA ŠTEVILA 1.) Ulomke zapiši z decimalnim številom. c) Decimalna števila uredi po velikosti... Reši

b) Na tehtnici so spet Alfred, dve pločevinki hrane in dva kozarca soka. Nato Alfred zaužije obe pločevinki hrane s tehtnice. Koliko takrat kaže tehtnica?.. Izračunaj

odštevamo enako kot naravna število, samo da pravilno podpišemo, celi del pod celi del, decimalna vejica je pod decimalno vejic in decimalke pod decimalke... Rezultat ima

Ulomke zapiši z decimalno številko. Decimalno število zapiši z desetiškim ulomkom. Decimalno število zapiši z besedo. Pobarvaj, koliko desetin in koliko stotin je v številih 0,23

* Ugotovi, katera števila so lahko na označenem mestu, da bo število pravilno zaokroženo.. Zapiši

Sestavi preglednico (tabelo), nariši prikaz s stolpci ter zapiši 5 vprašanj in odgovori nanj.. Števila zapiši z