• Rezultati Niso Bili Najdeni

2 – Priprava na 1.PZ + REŠITVE- Ain B

N/A
N/A
Protected

Academic year: 2022

Share "2 – Priprava na 1.PZ + REŠITVE- Ain B"

Copied!
5
0
0

Celotno besedilo

(1)

PONOVITEV - LAŽJA 1. Izračunaj!

(b + 8)2 =__________________ (a – 7)2 =_____________________

( x + 6)( x – 6) =_______________________________________

2. Zapiši izraz !

a) Zapiši kvadrat razlike x in 1: ________________________________

b)Zapiši produkt vsote in razlike 5a in 8:____________________________

3. Poenostavi izraz:

(x – 4)2 + (x + 3)2 =

4. Reši enačbe in napravi preizkus!

a) 5x - 9 = 4x + 3 b) 6x = 5 (x + 3)

c) 8x

 1 

3x d) 2x – (7 – x) = 5 ( x – 3)

e)

1 

x22

3x f) 3x – 6 –x = 8 + 3x – 5x – 2

5. Izrazi x!

a) o = 2∙x + 2∙y b) p = a∙x c) V = a∙b∙x

6. Nekemu številu smo odšteli 23 in dobili 103? Katero število je to?

7. Če šestkratniku nekega števila prištejemo 5, dobimo enako, kot če njegovemu štirikratniku prištejemo 10. Za katero število to velja?

8. Obseg trikotnika meri 122 dm. Druga stranica je za 7 dm daljša od prve, tretja stranica pa za 2 dm krajša od prve. Koliko merijo stranice tega trikotnika?

9. Mojca je prihranjeno žepnino porabila takole:

3

2za nov mobitel,

5

1 pa za mobi kartico.

Ostalo ji je še 40 €. Koliko žepnine je imela prihranjene?

(2)

PONOVITEV - LAŽJA REŠITVE 1. Izračunaj!

(b + 8)2 = b2 + 16b + 64 (a – 7)2 = a2 - 14a + 49 ( x + 6)( x – 6) = x2 -16

2. Zapiši izraz !

a) Zapiši kvadrat razlike x in 1: (x – 1)2= x2 -2x +1

b) Zapiši produkt vsote in razlike 5a in 8: (5a + 8) (5a – 8)= 25 a2 -64

3. *Poenostavi izraz:

(x – 4)2 + (x + 3)2 =

= x2 - 8x + 16 + x2 + 6x +9 =

= 2 x2 – 2x +25

4. Reši enačbe in napravi preizkus!

b) 5x - 9 = 4x + 3 b) 6x = 5 (x + 3) 5x – 4x = 3 +9 6x = 5x + 15 x = 12 6x – 5x = 15 x = 15

c) 8x

 1 

3x / * 24 d) 2x – (7 – x) = 5 ( x – 3)

24 *

8x

 24 * 1  24 *

3x 2x – 7 + x = 5x - 15

3x + 24 = 8x 2x + 1 x – 5x = - 15 + 7 3x – 8x = - 24 - 2x = - 8 - 5x = - 24 x = =

2 8

= 4

x =

5 24

= 4

5

4

e)

1 

x22

3x

/* 6

f) 3x – 6 –x = 8 + 3x – 5x – 2

6 * 1  6 *

(x22)

 6 *

3x 4x = 12

x = 2

5

2 x = 3

5. Izrazi x!

a) o = 2∙x + 2∙y b) p = a∙x c) V = a∙b∙x 2x + 2y = o a·x = p a·b·x = V x =

2 2y o

x =

a

p x =

ab V

6. Nekemu številu smo odšteli 23 in dobili 103? Katero število je to?

7. Če šestkratniku nekega števila prištejemo 5, dobimo enako, kot če njegovemu štirikratniku prištejemo 10. Za katero število to velja?

6x + 5 = 4x + 10 x = 2,5

(3)

8. Obseg trikotnika meri 122 dm. Druga stranica je za 7 dm daljša od prve, tretja stranica pa za 2 dm krajša od prve. Koliko merijo stranice tega trikotnika?

x + x +7 + x - 2 = 122 x = 39

9. *Mojca je prihranjeno žepnino porabila takole:

3

2za nov mobitel,

5

1 pa za mobi kartico.

Ostalo ji je še 40 €. Koliko žepnine je imela prihranjene?

1.denar = x

1. 3

2x

3 2x

+ 5

1x+ 40 = x/ * 15

2. 5

1x 10x + 3x +6 00 = 15x 3. 40 € x = 300 €

(4)

UTRJEVANJE - 1. raven 1. Izračunaj!

(b + 8)2 =__________________ (a – 7)2 =_____________________

( x + 6)( x – 6) =_______________________________________

2. Zapiši izraz !

a) Zapiši kvadrat razlike x in 1: ________________________________

b)Zapiši produkt vsote in razlike 5a in 8:____________________________

3. Poenostavi izraz:

(x – 4)2 + (x + 3)2 =

4. Reši enačbe in napravi preizkus!

c) 5x - 9 = 4x + 3 b) 6x = 5 (x + 3)

c) 8x

 1 

3x d) 2x – (7 – x) = 5 ( x – 3) e)

1 

x22

3x f) 3x – 6 –x = 8 + 3x – 5x – 2

UTRJEVANJE - 1. raven 1. Izračunaj!

(b + 8)2 =__________________ (a – 7)2 =_____________________

( x + 6)( x – 6) =_______________________________________

2. Zapiši izraz !

a) Zapiši kvadrat razlike x in 1: ________________________________

b)Zapiši produkt vsote in razlike 5a in 8:____________________________

3. Poenostavi izraz:

(x – 4)2 + (x + 3)2 =

4. Reši enačbe in napravi preizkus!

d) 5x - 9 = 4x + 3 b) 6x = 5 (x + 3)

c) 8x

 1 

3x d) 2x – (7 – x) = 5 ( x – 3) e)

1 

x22

3x f) 3x – 6 –x = 8 + 3x – 5x – 2

(5)

5. Izrazi x!

a) o = 2∙x + 2∙y b) p = a∙x c) V = a∙b∙x

6. Nekemu številu smo odšteli 23 in dobili 103? Katero število je to?

7. Če šestkratniku nekega števila prištejemo 5, dobimo enako, kot če njegovemu štirikratniku prištejemo 10. Za katero število to velja?

8. Obseg trikotnika meri 122 dm. Druga stranica je za 7 dm daljša od prve, tretja stranica pa za 2 dm krajša od prve. Koliko merijo stranice tega trikotnika?

9. Mojca je prihranjeno žepnino porabila takole:

3

2za nov mobitel,

5

1 pa za mobi kartico.

Ostalo ji je še 40 €. Koliko žepnine je imela prihranjene?

5. Izrazi x!

a) o = 2∙x + 2∙y b) p = a∙x c) V = a∙b∙

6. Nekemu številu smo odšteli 23 in dobili 103? Katero število je to?

7. Če šestkratniku nekega števila prištejemo 5, dobimo enako, kot če njegovemu štirikratniku prištejemo 10. Za katero število to velja?

8. Obseg trikotnika meri 122 dm. Druga stranica je za 7 dm daljša od prve, tretja stranica pa za 2 dm krajša od prve. Koliko merijo stranice tega trikotnika?

9. Mojca je prihranjeno žepnino porabila takole:

3

2za nov mobitel,

5

1 pa za mobi kartico.

Ostalo ji je še 40 €. Koliko žepnine je imela prihranjene?

Reference

POVEZANI DOKUMENTI

Če od šestkratnika nekega števila odštejemo 5, dobimo enako , kot če njegovemu trikratniku prištejemo 103. Za katero število

Če trikratniku nekega števila prišteješ 17, dobiš isto, kot če od njegovega petkratnika odšteješ 73. Katero število

Če so okoli danega števila razporejena manjša in večja števila, pri čemer je število manjših števil enako številu večjih števil in če vsako večje število presega dano

Za števila od 1 do 9 so Egipčani zapisali ustrezno število znakov | , za 10-kratnike teh števil ustrezno število znakov 2 in tako naprej.. To ne pomeni, da so bili Egipčani slabi

Za števila od 1 do 9 so Egipčani zapisali ustrezno število znakov | , za 10-kratnike teh števil ustrezno število znakov 2 in tako naprej.. To ne pomeni, da so bili Egipčani slabi

Da dobimo število π izračunano na 60 decimalnih mest natančno, pa moramo sešteti prvih 200 členov... Če seštejemo prvih 5 členov vrste, dobimo število π izračunano na 4

Če k tem pozitivnim serumom testa IHA prištejemo še mejne vrednosti testa IHA, ob primerjavi s testom WB ugotovimo le 12,5 % specifičnost testa IHA (49 lažno pozitivnih, nejasnih

9 GLSORPVNL QDORJL VPR SUHXþLOL SRGMHWQLãWYR QD SRGHåHOMX LQ DQDOL]LUDOL GHORYDQMH L]EUDQH WXULVWLþQH NPHWLMH QD SRGHåHOMX VORYHQVNH ,VWUH 0HQLPR GD VH WD REOLND SRGMHWQLãWYD