• Rezultati Niso Bili Najdeni

BESEDILNE NALOGE IN REŠITVE

N/A
N/A
Protected

Academic year: 2022

Share "BESEDILNE NALOGE IN REŠITVE"

Copied!
2
0
0

Celotno besedilo

(1)

BESEDILNE NALOGE

1. Širina pravokotnika je za 3 cm krajša od dolžine, njegov obseg pa meri 38 cm.

Izračunaj ploščino tega pravokotnika.

2. Izračunaj velikost notranjih kotov trikotnika, če je prvi kot za 50 o večji od drugega, tretji pa je za 20o manjši od drugega.

3. Vsota nekega števila in njegovega naslednika je 43. Za kateri števili to velja?

4. Če štirikratnik nekega števila zmanjšaš za njegovo tretjino, dobiš njegov za 4 povečan trikratnik. Katero število je to?

5. * Če za 8 povečan trikratnik nekega števila delimo s 5, dobimo število, ki je za 2 manjše od prvotnega števila. Katero število je to?

6. Kateta pravokotnega trikotnika je za 1 cm manjša od hipotenuze, druga kateta pa meri 5cm. Izračunaj dolžine stranic in obseg trikotnika ter njegovo ploščino.

(2)

REŠITVE

1. Širina pravokotnika je za 3 cm krajša od osnovnice, njegov obseg pa meri 38 cm. Izračunaj ploščino tega pravokotnika.

x – 3 2a + 2b = o x

a= x 2x + 2 (x - 3) = 38 b = x -3 2x + 2x – 6 = 38 4x = 44

x = 11 O: Osnovnica meri 11cm, širina pa 8cm. Ploščina pravokotnika meri 88cm².

2. Izračunaj velikost notranjih kotov trikotnika, če je prvi kot za 50 o večji od drugega, tretji pa je za 20 o manjši od drugega.

Prvi kot: x + 500 Vsota notranjih kotov je 180 o Drugi kot: x x + 500 + x + x – 200 = 1800 Tretji kot : x – 200 3x = 1500 x = 500

Odg.: Prvi kot meri 100 o, drugi kot meri 50 o in tretji kot meri 30 o. 3. Vsota nekega števila in njegovega naslednika je 43. Za kateri števili to velja?

(opozorim na zapis: število x; naslednik x+1; predhodnik x-1)

x + (x + 1) = 43 (O: x = 21, x + 1 = 22) 4. Če štirikratnik nekega števila zmanjšaš za njegovo tretjino, dobiš njegov za 4 povečan trikratnik. Katero število je to?

4 3x

x

3x +4 ( x = 6)

5.Če za 8 povečan trikratnik nekega števila delimo s 5, dobimo število, ki je za 2 manjše od prvotnega števila. Katero število je to?

5

8

3x x – 2 (x = 9)

6.Kateta pravokotnega trikotnika je za 1 cm manjša od hipotenuze, druga kateta pa meri 5cm. Izračunaj dolžine stranic in obseg trikotnika ter njegovo ploščino..

a = x -1 Za pravokotni trikotnik velja Pitagorov izrek:

b= 5 cm a2+ b2 = c2 c= x (x - 1)2+ 52 = x2

x = 13 cm

o = a + b + c p = 2

b a

(O: Stranice merijo:12cm, 5 cm in 13 cm, o = 30 cm, p = 30 cm2)

Reference

POVEZANI DOKUMENTI

Mama je iz prihranjenega denarja kupila novo kuhinjo za 2190 evrov.. Po nakupu ji je ostalo 1510 evrov za

Če od petkratnika nekega števila odštejemo 17, dobimo enako kot, če trikratniku tega števila prištejemo 9.. Vsota dveh števil

Če trikratniku nekega števila prišteješ 17, dobiš isto, kot če od njegovega petkratnika odšteješ 73. Katero število

Če od petkratnika nekega števila odštejemo 2, dobimo enako, kot če njegovemu trikratniku prištejemo

Če od sedemkratnika nekega števila odštejemo 5, dobimo enako , kot če njegovemu štirikratniku prištejemo 13.. Katero število

Če od šestkratnika nekega števila odštejemo 5, dobimo enako , kot če njegovemu trikratniku prištejemo 103. Za katero število

Če šestkratniku nekega števila prištejemo 5, dobimo enako, kot če njegovemu štirikratniku prištejemo 10.. Za katero število

Če trikratniku nekega števila prišteješ 17, dobiš isto, kot če od njegovega petkratnika odšteješ 73. Katero število