• Rezultati Niso Bili Najdeni

PONOVITEV -besedilne naloge z rešitvami

N/A
N/A
Protected

Academic year: 2022

Share "PONOVITEV -besedilne naloge z rešitvami"

Copied!
3
0
0

Celotno besedilo

(1)

BESEDILNE NALOGE

1. Če dvakratniku nekega števila prištejemo 15, dobimo 21. Katero število je to?

2. Če trikratnik nekega števila povečaš za 18, dobiš 51. Katero število je to?

3. Če od trikratnika nekega števila odštejemo 2, dobimo 28. Katero število je to?

4. Če trikratniku nekega števila prišteješ 17, dobiš isto, kot če od njegovega petkratnika odšteješ 7.

Katero število je to?

5. Oče je devetkrat starejši od hčere, ki je stara 6 let. Čez koliko let bo le še trikrat starejši od nje?

6. *Danica ima 9 let, njen oče pa 33 let. Čez koliko let bo oče dvakrat starejši od hčere?

7. *Mama ima 31 let, njen otrok pa 9 let. Pred koliko leti je bila mama 12-krat starejša pod otroka?

8. *Pred koliko leti je bil oče devetkrat starejši od sina, če sta danes stara 12 oziroma 44 let?

9. Širina pravokotnika je za 3 cm krajša od dolžine, njegov obseg pa meri 38 cm. Izračunaj ploščino tega pravokotnika.

10. Izračunaj velikost notranjih kotov trikotnika, če je prvi kot za 50

o

večji od drugega, tretji pa je za 20

o

manjši od drugega.

11. Vsota nekega števila in njegovega naslednika je 43. Za kateri števili to velja?

12. Če dvakratniku nekega števila prišteješ 8, dobiš isto, kot če od njegovega trikratnika odšteješ 4.

Katero število je to?

13. * Če za 8 povečan trikratnik nekega števila delimo s 5, dobimo število, ki je za 2 manjše od prvotnega števila. Katero število je to?

14. *Njiva v obliki pravokotnika je trikrat daljša od širine. Izračunaj ploščino te njive, če so za ograjo potrebovali 32m žice.

15. *Peter je trikrat starejši od Anje, pred dvema letoma pa je bil petkrat starejši od nje. Koliko sta

stara?

(2)

BESEDILNE NALOGE - REŠITVE 1. Če dvakratniku nekega števila prištejemo 15, dobimo 21. Katero število je to?

2x + 15 = 21 x = 3

2. Če trikratnik nekega števila povečaš za 18, dobiš 51. Katero število je to?

3x + 18 = 51 x = 11

3. Če od trikratnika nekega števila odštejemo 2, dobimo 28. Katero število je to?

3x – 2 = 28 x = 10

4. Če trikratniku nekega števila prišteješ 17, dobiš isto, kot če od njegovega petkratnika odšteješ 7. Katero število je to?

4x + 17 = 5x – 7 x = 24

5. Vsota štirih zaporednih naravnih števil je 90. Poišči vsa števila.

x + (x + 1) + (x + 2) + (x + 3) = 90 O : 21 , 22, 23, 24

6. Danica ima 9 let, njen oče pa 33 let. Čez koliko let bo oče dvakrat starejši od hčere?

DANES ČEZ X LET

DANICA 9 9 + x

OČE 33 33 + x

O = 2 * H 33 + x = 2 (x + 9) x = 15

Preizkus: L: 33 + 15 = 48 D: 2(15 + 9) = 48

Odg.: Čez 15 let bo oče dvakrat starejši od hčere.

7. Mama ima 31 let, njen otrok pa 9 let. Pred koliko leti je bila mama 12-krat starejša pod otroka?

DANES PRED X LETI

MAMA 31 31- x

OTROK 9 9 - x

M = 9 * H

31 – x = 12 *(9 - x) x = 7

Preizkus: L: 31 – 7 = 24 D: 12 (9 - 7) = 24

Odg. Pred 7 leti je bila mama 12-krat starejša od otroka.

8. Pred koliko leti je bil oče devetkrat starejši od sina, če sta danes stara 12 oziroma 44 let?

DANES PRED X LETI

OČE 44 44 -x

OTROK 12 12-x

O = 9*S

44 – x = 9 *(12 – x) x = 8

9. Širina pravokotnika je za 3 cm krajša od osnovnice, njegov obseg pa meri 38 cm. Izračunaj ploščino tega pravokotnika.

x - 3 x

o = 2x + 2 (x - 3) o = 2x + 2x - 6 38 = 2x + 2x - 6 -4x = -44

x = 11

O: Osnovnica meri 11cm, širina pa 8cm. Ploščina pravokotnika meri 88cm².

(3)

10. Izračunaj velikost notranjih kotov trikotnika, če je prvi kot za 50 o večji od drugega, tretji pa je za 20 o manjši od drugega.

Prvi kot… x + 50 Drugi kot…..x

Tretji kot …….x – 20

Vsota notranjih kotov je 180 o x + 50 + x + x – 20 = 180 3x = 150

x = 50

Odg.: Prvi kot meri 100 o, drugi kot meri 50 o in tretji kot meri 30 o. 11. Vsota nekega števila in njegovega naslednika je 43. Za kateri števili to velja?

(opozorim na zapis: število x; naslednik x+1; predhodnik x-1) x + (x + 1) = 43 (x = 21, x + 1 = 22)

12. Če dvakratniku nekega števila prišteješ 8, dobiš isto, kot če od njegovega trikratnika odšteješ 4. Katero število je to?

2x + 8 = 3x – 4 (x = 12)

13. Če za 8 povečan trikratnik nekega števila delimo s 5, dobimo število, ki je za 2 manjše od prvotnega števila. Katero število je to?

(8 + 3x): 5 = x – 2 (x = 9)

14. Njiva v obliki pravokotnika je trikrat daljša od širine. Izračunaj ploščino te njive, če so za ograjo potrebovali 32m žice.

15. Peter je trikrat starejši od Anje, pred dvema letoma pa je bil petkrat starejši od nje. Koliko sta stara?

17. Oče je devetkrat starejši od hčere, ki je stara 6 let. Čez koliko let bo le še trikrat starejši od nje?

18. Oče je štirikrat starejši od Mojce, čez 4 leta pa bo le še trikrat starejši od nje. Koliko sta stara?

DANES ČEZ 4 LETA

OČE 4x = 32 4x + 4

MOJCA x = 8 x + 4

4x + 4 = 3(x + 4) x = 8 Odg.: Oče je star 32let, Mojca pa 8 let.

Reference

POVEZANI DOKUMENTI

4. Kmet je letos pridelal 2400 kg krompirja. b) Koliko cm 2 papirja potrebujemo za izdelavo

V podjetju so prvo leto zaposlili 55 ljudi, naslednje leto pa jih je bilo zaposlenih že 70.. Koliko ton jabolk je bilo

Zapiši z ulomkom in odstotki koliko je deklic in koliko dečkov.. Kako dolgo pot mora

Katero število moraš deliti s 13, da dobiš količnik 56?.

VAJE – DECIMALNA ŠTEVILA 1.) Ulomke zapiši z decimalnim številom. c) Decimalna števila uredi po velikosti... Reši

6. Založba na leto izda 12 številk revije GEA. Mesečna naklada revije GEA je14 500 izvodov. Na Osnovni šoli Grede je na revijo GEA naročenih 65 učencev. a) Kolikšna je skupna

Šest učencev obiskuje dodatni pouk, osem učencev obiskuje lutkovni krožek, ostali pa so pri športnih dejavnostih.. Kolikšen del učencev je pri posameznih

[r]

Poenostavi in izračunaj... Poenostavi

Reši neenačbe, če x pripada množici celih števil. Zapiši 4 števila, ki so večja od števila -12, njihova absolutna vrednost pa je manjša kot je absolutna vrednost števila 15..

[r]

Zapiši izraz in izračunaj njegovo vrednost!. Količnik števil 24 in -4 povečaj za vsoto števil -12

Če od petkratnika nekega števila odštejemo 17, dobimo enako kot, če trikratniku tega števila prištejemo 9.. Vsota dveh števil

Prvi notranji kot trikotnika meri tretjino tretjega kota, drugi pa pet tretjin tretjega kota.. *Pravokotni trikotnik ima obseg

Pred koliko leti je bil oče devetkrat starejši od sina, če sta danes stara 12 oziroma 44 let.. Čez koliko let bode otroci skupaj dvakrat starejši

Če štirikratnik nekega števila zmanjšaš za njegovo tretjino, dobiš njegov za 4 povečan trikratnik4. Katero število

Če od petkratnika nekega števila odštejemo 2, dobimo enako, kot če njegovemu trikratniku prištejemo

Če od sedemkratnika nekega števila odštejemo 5, dobimo enako , kot če njegovemu štirikratniku prištejemo 13.. Katero število

Če od šestkratnika nekega števila odštejemo 5, dobimo enako , kot če njegovemu trikratniku prištejemo 103. Za katero število

Če šestkratniku nekega števila prištejemo 5, dobimo enako, kot če njegovemu štirikratniku prištejemo 10.. Za katero število

Če trikratniku nekega števila prišteješ 17, dobiš isto, kot če od njegovega petkratnika odšteješ 73. Katero število

Če so okoli danega števila razporejena manjša in večja števila, pri čemer je število manjših števil enako številu večjih števil in če vsako večje število presega dano

Celi del logaritma nekega števila se računa tako, da se prešteje, kolikokrat je treba število (celoštevilčno) deliti z osnovo logaritma, da število postane manjše od osnove..