• Rezultati Niso Bili Najdeni

UTRJEVANJE – 1. PZ – VSE-B raven

N/A
N/A
Protected

Academic year: 2022

Share "UTRJEVANJE – 1. PZ – VSE-B raven"

Copied!
5
0
0

Celotno besedilo

(1)

UTRJEVANJE 1. Izračunaj!

(x + 3)2 =__________________ (x – 6)2 =_____________________ (2x – 7y)2 = ___________

( x + 6)( x – 6) =_____________________(5c + 4)(5c – 4)=________________________________

(4x2 – y)2 = _________________________

2. Zapiši kot produkt:

5y – 10z = ______________ 16x + 8xy = ___________ 24x2y3 – 12x3y4 = ________________

x2 – 25 = ________________ 4a2 – 81b2 = ___________ x2 – 10x + 25 = __________________

x2 – x – 6 = _______________

3. Reši enačbe in napravi preizkus pri nalogi a in c!

a) 6x - 5 = 4x + 7 b) 3x - 2(x - 2) = 5x + (2x - 8) c) 2x

  2

x4 č) 2x - c = 5x + 8c

d) 2y31

3y42

y61 e) (4x - 1)(x + 2) - 12 = (2x - 3)2 4. Iz enačbe izrazi neznanko, ki je zapisana ob njej !

a) p = a · b , b = ? b)

p

c2.v , v = ? * c) P = 2r(r + v) , v = ?

5. Če od sedemkratnika nekega števila odštejemo 5, dobimo enako , kot če njegovemu štirikratniku prištejemo 13. Katero število je to?

6. Obseg trikotnika je 102 dm. Druga stranica je za 16 dm manjša od prve, tretja pa za 10 dm večja od prve. Izračunaj dolžino stranic !

7. Oče je petkrat starejši od sina, pred dvema letoma pa je bil sedemkrat starejši. Koliko sta stara oče in sin ?

8. *Ko je Miha porabil 15 svojega denarja in nato še 12 ostanka, mu je ostalo še 70 €. Koliko denarja je imel ?

9. Brat je star 20 let in je 6 let starejši od svoje sestre. Pred koliko leti je bil štirikrat starejši od sestre?

10. *Denar, ki so ga trije otroci zaslužili pri nabiranju gob so si razdelili takole : prvi je dobil

1 4 denarja, drugi

2

9 ostanka, tretji pa 84 €. Koliko denarja so skupaj zaslužili?

11. *Stranici pravokotnika merita skupaj 23 cm. Če dolžino zmanjšamo za 5 cm, širino pa povečamo za 2 cm, se ploščina zmanjša za 20 cm2. Koliko merita obsega obeh pravokotnikov.

12. *Prva kateta pravokotnega trikotnika meri 2 cm več kot druga kateta. Če obe povečamo za 5 cm,

se ploščina poveča za 135 cm2. Določi obseg prvotnega trikotnika.

(2)

UTRJEVANJE - rešitve 1. Izračunaj!

(x + 3)2 =x2 + 6x + 9 (x – 6)2 = x2 -12x + 36 (2x – 7y)2 = 4x2 – 28xy + 49y2 ( x + 6)( x – 6) = x2 - 36 (5c + 4)(5c – 4)= 25c2 - 16

(4x2 – y)2 = 16x4 - 8x2y + y2 2. Zapiši kot produkt:

5y – 10z = 5(y – 2z) 16x + 8xy = 8x(2 + y) 24x2y3 – 12x3y4 = 12 x2y3(2 –xy) x2 – 25 = (x - 5)(x + 5) 4a2 – 81b2 = (2a – 9b) ( 2a + 9b) x2 – 10x + 25 = (x – 5)2 x2 – x – 6 = (x – 3)(x + 2)

3. Reši enačbe in napravi preizkus pri nalogi a in c!

a) 6x - 5 = 4x + 7 x = 4 b) 3x - 2(x - 2) = 5x + (2x - 8) x = 2 c) 2x

  2

x4 x = 10 č) 2x - c = 5x + 8c x = -3c

d) 2y31

3y42

y61 x = 4 e) (4x - 1)(x + 2) - 12 = (2x - 3)2 v x = 1

19 4

4. Iz enačbe izrazi neznanko, ki je zapisana ob njej !

a) p = a · b , b = ? b)

p

c2.v , v = ? * c) P = 2

r(r + v) , v = ? a · b = p 2p = c . v 2

r2+ 2

rv = P b = ap v = 2cp v = P22rr

2

5. Če od sedemkratnika nekega števila odštejemo 5, dobimo enako , kot če njegovemu štirikratniku prištejemo 13. Katero število je to? 7x – 5 = 4x + 13 x = 6

6. Obseg trikotnika je 102 dm. Druga stranica je za 16 dm manjša od prve, tretja pa za 10 dm večja od prve. Izračunaj dolžino stranic !

x = 36 dm a = 36 dm, b = 20 dm, c = 46 dm.

7. Oče je petkrat starejši od sina, pred dvema letoma pa je bil sedemkrat starejši. Koliko sta stara oče in sin ?

oče = 7 · sin 5x – 2 = 7 (x – 2)

x = 6

8. *Ko je Miha porabil 15 svojega denarja in nato še 12 ostanka, mu je ostalo še 70 €. Koliko denarja je imel ?

Najprej

5

x OSTALO x -

5 x =

5 4x

Potem

5 4 2 1 x

Ostalo 70 Skupaj x

x x x 70

5 4 2 1 5

x = 175 €

9. Brat je star 20 let in je 6 let starejši od svoje sestre. Pred koliko leti je bil štirikrat starejši od sestre?

(3)

20 – x = 4 (14 - x) 13 let

(4)

UTRJEVANJE AAA

1. Reši enačbe in napravi preizkus pri nalogi a in c!

a) 6x - 5 = 4x + 3 b) 3x - 2(x - 2) = 5x + (2x - 8) c) 2x

  2

x4 č) 2x - c = 5x + 8c

d) 2z23

3z41

z63 e) (4x - 1)(x + 2) - 12 = (2x - 3)2 2. Iz enačbe izrazi neznanko ,ki je zapisana ob njej !

a) p = a . b , b = ? b) , v=? c)P = 2r(r + v) , v = ?

3. Če od sedemkratnika nekega števila odštejemo 5, dobimo enako, kot če njegovemu štirikratniku prištejemo 13.

Katero število je to?

4. Mojca in Peter sta nabirala borovnice. Skupaj sta zaslužila 287 €. Denar sta si razdelila tako, da je Peter dobil

4

3toliko denarja kot Mojca. Koliko je zaslužil vsak?

5. Obseg trikotnika je 102 dm. Druga stranica je za 16 dm manjša od prve, tretja pa za 10 dm večja od prve. Izračunaj dolžino stranic !

*6. Oče je petkrat starejši od sina, pred dvema letoma pa je bil sedemkrat starejši. Koliko sta stara oče in sin ?

BBB

1. Reši enačbe in napravi preizkus pri nalogi a in c!

a) 7x -4 = 5x + 2 b) 2x - 3(x - 1) = x + (4x - 9) c) 2x

  2

x4 č)4b + 3x = 5x - 2b

d) 2z23

3z41

z63 e) (x - 3)(4x + 1) - 8 = (2x - 1)2 2. Iz enačbe izrazi neznanko ,ki je zapisana ob njej !

a) p = a.v , v = ? b) o = 2a + c , c=? c)P = r(r + s) , s = ?

3. Če petkratniku nekega števila prištejemo 7, dobimo enako, kot če njegovemu osemkratniku odštejemo 8. Katero število je to?

4.Učenci dveh sedmih razredov so prodajali časopis. Zaslužili so 540 €. Koliko je zaslužil vsak razred, če je prvi razred zaslužil

7

5 denarja drugega razreda?

5. Vsota treh števil je 108. Drugo je za 21 večje od prvega, tretje pa za 6 manjše od prvega. Za katera števila to velja?

6. Brat je star 20 let in je 6 let starejši od svoje sestre. Pred koliko leti je bil štirikrat starejši od sestre?

*7.Ko je Miha porabil svojega denarja in nato še ostanka, mu je ostalo še 70 €. Koliko denarja je imel ?

(5)

UTRJEVANJE - rešitve od A in besedilne od B

1. Reši enačbe in napravi preizkus pri nalogi a in c!

a) 6x - 5 = 4x + 7 b) 3x - 2(x - 2) = 5x + (2x - 8)

(x = 4, x= 2) c) 2x

  2

x4 č) 2x – c = 5x + 8c

(x=10, x = -3c)

d) 6

1 4

2 3 3

1

2y

y

y e) (4x - 1)(x + 2) - 12 = (2x - 3)2

(x = 4,

x  1

194 )

2. Iz enačbe izrazi neznanko, ki je zapisana ob njej !

a) p = a . b , b = ? b)

p

c v2. , v = ? * c)P = 2r(r + v) , v = ?

3. Če od sedemkratnika nekega števila odštejemo 5, dobimo enako , kot če njegovemu štirikratniku prištejemo 13. Katero število je to?

( 6 ) 4. Obseg trikotnika je 102 dm. Druga stranica je za 16 dm manjša od prve, tretja pa za 10 dm večja od prve. Izračunaj dolžino stranic !

( 36 dm, 20 dm in 46 dm) 5. Oče je petkrat starejši od sina, pred dvema letoma pa je bil sedemkrat starejši. Koliko sta stara oče in sin ?

( 6 in 30 let) 6. *Ko je Miha porabil 15 svojega denarja in nato še 12 ostanka, mu je ostalo še 70 €. Koliko denarja je imel ?

( 175 €) 7.* Brat je star 20 let in je 6 let starejši od svoje sestre. Pred koliko leti je bil štirikrat starejši od sestre?

(12 let) 8. *Denar, ki so ga trije otroci zaslužili pri nabiranju gob so si razdelili takole : prvi je dobil

1 4 denarja, drugi

2

9 ostanka, tretji pa 84 €. Koliko denarja so skupaj zaslužili?

(120 €) 9. *Stranici pravokotnika merita skupaj 23 cm. Če dolžino zmanjšamo za 5 cm, širino pa povečamo za 2 cm, se ploščina zmanjša za 20 cm2. Koliko merita obsega obeh pravokotnikov.

( 46 cm, 40 cm) 10. *Prva kateta pravokotnega trikotnika meri 2 cm več kot druga kateta. Če obe povečamo za 5 cm, se ploščina poveča za 135 cm2. Določi obseg prvotnega trikotnika.

Reference

POVEZANI DOKUMENTI

Kombinirana standardna negotovost u c (y): standardna negotovost merilnega rezultata, če je ta rezultat dobljen iz vrednosti nekega števila drugih veličin (npr. posredno merjene

Ker smo že v prvem tednu junija, torej se približujemo zaključku šolskega leta, boš v tem tednu strnil vse učne snovi jezika, ki smo jih predelali v času šolanja

Ker smo že v prvem tednu junija, torej se približujemo zaključku šolskega leta, boš v tem tednu strnil vse učne snovi jezika, ki smo jih predelali v času šolanja

Slika 4: Zastor robide v odvisnosti od števila iztrebkov (prikazana je tudi linearna trendna črta, ki nakazuje podobne rezultate kot Spearmanov koeficient – enako velja za

kilogramov. Če to obrnemo na dvojiška števila, bi z ustreznim seštevkom preostalih števil morali dobiti vrednost 64. A če seštejemo vsa preostala števila, dobimo 63, oz. 64) na

sme dodatno kaznovati tudi še zaradi oviranja finančne policije – kar je bila

Izbrano število naj bo x. Med računanjem najprej 15 prištejemo in nato odštejemo, zato ne vpliva na rezultat. Izberite štirimestno naravno število in ga zapišite na list

- povečanje števila ugotovljenih kršitev v zvezi s PZ za določen čas,. - delovna sodišča so prejela manjše število zadev, ki se nanašajo na PZ za določen

V trgovini so imeli na zalogi 19 zabojev, v vsakem zaboju je bilo 20 kladiv... Če povečamo kvadrat nekega števila za 4,

Določi vrednosti preostalih

Reši neenačbe, če x pripada množici celih števil. Zapiši 4 števila, ki so večja od števila -12, njihova absolutna vrednost pa je manjša kot je absolutna vrednost števila 15..

Če od petkratnika nekega števila odštejemo 17, dobimo enako kot, če trikratniku tega števila prištejemo 9.. Vsota dveh števil

Če štirikratnik nekega števila zmanjšaš za njegovo tretjino, dobiš njegov za 4 povečan trikratnik4. Katero število

Če trikratniku nekega števila prišteješ 17, dobiš isto, kot če od njegovega petkratnika odšteješ 73. Katero število

Če od petkratnika nekega števila odštejemo 2, dobimo enako, kot če njegovemu trikratniku prištejemo

Če od šestkratnika nekega števila odštejemo 5, dobimo enako , kot če njegovemu trikratniku prištejemo 103. Za katero število

Če šestkratniku nekega števila prištejemo 5, dobimo enako, kot če njegovemu štirikratniku prištejemo 10.. Za katero število

Če trikratniku nekega števila prišteješ 17, dobiš isto, kot če od njegovega petkratnika odšteješ 73. Katero število

Če so okoli danega števila razporejena manjša in večja števila, pri čemer je število manjših števil enako številu večjih števil in če vsako večje število presega dano

Da dobimo število π izračunano na 60 decimalnih mest natančno, pa moramo sešteti prvih 200 členov... Če seštejemo prvih 5 členov vrste, dobimo število π izračunano na 4

Koristi, ki jih imajo ljudje, ki kupujejo bio vreč ke, so se pokazale kot zelo dobičkonosne, saj če odštejemo vse stroške, ki jih prinašajo plastične vrečke z

Celi del logaritma nekega števila se računa tako, da se prešteje, kolikokrat je treba število (celoštevilčno) deliti z osnovo logaritma, da število postane manjše od osnove..

Ta je z nič manj ostrim odgovorom najprej Janka Blažeja, nato pa tudi Vlasta Kopača v Planinskem vestniku sprožil pravo vojno, ki se je končala šele leta 1954, ko